Säkerställande av åtkomsträtt

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer.

 

Du önskar få tillgång till en hemsida innehållande information och dokument hänförliga till Ratos AB:s (”Ratos”) offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Semcon AB (”Semcon”) (”Erbjudandet”).

 

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.

 

 

Ange vilket land du är bosatt i:


Välj land
 • Annat land
 • Australien
 • Kanada
 • Hong Kong
 • Japan
 • Nya Zeeland
 • Sydafrika
 • Sverige
 • Schweiz
 • USA

Ange vilket land du befinner dig i:


Välj land
 • Annat land
 • Australien
 • Kanada
 • Hong Kong
 • Japan
 • Nya Zeeland
 • Sydafrika
 • Sverige
 • Schweiz
 • USA