Our most important investment

Making businesses excel will always be a matter of good people doing great work. We make sure to offer the right conditions, giving the opportunity for everyone to grow. It’s not just about recruitment. It’s about investment.


11,900

Employees

14

Companies

27

Countries with employees

70

Countries where we do business


Ratos group vacancies

Select business area
  • All business areas
  • Construction & Services
  • Consumer
  • Industry
Country
  • All countries
  • Sverige
  • Norge

 

Principal Mechanical Package Engineer

Aibel

With more than a hundred years of experience, Aibel is a leading supplier within the oil, gas and offshore wind industries. We offer our customers optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout the project's life cycle. Exciting, right? We are now looking for a Principal Mechanical Package Engineer who can contribute to Aibel’s exciting journey in the ongoing energy transition. Your responsibilities: Package responsible engineer for large rotating equipment packages including gas compressors in EPC and FEED projects Tender and discipline estimation work Mechanical equipment study work, design, selection and assessments Carry out work according to applicable procedures and work instructions Prepare and issue technical requisitions and datasheets Perform technical evaluation of supplier quotations Technical liaison with suppliers, customers, and other technical disciplines Perform inspections and witness testing of equipment packages Package follow-up work during installation, mechanical completion, and commissioning Evaluate and respond to technical queries and non-conformance requests Identify and report any extra work related to changes in the scope of work Review and approval of supplier documentation Provide technical input to engineering registers Collect and prepare input to reliability centered maintenance (RCM) analyses and design improvements Ensure compliance with relevant regulations, codes and standards for supplier’s scope of work Ensure timely delivery of equipment and final documentation Qualifications: Minimum BSc in Mechanical Engineering or similar Minimum 8 years relevant working experience in offshore detail engineering projects Previous experience with multidisciplinary engineering Familiar with NORSOK and Norwegian acts and regulations Detailed knowledge of compressors and rotating equipment to the offshore industry Personal characteristics: Ability to work independently and in teams Multidisciplinary understanding Good communication skills Have a high loyalty to deadline and quality requirements Be proactive, seeking advise and share own experiences with others Communicate well in English – both oral and in writing Become our colleague: Aibel offers many career opportunities. With us, you can work across disciplines, build competence and develop your own potential. This contributes to a vibrant and engaging work environment. We also offer flexible working hours, and our welfare clubs have a wide range of activities and training opportunities for all our employees. Our value program "We Care" – encourages us to be responsible, visionary, open and flexible. The values reflect the attitudes we have at work and set the standard for how to achieve our goals. We value inclusion, equality and diversity, and encourage all qualified candidates to apply, regardless of age, gender, functional ability and ethnicity. Our overall strategy is to gradually develop our business from oil and gas towards renewable solutions. Because we view our social responsibility as a fundamental prerequisite, sustainable development is a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. Can you identify with our values, and are you inspired by our vision? Then we would like to hear from you! Application deadline and contact information: For questions regarding the position, please contact: Section Manager, Engineering for Procurement - +47 85 27 39 19 Work Place: Oslo, Asker Application deadline: 11.09.2022

JOB OPENING — 2022-08-12

Overingeniører - Mekanisk

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Vi ser nå etter erfarne overingeniører innen mekanisk, spesielt mer erfaring innen roterende utstyr, som kan bidra til Aibels spennende reise i den pågående energiomstillingen. Arbeidsoppgaver: PRE innen roterende utstyr som, kompressor, turbin og pumper Løse problemstillinger og utarbeide tekniske rekvisisjoner for mekanisk utstyr Evaluere tilbud fra leverandører Følge opp utstyr og valgt produsent Utføre FAT Delta i studiearbeid Estimere og gi innspill til arbeidspakker Krav til utanning og arbeidserfaring: Master eller Bachelor innen relevant fag Minimum 8 års erfaring fra mekanisk disiplin i store modifikasjonsprosjekter på norsk kontinentalsokkel. Inkludert større modifikasjoner på plattformer i drift Erfaring fra FEED og tidligstudier PRE erfaring Ha god kunnskap om lover, standarder og normer som gjelder for fagområdet Erfaring fra Equinor prosjekter foretrekkes Vi søker deg som: Kommuniserer godt på engelsk og norsk både muntlig og skriftlig Er systematisk og nøyaktig Har høy lojalitet til tidsfrister og kvalitetskrav Er løsningsorientert Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Section Manager Ivar Nygård, email: ivar.nygard@aibel.com Arbeidssted: Stavanger Søknadsfrist: 18.09.2022 Søknadene vil bli vurdert forløpende

JOB OPENING — 2022-08-12

Overingeniører/Senioringeniører - Struktur Analyse

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Vi ser nå etter erfarne overingeniører/senioringeniører innen struktur analyse som kan bidra til Aibels spennende reise i den pågående energiomstillingen. Arbeidsoppgaver: Utføre strukturanalyser/beregninger Utarbeide beregningsrapporter Utføre disiplinsjekk av beregningsrapporter Arbeide med studier, gjennomføringsprosjekter og vedlikeholds prosjekter Være ansvarlig for gitte oppgaver (timeforbruk og progress iht. plan) Kontinuerlig kommunisere med relevante personell/disipliner for utførelse av gitt arbeid Krav til utanning og arbeidserfaring: Masters- eller bachelorgrad innen relevante fag Minimum 8-10 års erfaring med strukturanalyse på offshore relaterte prosjekter på norsk sokkel God erfaring med strukturanalyse av hovedstål (eks. offshore moduler) og utrustningsstål Erfaring fra offshore befaring er ønskelig Vi søker deg som: Har god forståelse for både strukturdesign og strukturanalyse Har god kjennskap til bruk av analyseprogrammene STAAD.Pro og Sesam Har god kjennskap til bruk av Abaqus (ønskelig) Har god kjennskap til bruk av MathCAD Har god kjennskap til relevante NORSOK, Eurocode og DNV-standarder Kjennskap til bruk av E3D (view) Kommuniserer godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig Er systematisk og nøyaktig Har høy lojalitet til tidsfrister og kvalitetskrav Er løsningsorientert Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Section Manager Ivar Nygård, email: ivar.nygard@aibel.com Arbeidssted: Stavanger Søknadsfrist: 18.09.2022 Søknadene vil bli vurdert forløpende

JOB OPENING — 2022-08-12

Senior Engineers - Pipe Support

Aibel

With more than a hundred years of experience, Aibel is a leading supplier within the oil, gas and offshore wind industries. We offer our customers optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout the project's life cycle. Exciting, right? We are now looking for senior engineers within pipe support who can contribute to Aibel’s exciting journey in the ongoing energy transition. Your responsibilities: Manage 3D design and have good experience in use of E3D/PDMS Produce PDMS Draft drawings Carry-out MTO export Be familiar with laws, standards and norms applicable for the discipline Insert data to engineering registry Understand principles and good experience with piping arrangements, and supports Have knowledge in use of 2D export and use of Microstation Have knowledge to other main areas within pipe support (stress, layout, material handling etc) Qualifications: Masters or bachelor degree in Mechanical engineering Minimum 3 years of experience within 3D Cad Pipe Support Modelling / draft and Piping Experience in Engineering, Detail Engineering, Prefab and Installation Follow-on and As-Built phase in the Oil & Gas industry in Norway Personal characteristics: Have good communication skills in English and Norwegian(preferable) both orally and in writing Have a cooperative working attitude Be systematic and accurate Have a high loyalty to deadline and quality requirements Become our colleague: Aibel offers many career opportunities. With us, you can work across disciplines, build competence and develop your own potential. This contributes to a vibrant and engaging work environment. We also offer flexible working hours, and our welfare clubs have a wide range of activities and training opportunities for all our employees. Our value program "We Care" – encourages us to be responsible, visionary, open and flexible. The values reflect the attitudes we have at work and set the standard for how to achieve our goals. We value inclusion, equality and diversity, and encourage all qualified candidates to apply, regardless of age, gender, functional ability and ethnicity. Our overall strategy is to gradually develop our business from oil and gas towards renewable solutions. Because we view our social responsibility as a fundamental prerequisite, sustainable development is a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. Can you identify with our values, and are you inspired by our vision? Then we would like to hear from you! Application deadline and contact information: For questions regarding the position, please contact: Section Manager Ivar Nygård, email: ivar.nygard@aibel.com Work Place: Stavanger Application deadline: 18.09.2022 (we process applications continously)

JOB OPENING — 2022-08-12

Mechanical Package Engineer

Aibel

With more than a hundred years of experience, Aibel is a leading supplier within the oil, gas and offshore wind industries. We offer our customers optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout the project's life cycle. Exciting, right? We are now looking for a Mechanical Package Engineer who can contribute to Aibel’s exciting journey in the ongoing energy transition. Your responsibilities: Technical responsible (Package Engineer) for procurement of mechanical equipment packages in offshore wind, green hydrogen production and O&G projects Mechanical equipment study work, design, selection and assessments Prepare and issue equipment specifications and datasheets Perform technical evaluation of supplier quotations Technical liaison with suppliers, customers, and other technical disciplines Perform inspections and witness testing at supplier’s workshop Follow-up equipment installation, and testing on yard/offshore Evaluate and respond to technical queries Review and approval of supplier documentation Provide input to technical data registers Collect and prepare input to reliability centered maintenance (RCM) analyses and design improvements Ensure compliance with relevant regulations, codes and standards for supplier’s scope of work Ensure timely delivery of equipment and documentation Qualifications: Minimum MSc in Mechanical Engineering or similar Ability to work independently and in teams Multidisciplinary understanding Personal characteristics: Good communication skills Have a high loyalty to deadline and quality requirements Be proactive, seeking advise and share own experiences with others Communicate well in English – both oral and in writing Become our colleague: Aibel offers many career opportunities. With us, you can work across disciplines, build competence and develop your own potential. This contributes to a vibrant and engaging work environment. We also offer flexible working hours, and our welfare clubs have a wide range of activities and training opportunities for all our employees. Our value program "We Care" – encourages us to be responsible, visionary, open and flexible. The values reflect the attitudes we have at work and set the standard for how to achieve our goals. We value inclusion, equality and diversity, and encourage all qualified candidates to apply, regardless of age, gender, functional ability and ethnicity. Our overall strategy is to gradually develop our business from oil and gas towards renewable solutions. Because we view our social responsibility as a fundamental prerequisite, sustainable development is a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. Can you identify with our values, and are you inspired by our vision? Then we would like to hear from you! Application deadline and contact information: For questions regarding the position, please contact: Section Manager, Engineering for Procurement Jørn A. Riise - +47 85 27 39 19 Work Place: Oslo, Asker Application deadline: 11.09.2022

JOB OPENING — 2022-08-12

Senior Dokumentkontroller

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Vi ser nå etter en Dokumentkontroller som kan bidra til Aibels spennende reise i den pågående energiomstillingen. Ansvar og arbeidsoppgaver Registrering og distribusjon av teknisk dokumentasjon (både engineering, fabrikasjon og leverandør dokumentasjon) i interne og eksterne databaser Revisjonshåndtering og kontroll av dokumentasjon ihht. til eksterne kontrakts krav og interne instrukser Håndtering av kundekommentarer Håndtering av redline markup Fremdrift og delay-rapportering Vedlikehold av dokument metadata Kunne utarbeide prosjektspesifikke guidelines for DC rutiner med utgangspunkt i internt og eksternt styringsverktøy Påse at dokumentstyringssystemet er satt opp ihht kundekrav Følge opp DC funksjonen i prosjektet Ønskede kvalifikasjoner Høyskoleutdannelse / relevant erfaring kan kompensere 2-5 års relevant erfaring, men vi vil også vurdere nyutdannede Ønskelig med erfaring fra dokumentstyringssystemer, eks ProArc Personlige egenskaper: Strukturert og nøyaktig Gode kommunikasjonsevner og gode norsk- og engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig) Gode samarbeidsevner og en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø Proaktiv, søke råd og dele kompetanse med andre Gode IT-kunnskaper Være selvstendig, serviceinnstilt og fleksibel Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Section Manager, TIM – LCI/DFO & DC Wenche Skog, Telefon +47 48 11 94 99 Arbeidssted: Oslo, Asker Søknadsfrist: 07.09.2022

JOB OPENING — 2022-08-11

Extrajobb som kundmottagare

Kvdbil

Är du bilintresserad och älskar att överträffa kundens förväntningar? Tveka inte, Sök redan idag! Om jobbet Du kommer tillhöra avdelningen Kundmottagning, och arbetsuppgifterna kommer att variera från att utföra enklare kontroller av nyinkomna bilar till kundmöten med köpande och säljande kunder. Vi söker extrapersonal med B-körkort (manuell och automat) som kan jobba vid behov, både på vardagar och helger. Det är ett jobb som innebär omfattande kundkontakt och tidigare erfarenhet av butiksarbete och liknande är meriterande. Plats: Hantverksvägen 24, Södertälje Om dig Vi söker dig som är engagerad, positiv och har en förmåga att bygga goda relationer. För dig är god service en självklarhet och du strävar alltid mot att kunden får den bästa kundupplevelsen i kontakten med oss. Det är meriterande om du har ett visst bilintresse och om du har jobbat med service och kundkontakt tidigare. För frågor om tjänsten kontakta Emelie Alnesved, Teamledare Kundmottagning, på +46101673258 eller emelie.alnesved@kvdbil.se. Om Kvdbil Kvdbil är en vägledande förnyare inom e-handel med begagnade bilar. Vi är Sveriges största marknadsplats för begagnade bilar och säljer varje år runt 26 000 bilar genom att vi erbjuder en enkel, trygg och transparent affärsmodell. Fordonsbranschen i stort genomgår just nu en omvandling för att kunna möta nya kundbehov och beteenden med ny teknik. Vi på Kvdbil behöver möta dessa förändringar med nya lösningar som adresserar hållbarhet, effektivitet och nya nyttjandeformer.

JOB OPENING — 2022-08-10

Fordonstekniker Kvdbil

Kvdbil

Vi behöver stärka upp vårt team i produktion! Är du utbildad fordonstekniker och intresserad av en trygg och fast anställning? Tveka inte! Sök redan idag! Om jobbet Till vår anläggning i Södertälje söker vi en fordonstekniker till avdelningen produktion, som ansvarar för att genomföra vårt högkvalitativa tekniska test av bilar. Vi testar alla märken och hanterar en stor variation av modeller, årsmodeller och fabrikat. Vi genomför våra tester på en produktionslina vilket innebär att du arbetar i grupp men med tydligt definierade arbetsmoment per arbetsstation. Våra huvudsakliga arbetsverktyg är iPads när vi genomför testerna på bilarna. Plats: Hantverksvägen 24, Södertälje Om dig Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning och som har jobbat ett par år som fordonstekniker, gärna med felsökning och diagnostisering. Det är en fördel om du har jobbat med flera märken och årsmodeller. Du behöver kunna tala, skriva och läsa svenska samt även behärska engelska, då många av de tekniska specifikationerna är på engelska. B-körkort är ett krav. Vi värdesätter noggrannhet, ödmjukhet och positivitet, och letar efter en lagspelare som trivs i en arbetsmiljö där det alltid finns något att göra. För frågor kring tjänsten kontakta Emelie Alnesved på +46101673258 eller emelie.alnesved@kvdbil.se (emelie.alnesved@kvdbil.se) . Om Kvdbil Kvdbil är en vägledande förnyare inom e-handel med begagnade bilar. Vi är Sveriges största marknadsplats för begagnade bilar och säljer varje år runt 26 000 bilar genom att vi erbjuder en enkel, trygg och transparent affärsmodell. Fordonsbranschen i stort genomgår just nu en omvandling för att kunna möta nya kundbehov och beteenden med ny teknik. Vi på Kvdbil behöver möta dessa förändringar med nya lösningar som adresserar hållbarhet, effektivitet och nya nyttjandeformer.

JOB OPENING — 2022-08-10

Lead Planner

Aibel

Aibel is a leading service company within the oil, gas and offshore wind industries. We provide our customers with optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout a project’s entire life cycle. Aibel's 4000 skilled employees are located close to our customers at the company’s offices in Norway and South East Asia. In addition, we operate two modern yards in Haugesund and in Thailand, with complete prefabrication and construction capabilities. Job responsibilities: Lead a team of planners/senior planners and collaborate with other disciplines to ensure that the planning requirements for the project are met In charge of schedule management, including setting up level 4 critical path schedule and periodic schedule update Prepare look ahead schedule for short term planning Identify trends, analyse critical path, and evaluate consequences to the schedule In case of delays, prepare recovery plan in agreement with the project team Prepare ‘S’ curves, manpower histograms, rundown curves, and other planning deliverables as required in accordance with project requirements Prepare monthly and weekly project reports Support Project Manager, Project Planning Manager and other project team with reports for analysis and decision-making Interact with customer to provide update on schedule as well as explain the current situation / challenges / opportunities Ensure adherence to the internal procedures and policies and drive implementation of new initiatives leading to fully integrated planning Assist the tender team with planning inputs as required Any other ad hoc planning activities to support the projects / tenders Work experience requirements: More than 15 years of experience in EPC planning of FPSO / platform construction / modification projects Advanced working knowledge of Primavera P6 / Safran Proficient in the use of excel Ability to develop a resource loaded critical path schedule independently with minimum support from other disciplines Experience with change management Qualifications: Bachelor or master’s degree in engineering or construction management Other skills: Fluency in English and ability to prepare and present reports / analysis Ability to maintain confidentiality of official data and documents Ability to prioritize and switch tasks in a busy and demanding environment with minimal supervision Ability to quickly adapt to new IT tools In addition, the job holder will have the following job specific requirements: Ability to travel at short notice or perform overtime work as required Strong analytical skills Ability to work under pressure and complexity Ability to work with people from diverse cultural backgrounds We regret that only shortlisted candidates will be notified. Other information: Work location: Singapore Application deadline: 10.09.2022

JOB OPENING — 2022-08-10

Indreguleringstekniker til ventilation

Airteam

Har du erfaring med ventilation generelt, og har du erfaring med indregulering? Vi har vokseværk og søger derfor en indreguleringstekniker, der kan arbejde selvstændigt og struktureret med sine egne opgaver, men også indgå som en del af et team. Som person er du ligetil og nem at omgås, du tåler en direkte og konstruktiv dialog med kollegaer og kunder, og du er serviceminded. Du kan arbejde konstruktivt, også under pres, og du formår at prioritere dine arbejdsopgaver. Du er personen, der løser problemerne og får tingene afsluttet i henhold til aftalte terminer. Du er firmaets repræsentant og du forstår værdien af, at god og fornuftig kundekontakt er alt afgørende i din, vores og fremfor alt, kundernes hverdag. airteam er en solid virksomhed i vækst med ambition om at blive Nordens foretrukne indenfor teknisk ventilation. Vi tror på, at vores resultater skabes på baggrund af et godt samarbejde med vores kunder og underleverandører. Arbejdsopgaver: Indregulering af komfort og proces ventilation Opstart af ventilationsanlæg Fejlfinding på alle former for ventilationsanlæg, både komfort- og procesanlæg Div. ad hoc-opgaver Vi forventer, at du: Har en relevant uddannelse eller erfaring Har godt kendskab til ventilation og serviceErfaring med CTS eller anlægsautomatik en fordel Erfaring med CTS eller anlægsautomatik en fordel Er udadvendt, initiativrig, pålidelig og serviceminded Har erfaring i brug af PC, rapportskrivning og mail Har gyldigt kørekort Er velformuleret på dansk i skrift og i tale Er mødestabil Vi tilbyder: Et spændende job med store udfordringer i et dynamisk miljø Egen servicebil og dygtige og motiverede kollegaer Løn og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med de stillede kravAttraktiv pensionsordning og sundhedsforsikring Har du spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte Christian Therkelsen på mobil 6038 9499 eller Jonas Hougaard, 4023 1681. Vi holder løbende samtaler med relevante kandidater. Tiltrædelse er hurtigst muligt. Du bedes uploade CV og evt. ansøgning og referencer via nedenstående "ansøg" knap.

JOB OPENING — 2022-08-10

IT-ansvarlig med supportfunktion

Airteam

Brænder du for at arbejde i en dynamisk virksomhed i vækst, hvor du får en række spændende driftsorienterede IT-opgaver? For at kunne videreudvikle vores forretning og højne IT-niveauet, har vi behov for en teamplayer til at samarbejde med vores tekniske software platform. airteam er en solid virksomhed i vækst med ambition om at blive Nordens foretrukne indenfor ventilation. Vi tror på, at vores resultater skabes på baggrund af et godt samarbejde med kunder og underleverandører. Vores medarbejdere leverer ventilationsanlæg til bl.a. sygehuse, kontorbygninger, fabrikker og medicinalfirmaer. Om stillingen: Du tilbydes en attraktiv stilling i vores forretningsorienterede IT-afdeling, hvor vi arbejder målrettet på at skabe værdi for organisationen. Som en del af et mindre team får du en central og alsidig rolle i løsning af mange varierende IT-driftsopgaver. Teamets primære opgaver: Medvirke til den løbende udvikling af vores tekniske software platform Ansvaret for vores interne og eksterne web platform samt telefonløsning Vedligeholde vores outsourcing aftale af IT-driften Ansvaret for IT-sikkerhed Sikre sammenhæng mellem projektorganisationen og IT-platformen Sikre at den daglige drift er 100% kørende både praktisk og digitalt Dine primære opgaver: Lokal support på vores 10 afdelinger i Danmark Daglig hard/software support til 150 funktionærer og delvist til 50 timelønnede Kontakt til og samarbejde med vores forskellige leverandører af IT, herunder vores hostingaftale og øvrige licenser Deltagelse i forhandling af kontrakter og indkøb af software og hardware Administration af intern IT, herunder ansvar for opsætning og vedligeholdelse af vores AD Vedligeholdelse af hjemmeside og intranet Vedligehold af airteams Citrix platform, herunder vores 365 Office-miljø og Azure Rejsedage i mindre omfang kan forventes Vi forventer, at du: Har høj teknisk viden inden for både hardware og software (Win10/11, Office 365) og kan koble den operationelle verden og IT-verden inden for bygge- og anlægsbranchen Er både drifts- og strategisk orienteret Er vedholden og struktureret i dit arbejde Er synlig og proaktiv i organisationen Har erfaring fra lignede ansvarsområder Trives i "orkanens øje" og drives af en krævende og udfordrende hverdag, hvor du får lov at gøre en markant forskel til gavn for hele organisationen Er velformuleret på dansk i skrift og tale Har kendskab til Azure (ikke et krav, men en fordel) Vi tilbyder: Som en del af IT-afdelingen indgår du i et team med en nærværende ledelse og erfarne kollegaer, som kan tilbyde faglig sparring. Hos airteam er der fart over feltet og et dynamisk miljø, med frihed under ansvar og et godt humør på arbejdspladsen. Vi har et stærkt socialt fællesskab, en uformel omgangstone og prioriterer den enkeltes udvikling højt. Du tilbydes løn- og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med din erfaring og kompetencer. Kontakt og ansøgning: Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte CFO Mogens K. Johansen på mobil 4040 8349. Vi holder løbende samtaler med relevante kandidater. Ansøgning, CV og referencer sendes via linket herunder:

JOB OPENING — 2022-08-10

Servicetekniker til ventilation

Airteam

Har du erfaring med ventilationsfaget og med servicearbejde i almindelighed? Er du klar til at være en del af et team, men hvor du også kan arbejde selvstændigt og struktureret med dine egne opgaver? Som person er du ligetil og nem at omgås, du tåler en direkte og konstruktiv dialog med kollegaer og kunder, og du er serviceminded. Du kan arbejde konstruktivt, også under pres, og du formår at prioritere dine arbejdsopgaver. Du er personen, der løser problemerne og får tingene afsluttet iht. aftalte terminer. Du er firmaets repræsentant og du forstår værdien af, at god og fornuftig kundekontakt er alt afgørende i din, vores og fremfor alt, kundernes hverdag. Arbejdsopgaver: Servicere ventilationsanlæg - brand- & røgventilation. Fejlfinding på alle former for ventilationsanlæg, både komfort- og procesanlæg. Diverse lovpligtige tests af ATA, ABV, brand-/røgspjæld etc. Automatik til og styring af ventilationsanlæg. Evt. indregulering i mindre omfang. Vi forventer, at du: Har en relevant uddannelse eller erfaring. Gerne har erfaring med CTS eller anlægsautomatik. Har godt kendskab til ventilation og service. Er udadvendt, initiativrig, pålidelig og serviceminded. Har erfaring i brug af pc, rapport skrivning, mail etc. Har kørekort. Har danskkundskaber i skrift og tale. Er mødestabil. Vi tilbyder: Et spændende job med store udfordringer i et dynamisk miljø. Egen servicebil og dygtige og motiverede kollegaer. Løn og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med de stillede krav. Attraktiv pensionsordning og sundhedsforsikring. Tiltrædelse hurtigst muligt. Spørgsmål om stillingen: kontakt Morten Guldager mobil 4199 0836. Send dit CV og ansøgning ved at klikke på "ansøg" nedenfor.

