Att skapa bättre bolag

Våra bolag är uppdelade i tre olika affärsområden: Construction & Services, Consumer och Industry. Varje bolag strävar efter att vara det mest lönsamma inom sitt affärsområde, vilket resulterat i en första- eller andraplats på sin respektive marknad.

Construction & Services


Consumer

Industry