Vestia

www.vestia.se

Med en starkt kundorienterad kultur och en transparent affärsmodell skapar Vestia trygghet för kunden


30

år i branschen

96%

Nöjd Kund Index (NKI)

25

genomförda projekt i partnering och samverkan


Tillsammans, engagerade, ansvarsfulla och modiga

Vestia är ett expansivt byggföretag i Göteborg och dess kranskommuner. Med flera av regionens absolut bästa platsorganisationer arbetar vi för att stärka våra kunders varumärke. Vestia arbetar enligt en så kallad ”partneringmodell”, där kunden och Vestia arbetar transparent och fattar alla avgörande beslut gemensamt för att uppnå bästa totalekonomi och ett effektivt genomförande. Processen skapar stor trygghet för alla parter, de finansiella riskerna minimeras och projekten levereras med hög kvalitet och långsiktigt hållbara lösningar.


62%

Ratos ägarandel

2021

förvärvstillfälle

Meddelägare

företagsledning och nyckelpersoner 38%

Ledarskap

Christian Wieland, VD
Christian Johansson Gebauer, Ordförande