JOB OPENING — 2022-08-10

Testledare/teamledare för fordonstester

Kvdbil

Om jobbet Till vår testanläggning i Svedala söker vi en testledare / teamledare som ska ansvara för den dagliga driften och arbetsledningen av våra tekniska tester av personbilar. Du kommer att tillsammans med våra 2 fordonstekniker, och ansvara för och säkerställa att våra ledtider hålls och att testerna genomförs på kvalificerat sätt. Vi testar alla märken och  hanterar en stor variation av modeller, årsmodeller och fabrikat. Vi arbetar med att genomföra våra tester på en produktionslina vilket innebär att du arbetar i grupp men med tydligt definierade arbetsmoment per arbetsstation. Våra huvudsakliga arbetsverktyg är iPads när vi genomför KVD-test på bilarna. Då vår anläggning är relativt liten är det viktigt att även kunna hjälpa till där det behövs. Plats: Svetsaregatan 2, Svedala Om dig Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning och har jobbat ett par år som fordonstekniker, gärna med felsökning och diagnostisering. Det är en fördel om du har jobbat med flera märken och årsmodeller. Du behöver kunna tala, skriva och läsa svenska samt även behärska engelska, då många av de tekniska specifikationerna är på engelska. B-körkort är ett krav. Om du tidigare har erfarenhet av att arbetsleda ett team eller en avdelning, är detta meriterande, men inget krav. Du behöver vara duktig på problemlösning, och ha en positiv framförhållning, samt gilla att jobba i team. För frågor kring tjänsten kontakta Sarah Ingemansson på +46101673236 eller sarah.ingemansson@kvdbil.se Om Kvdbil Kvdbil är en vägledande förnyare inom e-handel med begagnade bilar. Vi är Sveriges största marknadsplats för begagnade bilar och säljer varje år runt 26 000 bilar genom att vi erbjuder en enkel, trygg och transparent affärsmodell. Fordonsbranschen i stort genomgår just nu en omvandling för att kunna möta nya kundbehov och beteenden med ny teknik. Vi på Kvdbil behöver möta dessa förändringar med nya lösningar som adresserar hållbarhet, effektivitet och nya nyttjandeformer.

JOB OPENING — 2022-08-10

Plantagen Tagene söker Lagermedaretare til vår E-handelsavdelning! Tagene

Plantagen Sverige

Plantagen Tagene söker Lagermedaretare til vår E-handelsavdelning! Tagene På Plantagen brinner vi för växter. Men framför allt brinner vi för försäljning och våra kunder. Varje dag levererar vi ett levande kundmöte som med inspiration, kunskap och verktyg tar våra kunder närmare naturens positiva kraft. Med över 130 butiker i olika format i Norge, Sverige och Finland är vi det ledande varumärket för växter i Norden och har som vision att vara Nordens härligaste växthus. Tillsammans med våra drygt 2400 engagerade medarbetare som delar våra värderingar om glädje, tydlighet och ägarskap erbjuder Plantagen ett unikt utbud av växter och växtlösningar för att främja ett växande liv! Växter är inte bara snygga och trevliga att ha i hemmet eller trädgården. De påverkar också vårt upplevda välmående positivt, häftigt va? Därför är vi extra glada och stolta över att få arbeta med just växter. Nu söker vi dig som vill arbeta i vår E-handelsavdelning! Arbetsuppgifter: Plock, pack och skick av varor til kunder. I arbetet ingår även en hel del truckkörning. Tillsammans med dina härliga kollegor ansvarar ni för att säkra det är ordning och reda i butiken, fullt redo att sälja och möta kunden. Kvalifikationer Innehav av truckkort Förmåga att kunna prioritera rätt arbetsuppgifter i en händelserik miljö. Tidigare erfarenhet från detaljhandeln, e-handel- och lager är meriterande. Personliga egenskaper För att passa hos oss är du en positiv lagspelare som tycker om människor. Att skapa goda resultat är något som motiverar dig och du väljer att se lösningar istället för problem.  Du är också effektiv och tycker om att få saker gjorda. Du är positiv och kan prioritera rätt arbetsuppgifter i en händelserik miljö. Vi erbjuder Bli en del av ett team med härliga kollegor på en trevlig arbetsplats på Nordens största trädgårdskedja. Arbetstiderna är varierande och inkluderar både kvällar och helger. Anställning på 20 tim/veckan. Lön enligt kollektivavtal. Du kommer att arbeta i vår butik i Tagene. Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig! Observera att vi endast tar emot ansökningar via vår portal, ej via e-post. För att säkra en objektiv, kompetensbaserad och icke-diskriminerande process använder Plantagen screeningtester tester som du ombeds svara på efter att du har sökt jobb hos oss. Mer information och testlänkar skickas till den mejladress du anger i din ansökan. För ett växande liv! Kontaktpersoner Kajsa Gustemo Butikchef tagene.bc@plantagen.se

JOB OPENING — 2022-08-09

Plantagen Tagene söker trädgårdsmästare till sitt team! Tagene

Plantagen Sverige

Plantagen Tagene söker trädgårdsmästare till sitt team! Tagene På Plantagen brinner vi för växter. Men framför allt brinner vi för försäljning och våra kunder. Varje dag levererar vi ett levande kundmöte som med inspiration, kunskap och verktyg tar våra kunder närmare naturens positiva kraft. Med över 130 butiker i olika format i Norge, Sverige och Finland är vi det ledande varumärket för växter i Norden och har som vision att vara Nordens härligaste växthus. Tillsammans med våra drygt 2400 engagerade medarbetare som delar våra värderingar om glädje, tydlighet och ägarskap erbjuder Plantagen ett unikt utbud av växter och växtlösningar för att främja ett växande liv! Plantagen Tagene söker trädgårdsmästare till sitt team! På Plantagen brinner vi för växter. Men framför allt brinner vi för försäljning och våra kunder. Varje dag levererar vi ett levande kundmöte som med inspiration, kunskap och verktyg tar våra kunder närmare naturens positiva kraft. Med över 130 butiker i olika format i Norge, Sverige och Finland är vi det ledande varumärket för växter i Norden och har som vision att vara Nordens härligaste växthus. Tillsammans med våra drygt 2400 engagerade medarbetare som delar våra värderingar om glädje, tydlighet och ägarskap erbjuder Plantagen ett unikt utbud av växter och växtlösningar för att främja ett växande liv! Växter är inte bara snygga och trevliga att ha i hemmet eller trädgården. De påverkar också vårt upplevda välmående positivt, häftigt va? Därför är vi extra glada och stolta över att få arbeta med just växter. Älskar du försäljning och kundservice?  Har du en passion för växter?  Då är det förmodligen just dig vi vill jobba med! Arbetsuppgifter Som trädgårdsmästare hos oss arbetar framför allt med vår plantskola där vårt utomhussortiment är i fokus. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är: Att arbeta aktivt med sälj- och kundupplevelsen, vara rådgivande och vägleda våra kunder. Bidra till att butiken har en genomgående hög standard. Kassaarbete. Vattning och skötsel av växter. Bidra till att göra butiken klar inför kampanjer. Varupåfyllning. I övrigt förekommande arbetsuppgifter i butik. Kvalifikationer Du har stort intresse och kunskap inom Plantagens ämnesområde – trädgård, växter och blommor samt relevant utbildning eller förvärvad erfarenhet inom trädgård. Har du tidigare erfarenhet från detaljhandeln och /eller servicebranschen är det meriterande. Personliga egenskaper För att passa i rollen som trädgårdsmästare hos oss är du utåtriktad och social, ditt glada humör sprider sig till både kunder och kollegor. Du har ett genuint intresse och känsla för kundservice och tycker det är kul att möta nya människor. Du delar gärna med dig av dina kunskaper om växter till såväl kunder som kollegor. Du är positiv och kan prioritera rätt arbetsuppgifter i en händelserik miljö. Eftersom vi på Plantagen älskar att göra goda affärer så utgår vi från att du är resultatorienterad och målmedveten och att du, precis som vi, drivs av försäljning! Dina kunskaper inom trädgård, växter/blommor är avgörande för att våra kunder ska få den hjälp och vägledning de önskar, så att de väljer att komma tillbaka och handla hos oss. Vi vill att våra kunder ska se oss som Nordens härligaste växthus som tar våra kunder närmare naturens positiva kraft. Vi erbjuder Roliga och varierande arbetsuppgifter på Nordens största trädgårdskedja med härliga kollegor och en trevlig arbetsplats med goda utvecklings- och karriärmöjligheter! Arbetet innebär varierande arbetstider som inkluderar kvällar och helger. Lön enligt kollektivavtal. Du kommer att arbeta i vår butik i Tagene, där tjänsten är vikariat på 20 tim/vecka. Sista ansökningsdatum är 31/08/2022 Då intervjuer sker löpande kan tjänsten kommas tillsättas före sista ansökningsdatum. Skicka därför in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig! För att säkra en objektiv, kompetensbaserad och icke-diskriminerande process använder Plantagen screeningtester som du ombeds svara på efter att du har sökt jobb hos oss. Mer information och testlänkar skickas till den mejladress du anger i din ansökan. För ett växande liv! Kontaktpersoner Kontaktpersoner Kajsa Gustemo Butikchef tagene.bc@plantagen.se

JOB OPENING — 2022-08-09

LCI/DFO Lead Engineer

Aibel

With more than a hundred years of experience, Aibel is a leading supplier within the oil, gas and offshore wind industries. We offer our customers optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout the project's life cycle. Exciting, right? We are now looking for a LCI/DFO Lead Engineer who can contribute to Aibel’s exciting journey in the ongoing energy transition. Your responsibilities: Responsible for development and implementation of LCI/DFO Management system including project LCI Strategy and LCI work instructions/guidelines Responsible for development of Supplier Document Instructions (SDI) to accompany the technical requisition to Suppliers Assist IT in system set-up and data control/transfer testing of the engineering systems/tools used in the project Manage, coordinate and follow up LCI deliverables according to the LCI strategy - Take Lead in verification of suppliers final documentation/tag data - Verify LCI handover prior to Ready for Commissioning/Ready for Operation (RFC/RFO) Follow up LCI issues in Project Risk management / Project Quality Assurance systems Perform LCI audits/verifications and report observations Implement, maintain and give feedback in our Management system, W3, (project procedures & work instructions) within areas of responsibility for continuous improvement Qualifications: Bachelor or Master degree. Lack of education can be compensated with relevant experience Minimum 5 years of experience with LCI/DFO management, preferably within O&G projects on the Norwegian continental shelf or the OW sector Experience in Equipment Supplier’s project organization is an advantage Multi-discipline experience within project engineering from detail engineering stage throughout construction and commissioning phase and handover to operations Personal characteristics: Have good communication skills Have a cooperative working attitude and acceptance for multicultural team environment Ability to work independently as well as in team Be systematic and accurate Have a high loyalty to deadline and quality requirements Be proactive, seeking advice and share own experiences with others Innovative approach and a network builder Fluent Norwegian and English skills - both orally and in writing Become our colleague: Aibel offers many career opportunities. With us, you can work across disciplines, build competence and develop your own potential. This contributes to a vibrant and engaging work environment. We also offer flexible working hours, and our welfare clubs have a wide range of activities and training opportunities for all our employees. Our value program "We Care" – encourages us to be responsible, visionary, open and flexible. The values reflect the attitudes we have at work and set the standard for how to achieve our goals. We value inclusion, equality and diversity, and encourage all qualified candidates to apply, regardless of age, gender, functional ability and ethnicity. Our overall strategy is to gradually develop our business from oil and gas towards renewable solutions. Because we view our social responsibility as a fundamental prerequisite, sustainable development is a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. Can you identify with our values, and are you inspired by our vision? Then we would like to hear from you! Application deadline and contact information: For questions regarding the position, please contact: Section Manager Wenche Skog - Phone +47 48 11 94 99 Work Place: Oslo, Asker Application deadline: 05.09.2022

JOB OPENING — 2022-08-09

Package engineer Piping bulk and Special items

Aibel

With more than a hundred years of experience, Aibel is a leading supplier within the oil, gas and offshore wind industries. We offer our customers optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout the project's life cycle. Exciting, right? We are now looking for a Package engineer Piping bulk and Special Items who can contribute to Aibel’s exciting journey in the ongoing energy transition. Your responsibilities: Responsible engineer for piping bulk materials and special items Carry out work according to applicable procedures and work instructions Prepare technical requisitions and data sheets Technical evaluation of supplier quotations including preparation of technical bid comparisons Technical liaison with suppliers and with other engineering disciplines Review and commenting of supplier documentation Check compliance to relevant authority regulations, relevant codes and standards stated in supplier's documentation, and requirements stated in the contract Identify and report any extra work related to changes in the scope of work Evaluate and respond to technical queries and non-conformance requests Qualifications: Higher technical education (BSc, MSc) Minimum 5 years' experience as Package Engineer within the oil & gas sector or similar Previous experience with package follow-up, piping design and multidisciplinary engineering Familiar with NORSOK and Norwegian acts and regulations. Personal characteristics: Good communication and presentation skills - both orally and in writing Must be able to work independently and in team Be able to perform independent studies Good multidisciplinary understanding Good Norwegian and English language skills Proficient in technical design Become our colleague: Aibel offers many career opportunities. With us, you can work across disciplines, build competence and develop your own potential. This contributes to a vibrant and engaging work environment. We also offer flexible working hours, and our welfare clubs have a wide range of activities and training opportunities for all our employees. Our value program "We Care" – encourages us to be responsible, visionary, open and flexible. The values reflect the attitudes we have at work and set the standard for how to achieve our goals. We value inclusion, equality and diversity, and encourage all qualified candidates to apply, regardless of age, gender, functional ability and ethnicity. Our overall strategy is to gradually develop our business from oil and gas towards renewable solutions. Because we view our social responsibility as a fundamental prerequisite, sustainable development is a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. Can you identify with our values, and are you inspired by our vision? Then we would like to hear from you! Application deadline and contact information: For questions regarding the position, please contact: Section Manager for Mechanical Jørn A. Riise - phone +4798635116 Application deadline: 05.09.2022 Work Place: Oslo, Asker

JOB OPENING — 2022-08-09

Prosjektstyring/ Planlegger

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Vi ser nå etter en prosjektplanlegger som kan bidra til Aibels spennende prosjekter i Haugesund. Nyutdannede oppfordres til å søke. Ansvar og arbeidsoppgaver Opprette og følge opp prosjektplaner (både EPCI-kontrakter og innen V&M) Bidra til en kontrollert prosjektgjennomføring ihht til alle planer og timebudsjetter Importere og verifisere fremdrift Trende og utføre analyser og evaluere kritikalitet og konsekvenser av mulige forsinkelser Sikre at kontraktsbetingelser og administrative retningslinjer oppnås mtp plan Utvikle baseline iht. kontrakts- og prosjektbetingelser Rapportere og kommunisere prosjektstatus internt og til kunde Ønskede kvalifikasjoner Master eller Bachelor innen teknisk fagretning og/eller økonomi Alternativt fagbrev + Teknisk fagskole Relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning Personlige egenskaper: Analytisk, strukturert og nøyaktig Kommersiell interesse og forståelse Gode kommunikasjonsevner og gode norsk- og engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig) Gode samarbeidsevner og en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø Proaktiv, søke råd og dele kompetanse med andre Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Marianne Bergstøl Birkeland, tlf 916 06 942 Arbeidssted: Haugesund Søknadsfrist: 21.08.2022

JOB OPENING — 2022-08-09

Package engineer -Structural bulk items

Aibel

With more than a hundred years of experience, Aibel is a leading supplier within the oil, gas and offshore wind industries. We offer our customers optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout the project's life cycle. Exciting, right? We are now looking for a Package engineer -Structural bulk items who can contribute to Aibel’s exciting journey in the ongoing energy transition. Your responsibilities: Responsible engineer for structural bulk materials Carry out work according to applicable procedures and work instructions Prepare technical requisitions and data sheets Technical evaluation of supplier quotations including preparation of technical bid comparisons Technical liaison with suppliers and with other engineering disciplines Review and commenting of supplier documentation Check compliance to relevant authority regulations, relevant codes and standards stated in supplier's documentation, and requirements stated in the contract Identify and report any extra work related to changes in the scope of work Evaluate and respond to technical queries and non-conformance requests. Qualifications: Higher technical education (BSc, MSc) Minimum 5 years' experience as Package Engineer within the oil & gas sector or similar Previous experience with package follow-up, structural design and multidisciplinary engineering Familiar with NORSOK and Norwegian acts and regulations Personal characteristics: Good communication and presentation skills - both orally and in writing Must be able to work independently and in team Be able to perform independent studies Good multidisciplinary understanding Good Norwegian and English language skills Proficient in technical design Become our colleague: Aibel offers many career opportunities. With us, you can work across disciplines, build competence and develop your own potential. This contributes to a vibrant and engaging work environment. We also offer flexible working hours, and our welfare clubs have a wide range of activities and training opportunities for all our employees. Our value program "We Care" – encourages us to be responsible, visionary, open and flexible. The values reflect the attitudes we have at work and set the standard for how to achieve our goals. We value inclusion, equality and diversity, and encourage all qualified candidates to apply, regardless of age, gender, functional ability and ethnicity. Our overall strategy is to gradually develop our business from oil and gas towards renewable solutions. Because we view our social responsibility as a fundamental prerequisite, sustainable development is a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. Can you identify with our values, and are you inspired by our vision? Then we would like to hear from you! Application deadline and contact information: For questions regarding the position, please contact: Section Manager for Mechanical Jørn A. Riise - phone +4798635116 Application deadline: 05.09.2022 Workplace: Oslo

JOB OPENING — 2022-08-09

Driven Inköpare/Innesäljare

Kvdbil

Letar du efter en ny väg att cruisa? En spännande väg där du får vara med och påverka på riktigt!? Har du en stark motor, snabb acceleration och gillar fart!? Är ditt intresse bilar och din drivkraft att göra riktigt bra affärer!? Då är detta tjänsten för dig! Som Inköpare & Innesäljare… …kommer du att arbeta mot kunder som vill sälja sin bil till eller via Kvdbil. Tillsammans med dina kollegor bearbetar du leads och tar aktivt kontakt med befintliga och potentiella kunder, företag såväl som konsumenter, för att öka inflödet av försäljningsuppdrag (personbilar och lätta lastbilar), antingen via auktion eller att KVD köper direkt via inköp. Du tar ansvar för att kunden får den bästa kundupplevelsen och att vi erbjuder den bästa lösningen vid varje givet tillfälle. Vi söker dig som... …har viljan och drivet, är orädd och har en fingertoppskänsla när det gäller affärer. Du är förtroendeingivande och strävar alltid efter att ge kunden den bästa kundupplevelsen. Du är initiativrik då vi alltid strävar efter att bli ännu bättre och är en arbetsplats i ständig utveckling. Vi ser gärna att du har ett siffersinne och ett utpräglat affärsfokus. Att du har erfarenhet från bilbranschen och inköp av bilar i synnerhet är meriterande men inget krav. Däremot ser vi det som självklart att du har god kunskap om och ett stort intresse för bilar där kundupplevelsen alltid skall vara i fokus. Du måste vara flytande i svenska och engelska i både tal och skrift och vi ser gärna att du kan ytterligare språk. Du erbjuds... en roll i en spännande bransch där du får möjligheter att utvecklas i din roll och bygga vidare på din kompetens tillsammans med goda kollegor en chans att få arbeta i en organisationskultur med höga ambitioner och en övertygelse om att vi med insikter, öppenhet och samarbete kan komma ännu längre att få arbeta för en arbetsgivare som anser att det är viktigt med hållbarhet, vilket inkluderar både hållbara medarbetare och en hållbar miljö en tjänst i ett tillväxts- och marknadsorienterat bolag. en härlig arbetsplats i vårt fräscha huvudkontor på Kilsgatan 4, mitt i pulsen i centrala Göteborg.  bra lönevillkor, ett företag som omfattas av kollektivavtal, ett schysst förmånspaket och titt som tätt bjuds det på olika personalevenemang. Vi behandlar ansökningar löpande så sök tjänsten redan idag! För frågor kring tjänsten kontakta Adam Fridell, Teamleader Innesälj & Inköp, på adam.fridell@kvdbil.se eller +46101673243 Om Kvdbil Kvdbil är Sveriges största digitala aktör med begagnade bilar. I över 30 år har vi hjälpt människor och företag att köpa och sälja bilar. Och det är ingen hemlighet hur vi gör det – vi sköter hela bilaffären åt dig. Vi har sålt mer än 280 000 bilar på kvd.se och de har alla testats av våra professionella tekniker. Fordonsbranschen i stort har de senaste åren genomgått en omvandling för att kunna möta nya kundbehov och beteenden med ny teknik. På Kvdbil tycker vi det är viktigt att möta dessa förändringar med nya lösningar som adresserar hållbarhet, effektivitet och nya nyttjandeformer. I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.

