10 600

anställda

13

bolag

36

länder med anställda

80

länder med försäljning


Utrymme för utveckling

Hos oss jobbar du tillsammans med drivna och schyssta människor som alltid sätter teamet i första rummet. Vi ser till att alla får chansen att utvecklas, både professionellt och individuellt. Och det är viktigt för alla inblandade. För det är bara tillsammans som vi kan skapa långsiktig framgång.

Bättre tillsammans

Vi skapar informella och formella nätverk mellan bolagen för att ta till vara på synergier genom stordriftsfördelar, men kanske främst för att dela kunskap och erfarenheter. Ratos möjliggör för medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större.

Ratos BELP

Under 2019 startade vi Business Executive Leadership Programme i samarbete med SSE Executive Education i Stockholm. Deltagare var 25 chefer och topptalanger från Ratosbolagen. Programmet bestod av fyra moduler med tre dagar vardera inriktade på strategi, finans, ledarskap och försäljning. Syftet var bland annat att ge nya insikter kring internationellt affärsmannaskap samtidigt som vi skapar för- utsättningar för ett starkt internt ledarnätverk.

Ratos Executive Network

Varje år ordnar vi nätverksträffar där vi sammankallar specialister inom olika funktionsområden för att dela erfarenheter och kunskaper. Under 2019 träffades och skapades ett nätverk för HR-chefer, Inköpschefer, Hållbarhetschefer, Ekonomichefer och VD:ar. Vi hade också en särskild träff för att diskutera cybersäkerhet.

Ratos Summit

Under 2020 arrangeras Ratos Summit där samtliga ledningsgrupper i bolagen samlas för en heldagskonferens. Dagen syftar till att öka kunskapsspridningen mellan samtliga bolag, att påvisa goda exempel och resultat från bolagen inom olika områden samt att inspirera genom externa föreläsare.


Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att ingå i Ratos nätverk av rådgivare, styrelseledamöter eller har ett intresse av att jobba i vår organisation, skicka ett mail till hr@ratos.com