JOB OPENING — 2022-08-09

Nu söker vi en Ställföreträdande Butikschef till Plantagen Sundsvall Sundsvall

Plantagen Sverige

Nu söker vi en Ställföreträdande Butikschef till Plantagen Sundsvall Sundsvall På Plantagen brinner vi för växter. Men framför allt brinner vi för försäljning och våra kunder. Varje dag levererar vi ett levande kundmöte som med inspiration, kunskap och verktyg tar våra kunder närmare naturens positiva kraft. Med över 130 butiker i olika format i Norge, Sverige och Finland är vi det ledande varumärket för växter i Norden och har som vision att vara Nordens härligaste växthus. Tillsammans med våra drygt 2400 engagerade medarbetare som delar våra värderingar om glädje, tydlighet och ägarskap erbjuder Plantagen ett unikt utbud av växter och växtlösningar för att främja ett växande liv! Har du goda ledaregenskaper, älskar försäljning och söker en tjänst där du får vara med och påverka? Nu erbjuder vi på Plantagen i Sundsvall ett spännande och varierat jobb för dig som vill bidra till hela Plantagens resa mot att bli Nordens härligaste växthus! Nu letar vi efter dig som vill axla rollen som ställföreträdande butikschef i vår butik i Sundsvall. Som medarbetare hos oss arbetar du aktivt med att ge våra kunder en utmärkt köpupplevelse. Du är Plantagens ansikte utåt och ditt engagemang och positiva attityd är viktigt för att kunden ska känna sig välkommen hos oss. I rollen som ställföreträdande butikschef är du butikchefens högra hand. Ni arbetar tätt tillsammans i den operativa driften men också på en mer strategisk nivå. När butikschefen inte är på plats så är du den som har ansvar för butiken. Några exempel på vad en vanlig dag kan innehålla: Att arbeta aktivt med sälj- och kundupplevelsen, vara rådgivande och vägledande för våra kunder Bidra till att butiken har en genomgående hög standard Kassaarbete Vattning och skötsel av växter Bidra till att göra butiken klar inför kampanjer Varupåfyllning I övrigt förekommande arbetsuppgifter i butik K valifikationer Vi söker efter dig med ledarerfarenhet och en bakgrund från detaljhandeln eller liknande bransch där högt tempo och kundservice kännetecknar verksamheten. Du har därför erfarenhet av att prioritera uppgifter i en händelserik miljö och delgera vidare vid behov. Du är kommunikativ med goda ledaregenskaper och leder genom att föregå med gott exempel. Att bygga effektiva och välmående team tycker du är roligt och du förstår vikten av att teamet fungerar som ett lag, med dig som lagledare. Utöver det är du resultatinriktad och har en förmåga att utveckla och se möjligheter i våra arbetssätt. Du är socialt skicklig, fylld av positiv energi som sprider sig till kunder och kollegor. Har du trädgårds- och/eller växtkunskaper ser vi det som meriterande. Truckort är meriterande. Du behärskar det svenska språket både muntligt och skriftligt Vi erbjuder Hos oss får du roliga och varierande arbetsuppgifter på Nordens ledande trädgårdskedja, med goda utvecklingsmöjligheter och ett stort gäng härliga kollegor! Lön enligt kollektivavtal. Tjänsten är på 30 timmar/veckan med arbete varannan helg. Startdatum efter överenskomelse. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan! För ett växande liv! Kontaktpersoner Plantagen Sundsvall Butikschef sundsvall.bc@plantagen.se

JOB OPENING — 2022-08-08

Vi søker indirekte innkjøps koordinator Oslo

Plantagen Norge

Vi søker indirekte innkjøps koordinator Oslo I Plantasjen brenner vi for planter. Men fremfor alt brenner vi for salg og våre kunder. Hver dag leverer vi levende kundermøter som med inspirasjon, kunnskap og verktøy tar kundene våre nærmere naturens positive kraft. Med over 130 butikker i ulike format i Norge, Sverige og Finland er vi den ledende aktøren for planter i Norden og har som visjon å være Nordens herligste veksthus. Sammen med våre mer enn 2400 engasjerte medarbeidere som deler våre verdier om glede, tydelighet og eierskap tilbyr Plantasjen et unikt utvalg av planter og løsninger for planter for et voksende liv! Har du et ønske om å drive kontinuerlige forbedringer, utforske og finne gode leveringsløsninger for hele verdikjeden? Ønsker du å forbedre innkjøps og leverandøravtalene til Plantasjens butikker og servicekontor i Norden? Da har vi jobben for deg! Plantasjen er nordens største hagesenterkjede og har de siste årene hatt en solid utvikling. Nå søker vi en innkjøper som skal strukturere indirekte innkjøp for å sikre levering av nødvendige tjenester og leveranser til butikkene, kontor og sentrallager med riktig kvalitet og omfang til de beste betingelsene. Arbeidsoppgaver Ansvar for alle leverings- og serviceavtaler for indirekte innkjøp innenfor eiendom og butikkdrift. Avtalene gjelder i hovedsak innredning og inventar, utstyr, rekvisita, håndverks og vaktmestertjenester etc. Definere områder der det er behov for avtaler og sikre de beste betingelsene for leveranser til Plantasjen Implementere leveranser gjennom hele verdikjeden. Avklare behov og frekvens av leveranser og tjenester, avklare behov for intern og ekstern samordning, lagerhold og logistikk Oversikt over innkjøp fra de ulike leverandørene og analysere forbruk og utvikling Gjennomføre forhandlinger med leverandører Prosjektledelse i relevante prosjekter innenfor ansvarsområdet Vi tror at du: har relevant høyere utdannelse gjerne innen økonomi, juss, tekniske fag eller lignende har arbeidserfaring i minimum 2 år, gjerne operativ retail erfaring og/eller erfaring med innkjøp eller avtaleforvaltning har gode analytiske evner, er strukturert og systematisk samt har god økonomisk forståelse har svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og har gode engelsk-kunnskaper skriftlig og muntlig har god digital kompetanse, har solide kunnskaper i excel Personlige egenskaper Du bygger og vedlikeholder gode relasjoner med din positive innstilling og gode kommunikasjonsevner. Du liker å utfordre etablerte sannheter og er selvstendig, strukturert og selvgående Du har et godt øye for å se helheten i leveranser, fokusere på forbedringsmuligheter og å optimalisere tilgjengelighet på driftsnødvendige varer og tjenester. Er du i tillegg organisert, ryddig og effektiv vil du med stor sannsynlighet kunne lykkes godt i denne rollen. Stillingen er nyopprettet, og du har stor frihet til å forme stillingens innhold og sette egen agenda/kalender. Stillingen er nordisk, og det må påregnes noe reising til kjedens servicekontor i Stockholm og besøk hos kjedens butikker i Norge, Sverige og Finland Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i Nordens største hagesenterkjede konkurransedyktige betingelser, fri telefon, kurs og kompetanseutvikling det er i tillegg personalgoder knyttet til både trening og rabatter Stillingen er heltid med fast arbeidsplass på Plantasjens servicekontor ved Skjetten, like utenfor Oslo. Her er det stor takhøyde, åpenhet, mye latter og støtte - og vi håper du ønsker å bli en del av teamet! Vi gleder oss til å høre fra deg! Kontaktpersoner Gunstein Hansen Real Estate Director +47 952 03 280

JOB OPENING — 2022-08-08

Extrapersonal till kundcenter

Kvdbil

Om Kvdbil Kvdbil är Sveriges största digitala aktör med begagnade bilar. I över 30 år har vi hjälpt människor och företag att köpa och sälja bilar. Och det är ingen hemlighet hur vi gör det – vi sköter hela bilaffären åt dig. Vi har sålt mer än 280 000 bilar på  kvdbil.se (https://www.kvd.se/)  och de har alla testats av våra professionella tekniker. Fordonsbranschen i stort har de senaste åren genomgått en omvandling för att kunna möta nya kundbehov och beteenden med ny teknik. På Kvdbil tycker vi det är viktigt att möta dessa förändringar med nya lösningar som adresserar hållbarhet, effektivitet och nya nyttjandeformer. Letar du efter ett extrajobb eller deltidsjobb? Vi söker just nu extrapersonal till vårt härliga team Kundcenter!. Är du redo att hoppa i på helger, kvällar, vid arbetstoppar eller semestrar? Vi söker både dig som kan arbeta fasta timmar per vecka och dig som kan ställa upp med kort varsel. Vi finns i moderna lokaler i centrala Göteborg, gångavstånd från Centralstationen. Arbetsuppgifter Rollen innebär att ta emot inkommande samtal, mail och chatt hjälpa från både våra säljande och köpande kunder och hjälpa till med deras frågor på ett effektivt och professionellt sätt.  Du kommer i din roll att agera både säljare och rådgivare. Vanliga samtal en arbetsdag kan vara; allmän rådgivning, boka transporter, exporthantering samt försäljningen av våra tilläggstjänster. Din uppgift blir att leverera kundservice av högsta klass. Ny på jobbet? Hos oss får du strukturerad upplärning och introduktion till arbetsuppgifterna och du får stöttning och ett nära samarbete med dina kollegor samt andra funktioner internt. Lön & Villkor Vi har erbjuder fast timlön och möjlighet att tjäna lite extra provision. Kundservices öppettider är måndag-torsdag 8:00-22:00, fredag 8:00-17:00 samt söndag 17:00-22:00, och vi ser gärna att du kan ta 2-3 pass per vecka under dag- eller kvällstid. Vi söker dig som Fullgjort din gymnasieexamen Har ett genuint intresse för kundservice och rådgivning Du behöver ha telefon & datavana och kunna svenska i tal och skrift Om du har erfarenhet av försäljning är detta meriterande Det är kul om du har intresse av och viss kunskap kring bilar, men absolut inget måste I denna tjänst är din personlighet viktigare än din arbetslivserfarenhet! Så även om du inte har tidigare erfarenhet av kundsupport och försäljning är du varmt välkommen att skicka in en ansökan! Vi behandlar ansökningarna löpande så sök tjänsten redan idag! Kontaktperson: Jakob Grünberg, Gruppchef Kundcenter Tel +4610 167 32 15 jakob.grunberg@kvdbil.se (mailto:jakob.grunberg@kvdbil.se) Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta. I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.

JOB OPENING — 2022-08-08

Vi søker en drivende og engasjerende butikksjef til vår butikk på Grünerløkka Grünerløkka

Plantagen Norge

Vi søker en drivende og engasjerende butikksjef til vår butikk på Grünerløkka Grünerløkka I Plantasjen brenner vi for planter. Men fremfor alt brenner vi for salg og våre kunder. Hver dag leverer vi levende kundermøter som med inspirasjon, kunnskap og verktøy tar kundene våre nærmere naturens positive kraft. Med over 130 butikker i ulike format i Norge, Sverige og Finland er vi den ledende aktøren for planter i Norden og har som visjon å være Nordens herligste veksthus. Sammen med våre mer enn 2400 engasjerte medarbeidere som deler våre verdier om glede, tydelighet og eierskap tilbyr Plantasjen et unikt utvalg av planter og løsninger for planter for et voksende liv! I Plantasjen er vi opptatt av at kunden skal ha en optimal handleopplevelse. Deg vi ser etter brenner for kundeservice og kan begeistre dine medarbeidere. Sammen skaper dere sterke resultater og gir kunden en god handleopplevelse hver gang. Du jobber operativt sammen med medarbeiderne i butikken, og trives med å lede i en hverdag med høyt tempo. Du er en lagspiller og tar alltid imot kunder og medarbeidere med ett smil. På Plantasjen Grünerløkka har vi et stort utvalg av sesongens snittblomster, et mangfold av flotte grønne inneplanter, smakfulle krydderurter og fargerike uteplanter. Vi ligger på hjørnet av Stolmakergata, ut mot den travle handlegaten Markveien. Som butikksjef på Plantasjen Grünerløkka vil du ha store påvirkningsmuligheter og vil være en viktig bidragsyter for å løfte butikken til nye høyder. Arbeidsoppgaver Som butikksjef i Plantasjen har du totalansvar for butikkens drift, personal og resultatoppnåelse Du har en operativ rolle og trives med salg og kunder Ansvar for å skape en kommersiell og inspirerende butikk med kunden i sentrum Utnytter sin kommersiell holdning til å skape og etterleve en kundefokusert butikkdrift Utøver sitt lederskap med stort eierskap og engasjement og følger etaberte strukturer, rutiner og prosesser Rekruttere, utvikle og motivere dine medarbeidere Sørge for at butikken når sine mål gjennom effektiv og god drift Kvalifikasjoner Minimum 3 års ledererfaring, fortrinnsvis fra detaljhandel Relevant høyere utdanning innen salg, ledelse og logistikk Manglende utdannelse kan erstattes av relevant arbeidserfaring God økonomisk forståelse og gode digitale ferdigheter Beherske norsk og engelsk språk både skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Vi ser etter deg som identifiserer deg med våre verdier glede, tydelighet og eierskap Er en rollemodell som leder veien med energi, menneskeorientering og kommersielt fokus Gjør sitt ytterste for å være en ambassadør og kulturbærer for Plantasjen Er løsnings- og resultatorientert og coacher medarbeiderne kontinuerlig på salg og service Bruker feedback aktivt og på en konstruktiv måte og deler proaktivt erfaring og beste praksis, for å sikre utvikling og læring Høy grad av entusiasme og en vilje til å skape gode resultater Kremmerånd og konkurranseinstinkt Initiativrik person med høy egendrive Humørspreder og en urokkelig stå på vilje Ansvarsfull, strukturert, og evne til å jobbe systematisk og selvstendig Vi tilbyr Vi tilbyr en variert stilling med høyt tempo der en av dine viktigste oppgaver vil være å gi våre kunder det beste inntrykket og opplevelse av Plantasjen Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Konkurransedyktige lønn- og ansettelsesbetingelser som reflekterer din bakgrunn og tyngde Sosial arbeidsplass blant hyggelige kolleger Store muligheter for personlig og faglig utvikling i Nordens ledende aktør innen planter Dersom du trigges av denne utfordringen og oppgavene treffer så vil vi be deg søke ved å registrere deg snarest og senest 29.08.2022. Vi ser frem til å motta din søknad! Kontaktpersoner Anne Karin Rykke Regionsjef +47 48 28 49 67

JOB OPENING — 2022-08-07

Vi søker teamledere til vår butikk på Forus Forus

Plantagen Norge

Vi søker teamledere til vår butikk på Forus Forus I Plantasjen brenner vi for planter. Men fremfor alt brenner vi for salg og våre kunder. Hver dag leverer vi levende kundermøter som med inspirasjon, kunnskap og verktøy tar kundene våre nærmere naturens positive kraft. Med over 130 butikker i ulike format i Norge, Sverige og Finland er vi den ledende aktøren for planter i Norden og har som visjon å være Nordens herligste veksthus. Sammen med våre mer enn 2400 engasjerte medarbeidere som deler våre verdier om glede, tydelighet og eierskap tilbyr Plantasjen et unikt utvalg av planter og løsninger for planter for et voksende liv! I Plantasjen er vi opptatt av at kunden skal ha en optimal handleopplevelse. Deg vi ser etter brenner for kundeservice, ditt engasjement og din positive innstilling er viktig for at kunden skal føle seg velkommen hos oss. Er du en lagspiller som er glad i mennesker og motiveres av å skape gode resultater? Klarer du å ta imot kunden med ett smil i en hektisk arbeidsdag? Vi ser etter deg som er levende opptatt av butikkdrift og salg. Du vil ha en nøkkelrolle på butikken og vil jobbe tett sammen med varehussjef og assisterende varehussjef Vi søker nå 3 teamledere til Plantasjen Forus - Teamleder fast 80% - Teamleder fast 80% med hovedansvar for priser og kampanjer, retur og reklamasjoner. Truckførerbevis er nødvendig for denne stillingen - Teamleder vikariat 80% frem til februar 2023 med mulighet for forlengelse Arbeidsoppgaver Som Teamleder er du ansvarlig for driften i butikken i varehussjef og assisterende varhussjefs fravær hvilket blant annet vil si å fordele oppgaver, gi veiledning og feedback og organisere teamet ditt på best mulig måte. Viktige arbeidsoppgaver vil være å: - bidra til butikkens mål og resultatoppnåelse ved oppfølging av salg, bruttofortjeneste og kostnader - skape en positiv handleopplevelse for kunden ved arbeidsoppgaver som blant annet salg og kundebehandling, vareeksponering, bestilling av varer, varepåfyll og kassearbeid - skape de beste forutsetninger for ett suksessfull kundemøte gjennom å inspirere og motivere dine kollegaer. Holde seg oppdatert på og aktivt benytte gjeldende kundemålingsverktøy - sørge for at butikken fremstår kommersiell, innbydende og inspirerende for kundene - lede og og følge opp medarbeiderne på sitt team, dette betyr å igangsette arbeidet, utføre sjekklister og sirke at Plantasjens rutiner blir etterlevd. Kvalifikasjoner - Ønskelig med ledererfaring fra detaljhandel, gjerne i en større kjede som dagligvare el.l - Relevant høyere utdanning, for eksempel innen salg/logistikk. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning - Ha stor kommersiell forståelse og erfaring fra tidligere arbeid - Stor interesse for livet med planter - Behersker norsk og engelsk språk både muntlig og skriftlig - Har god økonomisk forståelse og gode digitale ferdigheter Personlige egenskaper - Vi ser etter deg som identifiserer deg med våre verdier glede, tydelighet og eierskap - Er en rollemodell som leder veien med energi, menneskeorientering og kommersielt fokus - Gjør sitt ytterste for å være en ambassadør og kulturbærer for Plantasjen - Er løsnings- og resultatorientert - Bruker feedback aktivt og på en konstruktiv måte og deler proaktivt erfaring og beste praksis, for å sikre utvikling og læring - Har høy grad av entusiasme og en vilje til å skape gode resultater - Kremmerånd og konkurranseinstinkt - Ansvarsfull, strukturert, og evne til å jobbe systematisk og selvstendig  - Du må være fleksibel og kunne jobbe både dagtid, kveldstid og helg Vi tilbyr - Spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor Nordens ledende aktør for planter - Gode utviklings og karrieremuligheter - Konkurransedyktige betingelser - Sosial arbeidsplass blant hyggelig kolleger Vi ser fram imot å høre ifra deg! Vi intervjuer løpende, registrer derfor din søknad allerede i dag! For å sikre en objektiv, kompetansebasert og ikke-diskriminerende prosess benytter Plantasjen seg av arbeidspsykologiske tester som du vil få tilsendt når du har søkt jobb hos oss. Mer informasjon og rundt dette sendes til din registrerte mailadresse. For et liv i vekst! Kontaktpersoner Ingvild Winterstø Varehussjef 92643073

JOB OPENING — 2022-08-03

Plantasjen Forus søker serviceinnstilte og entusiastiske salgsmedarbeidere Forus

Plantagen Norge

Plantasjen Forus søker serviceinnstilte og entusiastiske salgsmedarbeidere Forus I Plantasjen brenner vi for planter. Men fremfor alt brenner vi for salg og våre kunder. Hver dag leverer vi levende kundermøter som med inspirasjon, kunnskap og verktøy tar kundene våre nærmere naturens positive kraft. Med over 130 butikker i ulike format i Norge, Sverige og Finland er vi den ledende aktøren for planter i Norden og har som visjon å være Nordens herligste veksthus. Sammen med våre mer enn 2400 engasjerte medarbeidere som deler våre verdier om glede, tydelighet og eierskap tilbyr Plantasjen et unikt utvalg av planter og løsninger for planter for et voksende liv! Planter er ikke bare pene og hyggelige å ha i hjemmet eller i hagen, de påvirker også vår helse positivt, heftig ikke sant? Derfor er vi ekstra glade og stolte over å få arbeide med planter. I Plantasjen er vi opptatt av at kunden skal ha en optimal handleopplevelse. Som salgsmedarbeider i Plantasjen vil du være vårt ansikt utad og ditt engasjement og din positive innstilling er viktig for at kunden skal føle seg velkommen hos oss. Elsker du salg og kundeservice og har du en passion for planter? Da er det kanskje nettopp deg vi vil jobbe sammen med! Vi søker nå en salgsmedarbeider  i 50% stilling og 4 salgsmedarbeidere i 14% stilling til å jobbe i vår butikk på Forus. Arbeidsoppgaver Som salgsmedarbeider hos oss vil dine viktigste arbeidsoppgaver bestå av: Salg og kundeveiledning Bidra til å sikre at butikken fremstår som ryddig og har en gjennomgående god butikkstandard Varepåfyll og vareplassering Utføre vanning og plantestell Bidra til å gjøre butikken klar til kampanjer Kassaarbeid Kvalifikasjoner Søkere med erfaring og kompetanse fra detaljhandel vil foretrekkes Du kan kundebehandling og har en grunnleggende serviceinnstilt holdning Du prioriterer riktige arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag Det er en fordel om du har interesse og erfaring innenfor Plantasjens fagområde - plantebransjen Beherske norsk språk både muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Vi ser etter deg som identifiserer deg med våre verdier glede, tydelighet og eierskap Du er en positiv lagspiller som er glad i mennesker og kundekontakt Du motiveres av å skape gode resultater og er god på å se løsninger framfor problemer Du har ett stort pågangsmot, er effektiv og trives med høyt tempo og en hektisk hverdag Du har konkurranseinstinkt og kremmerånd Vi vektlegger også selvstendighet, ordenssans og fleksibilitet og du må kunne jobbe både dagtid, kveldstid og helg. Vi tilbyr Vi tilbyr en variert stilling med høyt tempo der en av dine viktigste oppgaver vil være å gi våre kunder det beste inntrykket og opplevelse av Plantasjen. Spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor nordens største hagesenterkjede Gode utviklings og karrieremuligheter Lønn i henhold til tariffavtale Sosial arbeidsplass blant hyggelige kolleger Vi ser fram imot å høre ifra deg! Vi intervjuer løpende, registrer derfor din søknad allerede i dag! For å sikre en objektiv, kompetansebasert og ikke-diskriminerende prosess benytter Plantasjen seg av arbeidspsykologiske tester som vi vil få tilsendt når du har søkt jobb hos oss. Mer informasjon og rundt dette sendes til din registrerte mailadresse. Livet blir bedre med planter og Plantasjen blir bedre med deg! Kontaktpersoner Ingvild Winterstø Varehussjef 92643073

JOB OPENING — 2022-08-03

Plantasjen Bodø søker serviceinnstilte og entusiastiske salgsmedarbeidere Bodø

Plantagen Norge

Plantasjen Bodø søker serviceinnstilte og entusiastiske salgsmedarbeidere Bodø I Plantasjen brenner vi for planter. Men fremfor alt brenner vi for salg og våre kunder. Hver dag leverer vi levende kundermøter som med inspirasjon, kunnskap og verktøy tar kundene våre nærmere naturens positive kraft. Med over 130 butikker i ulike format i Norge, Sverige og Finland er vi den ledende aktøren for planter i Norden og har som visjon å være Nordens herligste veksthus. Sammen med våre mer enn 2400 engasjerte medarbeidere som deler våre verdier om glede, tydelighet og eierskap tilbyr Plantasjen et unikt utvalg av planter og løsninger for planter for et voksende liv! Planter er ikke bare pene og hyggelige å ha i hjemmet eller i hagen, de påvirker også vår helse positivt, heftig ikke sant? Derfor er vi ekstra glade og stolte over å få arbeide med planter. I Plantasjen er vi opptatt av at kunden skal ha en optimal handleopplevelse. Som salgsmedarbeider i Plantasjen vil du være vårt ansikt utad og ditt engasjement og din positive innstilling er viktig for at kunden skal føle seg velkommen hos oss. Elsker du salg og kundeservice og har du en passion for planter? Da er det kanskje nettopp deg vi vil jobbe sammen med! Vi søker nå to salgsmedarbeidere i 18% stilling til å jobbe i vår butikk i Bodø Arbeidsoppgaver Som salgsmedarbeider hos oss vil dine viktigste arbeidsoppgaver bestå av: Salg og kundeveiledning Bidra til å sikre at butikken fremstår som ryddig og har en gjennomgående god butikkstandard Varepåfyll og vareplassering Utføre vanning og plantestell Bidra til å gjøre butikken klar til kampanjer Kassaarbeid Kvalifikasjoner Søkere med erfaring og kompetanse fra detaljhandel vil foretrekkes Du kan kundebehandling og har en grunnleggende serviceinnstilt holdning Du prioriterer riktige arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag Det er en fordel om du har interesse og erfaring innenfor Plantasjens fagområde - plantebransjen Beherske norsk språk både muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Vi ser etter deg som identifiserer deg med våre verdier glede, tydelighet og eierskap Du er en positiv lagspiller som er glad i mennesker og kundekontakt Du motiveres av å skape gode resultater og er god på å se løsninger framfor problemer Du har ett stort pågangsmot, er effektiv og trives med høyt tempo og en hektisk hverdag Du har konkurranseinstinkt og kremmerånd Vi vektlegger også selvstendighet, ordenssans og fleksibilitet og du må kunne jobbe både dagtid, kveldstid og helg. Vi tilbyr Vi tilbyr en variert stilling med høyt tempo der en av dine viktigste oppgaver vil være å gi våre kunder det beste inntrykket og opplevelse av Plantasjen. Spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor nordens største hagesenterkjede Gode utviklings og karrieremuligheter Lønn i henhold til tariffavtale Sosial arbeidsplass blant hyggelige kolleger Vi ser fram imot å høre ifra deg! Vi intervjuer løpende, registrer derfor din søknad allerede i dag! For å sikre en objektiv, kompetansebasert og ikke-diskriminerende prosess benytter Plantasjen seg av arbeidspsykologiske tester som vi vil få tilsendt når du har søkt jobb hos oss. Mer informasjon og rundt dette sendes til din registrerte mailadresse. Livet blir bedre med planter og Plantasjen blir bedre med deg! Kontaktpersoner Marianne Jørgensen Butikksjef +47 95 84 30 11 bodo.bl@plantasjen.no

JOB OPENING — 2022-08-02

Nu söker vi en Ställföreträdande Butikschef till Plantagen Falun

Plantagen Sverige

Nu söker vi en Ställföreträdande Butikschef till Plantagen Falun På Plantagen brinner vi för växter. Men framför allt brinner vi för försäljning och våra kunder. Varje dag levererar vi ett levande kundmöte som med inspiration, kunskap och verktyg tar våra kunder närmare naturens positiva kraft. Med över 130 butiker i olika format i Norge, Sverige och Finland är vi det ledande varumärket för växter i Norden och har som vision att vara Nordens härligaste växthus. Tillsammans med våra drygt 2400 engagerade medarbetare som delar våra värderingar om glädje, tydlighet och ägarskap erbjuder Plantagen ett unikt utbud av växter och växtlösningar för att främja ett växande liv! Har du goda ledaregenskaper, älskar försäljning och söker en tjänst där du får vara med och påverka? Nu erbjuder vi på Plantagen i Sundsvall ett spännande och varierat jobb för dig som vill bidra till hela Plantagens resa mot att bli Nordens härligaste växthus! Nu letar vi efter dig som vill axla rollen som ställföreträdande butikschef i vår butik i Falun. Som medarbetare hos oss arbetar du aktivt med att ge våra kunder en utmärkt köpupplevelse. Du är Plantagens ansikte utåt och ditt engagemang och positiva attityd är viktigt för att kunden ska känna sig välkommen hos oss. I rollen som ställföreträdande butikschef är du butikchefens högra hand. Ni arbetar tätt tillsammans i den operativa driften men också på en mer strategisk nivå. När butikschefen inte är på plats så är du den som har ansvar för butiken. Några exempel på vad en vanlig dag kan innehålla: Att arbeta aktivt med sälj- och kundupplevelsen, vara rådgivande och vägledande för våra kunder Bidra till att butiken har en genomgående hög standard Kassaarbete Vattning och skötsel av växter Bidra till att göra butiken klar inför kampanjer Varupåfyllning I övrigt förekommande arbetsuppgifter i butik K valifikationer Vi söker efter dig med ledarerfarenhet och en bakgrund från detaljhandeln eller liknande bransch där högt tempo och kundservice kännetecknar verksamheten. Du har därför erfarenhet av att prioritera uppgifter i en händelserik miljö och delgera vidare vid behov. Du är kommunikativ med goda ledaregenskaper och leder genom att föregå med gott exempel. Att bygga effektiva och välmående team tycker du är roligt och du förstår vikten av att teamet fungerar som ett lag, med dig som lagledare. Utöver det är du resultatinriktad och har en förmåga att utveckla och se möjligheter i våra arbetssätt. Du är socialt skicklig, fylld av positiv energi som sprider sig till kunder och kollegor. Har du trädgårds- och/eller växtkunskaper ser vi det som meriterande. Truckort är meriterande. Du behärskar det svenska språket både muntligt och skriftligt Vi erbjuder Hos oss får du roliga och varierande arbetsuppgifter på Nordens ledande trädgårdskedja, med goda utvecklingsmöjligheter och ett stort gäng härliga kollegor! Lön enligt kollektivavtal. Tjänsten är på 38,25 timmar/veckan med arbete varannan helg. Startdatum efter överenskomelse. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan! Kontaktpersoner Niklas Jansson Butikkchef +46 701042087

JOB OPENING — 2022-08-01

Arbetsledare till skolprojekt i Malmö!

SSEA

SSEA är en projektutvecklare och totalentreprenör på den svenska marknaden med fokus på samverkan. Hos SSEA finns kompetens för hela projektgenomförandet och vi genomför stora, tekniskt avancerade projekt både för offentliga och privata beställare. Genom tidiga samarbeten och projektutveckling säkerställer SSEA god ekonomi, byggbarhet och arkitektonisk kvalitet. Vi bygger flera av Sveriges mest spännande projekt, till exempel Ersta Nya Sjukhus, Kiruna Kunskapsstaden och Sara Kulturhus - Sveriges högsta trähus. Vi utvärderar ständigt nya marknader i syfte att etablera oss permanent i nya regioner. Vi finns där kunden finns! Vem söker vi? Vi söker dig som vill vara med och bidra till Högaholmsskolan i Malmö! Projektet är en pågående generalentreprenad på 8500 kvm år Malmö Stad som ska överlämnas Q3 2023. Skolan är en F-6 skola fördelat på 4 våningar med kapacitet för upptill 630 elever. Vi söker dig som har erfarenhet som arbetsledare i entreprenadföretag med projekt från 80 miljoner och uppåt.  Lång erfarenhet kan kompensera för avsaknad av formell utbildning. Har du bakgrund som yrkesarbetare tex. snickare är ett ett plus. Vi jobbar enligt LEAN-principen och vår första prioritet är alltid arbetsmiljö och säkerhet. Vi ser att du är en duktig arbetsledare som har lätt att samarbeta med andra, är bra på att lösa problem och vill skapa förutsättningar för alla underentreprenörer på projektet lyckas. Du tycker om att vara ute på arbetsplatsen "där det händer" men förstår också vikten av dokumentation, rapportering och uppföljning. Du bidrar till en god arbetsmiljö och en rolig arbetsdag tillsammans med dina kollegor och alla som är involverade i projektet! Varför ska du välja SSEA? Som ett modernt entreprenadbolag sätter SSEA kunden i fokus. Det innebär den ekonomiska tryggheten med ett 100-årigt börsbolag som ägare, tillsammans med ett nytänkande och lösningsorienterat synsätt. Det som kännetecknar SSEA som organisation är ett högt tempo, nytänkande mindset och ständig utveckling. Med korta beslutsvägar och en kultur av engagemang har vi roligt på jobbet -varje dag! Tillsammans bygger vi bättre och som en konsekvens av detta främjas kunskap- och erfarenhetsutbyte där respektive medarbetare växer och utvecklas. Vi gör varandra bättre och vill varandra väl, helt enkelt! Välkommen med din ansökan!

JOB OPENING — 2022-07-26

Er du plantekyndig og søker en spennende stilling i Plantasjens e-handels team? Skedsmo

Plantagen Norge

Er du plantekyndig og søker en spennende stilling i Plantasjens e-handels team? Skedsmo I Plantasjen brenner vi for planter. Men fremfor alt brenner vi for salg og våre kunder. Hver dag leverer vi levende kundermøter som med inspirasjon, kunnskap og verktøy tar kundene våre nærmere naturens positive kraft. Med over 130 butikker i ulike format i Norge, Sverige og Finland er vi den ledende aktøren for planter i Norden og har som visjon å være Nordens herligste veksthus. Sammen med våre mer enn 2400 engasjerte medarbeidere som deler våre verdier om glede, tydelighet og eierskap tilbyr Plantasjen et unikt utvalg av planter og løsninger for planter for et voksende liv! Vi søker nå en tekst produsent som kan bidra til vekst i Plantasjens e-handel. Plantasjens e-handels kanal vokser raskt og gir kundene nye muligheter til å utforske og kjøpe av vårt brede sortiment.  Vi søker nå etter en web editor som kan bidra til å skape en enda bedre kundeopplevelse rundt produktene våre. Det er fordelaktig om du jobber eller har jobbet i Plantasjen eller i plantebransjen. Teamet er nordisk med medarbeidere i Norge, Sverige og Finland. Vi jobber tett og støtter hverandre for å gi våre kunder best mulig opplevelse på nettet. Oppgavene inkluderer å produsere tekster for inspirerende, kommersielle, beskrivende og søkeoptimaliserte produktpresentasjoner. Tekstene brukes i alle kanaler. Oppgaver og ansvar Lage informativ produktinformasjon som styrker Plantasjen sin ekspertrolle. Lage produktinformasjon som er lett tilgjengelig, godt formulert og nøye balansert Sikre at vi har inspirerende, kommersielle, beskrivende og søkeoptimaliserte produktpresentasjoner Oversette produkttekster til norsk fra engelsk og svensk Bidra til utviklingen av arbeidsmåte innen teamet og Plantasjen Kvalifikasjoner En god skriftlig formuleringsevne Inngående kunnskap om plantesortimentet (inne- og uteplanter) Erfaring med bruk av digitale verktøy er en fordel Erfaring fra detaljhandel er en fordel, du jobber gjerne eller har jobbet i plantebransjen. Meget gode språkkunnskaper i norsk og gode kunnskaper i engelsk Personlige egenskaper For å trives i rollen søker vi deg som: Er en kreativ person med følelse for form og språk Kan se helhet, men kan også være detaljfokusert Drives og motiveres av utvikling og av å skape vekst Er strukturert Er villig til å jobbe selvstendig, men også en åpenbar lagspiller Trives med et høyt tempo og endringer Liker å brette opp ermene og hjelpe til der det trengs Verdsetter en organisasjon med et tett fellesskap der vi engasjerer oss og støtter hverandre for å nå våre mål. Vi tilbyr Vi tilbyr en variert stilling med høyt tempo Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Konkurransedyktige lønn- og ansettelsesbetingelser som reflekterer din bakgrunn og tyngde Sosial arbeidsplass blant hyggelige kolleger Store muligheter for personlig og faglig utvikling i Nordens ledende aktør innen planter Stillingen er en heltidsstilling og du vil jobbe fra vårt Servicekontor på Skjetten utenfor Oslo. Tjenestereiser kan forekomme. Livet blir bedre med planter og Plantasjen blir bedre med deg! Kontaktpersoner Tor Mejegård Merchandising Manager E-commerce tor.mejegard@plantagen.se

JOB OPENING — 2022-07-23

Ekonomiassistent med stort ansvar

Kvdbil

KVD Group (https://jobb.kvd.se/departments/kvd-group) ägs sedan 2010 av Ratos. I KVD-koncernen ingår: Kvdbil (http://www.kvd.se/) – Sveriges största digitala aktör med begagnade bilar, Forsbergs Fritidscenter (https://forsbergsfritidscenter.se/) , Sveriges största återförsäljare av husbilar och husvagnar, bilvärderingsföretagen Bilpriser (http://www.bilpriser.se/) samt Kvdpro (http://www.kvdpro.com/) som förmedlar maskiner och tunga fordon. Varje månad värderas en miljon bilar i våra system och varje år säljs mer än 26 000 begagnade bilar, 1 600 husbilar och husvagnar och 3000 maskiner och tunga fordon genom koncernen. Är du noggrann och självgående och trivs med att ta eget ansvar? Har du dessutom tidigare jobbat med ekonomi och är på jakt efter en ny utmaning? Vi söker dig med en ekonomexamen som är motiverad till att vidareutveckla din karriär hos oss. Intressant? Läs mer om rollen och ansökan redan idag! Om jobbet Som ekonomiassistent blir du en del av vår ekonomiavdelning som idag består utav 9 personer. I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med 2 kollegor hantera hela flödet av leverantörsfakturor och utbetalning av avräkningar gentemot våra uppdragsgivare för 4 juridiska bolag inom koncernen. Din arbetsplats är huvudkontoret i centrala Göteborg och möjlighet för hybridarbete finns. Ekonomiavdelningen befinner sig i en fas där vi behöver effektivisera och automatisera flödena och söker därför dig som har några års erfarenhet för att driva, utveckla och förenkla arbetet inom leverantsreskontran. Dagliga arbetsuppgifter kan innebära Inscanning och tolkning av leverantörsfakturor Kontering och kontroll av attester Bokföring av leverantörsfakturor Utbetalning och återrapportering av leverantörsfakturor Löpande bokföring och avstämning av konton Utbetalning och kontroll av avräkningar Bokslutsarbete inklusive balanskontoavstämningar relaterade till leverantörsreskontra Du kommer även att utföra bokslutsarbete månadsvis samt andra arbetsuppgifter förekommande på en ekonomiavdelning. Din bakgrund och person har minst en KY-utbildning eller kandidatexamen inom ekonomi alternativt har en längre erfarenhet av arbete inom ekonomi Minst 2 års relevant erfarenhet av arbete med leverantörsreskontra Meriterande om du har jobbat i Business Central Du behärskar engelska och svenska flytande i tal och skrift Goda kunskaper i Excel Som person är du nyfiken och driven, strukturerad och noggrann. Du har vidare förmågan att se lösningar och tycker det är roligt att spännande i en föränderlig miljö. Om du tidigare har varit delaktig i, eller drivit digitaliseringsprojekt, och tyckt detta var roligt, kommer du passa utmärkt in hos oss. Egenskaper som vi uppskattar är om du är en teamplayer, har god servicekänsla samt bidrar till ett härligt klimat på kontoret. Du erbjuds... en roll i en spännande bransch där du får möjligheter att utvecklas i din roll och bygga vidare på din kompetens tillsammans med goda kollegor en chans att få arbeta i en organisationskultur med höga ambitioner och en övertygelse om att vi med insikter, öppenhet och samarbete kan komma ännu längre att få arbeta för en arbetsgivare som anser att det är viktigt med hållbarhet, vilket inkluderar både hållbara medarbetare och en hållbar miljö en tjänst i ett tillväxts- och marknadsorienterat bolag. en härlig arbetsplats i vårt fräscha huvudkontor på Kilsgatan 4, mitt i pulsen i centrala Göteborg.   ett bra kollektivavtal, ett schyst förmånspaket (exempelvis 4 000 kr i friskvårdsbidrag) och titt som tätt bjuds det på olika personalevenemang. Övrigt Start: Enligt överenskommelse Plats: Kilsgatan 4, Göteborg Anställningsform : Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning För frågor kring tjänsten kontakta Redovisningschef Pia Thuresson, pia.thuresson@kvdgroup.se (pia.thuresson@kvdgroup.se) Vi behandlar ansökningarna löpande så sök tjänsten redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta. I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.

JOB OPENING — 2022-07-15

Plantagen Umeå söker säljmedarbetare med växtkunskap! Umeå

Plantagen Sverige

Plantagen Umeå söker säljmedarbetare med växtkunskap! Umeå På Plantagen brinner vi för växter. Men framför allt brinner vi för försäljning och våra kunder. Varje dag levererar vi ett levande kundmöte som med inspiration, kunskap och verktyg tar våra kunder närmare naturens positiva kraft. Med över 130 butiker i olika format i Norge, Sverige och Finland är vi det ledande varumärket för växter i Norden och har som vision att vara Nordens härligaste växthus. Tillsammans med våra drygt 2400 engagerade medarbetare som delar våra värderingar om glädje, tydlighet och ägarskap erbjuder Plantagen ett unikt utbud av växter och växtlösningar för att främja ett växande liv! Växter är inte bara snygga och trevliga att ha i hemmet eller trädgården. De påverkar också vårt upplevda välmående positivt, häftigt va? Därför är vi extra glada och stolta över att få arbeta med just växter. Älskar du försäljning och kundservice?  Har du erfarenhet eller utbildning inom växt? Då är det förmodligen just dig vi vill jobba med! Arbetsuppgifter Som säljmedarbetare hos oss kommer du främst arbeta på vår inneväxt-avdelning där vi säljer ett stort sortiment av både blommande och gröna växter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är: Att arbeta aktivt med sälj- och kundupplevelsen, vara rådgivande och vägleda våra kunder. Bidra till att butiken har en genomgående hög standard. Kassaarbete. Vattning och skötsel av växter. Bidra till att göra butiken klar inför kampanjer. Varupåfyllning. I övrigt förekommande arbetsuppgifter i butik. Kvalifikationer Du har stort intresse och kunskap inom Plantagens ämnesområde – växter samt även relevant utbildning eller förvärvad erfarenhet. Har du tidigare erfarenhet från detaljhandeln och /eller servicebranschen är det meriterande. Personliga egenskaper För att passa i rollen som säljmedarbetare hos oss är du utåtriktad och social, ditt glada humör sprider sig till både kunder och kollegor. Du har ett genuint intresse och känsla för kundservice och tycker det är kul att möta nya människor. Du är positiv och kan prioritera rätt arbetsuppgifter i en händelserik miljö. Eftersom vi på Plantagen älskar att göra goda affärer så utgår vi från att du är resultatorienterad och målmedveten och att du, precis som vi, drivs av försäljning! Dina kunskaper inom växt är avgörande för att våra kunder ska få den hjälp och vägledning de önskar, så att de väljer att komma tillbaka och handla hos oss. Vi vill att våra kunder ska se oss som Nordens härligaste växthus som tar våra kunder närmare naturens positiva kraft. Vi erbjuder Roliga och varierande arbetsuppgifter på Nordens största trädgårdskedja med härliga kollegor och en trevlig arbetsplats med goda utvecklings- och karriärmöjligheter! Arbetet innebär varierande arbetstider som inkluderar kvällar och helger. Övrigt Lön enligt kollektivavtal. Du kommer att arbeta i vår butik i Umeå. Tjänsten är på 50-75%. Sista ansökningsdatum är 21/8. Då vi har en välförtjänt semester efter en härlig högsäsong börjar vi gå igenom ansökningar först under v.34, vi återkopplar på din ansökan så snart vi hunnit gå igenom alla. Vi ser fram emot att höra från dig! För att säkra en objektiv, kompetensbaserad och icke-diskriminerande process använder Plantagen screeningtester som du ombeds svara på efter att du har sökt jobb hos oss. Mer information och testlänkar skickas till den mejladress du anger i din ansökan. För ett växande liv! Kontaktpersoner Magdalena Aggevall Butikschef umea.bc@plantagen.se

JOB OPENING — 2022-07-13

Säljare per telefon

Kvdbil

Säljare via telefon Kvdbil är inne i en expansionsfas och söker därför en skicklig och passionerad säljare till vårt kontor i centrala Göteborg! Är du en person som har slutat ha bortförklaringar till varför du inte lyckades, och i stället borrar ner huvudet ännu mera för att uppnå dom resultaten som du utlovat. Är du beredd att lyfta luren och göra det tunga jobbet? Har du vilja och motivation att påverka din egen lön? Då är denna anställning ett jobb just för dig! Du kommer ha en viktig roll i vår säljprocess, där du kommer jobba med alla våra tilläggstjänster, så som finansiering, garantier däck mm. Här gäller det att både ha en hög aktivitet och kvalitet för att få så bra resultat som möjligt. Du kommer jobba individuellt med att ringa ut till våra kunder och sälja tilläggstjänster. Anställningen startar med en introduktion om bolaget samt grundutbildning inom försäljning, både teoretisk och praktisk samt en utbildning i systemkunskap. Under arbetets gång får du löpande utbildning, coachning och stöd från din gruppchef. Detta gör att du snabbt kommer in i arbetet och får chansen att växa i en spännande och utmanande roll samt uppnå goda resultat. Du erbjuds även... Stabil grundlön + aggressiv bonusmodell pensionsavsättning kollektivavtal bra personalförmåner friskvårdsbidrag på 4 000 kr/år en fräsch arbetsplats i centrala Göteborg, med gångavstånd till centralstation och Innerstaden arbetstider måndag-fredag 08:00 till 17:00  säljutbildningar daglig coaching från din gruppchef. tävlingar och roliga aktiviteter Egenskaper vi värdesätter... Erfarenhet av klassisk telefonförsäljning Du har idrottsbakgrund Är ambitiös och resultatinriktad Du bidrar med positiv energi på arbetsplatsen   Vi behandlar ansökningarna löpande så sök tjänsten redan idag! För frågor kring tjänsten kontakta Jakob Grünberg , Gruppchef Kundcenter. Tlf: 0765-518028 E-post: jakob.grunberg@kvd.se I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag. OM KVD Kvdbil är Sveriges största digitala aktör med begagnade bilar. I över 30 år har vi hjälpt människor och företag att köpa och sälja bilar. Och det är ingen hemlighet hur vi gör det – vi sköter hela bilaffären åt dig. Vi har sålt mer än 280 000 bilar på  kvdbil.se (https://www.kvd.se/)  och de har alla testats av våra professionella tekniker. Fordonsbranschen i stort har de senaste åren genomgått en omvandling för att kunna möta nya kundbehov och beteenden med ny teknik. På Kvdbil tycker vi det är viktigt att möta dessa förändringar med nya lösningar som adresserar hållbarhet, effektivitet och nya nyttjandeformer. Om du klickar  här (https://jobb.kvd.se/departments/kvdbil)  kan du läsa mer om oss som bolag. 

JOB OPENING — 2022-07-13

Senior / Principal Engineer Electrical

Aibel

With more than a hundred years of experience, Aibel is a leading supplier within the oil, gas and offshore wind industries. We offer our customers optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout the project's life cycle. Exciting, right? We are now looking for a Senior / Principal Engineer Electrical who can contribute to Aibel’s exciting journey in the ongoing energy transition. Your responsibilities: Develop and assist in design of electrical philosophies, topologies, single line diagrams, load list and system description to the required level according to client requirements Perform and follow-up electrical system calculation, analyses and assessments and FEBDOK calculations Electrical package preparation towards suppliers including support and follow-up Participate in design and follow up of high and low voltage systems Prepare, check and approve MTO Follow up vendors Insert data into engineering registry Produce engineering work packages Interface towards other disciplines, suppliers and clients Site surveys Education and work experience Master or Bachelor degree within relevant area Relevant experience with electrical power systems design in the oil & gas business Experience with High Voltage equipment will be an advantage Knowledge of relevant standards, regulations and norms, including NORSOK and Clients technical standards What we are looking for Good communications skills in Norwegian (preferable) and English, both orally and in writing Cooperative and solution oriented working attitude Systematic and organized approach to job assignments High level of loyalty to deadlines and quality requirements HSSE-conscious Comply with our values ​​and our vision Become our colleague: Aibel offers many career opportunities. With us, you can work across disciplines, build competence and develop your own potential. This contributes to a vibrant and engaging work environment. We also offer flexible working hours, and our welfare clubs have a wide range of activities and training opportunities for all our employees. Our value program "We Care" – encourages us to be responsible, visionary, open and flexible. The values reflect the attitudes we have at work and set the standard for how to achieve our goals. We value inclusion, equality and diversity, and encourage all qualified candidates to apply, regardless of age, gender, functional ability and ethnicity. Our overall strategy is to gradually develop our business from oil and gas towards renewable solutions. Because we view our social responsibility as a fundamental prerequisite, sustainable development is a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. Can you identify with our values, and are you inspired by our vision? Then we would like to hear from you! Application deadline and contact information: For questions regarding the position, please contact: Section Manager Angel Bucobo, angel.bucobo@aibel.com Work Place: Stavanger Application deadline: 18.08.2022 (we process applications continously)

JOB OPENING — 2022-07-12

Planlegger / Senior Planlegger

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Vi ser nå etter en prosjektplanlegger som kan bidra til Aibels spennende prosjekter i Harstad. Ansvar og arbeidsoppgaver Opprette å følge opp prosjektplaner (både EPCI-kontrakter og innen V&M) Bidra til kontrollert prosjektgjennomføring iht til alle planer og timebudsjetter Importere og verifisere fremdrift Trende og utføre analyser og evaluere kritikalitet og konsekvenser av mulige forsinkelser Sikre at kontraktsbetingelser og administrative retningslinjer oppnås mtp plan Utvikle baseline iht. kontrakts- og prosjektbetingelser Rapportere og kommunisere prosjektstatus internt og til kunde Ønskede kvalifikasjoner Minimum Høyskole/Universitet 3-4 år innen teknisk og/eller kommersielle fag på B.Sc nivå Relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning Minimum 5 års erfaring fra tilsvarende stilling Fortrinnsvis erfaring fra olje- og gassindustrien Nyutdannede oppfordres også til å søke Personlige egenskaper: Analytisk, strukturert og nøyaktig Gode kommunikasjonsevner og gode norsk- og engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig) Gode samarbeidsevner og er en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø Proaktiv, søke råd og dele kompetanse med andre Aibel-erfaring er ønskelig Ønskelig med SAFRAN-kunnskaper - spesielt ulike nivåer i Safran og nettverksbygging Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Magne Eirik Nielsen, tlf 977 40 568 Arbeidssted: Harstad Søknadsfrist: 21.08.2022

JOB OPENING — 2022-07-12

Plantagen söker en Product Owner Finance till Business Application-teamet Frösundavik Servicekontor

Plantagen Sverige

Plantagen söker en Product Owner Finance till Business Application-teamet Frösundavik Servicekontor På Plantagen brinner vi för växter. Men framför allt brinner vi för försäljning och våra kunder. Varje dag levererar vi ett levande kundmöte som med inspiration, kunskap och verktyg tar våra kunder närmare naturens positiva kraft. Med över 130 butiker i olika format i Norge, Sverige och Finland är vi det ledande varumärket för växter i Norden och har som vision att vara Nordens härligaste växthus. Tillsammans med våra drygt 2400 engagerade medarbetare som delar våra värderingar om glädje, tydlighet och ägarskap erbjuder Plantagen ett unikt utbud av växter och växtlösningar för att främja ett växande liv! Vi söker nu efter en Product Owner Finance som ansvarar för att driva utveckling och förvaltning av våra lösningar kopplade till vår ERP och Finansområdet. Rollen innebär löpande dialog med leverantörerna för leveranser av projekt och utvecklingsinitiativ samt förvaltningsrättningar sam god dialog med verksamheten kring krav och utvecklingsplanerna. Du ansvarar också för felsökning av processer samt att hitta lösningar för befintliga buggar och problem tillsammans med teamet och leverantörerna. Du kommer också koordinera med andra IT områden för utvecklings- och förvaltningsleveranser samt bidra till att projekt och andra initiativ levereras enligt tid och budget Kvalifikationer/kompetenskrav: Minst 5 års erfarenhet av att jobbat med ERP systemet Infor-M3 Finans & Ekonomi Mycket god förståelse av de finansiella processerna med tillhörande Infor-M3 affärslogik Erfarenhet av Order to cash och/eller Procure to pay processer Erfarenhet av att kravställa integrationer Erfarenhet av att jobba med tvärfunktionella team och i projekt Mycket god förmåga att anpassa sig till snabba förändringar Analytisk med förmågan att kunna bryta ner krav till leverabler Högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande God kommunikativ förmåga i tal och skrift, engelska, svenska eller norska Profil: Noggrann och strukturerad Självständig med en Can-do attityd Driven och engagerad Teamplayer som delar kunskap och utbildar andra Rapporterar till: Du kommer vara en del av IT organisationen och tillhöra Business Application teamet som består av andra Product Owners. Du rapporterar till Manager Business Application. Placering: På vårt kontor i Frösundavik i Stockholm. Här har vi tillgång till ett fullservicekontor i nyrenoverade lokaler med fri tillgång till högklassigt gym och gruppträningsklasser, café- och lunchrestauranger, shuttlebuss direkt till/från Solna station samt vackra utomhusmiljöer i Hagaparken. Omfattning: Heltid & tillsvidareanställning med inledande provanställning Sista ansökningsdatum: 21 augusti 2022. Urval och intervjuer sker löpande. Tillträde: Enligt överenskommelse Vi erbjuder: Hos oss får du roliga och varierande arbetsuppgifter på Nordens ledande trädgårdskedja, med goda utvecklingsmöjligheter och ett stort gäng härliga kollegor! Vi ser fram emot att höra från dig! Kontaktpersoner Delby Ponce De Leon Manager Business Application Delby.ponce.de.leon@plantagen.se

JOB OPENING — 2022-07-11

Senior Engineer Automation

Aibel

With more than a hundred years of experience, Aibel is a leading supplier within the oil, gas and offshore wind industries. We offer our customers optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout the project's life cycle. We are now looking for Automation Engineers who can design and specify automation system solutions and strategy for engineering projects in concept, study and detail phases and who can contribute to Aibel’s exciting journey in the ongoing energy transition. Our portfolio covers manned and unmanned operated Oil and Gas topsides, High Voltage substations (HVAC or HVDC), Electrification projects, offshore wind parks and hydrogen facilities. Responsibilities and tasks: Depending on project, typical tasks will be: Automation design for Study, FEED or EPC projects Define, specify and design automation and SAS systems Development of automation philosophies & solutions to the required level Development of automation SAS programming basis to the required level Development of topologies, I/O budget and systems descriptions Participate and arrange meetings, workshops and reviews for automation discipline Participate in improving working methods through digital tools Interface to other disciplines, contractors and client Qualifications and personal characteristicsr: Bachelor’s or Master’s degree Minimum 5 years of experience with industrial automation control system design, preferably within O&G projects on the Norwegian continental shelf or the OW sector. Experience and thorough knowledge of automation design according to relevant standards such as NORSOK, ATEX, PTIL, ISO, DNVGL and IEC. Ability to understand and implement requirements stated in new standards. Experience with use of SCDs for documenting logic Become our colleague: Aibel offers many career opportunities. With us, you can work across disciplines, build competence and develop your own potential. This contributes to a vibrant and engaging work environment. We also offer flexible working hours, and our welfare clubs have a wide range of activities and training opportunities for all our employees. Our value program "We Care" – encourages us to be responsible, visionary, open and flexible. The values reflect the attitudes we have at work and set the standard for how to achieve our goals. We value inclusion, equality and diversity, and encourage all qualified candidates to apply, regardless of age, gender, functional ability and ethnicity. Our overall strategy is to gradually develop our business from oil and gas towards renewable solutions. Because we view our social responsibility as a fundamental prerequisite, sustainable development is a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. Can you identify with our values, and are you inspired by our vision? Then we would like to hear from you! Application deadline and contact information: For questions regarding the position, please contact:Section Manager, Automation, Instrumentation, Electrical and Telecom, Mobile: +47 48 89 14 19 Work Place: Oslo Application deadline: 31.08.2022

JOB OPENING — 2022-07-10

Seksjonsleder Engineering

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Aibel har vært etablert i Harstad i over ti år og opplever økt oppdragsmengde fremover. Vi ser nå etter en personalansvarlig leder for ingeniørene ved kontoret, og som kan bidra til å videreutvikle Aibels kontor i Harstad. Det kan også være mulig å kombinere rollen som leder med andre oppgaver. Ansvar og arbeidsoppgaver Ressursstyring og personalansvar Budsjett og resultatansvar Sørge for informasjonsflyt Ansvar for rekruttering Bidra til god trivsel og et godt arbeidsmiljø Ønskede kvalifikasjoner Høyere utdannelse innen teknisk eller annen relevant utdanning Kunnskap og erfaring innen personalledelse Har gode kunnskaper i norsk og engelsk, bade skriftlig og muntlig Økonomisk innsikt og forståelse Fordel med erfaring innen organisasjonsutvikling, lønns- og personalarbeid Personlige egenskaper: Du må være "på og åpen", ha ledelsesfokus og søke beste praksis Være fleksibel og åpen for innspill Være god relasjonsbygger som bestreber et godt samarbeid med alle Du må være proaktiv, kunne tilegne deg kunnskap om prosedyrer og retningslinjer som er relevant for jobben og det man er ansvarlig for Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter, bade muntlig og skriftlig Du må være strukturert og ryddig Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Kristoffer Svendsen, tlf 932 89 165, kristoffer.svendsen@aibel.com Arbeidssted: Harstad Søknadsfrist: 21.08.2022

JOB OPENING — 2022-07-10

Senior / Principal Engineer Automation

Aibel

With more than a hundred years of experience, Aibel is a leading supplier within the oil, gas and offshore wind industries. We offer our customers optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout the project's life cycle. Exciting, right? We are now looking for a Senior / Principal Engineer Automation who can contribute to Aibel’s exciting journey in the ongoing energy transition. Your responsibilities: SAS system design and preparation of discipline documentation System design, interface and follow up automation network on energy related facilities Interface solution towards SAS incluiding Electrical Control Systems Participate in Projects safety reviews Give input to and follow up system design for equipment packages Automation Package preparation towards suppliers including support and follow-up Design and improve solutions according to client’s requirements SAS hardware design Interface to other disciplines Multidiscipline Interface and collaboration with site. Prepare and complete engineering documents and data registers Education and work experience Master or Bachelor degree within relevant area. Minimum 6 years’ experience from automation engineering Experience from automation and SAS system, design activities and reviews Experience from automation system design in the different phases of engineering Experience and deep knowledge of automation design according to relevant standards such as NORSOK, ATEX, PTIL, ISO, DNVGL and IEC What we are looking for Good communications skills in Norwegian (preferable) and English, both orally and in writing Cooperative working attitude Systematic and organized approach to job assignments High level of loyalty to deadlines and quality requirements. Solution oriented. Comply with our values ​​and our vision Become our colleague: Aibel offers many career opportunities. With us, you can work across disciplines, build competence and develop your own potential. This contributes to a vibrant and engaging work environment. We also offer flexible working hours, and our welfare clubs have a wide range of activities and training opportunities for all our employees. Our value program "We Care" – encourages us to be responsible, visionary, open and flexible. The values reflect the attitudes we have at work and set the standard for how to achieve our goals. We value inclusion, equality and diversity, and encourage all qualified candidates to apply, regardless of age, gender, functional ability and ethnicity. Our overall strategy is to gradually develop our business from oil and gas towards renewable solutions. Because we view our social responsibility as a fundamental prerequisite, sustainable development is a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. Can you identify with our values, and are you inspired by our vision? Then we would like to hear from you! Application deadline and contact information: For questions regarding the position, please contact: Section Manager Angel Bucobo, angel.bucobo@aibel.com Work Place: Stavanger Application deadline: 18.08.2022 (we process applications continously)

JOB OPENING — 2022-07-10

Senior / Principal Engineer Instrumentation

Aibel

With more than a hundred years of experience, Aibel is a leading supplier within the oil, gas and offshore wind industries. We offer our customers optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout the project's life cycle. Exciting, right? We are now looking for a Senior / Principal Engineer Instrumentation who can contribute to Aibel’s exciting journey in the ongoing energy transition. Your responsibilities: Instrument design and follow up Preparation and review of Instruments discipline documentation Technical responsible for vendor packages Design, review and follow up vendor deliveries Give input to and follow up system design for equipment packages Ensure that vendor information required for progress of the work is identified and communicated to the project FAT and vendor survey Produce engineering work packages Multidiscipline Interface and collaboration with site Site surveys Participate in reviews Include and manage data into engineering databases Define and procure instruments related MTO Education and work experience Master or Bachelor degree within relevant area. Minimum 6 years relevant experience from large modification projects on the Norwegian Continental Shelf Experience with Equinor requirements Experience as technical responsible for vendor packages Experience with offshore surveys What we are looking for Good communications skills in Norwegian (preferable) and English, both orally and in writing Cooperative working attitude Systematic and organized approach to job assignments High level of loyalty to deadlines and quality requirements. Solution oriented. Comply with our values ​​and our vision Become our colleague: Aibel offers many career opportunities. With us, you can work across disciplines, build competence and develop your own potential. This contributes to a vibrant and engaging work environment. We also offer flexible working hours, and our welfare clubs have a wide range of activities and training opportunities for all our employees. Our value program "We Care" – encourages us to be responsible, visionary, open and flexible. The values reflect the attitudes we have at work and set the standard for how to achieve our goals. We value inclusion, equality and diversity, and encourage all qualified candidates to apply, regardless of age, gender, functional ability and ethnicity. Our overall strategy is to gradually develop our business from oil and gas towards renewable solutions. Because we view our social responsibility as a fundamental prerequisite, sustainable development is a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. Can you identify with our values, and are you inspired by our vision? Then we would like to hear from you! Application deadline and contact information: For questions regarding the position, please contact: Section Manager Angel Bucobo, angel.bucobo@aibel.com Work Place: Stavanger Application deadline: 18.08.2022 (we process applications continously)

JOB OPENING — 2022-07-10

Regional Sales Manager – midwestern USA

LEDiL

We are looking for a Regional Sales Manager in the midwestern USA to be part of the LEDiL, Inc. subsidiary. As part of the US team, this individual will impact our customers’ success by proactively helping them identify the best optics for their luminaires and other products in the midwestern US and eastern Canada. This position works from a home office within the US Midwest and will include more substantial travel as COVID restrictions subside. What do we expect of you? We expect you to be a team player who finds success in helping customers and LEDiL succeed together. What do we offer? An opportunity to work with inspired people A company that is small and nimble, yet growing in North America and globally Support for your personal professional development Comprehensive benefits package Come and join our talented team and be a part of LEDiL’s success story. Interested? Apply by sending your resume/CV to recruitment@ledil.com by June 30 2022.

JOB OPENING — 2022-07-10

Senior Engineer Electrical

Aibel

With more than a hundred years of experience, Aibel is a leading supplier within the oil, gas and offshore wind industries. We offer our customers optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout the project's life cycle. We are now looking for Electrical Engineers who can design and specify electrical system solutions, electrical technical package follow-up and strategy for engineering projects in concept, study and detail phases and who can contribute to Aibel’s exciting journey in the ongoing energy transition. Our portfolio covers manned and unmanned operated Oil and Gas topsides, High Voltage substations (HVAC or HVDC), Electrification projects, offshore wind parks and hydrogen facilities. Responsibilities and tasks: Depending on project, typical tasks will be: Develop and assist in design of electrical philosophies, topologies, single line diagrams, load list and system description to the required level according to client requirements Participate in design and follow up of high and low voltage systems Design of PMS/PDCS systems Technical responsible (PRE) for electrical packages. Low voltage switchboards, UPS packages etc. Perform and follow-up electrical system calculation, analyses and assessments using Paladin software and FEBDOK Interface towards other disciplines, suppliers and client Participate and contribute to digitalization processes to help secure improvements in working methods Qualifications: Master or Bachelor degree in Power Engineering Minimum 4 years’ experience from electrical system engineering Experience within electrical system design, package follow-up and electrical distribution design Experience and deep knowledge of electrical design according to relevant standards such as NORSOK, ATEX, PTIL, DNV/GL and IEC standards personal characteristics: Have good communication skills Have a cooperative working attitude and acceptance for multicultural team environment Ability to work independently as well as in team Be systematic and accurate Have a high loyalty to deadline and quality requirements Be proactive, seeking advice and share own experiences with others Innovative approach and a network builder Fluent Norwegian and English skills - both orally and in writing Become our colleague: Aibel offers many career opportunities. With us, you can work across disciplines, build competence and develop your own potential. This contributes to a vibrant and engaging work environment. We also offer flexible working hours, and our welfare clubs have a wide range of activities and training opportunities for all our employees. Our value program "We Care" – encourages us to be responsible, visionary, open and flexible. The values reflect the attitudes we have at work and set the standard for how to achieve our goals. We value inclusion, equality and diversity, and encourage all qualified candidates to apply, regardless of age, gender, functional ability and ethnicity. Our overall strategy is to gradually develop our business from oil and gas towards renewable solutions. Because we view our social responsibility as a fundamental prerequisite, sustainable development is a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. Can you identify with our values, and are you inspired by our vision? Then we would like to hear from you! Application deadline and contact information: For questions regarding the position, please contact: Section Manger Automation, Instrumentation, Electrical and Telecom, Geir Tandstad - phone +4748891419 Work Place: Oslo, Asker Application deadline: 31.08.2022

JOB OPENING — 2022-07-08

Senior Purchaser (PLR)

Aibel

With more than a hundred years of experience, Aibel is a leading supplier within the oil, gas and offshore wind industries. We offer our customers optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout the project's life cycle. Exciting, right? We are now looking for a Senior Purchaser who will work as Procurement Logistics Responsible (PLR) in our projects. You will have the possibility to contribute to Aibel’s exciting journey in the ongoing energy transition. Responsibilities and tasks: Good understanding of needs from fabrication Follow up on deliveries to fabrication sites Good knowledge of market and products Accuracy with regards to call offs and variations, including rush deliveries Bid clarification end evaluations Follow up and expedite vendors Arrange/participate in meetings and supplier visits Budget, cost and progress establishing, follow up and reporting Close out, evaluation of use of Liquidated damages, experience transfer Qualifications and personal characteristics: Bachelor or Master degree. Lack of education can be compensated with relevant experience Experience from the energy sector EPC experience Contracts management ERP, ProArc, SAP, Office Communication skills Commercial awareness Ability to work independently as well as in teams Systematic and accurate A high loyalty to deadline and quality requirements Proactive, seeking advice and share own experience with others Become our colleague: Aibel offers many career opportunities. With us, you can work across disciplines, build competence and develop your own potential. This contributes to a vibrant and engaging work environment. We also offer flexible working hours, and our welfare clubs have a wide range of activities and training opportunities for all our employees. Our value program "We Care" – encourages us to be responsible, visionary, open and flexible. The values reflect the attitudes we have at work and set the standard for how to achieve our goals. We value inclusion, equality and diversity, and encourage all qualified candidates to apply, regardless of age, gender, functional ability and ethnicity. Our overall strategy is to gradually develop our business from oil and gas towards renewable solutions. Because we view our social responsibility as a fundamental prerequisite, sustainable development is a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. Can you identify with our values, and are you inspired by our vision? Then we would like to hear from you! Application deadline and contact information: For questions regarding the position, please contact: Department Manager in Field Development & Offshore Wind,Supply Chain Management - Mobile: +47 92 89 97 67 Work Place: Oslo, Asker Application deadline: 14.08.2022

JOB OPENING — 2022-07-08

Automation – ICT/Cyber Security

Aibel

With more than a hundred years of experience, Aibel is a leading supplier within the oil, gas and offshore wind industries. We offer our customers optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout the project's life cycle. We are now looking for Automation – ICT/Cyber Security engineers who can design and specify Cyber Security solutions for engineering projects in concept, study and detail phases and who can contribute to Aibel’s exciting journey in the ongoing energy transition. Our portfolio covers manned and unmanned operated Oil and Gas topsides, High Voltage substations (HVAC or HVDC), Electrification projects, offshore wind parks and hydrogen facilities. Your responsibilities and Typical tasks include: Perform network design and develop overall topology and networks drawings for Industrial automation and control systems. Identify the Systems under Consideration (SuC) Partition the SuC into zones & conduits Do high level risk assessment Decide on security level target Facilitate cyber security workshops Develop overall topology and networks drawings Facilitate/lead RVA (Risk Vulnerability Analysis) workshop for client network Equipment and infrastructure Document initial and mitigated risks Qualifications: Bachelor degree Minimum 4 years’ experience from engineering in design, configuration, testing and support of large network infrastructures including configuration of Switches, Firewalls and Servers. Experience with network design and/or cyber security projects/Industrial control systems.(OT) Experience with design and testing of communication networks/protocols like Modbus, Profibus, Profinet, IEC61850, TCP/IP, Ethernet, OPC UA, Redundancy protocols etc. Experience with IEC62443 and conducting Security Risk Assessments Personal characteristics: Have good communication skills Have a cooperative working attitude and acceptance for multicultural team environment Ability to work independently as well as in team Be systematic and accurate Have a high loyalty to deadline and quality requirements Be proactive, seeking advice and share own experiences with others Innovative approach and a network builder Fluent Norwegian and English skills - both orally and in writing Become our colleague: As an employee in Aibel, you have many career opportunities. We ensure that our employees get the chance to work across disciplines, build expertise and develop their own potential. This contributes to a vibrant and engaged working environment at all our locations. We offer flexible working hours. In a hectic everyday life, it is good to have an employer who provides you with the flexibility you need through different phases of life. In addition, the welfare clubs in Aibel offer a wide range of welfare activities and training options for all our employees. In Aibel, we have a set of values based on us being responsible, visionary, open and flexible. We call it "we care". The values create our culture and set the standard for how we work to achieve our common goals. Aibel's employees appreciate these values, and we all have a common attitude where we care about each other, the customers, the suppliers, and the community around us. We are committed to inclusion, equality and diversity, and we encourage all qualified candidates to apply with us, regardless of age, gender, functional capacity or ethnic background. Because we consider our social responsibility as a fundamental prerequisite, our commitment to sustainable development is not described in a plan, but included as a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. In Aibel, we are committed to balancing the company's financial sustainability with the social and environmental responsibilities we have. Can you identify with our values, and are you inspired by our vision? Then we would like to hear from you! Application deadline and contact information: For questions regarding the position, please contact: Section Manager, Automation, Instrumentation, Electrical and Telecom - Geir Tandstad, phone +4748891419 Application deadline: 31.08.2022 Workplace: Oslo, Asker

JOB OPENING — 2022-07-07

Metodeingeniør - Workprep EIT

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Vi er på utikk etter ingeniører innen metode og arbeidsforberedelse, med erfaring innen EIT fagene. Din arbeidshverdag Metode og arbeidsforberedelse vil styrke vårt veletablerte team og trenger deg som har fagbakgrunn fra EIT fagene. Som Metodeingeniør vil du ha en variert arbeidshverdag som kan bestå av alt fra å kontrollere tegninger til å samarbeide med dine dyktige kollegaer, for å nå våre mål i prosjektene. Din arbeidshverdag vil bestå av blant annet disse oppgavene: Arbeidsbeskrivelser Tegningssjekk MTO Planforståelse Metodearbeid Surveys Interface med andre disipliner Hvem er du? Vi ser etter deg med relevant fagbrev innen ElT fagene. Har du tidligere erfaringer fra både onshore/offshorearbeid og har jobbsetter erfaring vil det gjøre deg tryggere i jobben. Din evne til å være løsningsorientert i arbeidet vil bli en stor fordel for oss, og teamet ditt som vi ønsker du skal støtte opp med din gode fagkunnskap. Hos oss jobber du like mye sammen med andre, som alene, og vi ser derfor etter noen med en positiv innstilling og gode samarbeidsevner I denne jobben er det en fordel om du har teknisk fagskole/høyskole utdanning, forutenom fagbrev. Du kommuniserer godt både på norsk og engelsk Vi liker at dine verdier går hånd i hånd med våre og at HMS er viktig for deg Kan du indentifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Svein Helge Stausland, Department Manager Yard, Metode & Arbeidsforberedelse, Material & Logistics, tlf:93657276, epost: svein.helge.stausland@aibel.com Arbeidssted: Bergen Søknadsfrist: 16.08.2022

JOB OPENING — 2022-07-07

Design Engineer / Senior Design Engineer

LEDiL

We are looking for a Design Engineer / Senior Design Engineer to join our Outdoor Business Unit. The design team is located in our headquarters Salo, Finland but we are open to consider also other locations, e.g. Germany. The aim is to fill this position with the best possible candidate and therefore there is flexibility in regards of the location. As a Design Engineer you will be an essential member in our design team working at the very core of the fundamental R&D processes. You get to work in an inspiring international work environment together with world class optical professionals. The key responsibilities will be: Product design – optical and mechanical design + part verification Product creation process – follow Product Creation process to fulfill tasks and deliverables defined in the process Customer service – external and internal customers Link between customer need and factory capability – being part of the overall solution from idea to manufactured part R&D continuous development – process and knowledge, way of working development You will work closely together with other designers, laboratory, product management and sales people. You will also have direct contact with our customers. What do we expect of you? Our Design Engineer has a degree in engineering. Work experience in plastic part design and in product development tasks is required. This position requires 3D CAD skills and technical communication skills. Experience in lighting and optical parts is highly appreciated. Your personal characteristics include strong initiative, good co-operation and communication skills. You are a team player who finds time to sit down with a colleague to support and spar their projects. We also appreciate following skills: You can co-operate in a multi-cultural environment and you are fluent in English, both written and oral Problem solving and logical thinking skills are essential Knowledge of plastics materials, production methods and tooling Optical simulation experience Zemax and LightTools CATIA V5 What do we offer An opportunity to work with inspired people Truly global working environment Support for your personal professional development Good personnel benefits Flexible working hours and an opportunity to work partly remotely. Interested? Please send your application and CV together with your salary request no later than 7.8.2022 to recruitment@ledil.com .For further information please contact Lead Designer Olli Sipilä tel. +358 44 529 9985, during office hours 4.-5.8.

JOB OPENING — 2022-07-07

Arbetschef

SSEA

SSEA är en projektutvecklare och totalentreprenör på den svenska marknaden med fokus på samverkan. Hos SSEA finns kompetens för hela projektgenomförandet och vi genomför stora, tekniskt avancerade projekt både för offentliga och privata beställare. Genom tidiga samarbeten och projektutveckling säkerställer SSEA god ekonomi, byggbarhet och arkitektonisk kvalitet. Vi bygger flera av Sveriges mest spännande projekt, till exempel Ersta Nya Sjukhus, Kiruna Kunskapsstaden och Sara Kulturhus - Sveriges högsta trähus. Vi utvärderar ständigt nya marknader i syfte att etablera oss permanent i nya regioner. Vi finns där kunden finns! Vem söker vi? Vill du vara med och skapa Sveriges ledande samverkansentreprenör? Vi söker dig som vill arbeta med att förvalta och utveckla regionens projektportfölj och som brinner för att utveckla både affärer och medarbetare! Du är utbildad civilingenjör eller har motsvarande arbetslivserfarenhet inom byggbranschen. Du har erfarenhet av att arbeta i ledande befattningar som tex projektchef eller arbetschef och har god förståelse för entreprenadverksamhet och tycker om att arbeta i samverkan. Vi se att du är affärsinriktad, har goda ledaregenskaper, god kännedom om marknaden. Tjänsten utgår från kontoret i Luleå och innefattar tjänsteresor, främst i ditt upptagningsområde i norra Sverige. Du rapporterar till regionchef. Arbetsuppgifter: Operativt ansvar för regionens projektportfölj innefattande försäljning, marknadsföring, kundkontakt, ekonomi, budget och personal. Arbeta mot befintliga och nya kunder med att bibehålla och utveckla affärerna. Säkerställa en god arbetsmiljö, hög trivsel och kontinuerlig utveckling av medarbetarna. Säkerställa god dialog och samverkan med kundens representanter och att vi därmed får ett långvarigt samarbete med våra kunder. Varför ska d u välja SSEA? Som ett modernt entreprenadbolag sätter SSEA kunden i fokus. Det innebär den ekonomiska tryggheten med ett 100-årigt börsbolag som ägare, tillsammans med ett nytänkande och lösningsorienterat synsätt. Det som kännetecknar SSEA som organisation är ett högt tempo, nytänkande mindset och ständig utveckling. Med korta beslutsvägar och en kultur av engagemang har vi roligt på jobbet -varje dag! Tillsammans bygger vi bättre och som en konsekvens av detta främjas kunskap- och erfarenhetsutbyte där respektive medarbetare växer och utvecklas. Vi gör varandra bättre och vill varandra väl, helt enkelt! Välkommen med din ansökan!

JOB OPENING — 2022-07-06

Engineer Telecommunication

Aibel

With more than a hundred years of experience, Aibel is a leading supplier within the oil, gas and offshore wind industries. We offer our customers optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout the project's life cycle. We are now looking for Telecom Engineers who can design and specify telecom system solutions and strategy for engineering projects in concept, study and detail phases and who can contribute to Aibel’s exciting journey in the ongoing energy transition. Our portfolio covers manned and unmanned operated Oil and Gas topsides, High Voltage substations (HVAC or HVDC), Electrification projects, offshore wind parks and hydrogen facilities. Your responsibilities: Participating in development of telecom strategy, philosophy, and design solutions for telecom systems, communication network, remote operations, maintenance, monitoring, and new technologies Follow up telecom vendors and vendor technical documentation Site support to fabrication yard Interface to other disciplines, suppliers, other installations, and client Develop engineering documents and update data registers Participate in relevant test activities Qualifications: Bachelor or Master Degree or relevant technical education Knowledge of network or telecom design according to relevant standards Relevant practical experience may outweigh formal education. Recent graduates are encouraged to apply Personal characteristics: Good communication skills A cooperative working attitude and acceptance for multicultural team environment Ability to work independently as well as in team Be systematic and accurate A high loyalty to deadline and quality requirements Be proactive, seeking advice and share own experiences with others Knowledge of written and spoken English required Knowledge of Norwegian language would be advantageous Become our colleague: Aibel offers many career opportunities. With us, you can work across disciplines, build competence and develop your own potential. This contributes to a vibrant and engaging work environment. We also offer flexible working hours, and our welfare clubs have a wide range of activities and training opportunities for all our employees. Our value program "We Care" – encourages us to be responsible, visionary, open and flexible. The values reflect the attitudes we have at work and set the standard for how to achieve our goals. We value inclusion, equality and diversity, and encourage all qualified candidates to apply, regardless of age, gender, functional ability and ethnicity. Our overall strategy is to gradually develop our business from oil and gas towards renewable solutions. Because we view our social responsibility as a fundamental prerequisite, sustainable development is a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. Can you identify with our values, and are you inspired by our vision? Then we would like to hear from you! Application deadline and contact information: For questions regarding the position, please contact: Section Manager Automation, Instrumentation, Electrical and Telecom, Geir Tandstad. Phone; +47 48 89 14 19 Work Place: Oslo, Asker Application deadline: 31.08.2022

JOB OPENING — 2022-07-04

Projektingenjör

SSEA

SSEA är en projektutvecklare och totalentreprenör på den svenska marknaden med fokus på samverkan. Hos SSEA finns kompetens för hela projektgenomförandet och vi genomför stora, tekniskt avancerade projekt både för offentliga och privata beställare. Genom tidiga samarbeten och projektutveckling säkerställer SSEA god ekonomi, byggbarhet och arkitektonisk kvalitet. Vi bygger flera av Sveriges mest spännande projekt, till exempel Ersta Nya Sjukhus, Kiruna Kunskapsstaden och Sara Kulturhus - Sveriges högsta trähus. Vi utvärderar ständigt nya marknader i syfte att etablera oss permanent i nya regioner. Vi finns där kunden finns! Vem söker vi? Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av att arbeta som projektingenjör i entreprenadföretag. Vi ser att du har en utbildning som civilingenjör eller byggnadsingenjör. Längre erfarenhet kan kompensera för avsaknad av formell utbildning. Som person är du lösningsorienterad och driven och har förmågan att ha god överblick över flera arbetsuppgifter samtidigt som du är noggrann med detaljer. Arbetsuppgifter: Som projektingenjör arbetar du med ekonomistyrning, tidsplanering och du kommer att jobba tätt med projektchefen men stöttar även övrig projektorganisation med t.ex. KMA-uppföljning. Beroende på erfarenhet kan rollens innehåll och ansvarsområden variera. Varför ska d u välja SSEA? Som ett modernt entreprenadbolag sätter SSEA kunden i fokus. Det innebär den ekonomiska tryggheten med ett 100-årigt börsbolag som ägare, tillsammans med ett nytänkande och lösningsorienterat synsätt. Det som kännetecknar SSEA som organisation är ett högt tempo, nytänkande mindset och ständig utveckling. Med korta beslutsvägar och en kultur av engagemang har vi roligt på jobbet -varje dag! Tillsammans bygger vi bättre och som en konsekvens av detta främjas kunskap- och erfarenhetsutbyte där respektive medarbetare växer och utvecklas. Vi gör varandra bättre och vill varandra väl, helt enkelt! Välkommen med din ansökan!

JOB OPENING — 2022-07-04

Business Controller

Kvdbil

KVD Group ägs sedan 2010 av Ratos. I KVD-koncernen ingår: Kvdbil – Sveriges största digitala aktör med begagnade bilar, Forsbergs Fritidscenter, Sveriges största återförsäljare av husbilar och husvagnar, bilvärderingsföretagen Bilpriser samt Kvdpro som förmedlar maskiner och tunga fordon. Varje månad värderas en miljon bilar i våra system och varje år säljs mer än 26 000 begagnade bilar, 1 600 husbilar och husvagnar och 3000 maskiner och tunga fordon genom koncernen. Som Business Controller… …på KVD Group kommer du bli en viktig del av vårt Business Controllerteam som kommer bestå av 3 personer med dig. Du kommer att rapportera till vår Group Controller. Du kommer att arbeta med ett brett spektrum av olika uppgifter, från budgetering och finansiell prognostisering till att stötta olika delar av verksamheten med beslutsstöd, analys och case. Från avstämning och analys av månadsboksluten till att hitta rapportstöd för att på ett optimalt sätt stötta beslutsfattandet inom olika delar av verksamheten där lönsamhetsanalys och ad-hoc case avlöser varandra. Vi söker dig... … som har en stark passion för siffror och har förmågan att tänka ”utanför boxen” för att hitta lösningar på sådant som du ställs inför. Det finns en stark motor hos dig och du drivs av att vara högpresterande. Du är högst sannolik mycket självgående och har lätt för att känna motivation. Samtidigt är du en stark lagspelare och tycker det är stimulerande och viktigt att ha kollegor att resonera och diskutera med. För att trivas hos oss är det viktigt att du tycker om att arbeta i ett team och i en kultur där nya idéer och insikter alltid uppmuntras och man älskar att uppnå saker tillsammans. Likaså att det är en självklarhet att man vill utvecklas och lära sig nya färdigheter. ”Ingen fråga är en dum fråga” och man ska aldrig vara rädd för att be om hjälp eller söka kunskap när det behövs. Vi tror att din personlighet kan beskrivas väldigt bra av följande fem ord; ambitiös, engagerad, prestigelös, nyfiken och lösningsorienterad. Vidare ser vi gärna att du har: En relevant akademisk examen Något eller några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter En stark analytisk ådra och förmåga att omvandla din analys till handling God Excelförståelse Stark kommunikativ förmåga Ett stort driv att lära dig nya saker Erfarenhet av BI-verktyg (primärt Microsoft Power BI) är meriterande men inget krav Varför Kvdbil? I fräscha lokaler på Kilsgatan 4 sitter i normala fall ca 100 framtida kollegor som gärna bryter av med en god kopp kaffe, ett härligt skratt och om du vågar kanske tom en pingismatch eller löparrunda. Kulturen är varm och energin studsar mellan väggarna. Det som förenar oss är våra gemensamma värderingar; vi är nytänkande, omtänksamma, drivande och enkla. Vi ser vikten i att lyssna på varandra, hjälpa varandra och vet att en god idé är en god idé oavsett vem som framför den. Vi har ett bra kollektivavtal, ett schyst förmånspaket och titt som tätt bjuds det på olika personalevenemang. Förutom trevliga kollegor lovar vi dig ett högt arbetstempo, en spännande tillväxtresa och en arbetsgivare som anser att det är viktigt med hållbarhet, vilket inkluderar både hållbara medarbetare och en hållbar miljö! Övrigt Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, med start så snart som möjligt. Sex månaders provanställning tillämpas. Tjänsteställe: Kilsgatan 4, Göteborg Är du vår nästa kollega? I så fall väntar vi med spänning på din ansökan. Vi behandlar ansökningarna löpande så sök tjänsten redan idag! Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jacob Sand, Group Controller, på mail jacob.sand@kvdgroup.se (mailto:jacob.sand@kvdgroup.se) Sök tjänsten och läs mer om Kvdbil på jobb.kvd.se (https://jobb.kvd.se/) Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta. I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.

JOB OPENING — 2022-07-04

Wed Editor med gröna fingrar sökes till Plantagen! Frösundavik Servicekontor

Plantagen Sverige

Wed Editor med gröna fingrar sökes till Plantagen! Frösundavik Servicekontor På Plantagen finns allt som behövs för ett växande liv. Hos oss hittar du växter, möbler, redskap och inspiration till nästa projekt. Med fler än 130 butiker runt om i Sverige, Norge och Finland och en e-handel som alltid har öppet hjälper vi dig att komma närmare naturens positiva kraft. Har du gröna fingrar? Påtar du gärna i trädgården på helgerna? Är du dessutom en vass innehållsskapare och skribent som gillar att jobba datadrivet och iterativt? Då har vi jobbet för dig! Vi söker en webbredaktör, en Web Editor, som tillsammans med vår norska Web Editor ska vara operativt ansvarig för innehållet på våra webbplatser. Web Editor Plantagen Sverige/Finland Våra fyra webbplatser plantagen.com, plantasjen.no, plantagen.se och plantagen.fi spelar viktiga roller i mötet med våra kunder. Här ska kunderna hitta allt de behöver för ett växande liv; information, produkter, erbjudanden, inspiration och vägledning. Innehållet på webben är viktigt för att driva trafik och försäljning i vår e-handel likaväl som i våra fysiska butiker. Om rollen Som Web Editor är du, tillsammans med vår Web Editor i Norge, operativt ansvarig för innehållet på Plantagens webbplatser. Du planerar, skapar, publicerar och optimerar innehåll som bidrar till att skapa Nordens härligaste växthus. Du driver också projekt för att utveckla vår webb och e-handel, för att öka användarupplevelsen, trafiken och konverteringen. Web Editor ingår i det digitala marknadsteamet och rapporterar till Digital Marketing Manager. Teamet är nordiskt och vi är placerade på våra kontor i Stockholm och Oslo. Vårt uppdrag är att skapa en 360-graders kundresa i såväl egna som köpta och förtjänade digitala kanaler med syfte att driva kännedom, engagemang, trafik och försäljning i både butiker och e-handel. Teamet består idag av två Social Media Specialister, en Performance Marketing Specialist och en Web Editor (snart två). Du arbetar även nära CRM-teamet och e-handelsteamet samt är del av flera tvärfunktionella arbetsgrupper som på olika sätt jobbar med vår webb och e-handel. Självklart har du även tillgång till både trädgårdsmästare och andra kunniga kollegor! Ansvarsområden Ansvarig för att planera, producera, implementera och följa upp innehållet på webben för att säkra nyhetsvärde, trafik och konvertering på kort och lång sikt. Ansvarig för att optimera befintligt innehåll och identifiera möjligheter för tillväxt, baserat på kundinsikter och data. Ansvarig för att säkerställa att innehållet på webben följer Plantagens grafiska profil och tonalitet. Ansvarig för att säkerställa att innehållet på webben är enkelt att hitta, navigera, ta del av och förstå. Projektleda utvecklingsprojekt för webb och e-handel, för att förbättra användarupplevelsen och funktionaliteten med syfte att öka trafik och konvertering. Koordinera innehållsproduktion, med interna och externa partner. Implementera övergripande teman, kampanjer och aktiviteter på webbplatserna. Säkerställa att butiksinformation, såsom öppettider, alltid är aktuellt på webben och på Google. Kvalifikationer Relevant utbildning inom webb, innehållsproduktion, journalistik, kommunikation eller liknande. Minst 5 års erfarenhet av att liknande roll och av att arbeta både strategiskt och operativt med webb och digitala medier, till exempel som webbredaktör, marknadskommunikatör eller skribent som konsult eller på en marknads-/kommunikationsavdelning. Mycket god skribent med goda kunskaper inom SEO. Mycket god erfarenhet av att strategiskt och operativt planera, producera och optimera innehåll för webb. Gott öga för form och färg med vana att arbeta med bildbehandling. Om du också kan fotografera eller redigera video är det meriterande. God vana vid att arbeta datadrivet och iterativt med innehåll. Mycket goda kunskaper i Google Analytics, gärna med erfarenhet av GA4. God teknisk förståelse och erfarenhet av att projektleda webbutvecklingsprojekt. Mycket god vana vid att arbeta i olika CMS. Mycket goda språkkunskaper i svenska. Goda språkkunskaper i engelska. Om du också kan finska är det meriterande. Personliga egenskaper Du är nyfiken på digitala trender och vet hur webben och dess innehåll kan stärka varumärke, kommunikation, trafik och försäljning. Du är analytisk och vet hur du ska definiera och följa upp KPI:er i vardagen, för att jobba datadrivet när du planerar och optimerar innehåll. Du är strukturerad och ansvarstagande och bra på att planera din tid och prioritera bland dina uppgifter. Du är kreativ och vet hur du förstärker budskapet i dina texter med bilder och video. Du känner att du kan relatera till och följa våra värderingar; Tydlighet, Ägarskap och Glädje. (Vi berättar såklart om dess innebörd vid en eventuell intervju.) Du tycker att växter och/eller odling gör livet bättre och vill dela ditt engagemang med fler! Övrigt Sista ansökningsdag 2022-08-14, urval och intervjuer genomförs löpande. Heltid, tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placering på vårt servicekontor i Frösundavik, Solna. Här har vi tillgång till ett fullservicekontor i nyrenoverade lokaler med fri tillgång till högklassigt gym och gruppträningsklasser, café och lunchrestauranger, shuttlebuss direkt till/från Solna station samt vackra utomhusmiljöer i Hagaparken. Kontaktperson Ellinor Wetterblad Digital Marketing Manager ellinor.wetterblad@plantagen.se Kontaktpersoner

JOB OPENING — 2022-07-03

Senior Ingeniør Mekanisk

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Vi er nå på utkikk etter erfarne mekaniske senior ingeniører som kan styrke vårt veletablerte team. Vil du bli med på vår spennende utvikling i den pågående energiomstillingen? Din arbeidshverdag Som senior Ingeniør innen mekanisk vil du ha en variert arbeidshverdag som kan bestå av alt fra å løse problemstillinger og utarbeide tekniske rekvisisjoner for mekanisk utstyr. Du vil kunne delta i ulike studiearbeid og arbeide sammen med dine dyktige kollegaer for å nå våre mål i prosjektene. Evaluere tilbud fra leverandører Følge opp utstyr og valgt produsent Utføre FAT Estimere og gi innspill til arbeidspakker Hvem er du? Vi søker deg som har bachelor eller mastergrad innen relevant fagretning. Vi er på jakt etter deg som har god kunnskap om lover, standarder og normer som gjelder for det mekaniske fagområdet. Du har også erfaring med PRE. Det viktigste hos oss i Aibel er at du er deg selv og ønsker å levere i henhold til våre verdier, standarder og mål. Du har tidligere erfaring fra Equinor prosjekter Erfaringene du har gjort fra tidligere FEED og tidligstudier vil være nyttige hos oss. Hos oss jobber du like mye sammen med andre, som alene, og vi ser derfor etter noen med en positiv innstilling og gode samarbeidsevner I denne jobben er det en fordel at du behersker både norsk og engelsk Du er løsningsorientert i ditt arbeid, leverer kvalitet og støtter opp om teamet med din gode fagkunnskap Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Viggo Holm, epost: viggo.holm@aibel.com Arbeidssted: Haugesund Søknadsfrist: 15.08.2022 (Vi vurderer søknader fortløpende)

JOB OPENING — 2022-07-02

Senior Ingeniører elektro, instrument, automasjon og telecom

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Vi er nå på utkikk etter erfarne senior ingeniører innen elektro, instrument, telecom og automasjon (EITA). Vil du være med å forme fremtiden, og bli med på vår spennende utvikling i den pågående energiomstillingen? Din arbeidshverdag Som senior Ingeniør innen EITA vil du ha en variert arbeidshverdag som kan bestå av alt fra møter, til teknisk arbeid og problemløsning i samarbeid med dine kollegaer. Vi søker et mangfoldig miljø, og vi ønsker at alle våre ingeniører skal arbeide sammen mot å nå våre mål i prosjektene. Du vil arbeide i Aibels pågående og nye, spennede prosjekter som omhandler fageltene innenfor elektro, instrument, telecom og automasjon. Gjennomføring og verifisering av systemdesign Lage og godkjenne tekniske rekvisisjoner Følge opp leverandører Befaringer i felt Hvem er du? Vi søker deg som har bachelor eller master innen relevant fagretning. Vi er like mye på jakt etter deg som har arbeidet noen år som ingeniør, og du som har lang erfaring innen faget. Det viktigste hos oss i Aibel er at du er deg selv og ønsker å levere i henhold til våre verdier, standarder og mål. Hos oss jobber du like mye sammen med andre, som alene, og vi ser derfor etter noen med en positiv innstilling og gode samarbeidsevner I denne jobben er det en fordel at du behersker både norsk og engelsk Du er engasjert i ditt arbeid, leverer kvalitet og støtter opp om teamet med din gode fagkunnskap Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Viggo Holm, epost: viggo.holm@aibel.com Arbeidssted: Haugesund Søknadsfrist: 15.08.2022 (Vi vurderer søknader fortløpende)

JOB OPENING — 2022-07-02

Fordonstekniker Kvdbil Kungälv

Kvdbil

Vi behöver stärka upp vårt team i produktion! Är du flexibel, utbildad fordonstekniker och intresserad av en trygg och fast anställning?!? Tveka inte! Sök redan idag! SOM FORDONSTEKNIKER.. ..på Kvdbil kommer du att tillhöra avdelningen produktion som ansvarar för att leverera vårt högkvalitativa tekniska test av bilar. Vi jobbar helt märkesoberoende och hanterar en stor variation av modeller, årsmodeller och fabrikat. Vi arbetar med att genomföra våra tester på en produktionslina vilket innebär att du arbetar i grupp men med tydligt definierade arbetsmoment per arbetsstation. Våra huvudsakliga arbetsverktyg är iPads när vi genomför KVD-test på bilarna. Tjänsten kräver både kvalité och tempo för att säkra våra höga kvalitetskrav. EGENSKAPER VI VÄRDESÄTTER Noggrannhet Ansvarstagande Flexibilitet Teamplayer Trivs i en arbetsmiljö där det alltid finns något att göra Ödmjukhet Positivitet Humor GRUNDLÄGGANDE KRAV Genomförd och godkänd fordonsteknisk gymnasieutbildning Minst 3-5 års erfarenhet av att arbeta som fordonstekniker Erfarenhet av att arbeta med felsökning Arbetslivserfarenhet från bilbranschen Flytande svenska i tal och skrift B-körkort MERITERANDE A- och C-körkort Arbetslivserfarenhet även från övriga arbetsmarknaden OM KVDBIL Kvdbil är Sveriges största digitala aktör med begagnade bilar. I över 30 år har vi hjälpt människor och företag att köpa och sälja bilar. Och det är ingen hemlighet hur vi gör det – vi sköter hela bilaffären åt dig. Vi har sålt mer än 280 000 bilar på kvd.se och de har alla testats av våra professionella tekniker. Fordonsbranschen i stort har de senaste åren genomgått en omvandling för att kunna möta nya kundbehov och beteenden med ny teknik. På Kvdbil tycker vi det är viktigt att möta dessa förändringar med nya lösningar som adresserar hållbarhet, effektivitet och nya nyttjandeformer. Om du klickar  här (https://www.kvd.se/)  kan du läsa mer om oss som bolag. VARFÖR KVDBIL? Hos oss får du trevliga, lojala kollegor som gillar det vi gör och har kul på jobbet. Gemensam frukost en gång i veckan. Vi har även ett bra kollektivavtal, ett ännu bättre förmånspaket, exempelvis 4 000 kr i friskvårdsbidrag, och olika personalevenemang. Det är högt i tak och alla får en bra inblick i vad som händer på företaget. Det som förenar oss är våra gemensamma värderingar; vi är nytänkande, omtänksamma, drivande och enkla. Vi ser vikten i att lyssna på varandra, hjälpa varandra och vet att en god idé är en god idé oavsett vem som framför den. Förutom härliga kollegor lovar vi dig ett högt arbetstempo, en spännande tillväxtresa och en arbetsgivare som anser att det är viktigt med hållbarhet, vilket inkluderar både hållbara medarbetare och en hållbar miljö! ÖVRIGT Start: Enligt överenskommelse Plats: Kungälv Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Lön: Marknadsmässig lön enligt kollektivavtal Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Christian Bengtsson (christian.bengtsson@kvdbil.se) Vi behandlar ansökningarna löpande så sök tjänsten redan idag!  Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta. I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.

JOB OPENING — 2022-06-30

Ingeniør teknisk arbeidsmiljø

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Har du et øye for design av teknisk arbeidsmiljø og kan vurdere de optimale løsningene for våre prosjekter? Din arbeidshverdag Som Ingeniør innen teknisk arbeidsmiljø vil du delta i oppfølging av menneskelige faktorer, og delta i flerfaglige designgjennomganger. I Aibel har vi en variert arbeidshverdag, og den kan bestå av alt fra møter- til teknisk arbeid og problemløsning i samarbeid med dine kollegaer. Noen av ansvarsområdene i denne stillingen vil være: Arbeid med kjemisk helserisikovurdering Oppfølging av støy og viberasjoner Utarbeidelse og disiplinkontroll av dokumentasjon og rapporter Oppfølging av innkjøpspakker og leverandører Hvem er du? Vi søker deg som har bachelor eller master innen relevant fagretning. Vi ønsker at du har erfaring fra lignende arbeid innenfor teknisk arbeidsmiljø. Hos oss jobber du like mye sammen med andre, som alene, og vi ser derfor etter noen med en positiv innstilling og gode samarbeidsevner I denne jobben er det en fordel at du behersker både norsk og engelsk Du er engasjert i ditt arbeid, leverer kvalitet og støtter opp om teamet med din gode fagkunnskap Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Senior Manager Vegard Kaste, epost: vegard.kaste@aibel.com Arbeidssted: Haugesund Søknadsfrist: 15.08.2022 (Vi vurderer søknader fortløpende)

JOB OPENING — 2022-06-29

Ingeniør functional safety / SIL

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Har du en bakgrunn fra teknisk sikkerhet og ønsker å være ansvarlig for vår Safety Integrety Level (SIL) i våre prosjekter? En variert hverdag I Aibel har vi en variert arbeidshverdag, og den kan bestå av alt fra møter- til teknisk arbeid og problemløsning i samarbeid med dine kollegaer. I denne stillingen vil du være ansvarlig for functional safety / SIL i våre prosjekter. Det vil også være mulighet for å arbeide med teknisk sikkerhet på et generelt nivå. Du vil jobbe opp mot kjente sikkerhetsstandarder Ansvarlig for Safety Integrety Level (SIL) i våre prosjekter Hvem er du? Vi søker deg som har bachelor eller master innen teknisk sikkerhet. For oss er det viktig at du har erfaring innen functional safety og SIL. Samtidig ønsker vi at du har en god faglig forståelse og deler din kunnskap i teamet. Hos oss jobber du like mye sammen med andre, som alene, og vi ser derfor etter noen med en positiv innstilling og gode samarbeidsevner I denne jobben er det en fordel at du behersker både norsk og engelsk Du er strukturert og nøyaktig i gjennomførelsen av ditt arbeid Du har inngående kjennskap til sikkerhetstsstandardene IEC 61508 og IEC 61511 og Guideline 070 Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Senior Manager Vegard Kaste, epost: vegard.kaste@aibel.com Arbeidssted: Haugesund Søknadsfrist: 15.08.2022 (Vi vurderer søknader fortløpende)

JOB OPENING — 2022-06-29

Projektchef

SSEA

SSEA är en projektutvecklare och totalentreprenör på den svenska marknaden med fokus på samverkan. Hos SSEA finns kompetens för hela projektgenomförandet och vi genomför stora, tekniskt avancerade projekt både för offentliga och privata beställare. Genom tidiga samarbeten och projektutveckling säkerställer SSEA god ekonomi, byggbarhet och arkitektonisk kvalitet. Vi bygger flera av Sveriges mest spännande projekt, till exempel Ersta Nya Sjukhus, Kiruna Kunskapsstaden och Sara Kulturhus - Sveriges högsta trähus. Vi utvärderar ständigt nya marknader i syfte att etablera oss permanent i nya regioner. Vi finns där kunden finns! Vem söker vi? Vi ser att du har en utbildning som civilingenjör eller byggnadsingenjör, med tidigare erfarenhet som projektchef från entreprenadföretag. Lång erfarenhet kan kompensera för avsaknad av formell utbildning. Som person är du självständig, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Du har även goda ledaregenskaper och är en problemlösare. Det är meriterande om du har erfarenhet av att bygga skolor, sjukhus eller liknande tekniskt komplicerade byggprojekt. SSEA räknar på stora projekt i hela landet och du blir anställd vid kontoret i Luleå. Arbetsuppgifter Du blir ansvarig för att genomföra stora komplexa projekt. Det innebär totalansvar för projektets helhet såsom ekonomi, drift, kvalitet, och arbetsmiljö, samt delegerar ansvar vidare i din projektorganisation. Du ansvarar också för resurs- och bemanningsplanering och har personalansvar för medarbetarna i ditt projekt. Varför ska d u välja SSEA? Som ett modernt entreprenadbolag sätter SSEA kunden i fokus. Det innebär den ekonomiska tryggheten med ett 100-årigt börsbolag som ägare, tillsammans med ett nytänkande och lösningsorienterat synsätt. Det som kännetecknar SSEA som organisation är ett högt tempo, nytänkande mindset och ständig utveckling. Med korta beslutsvägar och en kultur av engagemang har vi roligt på jobbet -varje dag! Tillsammans bygger vi bättre och som en konsekvens av detta främjas kunskap- och erfarenhetsutbyte där respektive medarbetare växer och utvecklas. Vi gör varandra bättre och vill varandra väl, helt enkelt! Välkommen med din ansökan!

JOB OPENING — 2022-06-28

Senioringeniør prosess

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Kunne du tenke deg en jobb hvor hverdagen din består av stor variasjon i prosjekter, utfordrende oppgaver og problemløsning? Vi er nå på utkikk etter erfarne prosessingeniører som kunne tenke seg å være med på vår spennende utvikling i den pågående energiomstillingen. En variert hverdag Hos oss får du en variert arbeidshverdag hvor du får jobbe med både utfordrende og utviklende oppgaver. En arbeidshverdag hos oss kan bestå av alt fra møter til teknisk arbeid og problemløsning, på både individuelt nivå og i samarbeid med dine kollegaer. For denne stillingen vil noen av dine hovedoppgaver bestå av: Prosess- og fakkelsimulering Produksjon av P&IDs og PFDs Prosesskalkulasjoner Rapporter og systembeskrivelse Anbudsarbeid Du - en erfaren og faglig dyktig ingeniør Vi søker deg som har bachelor eller master innen relevante fagretninger som f.eks. prosess, kjemi, maskin, etc. Som person ser vi for oss at du er nøyaktig og systematisk i din fremgangsmåte, og at du verdsetter punktlighet og kvalitet i ditt arbeid. Hos oss jobber du like mye sammen med andre, som alene, og vi ser derfor etter noen med en positiv innstilling og gode samarbeidsevner I denne jobben er det en fordel at du behersker både norsk og engelsk, og at du er dreven i dine evner til å kommunisere og lede andre Vi ser også for oss at du har mer enn 5 års erfaring innen olje- og gassindustrien Du er godt kjent med internasjonale standarder innen prosess design, som API, ISO og lignende. Vi benytter oss av HYSYS, UniSim, Flare System Analyser og Pipenet som våre verktøy innen prosessimulering, så kjennskap til disse vil være fordelaktig.. Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Senior Manager; Vegard Kaste, epost: vegard.kaste@aibel.com Arbeidssted: Haugesund Søknadsfrist: 15.08.2022

JOB OPENING — 2022-06-28

Senioringeniør materialteknologi

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Vi ser nå etter en ingeniør innen materialteknologi som kan bidra til Aibels spennende reise i den pågående energiomstillingen. En variert hverdag Som ingeniør innen materialteknologi vil du ha arbeidsoppgaver som innebærer å gjøre materialvalg for rør, utstyr, ventiler, instrumentering. Andre typiske oppgaver vil være å gjøre vurderinger på korrosjon, overflatebeskyttelse, sveising, erosjon og livsløpskostnad. Du vil også gi teknisk støtte til andre disipliner, utføre oppfølging av leverandører med hensyn til materialteknologi samt gjennomgang av leverandørdokumenter. Håndtere materialdisiplinen i studier og prosjekter Input til prosjektrapporter Faglig støtte for andre disipliner Utarbeidelse av tekniske rekvisisjoner og tilbudsevaluering Hvem er du? Vi søker deg som har master innen relevante fagretning. Som person ser vi for oss at du har høy lojalitet til tidsfrister og kvalitetskrav, samtidig som du verdsetter punktlighet. Du arbeider strukturert og er stolt av kvaliteten i arbeidet ditt. Hos oss jobber du like mye sammen med andre, som alene, og vi ser derfor etter noen med en positiv innstilling og gode samarbeidsevner I denne jobben er det en fordel at du behersker både norsk og engelsk, og at du er dreven i dine evner til å kommunisere og lede andre Vi ønsker at du har minimum 5 års relevant erfaring Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Senior Manager; Vegard Kaste, epost: vegard.kaste@aibel.com Arbeidssted: Haugesund Søknadsfrist: 15.08.2022

JOB OPENING — 2022-06-28

Ingeniør HVAC

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Vi er nå på utkikk etter Ingeniører innen HVAC som kunne tenke seg å være med på vår spennende utvikling i den pågående energiomstillingen. En variert hverdag Hos oss får du en variert arbeidshverdag hvor du får jobbe med både utfordrende og utviklende oppgaver. En arbeidshverdag hos oss kan bestå av alt fra møter til teknisk arbeid og problemløsning, på både individuelt nivå og i samarbeid med dine kollegaer. Hos oss vil noen av dine arbeidsoppgaver være: Design av ventilasjon-, varme- og kjøleanlegg System-design (dimensjonering, kalkulasjoner, trykktap, støy, etc.) Area-design (modellering i Aveva E3D) PRE/Pakkeingeniør Disiplinledelse Hvem er du? Vi søker deg som har bachelor eller master innen revelant fagretning. Om du er nyutdannet eller har flere års erfaring er det viktigste for oss at du leverer i henhold til våre standarder og er lojal mot tidsfrister Hos oss jobber du like mye sammen med andre, som alene, og vi ser derfor etter noen med en positiv innstilling og gode samarbeidsevner I denne jobben er det en fordel at du behersker både norsk og engelsk Du er strukturert og nøyaktig i gjennomførelsen av ditt arbeid Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Senior Manager Vegard Kaste, epost: vegar.kaste@aibel.com Arbeidssted: Haugesund Søknadsfrist: 15.08.2022 (Vi vurderer søknader fortløpende)

JOB OPENING — 2022-06-28

Miljørådgiver

HENT

Som miljørådgiver i HENT er du en del av seksjon Bærekraft, bestående av rådgivere innenfor Miljø, Energi, og Miljøsertifisering. Miljørådgiver jobber med strategisk oppfølging og støtte for at prosjektene våre skal oppnå sine miljømål. Miljørådgiver bistår i alle faser av prosjekt, gjennom konseptutvikling, salgsfase, prosjektering, innkjøp, og produksjon. Hvem søker vi etter? Du er sivilingeniør, fortrinnsvis innen energi og miljø. Du tar initiativ, liker utfordringer, mennesker og teamarbeid. Du er nysgjerrig på HENT AS og har lyst til å bli bedre kjent med oss. Du må like å prøve nye ting, for vi kommer til å gi deg varierte oppgaver - om noen er enkle, vil andre være mer utfordrende. Om du er nysgjerrig, idérik og flink, får du fort ansvar for noe du virkelig liker å gjøre. HENT ser spesielt etter en miljørådgiver som har lyst til å kombinere en rolle som miljørådgiver med en rolle som BREEAM-AP. Hvorfor skal du velge HENT? Du blir en viktig del av et solid fagmiljø og du får jobbe med engasjerte og dyktige kollegaer som er opptatt av å gjøre hverandre enda bedre. HENT har et meget godt arbeidsmiljø, stor takhøyde og en uformell kultur. Vi har gode lønns, pensjon – og forsikringsavtaler og meget gode utviklingsmuligheter, sist, men ikke minst: Hos HENT får du utvikle deg selv og karrièren din gjennom utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende selskap! Fadderordning: under opplæringsperioden får du en fadder som skal støtte og veilede deg underveis i hele perioden– en samtalepartner som kan gi råd og dele personlige og faglige erfaringer. Systematisk oppfølgning: gjennom medarbeidersamtaler i løpet av året siker vi en god oppfølgning og kompetanseutvikling – vi har flere medarbeidersamtaler for å sikre oss at du har den faglige – og den personlige utviklingen du selv ønsker. På den måten sikrer vi oss at du når dine oppsatte mål samtidig som du opplever mestring i den jobben du har.

JOB OPENING — 2022-06-28

Kundmedarbetare Kvdbil Kungälv

Kvdbil

Är du bilintresserad och älskar att överträffa kundens förväntningar? Tveka inte, Sök redan idag! Som kundmedarbetare… ...kommer du tillhöra avdelningen Kundmottagning och dina arbetsuppgifter variera från att utföra kontroller av nyinkomna bilar till kundmöten med köpande och säljande kunder. Vi söker dig som… ...är engagerad, positiv och har en förmåga att bygga goda relationer. Du har helt enkelt ett stort intresse för att hjälpa människor och strävar alltid mot att uppnå högsta möjliga kundnöjdhet. För dig är god service en självklarhet och naturlig del av dig. Då du kommer att vara vårt företags ansikte och röst utåt har du naturligtvis även en kommunikativ förmåga som gör dig både förstådd och förstående. Du jobbar effektiv och har lätt för att att komma igång med dagens arbetsuppgifter. Din lugna framtoning klarar du av att behålla, även i lägen det skulle råka köra ihop sig; du tycker t.o.m. att det kan vara stimulerande att då och då ta tag i saker som sker lite plötsligt och oväntat. Då du är både ödmjuk och hänsynsfull samt har en positiv människosyn är det lätt att både resonera och samtala med dig. Givetvis är du en lagspelare som ser det som en självklarhet att man hjälper sina kollegor, laget före jaget är ditt motto. Att du dessutom är en duktig bilförare tar vi för givet. Vidare ser vi gärna att du har… Tidigare erfarenhet av att ha jobbat med service och kundkontakt Godkänd gymnasieutbildning Fordonsintresse Goda kunskaper i svenska och engelska B-körkort A- & C-körkort är meriterande Teknisk bakgrund är meriterande Om Kvdbil Kvdbil är Sveriges största digitala aktör med begagnade bilar. I över 30 år har vi hjälpt människor och företag att köpa och sälja bilar. Och det är ingen hemlighet hur vi gör det – vi sköter hela bilaffären åt dig. Vi har sålt mer än 280 000 bilar på  kvdbil.se (https://www.kvd.se/)  och de har alla testats av våra professionella tekniker. Fordonsbranschen i stort har de senaste åren genomgått en omvandling för att kunna möta nya kundbehov och beteenden med ny teknik. På Kvdbil tycker vi det är viktigt att möta dessa förändringar med nya lösningar som adresserar hållbarhet, effektivitet och nya nyttjandeformer. Om du klickar  här (https://jobb.kvd.se/departments/kvdbil)  kan du läsa mer om oss som bolag.    Varför Kvdbil Hos oss får du trevliga, lojala kollegor som gillar det vi gör och har kul på jobbet. Gemensam frukost en gång i veckan. Vi har även ett bra kollektivavtal, ett ännu bättre förmånspaket, exempelvis 4 000 kr i friskvårdsbidrag, och olika personalevenemang. Det är högt i tak och alla får en bra inblick i vad som händer på företaget. Det som förenar oss är våra gemensamma värderingar; vi är nytänkande, omtänksamma, drivande och enkla. Vi ser vikten i att lyssna på varandra, hjälpa varandra och vet att en god idé är en god idé oavsett vem som framför den. Förutom härliga kollegor lovar vi dig ett högt arbetstempo, en spännande tillväxtresa och en arbetsgivare som anser att det är viktigt med hållbarhet, vilket inkluderar både hållbara medarbetare och en hållbar miljö! Om du klickar här (https://jobb.kvd.se/departments/kvdbil) kan du läsa mer om oss som bolag. Övrigt Start: September Tjänsteställe: Kungälv Anställningsform : Tillsvidareanställning Arbetstider: Schemalagd på heltid, helger och kvällar kan förekomma Vi behandlar ansökningarna löpande så sök tjänsten redan idag! Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Filip Harrysson (filip.harrysson@kvdbil.se). Sök tjänsten och läs mer om Kvdbil på jobb.kvd.se (https://app.teamtailor.com/companies/8va-B-xP_B4/jobs/1137400/edit/jobb.kvd.se) Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta. I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.

JOB OPENING — 2022-06-27

Säljare till Forsbergs Fritidscenter i Kalmar

Kvdbil

Forsbergs Fritidscenter är idag en av Sveriges största fritidshandlare och finns på sju orter i Sverige. På anläggningen i Kalmar arbetar idag 18 personer med försäljning, butik och verkstad. Vi söker nu en driven säljare! Är det du? Sök redan idag! Vi söker en säljare i Kalmar Vi stärker upp vårt säljteam efter ett framgångsrikt år och söker därför en driven och målmedveten person med en vilja i att bidra till verksamhetens utveckling. Befattningen kräver ett stort kundfokus, god struktur samt en kommunikativ förmåga. Om tjänsten Som säljare jobbar Du med att sälja samtliga våra varumärken och tillsammans med det övriga teamet vårda våra kundrelationer. Du kommer att jobba i ett företag med en uttalad expansion och med marknadens bredaste utbud. Vi strävar efter en ständig utveckling och förbättring, här ser vi Ditt engagemang som en självklarhet. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, dagtid samt helg, med placering på vår anläggning i Kalmar. Om dig Du är kommunikativt duktig och har ett genuint intresse i människor och relationer. Du har god datorvana, lätt för att kalkylera samt behärskar svenska i tal och skrift. Du är en person som drivs av uppsatta mål och i att hitta lösningar samt van vid att ta ett stort ansvar. Professionellt och service-fokuserat bemötande i kontakt med både kunder och egna medarbetare är en förutsättning för att lyckas i denna roll. Du trivs med att ha många kontaktytor och har god förmåga att i samråd med övriga i teamet styra över Din egen arbetsprestation. Du är tydlig och rak i din kommunikation och arbetar med bra struktur och har ordning och reda. Du har förstås ett genuint intresse för sälj och tidigare säljvana är meriterande, dock inget krav. Då vi är ett företag som ständigt utvecklas vill vi att du är flexibel, drivande och bidragande i det arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Varför Forsbergs fritidscenter? Forsbergs Fritidscenter är idag Sveriges största importör och återförsäljare av husbilar och husvagnar. Vi har en bred produktportfölj med starka varumärken som Hobby, Frankia, Niesmann Bischoff, Polar, Pilote, Sunlight och Concorde. Vi har funnits i 30 år och finns idag på sju orter i landet. Totalt är vi över 130 anställda och del av KVD-koncernen. Inom KVD-koncernen förenas alla bolag under våra gemensamma värderingar; Nytänkande, Omtänksamma, Drivande och Enkla. På Forsbergs Fritidscenter hjälper vi varandra och våra kunder, och vi ser att det är tillsammans som vi kan bli snabbare, starkare och bättre. Vi strävar efter att vara lite bättre idag än vad vi var igår och vet att en god idé är en god idé oavsett vem som levererar den. Vi har ett bra kollektivavtal, ett schysst förmånspaket och titt som tätt bjuds det på olika personalevenemang. Om Forsbergs Fritidscenter Forsbergs Fritidscenter är idag Sveriges största försäljare av husbilar och husvagnar, med en omsättning om ca 900 Mkr. Bolaget grundades 1991 av bröderna Forsberg i Hyssna, men är sedan 2021 en del utav KVD-koncernen. KVD-koncernen består utav fem bolag; moderbolaget KVD of Sweden samt Kvdbil, Kvdpro, Bilpriser och Forsbergs Fritidscenter. Forsbergs Fritidcenters huvudkontor är beläget i västsvenska Hyssna mellan Göteborg, Borås och Varberg. I produktportföljen återfinns starka varumärken som Hobby, Frankia, Niesmann Bischoff, Polar, Pilote, Sunlight och Concorde. På företagets sju center, i Hyssna, Bjuv, Stockholm, Borlänge, Linköping, Karlstad och Kalmar arbetar över 130 medarbetare. Husbilsmarknaden har formligen exploderat de senaste åren. Dagens husbilar är som rullande hotellrum med högsta komfort. Det innebär också att vår kundgrupp har breddats väsentligt – allt från småbarnsfamiljer som vill ge sina barn upplevelserika semestrar till inbitna golfare som vill bo så nära de bästa banorna som möjligt. Läs gärna mer om oss på www.forsbergsfritidscenter.se (http://www.forsbergsfritidscenter.se/) eller klicka här (https://jobb.kvd.se/departments/forsberg-fritidscenter) Övrigt Start: Enligt överenskommelse Plats: Kalmar Anställningsform : Tillsvidareanställning Vi behandlar ansökningarna löpande så sök tjänsten redan idag! För frågor kring tjänsten kontakta Daniel Nordström, 0480-447 142 Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta. I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.

JOB OPENING — 2022-06-27

Engineeringsleder

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Vi er nå på utkikk etter en engineeringsleder som vil lede våre dyktige ingeniører i den spennende utvikling i den pågående energiomstillingen. Er det deg vi ser etter? Din nye lederhverdag Som engineeringsleder i Aibel vil du være en viktig rollemodell for våre ingeniører. Vi ønsker at våre ledere skal ville utvikle sine medarbeidere og lede dem trygt på veien så vi verdsetter dine lederegenskaper. Som Enigneeringsleder vil du få mulighet til å arbeide i våre store prosjekter (EPCI) og du vil ha det overordnede ansvaret for tekniske leveranser i prosjektene. En arbeidshverdag som engineeringsleder inneholder blant annet disse ansvarsområdene: Du vil være engineeringsleder i anbudsfaser Studieleder i store studier og FEED'er Engineeringsleder i store EPCI prosjekter Hva skal til for at du lykkes hos oss? Vi søker deg som har bachelor eller master innen relevante fagretninger, gjerne innen ledelse. Det er viktig for oss at du er en som klarer å samle teamet, og at du er trygg på at du kan veilede dem i deres arbeid. Samtidig evner du å delegere, og fatte de riktige beslutningene. Våre ledere bryr seg, de lytter og motiverer våre ansatte slik at de kan bli den beste versjonen av seg selv. Du har erfaring innen ledelse, gjerne kombinert med en solid bakgrunn innenfor en av våre fagdisipliner Hos oss jobber du like mye sammen med andre, som alene, og vi ser derfor etter noen med en positiv innstilling og gode samarbeidsevner Vi søker deg som har gode mellommenneskelige verdier i tråd med våre egne Du har gode HMS holdninger og bruker dette aktivt i ditt arbeid I denne jobben er det en fordel at du behersker både norsk og engelsk, og at du er dreven i dine evner til å kommunisere og lede andre Vi ser også for oss at du har mer enn 8 års erfaring innen olje- og gassindustrien Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Senior Manager; Vegard Kaste, epost: vegard.kaste@aibel.com Arbeidssted: Haugesund Søknadsfrist: 15.08.2022

JOB OPENING — 2022-06-27

Senioringeniører arkitekt

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Kunne du tenke deg en jobb hvor hverdagen din består av stor variasjon i prosjekter, utfordrende oppgaver og problemløsning? Vi er nå på utkikk etter erfarne prosessingeniører som kunne tenke seg å være med på vår spennende utvikling i den pågående energiomstillingen. En variert hverdag Hos oss får du en variert arbeidshverdag hvor du får jobbe med både utfordrende og utviklende oppgaver. En arbeidshverdag hos oss kan bestå av alt fra møter til teknisk arbeid og problemløsning, på både individuelt nivå og i samarbeid med dine kollegaer. Hos oss vil noen av dine arbeidsoppgaver være: Pakkeansvarlig for arkitekt pakker, bygningsdetaljer og utstyr Produksjon av arkitekttegninger og dokumenter Studier og detalj-engineering Du - en erfaren og faglig dyktig ingeniør Vi søker deg som har bachelor eller master og erfaring innen arkitektfaget. Som person ser vi for oss at du er nøyaktig og systematisk i din fremgangsmåte, og at du verdsetter punktlighet og kvalitet i ditt arbeid. Hos oss jobber du like mye sammen med andre, som alene, og vi ser derfor etter noen med en positiv innstilling og gode samarbeidsevner I denne jobben er det en fordel at du behersker både norsk og engelsk, og at du er dreven i dine evner til å kommunisere og lede andre Vi ser også for oss at du har mer enn 5 års erfaring innen olje- og gassindustrien Du er godt kjent med internasjonale standarder og relevante verktøy for din disiplin, som Aveva E3D. Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Vidar Vihovde, tlf: 99454749, epost: vidar.vihovde@aibel.com Arbeidssted: Haugesund Søknadsfrist: 15.08.2022 (Vi vurderer søknader fortløpende)

JOB OPENING — 2022-06-25

Senioringeniører struktur

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Kunne du tenke deg en jobb hvor hverdagen din består av stor variasjon i prosjekter, utfordrende oppgaver og problemløsning? Vi er nå på utkikk etter erfarne prosessingeniører som kunne tenke seg å være med på vår spennende utvikling i den pågående energiomstillingen. En variert hverdag Hos oss får du en variert arbeidshverdag hvor du får jobbe med både utfordrende og utviklende oppgaver. En arbeidshverdag hos oss kan bestå av alt fra møter til teknisk arbeid og problemløsning, på både individuelt nivå og i samarbeid med dine kollegaer. Hos oss vil noen av dine arbeidsoppgaver være: Design og layout 3d-modellering og drafting i E3D Studier og detalj-engineering Site surveys Du - en erfaren og faglig dyktig ingeniør Vi søker deg som har bachelor eller master og erfaring innen fagretningen struktur og strukturdesign. Som person ser vi for oss at du er nøyaktig og systematisk i din fremgangsmåte, og at du verdsetter punktlighet og kvalitet i ditt arbeid. Hos oss jobber du like mye sammen med andre, som alene, og vi ser derfor etter noen med en positiv innstilling og gode samarbeidsevner I denne jobben er det en fordel at du behersker både norsk og engelsk, og at du er dreven i dine evner til å kommunisere og lede andre Vi ser også for oss at du har mer enn 5 års erfaring innen olje- og gassindustrien Du er godt kjent med internasjonale standarder og relevante verktøy for din disiplin, som Aveva E3D. Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Vidar Vihovde, tlf: 99454749, epost: vidar.vihovde@aibel.com Arbeidssted: Haugesund Søknadsfrist: 15.08.2022 (Vi vurderer søknader fortløpende)

JOB OPENING — 2022-06-25

Senioringeniører marineoperasjoner

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Kunne du tenke deg en jobb hvor hverdagen din består av stor variasjon i prosjekter, utfordrende oppgaver og problemløsning? Vi er nå på utkikk etter erfarne prosessingeniører som kunne tenke seg å være med på vår spennende utvikling i den pågående energiomstillingen. Du - en erfaren og faglig dyktig ingeniør Vi søker deg som har bachelor eller master og erfaring innen fagretningen marine eller struktur. Vi ser også for oss at du har mer enn 5 års erfaring innen olje- og gassindustrien, og at du er godt kjent med internasjonale standarder samt relevante verktøy for din disiplin. Du vil være en viktig resurss innen marin prosjektering og drift i Mod/Yard Ansvar for å Utføre prosjektering knyttet til marine operasjoner, det vil si fabrikasjons- og monteringsmetoder, utlasting, sjøtransport (wet tow, barge and Heavy Transport Vessel), tungløftoperasjoner på land og offshore, lastoverføringsoperasjoner etc. Utføre hydrostatiske-/stabilitets-, hydrodynamiske- og fortøyningsanalyser Utvikle marine driftsbeskrivelser og design for anbud, studier og EPCI-kontrakter Etablere og opprettholde god kunnskap om relevante regler og reguleringer Grensesnitt med andre fagområder, T&I-entreprenører/underleverandører og oppdragsgiver Du vil følge opp marine operasjoner på verft og offshore Hva skal til for at du lykkes hos oss? Vi søker deg som har bachelor eller master i Marine/konstruksjonsteknikk. Om du har relevant erfaring men mangler utdanningen oppfordrer vi deg til å søke. Vi ønsker at du har erfaring innen offshore vind og/eller innen olje og gass i EPCI-prosjekter. Dine IT verktøy kunnskaper er gode, og du har gode kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk. Du er deg selv og bidrar med din yrkeskompetanse både som lagspiller og i ditt selvstendige arbeid Erfaringene du har gjort deg gjør at du har god markedskunnskap om eksisterende aktører, fartøy og utstyr for marine operasjoner Dine gode evner til å arbeide effektivt gjør at du planlegger arbeidsoppgavene godt, produsere leveranser og dokumentasjon innen tidskravene, som du er lojale mot En arbeidshverdag hos oss kan bestå av alt fra møter til teknisk arbeid og problemløsning, på både individuelt nivå og i samarbeid med dine kollegaer. Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Seksjonsleder Vidar Vihovde, tlf: 99454749, epost: vidar.vihovde@aibel.com Arbeidssted: Haugesund Søknadsfrist: 15.08.2022 (Vi vurderer søknader fortløpende)

JOB OPENING — 2022-06-25

Senioringeniører strukturanalyse

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Kunne du tenke deg en jobb hvor hverdagen din består av stor variasjon i prosjekter, utfordrende oppgaver og problemløsning? Vi er nå på utkikk etter erfarne prosessingeniører som kunne tenke seg å være med på vår spennende utvikling i den pågående energiomstillingen. En variert hverdag Hos oss får du en variert arbeidshverdag hvor du får jobbe med både utfordrende og utviklende oppgaver. En arbeidshverdag hos oss kan bestå av alt fra møter til teknisk arbeid og problemløsning, på både individuelt nivå og i samarbeid med dine kollegaer. Hos oss vil noen av dine arbeidsoppgaver være: Strukturberegninger og -analyser Studier og detalj-engineering Du - en erfaren og faglig dyktig ingeniør Vi søker deg som har bachelor eller master og erfaring innen fagretningen strukturanalyse. Som person ser vi for oss at du er nøyaktig og systematisk i din fremgangsmåte, og at du verdsetter punktlighet og kvalitet i ditt arbeid. Hos oss jobber du like mye sammen med andre, som alene, og vi ser derfor etter noen med en positiv innstilling og gode samarbeidsevner. I denne jobben er det en fordel at du behersker både norsk og engelsk, og at du er dreven i dine evner til å kommunisere og lede andre. Vi ser også for oss at du har mer enn 5 års erfaring innen olje- og gassindustrien Du er godt kjent med internasjonale standarder og relevante verktøy for din disiplin, som Staad Pro, Sesam/Genie, Mathcad og kjennskap til Aveva E3D. Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Vidar Vihovde, tlf: 99454749, epost: vidar.vihovde@aibel.com Arbeidssted: Haugesund Søknadsfrist: 15.08.2022 (Vi vurderer søknader fortløpende)

JOB OPENING — 2022-06-25

Senioringeniører rør

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Kunne du tenke deg en jobb hvor hverdagen din består av stor variasjon i prosjekter, utfordrende oppgaver og problemløsning? Vi er nå på utkikk etter erfarne prosessingeniører som kunne tenke seg å være med på vår spennende utvikling i den pågående energiomstillingen. En variert hverdag Hos oss får du en variert arbeidshverdag hvor du får jobbe med både utfordrende og utviklende oppgaver. En arbeidshverdag hos oss kan bestå av alt fra møter til teknisk arbeid og problemløsning, på både individuelt nivå og i samarbeid med dine kollegaer. Hos oss vil noen av dine arbeidsoppgaver være: Design og layout 3d-modellering, spooling og drafting i E3D Studier og detalj-engineering Site surveys Du - en erfaren og faglig dyktig ingeniør Vi søker deg som har bachelor eller master og erfaring innen fagretningen rørdesign. Som person ser vi for oss at du er nøyaktig og systematisk i din fremgangsmåte, og at du verdsetter punktlighet og kvalitet i ditt arbeid. Hos oss jobber du like mye sammen med andre, som alene, og vi ser derfor etter noen med en positiv innstilling og gode samarbeidsevner. I denne jobben er det en fordel at du behersker både norsk og engelsk, og at du er dreven i dine evner til å kommunisere og lede andre. Vi ser også for oss at du har mer enn 5 års erfaring innen olje- og gassindustrien, og at du er godt kjent med internasjonale standarder og relevante verktøy for din disiplin, som Aveva E3D Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Vidar Vihovde, tlf: 99454749, epost: vidar.vihovde@aibel.com Arbeidssted: Haugesund Søknadsfrist: 15.08.2022 (Vi vurderer søknader fortløpende)

JOB OPENING — 2022-06-25

Service Ingeniør

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vår avdeling "Installasjon og Service" tilbyr tjenester til næring og privatmarkedet. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, Installasjon og vedlikehold. Vi ser nå etter en dyktig service ingeniør som kan bli vår neste kollega og styrke vårt gode team Din fremtidige arbeidshverdag Vi ser etter deg som har erfaringen innen telecom eller automasjons faget, og har stor interesse innen fagfeltene. Din nye arbeidshverdag vil bestå av spennende oppgaver innenfor de ulike fagfeltene under: Prosjektering og feilsøking innen fagene elektro, telecom og automasjon. Prosjektledelse Programmering og dokumentasjon Lage gode løsninger for våre kunder HMS arbeid Oppfølging av rammeavtaler Ansvar for egen servicebil Hva skal til for at du lykkes hos oss? Du er deg selv og bidrar med din relevante yrkeskompetanse Har Bachelor innen elektrofag, erfaring kan kompensere for manglende utdannelse Du innehar førerkort klasse B Ditt engasjement og yrkesstolthet skaper resultater Hvem er du? Vi ønsker at du har en oppriktig interesse for faget slik at du sammen med dine dyktige kollegaer skaper et godt fagmiljø. Som en del av vår avdeling er det viktig at du er pålitelig og ryddig. Du er opptatt av at andre har det bra sammen med deg på arbeid og skaper et godt arbeidsklima. I Aibel setter vi pris på ulikheter, og hos oss kan du få være den du er, sammen med dine dyktige kollegaer i teamet. Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte avdelingsleder Frode Andrè Mannes, tlf: 488 81 666, e-post: frode.mannes@aibel.com Arbeidssted: Haugesund, Installasjon og Service Søknadsfrist: 31.08.2022 søknader blir behandlet fortløpende.

JOB OPENING — 2022-06-25

Senioringeniører stressanalyse -rør

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Kunne du tenke deg en jobb hvor hverdagen din består av stor variasjon i prosjekter, utfordrende oppgaver og problemløsning? Vi er nå på utkikk etter erfarne prosessingeniører som kunne tenke seg å være med på vår spennende utvikling i den pågående energiomstillingen. En variert hverdag Hos oss får du en variert arbeidshverdag hvor du får jobbe med både utfordrende og utviklende oppgaver. En arbeidshverdag hos oss kan bestå av alt fra møter til teknisk arbeid og problemløsning, på både individuelt nivå og i samarbeid med dine kollegaer. Hos oss vil noen av dine arbeidsoppgaver være: Stressanalyse av rør og rørsystemer Lage stressrapporter Rådgiving til rørdesignere Studier og detalj-engineering Interdisiplint samarbeid Du - en erfaren og faglig dyktig ingeniør Vi søker deg som har bachelor eller master og erfaring innen fagretningen stressanalyse for rør. Som person ser vi for oss at du er nøyaktig og systematisk i din fremgangsmåte, og at du verdsetter punktlighet og kvalitet i ditt arbeid. Hos oss jobber du like mye sammen med andre, som alene, og vi ser derfor etter noen med en positiv innstilling og gode samarbeidsevner. I denne jobben er det en fordel at du behersker både norsk og engelsk, og at du er dreven i dine evner til å kommunisere og lede andre. Vi ser også for oss at du har mer enn 5 års erfaring innen olje- og gassindustrien Du er godt kjent med internasjonale standarder som ASME B3.3 og Norsok, samt relevante verktøy for din disiplin, som Caesar II og Aveva E3D Bli vår kollega: Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Vidar Vihovde, tlf: 99454749, epost: vidar.vihovde@aibel.com Arbeidssted: Haugesund Søknadsfrist: 15.08.2022 (Vi vurderer søknader fortløpende)

JOB OPENING — 2022-06-25

Anleggsleder

HENT

En stilling som Anleggsleder i HENT innebærer at man blir en viktig ressurs i prosjektet og for Prosjektleder i gjennomføringen av prosjektet i sin helhet. Du kan i gitte tilfeller være Prosjektleders representant i prosjektets prosesser og møter, både internt og eksternt. Hovedoppgaven din vil være å bistå prosjektleder med å tilse at prosjektets mål knyttet til kost, tid og kvalitet blir nådd. Du vil bidra aktivt i alle prosjektets faser, fra tidligfase, prosjektering, gjennomføring og overlevering. Du vil aktivt bidra til en effektiv ressursutnyttelse og samarbeide tett med så vel eksterne byggherrer og det interne prosjekt-teamet for å oppnå best mulig resultat. Andre ansvarsområder i rollen kan være: Være med å styre prosjekteringsmøter/følge opp milepæler i prosjekterings fasen Bidra til at gode HMS rutiner opprettes tidlig i prosjektene Ansvar for oppfølgning av økonomi, framdrift, HMS, Miljø og kvalitet i prosjektet, eller deler av et prosjekt underlagt ditt ansvar Ansvar for planlegging og disponering av ressurser i prosjektet og oppfølgning/koordinering av underentreprenører Bidra med rapportering og prognoser rundt interne og eksterne ressurser Særskilte ansvarsområder vil tilpasset det enkelte prosjekt. Hvem ser vi etter? Du er fortrinnsvis sivilingeniør, bygningsingeniør med erfaring som anleggsleder fra entreprenørvirksomhet. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. Som person er du selvstendig, du samarbeider godt med andre og trives med hektiske og varierte hverdager. Endringer kan skje fort så det er viktig at du er endringsvillig, ha gode lederegenskaper og er fleksibel. Du er tillitsvekkende og dyktig til å kommunisere og formidle til de rundt deg. Du har gjerne erfaring med økonomiansvar og du kan vise til gode resultater fra tidligere prosjekter. Du har ambisjoner, ønsker å utvikle deg både faglig og personlig, og du ønsker å bygge kompetanse og erfaring for å bli en dyktig Prosjektleder på sikt. Hvorfor skal du velge HENT? Du blir en viktig del av et solid fagmiljø og du får jobbe med engasjerte og dyktige kollegaer som er opptatt av å gjøre hverandre enda bedre. HENT har et meget godt arbeidsmiljø, stor takhøyde og en uformell kultur. Vi har gode lønns, pensjon – og forsikringsavtaler, og meget gode utviklingsmuligheter. Sist, men ikke minst; hos HENT får faglig og personlig utvikling gjennom utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende selskap! For at du skal trives hos oss, vil du kjenne deg selv igjen i våre verdier "solid, attraktiv og nyskapende". HENT strekker etter disse verdiene hver dag. Hos oss blir du en del av et selskap i vekst. Gjennom spennende prosjekter i får du muligheten til å sette et tydelig fotavtrykk i HENT sin videre vekst og utvikling. Alle henvendelser behandles konfidensielt, og ved spørsmål kan du kontakte Grete Svartvatn, rekrutteringsansvarlig på mail: grete@hent.no

JOB OPENING — 2022-06-24

HMS-leder

HENT

Vi vet at våre ansatte er bedriftens viktigste ressurs, og at høyt fokus på helse og trivsel er en helt avgjørende faktor for så vel sikkerhet som produktivitet. Våre prosjekter skal være preget av de samme verdier som vi tilbyr våre egne ansatte. Dette betyr at alle våre samarbeidspartnere, herunder byggherrer, leverandører, underentreprenører og samfunnet for øvrig skal være trygge på at prosjektene etterlever myndighetskrav og øvrige forventninger til et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø. Dette skal oppnås gjennom systematisk arbeid preget av kunnskap, erfaringslæring og en ledelse som ved handling viser at HMS har førsteprioritet uavhengig av andre behov og ønsker. God kommunikasjon mellom alle aktører i et byggeprosjekt er alltid en forutsetning – også for sikkerhet, trivsel og miljø! HENT er bevisste sitt samfunnsansvar for helse, miljø og sikkerhet, og dette omfatter både planlegging og gjennomføring av byggeprosessen. Vi har mottatt anerkjennelser både fra myndigheter, byggherrer, konkurrenter og samarbeidspartnere for vårt ubestridte fokus på HMS. HENT er sertifisert i henhold til HMS-standarden ISO 45001:2018. Ansvarsområder : Fagansvarlig for HMS i sitt prosjekt, utøve støtte og kontroll til operativ linje (med hovedvekt på støtte)- Faglige- og administrative oppgaver skal løses i samarbeid med Fagleder HMS eller prosjektledelse At tildelte prosjekter holder tilfredsstillende fokus og prioritering på HMS-arbeidet, samt legge til rette for kollegaer og underentreprenører for å lykkes Oppfølging av det som til enhver tid foreligger mht. beskrivelser, instrukser, veiledninger som gjelder gjennomføring av HMS-leders oppgaver Den kunnskap som erverves gjennom de aktiviteter som gjennomføres, blir formidlet til prosjektets øvrige organisasjon HMS-leder skal være en aktiv pådriver for en sikker og skadefri arbeidsplass HMS-leder har et selvstendig ansvar for å bidra til at avdelingen leverer optimale tjenester til selskapets kjernefunksjoner Du vil også ha ansvar for prosjektets mål og strategiarbeid samt vedlikehold og utvikling av selskapets styringssystemer. I rollen ligger det også en ansvar for å skape et positivt og støttende arbeidsmiljø og skape engasjement hos både eksterne og interne på prosjektet. Hvem søker vi etter? HMS arbeid innebærer at du er selvstendig, rettidig og strukturert. Du må forstå betydningen av systemlojalitet og systemutvikling. Du må prestere godt i team, være fremoverlent og løsningsorientert. Være sosial og trygg på å snakke i grupper. Personlige egenskaper: Selvstendig, strukturert, uredd, gode samarbeid – og kommunikasjonsevner, analytisk, proaktiv og løsnings orientert. Du har høyere relevant utdanning, og erfaring fra HMS-arbeid, og gjerne fra entrepenørbransjen. Miljøkompetanse vil være ønskelig.

JOB OPENING — 2022-06-24

Plantasjen Volda søker salgsmedarbeider innen logistikk og tørrevarer i 80% stilling Volda

Plantagen Norge

Plantasjen Volda søker salgsmedarbeider innen logistikk og tørrevarer i 80% stilling Volda I Plantasjen brenner vi for planter. Men fremfor alt brenner vi for salg og våre kunder. Hver dag leverer vi levende kundermøter som med inspirasjon, kunnskap og verktøy tar kundene våre nærmere naturens positive kraft. Med over 130 butikker i ulike format i Norge, Sverige og Finland er vi den ledende aktøren for planter i Norden og har som visjon å være Nordens herligste veksthus. Sammen med våre mer enn 2400 engasjerte medarbeidere som deler våre verdier om glede, tydelighet og eierskap tilbyr Plantasjen et unikt utvalg av planter og løsninger for planter for et voksende liv! Elsker du salg og kundeservice? Da er det kanskje nettopp deg vi vil jobbe sammen med! Vi søker nå en salgsmedarbeider, fortrinnsvis innen tørrvarer, grill, møbler og hagemaskiner i en 80% stilling. Arbeidsoppgaver Som salgsmedarbeider hos oss vil dine viktigste arbeidsoppgaver bestå av: Salg og kundeveiledning Lager og logistikk Bidra til å sikre at butikken fremstår som ryddig og har en gjennomgående god butikkstandard Varepåfyll og vareplassering Utføre vanning og plantestell ved behov Bidra til å gjøre butikken klar til kampanjer Kassaarbeid Kvalifikasjoner Søkere med erfaring og kompetanse fra detaljhandel vil foretrekkes Fordel med truckførerbevis Du kan kundebehandling og har en grunnleggende serviceinnstilt holdning Du prioriterer riktige arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag Det er en fordel om du har interesse og erfaring innenfor Plantasjens fagområde Beherske norsk språk både muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Vi ser etter deg som identifiserer deg med våre verdier glede, tydelighet og eierskap Du er en positiv lagspiller som er glad i mennesker og kundekontakt Du motiveres av å skape gode resultater og er god på å se løsninger framfor problemer Du har ett stort pågangsmot, er effektiv og trives med høyt tempo og en hektisk hverdag Du har konkurranseinstinkt og kremmerånd Vi vektlegger også selvstendighet, ordenssans og fleksibilitet og du må kunne jobbe både dagtid, kveldstid og helg. Vi tilbyr Vi tilbyr en variert stilling med høyt tempo der en av dine viktigste oppgaver vil være å gi våre kunder det beste inntrykket og opplevelse av Plantasjen. Spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor nordens største hagesenterkjede Gode utviklings og karrieremuligheter Lønn i henhold til tariffavtale Sosial arbeidsplass blant hyggelige kolleger Vi ser fram imot å høre ifra deg! Vi intervjuer løpende, registrer derfor din søknad allerede i dag! Kontaktpersoner Kristin Bjerkvik Butikklsjef +47 61 66 59 volda.bl@plantasjen.no

JOB OPENING — 2022-06-23

Marknadschef för Forsbergs Fritidscenter

Kvdbil

Visste du att varannan svensk kan tänka sig att semestra med husbil eller husvagn i sommar? Vår marknad har växt väsentligt de senaste åren och det innebär också att vår kundgrupp har breddats – allt från småbarnsfamiljer som vill ge sina barn upplevelserika semestrar till inbitna golfare som vill bo så nära de bästa banorna som möjligt. Branschen är i förändring och vi på Forsbergs Fritidscenter vill leda den utvecklingen. Vi söker en driven marknadschef Vi söker nu en driven marknadschef med särskilt fokus på att vidareutveckla vår stora satsning inom digital marknadsföring. Gillar du korta beslutsvägar, ett högt tempo och en snabbrörlig, innovativ och utvecklande arbetsmiljö? Då passar du in hos oss på Forsbergs Fritidscenter. Som marknadschef för Forsbergs fritidscenter... …har du en nyckelroll för bolagets framtida expansion med fokus på tillväxt och lönsamhet. Du är en del av ledningsgruppen och rapporterar till VD. Forsbergs fritidscenter har tydliga tillväxtmål och din strategiska och kommersiella förmåga är avgörande i rekryteringen. Du kommer ansvara för att forma och bygga upp din marknadsavdelning för att möta framtiden och vårt verksamhetsbehov. Rollen innebär både budget- och kostnadsansvar samt personalansvar. Dina huvudsakliga ansvarsområden i rollen som marknadschef: Ansvar för upprätta marknadsplaner för att säkerställa rätt aktiviteter för att skapa synlighet, intäkter och långsiktiga relationer. Strukturera, driva och utveckla bolagets marknadsföring – och genom olika aktiviteter säkerhetsställa att vi når ut med våra budskap och kampanjer. Utveckla vår webbplats till en e-handel genom strategiskt och operativt arbete. Ansvar för att utveckla våra kundrelationer för maximal affärsnytta. Säkerhetsställa att kommunikation, aktiviteter och material genomförs utifrån Forsbergs varumärkesplattform. Vi söker dig som… ...har minst fem års erfarenhet av att framgångsrikt driva e-handel i en liknande roll. Du har en akademisk utbildning inom marknadsföring eller liknande och har goda kunskaper inom verktyg såsom Google Analytics, SEO, och A/B-testing. Din strategiska förmåga och kommersiella förståelse har förmodligen mer än en gång visat sig vara nyckeln till framgång. Du är troligtvis idag marknadschef på ett mindre bolag alternativt ansvarig för e-handel eller digital marknadsföring på ett större varumärke. Du är van att arbeta med kampanjer genom sök/display samt sociala medier och är van att följa upp arbetet genom relevanta KPI:er. Du ser analyser som möjligheter till tillväxt och lönsamhet - något du verkligen brinner för. Ditt engagemang lyser i det du tar dig för och du är inte rädd för att ta tag i saker och ting. Tvärtom gillar du när det händer. Varför Forsbergs fritidscenter? Inom KVD-koncernen förenas alla bolag under våra gemensamma värderingar; Nytänkande, Omtänksamma, Drivande och Enkla. På Forsbergs fritidscenter hjälper vi varandra och våra kunder, och vi ser att det är tillsammans som vi kan bli snabbare, starkare och bättre. Vi strävar efter att vara lite bättre idag än vad vi var igår och vet att en god idé är en god idé oavsett vem som levererar den. Vi har ett bra kollektivavtal, ett schysst förmånspaket och titt som tätt bjuds det på olika personalevenemang. I denna tjänst kommer du även bli erbjuden tjänstebil. Övrigt Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på huvudkontoret i Hyssna som ligger 25 minuter sydöst om Göteborg. Låter det som ett jobb för dig? Vi arbetar med löpande urval, sök därför redan idag! __________________________________________________________________________________________ Om Forsbergs Fritidscenter Forsbergs Fritidscenter är idag Sveriges största importör och återförsäljare av husbilar och husvagnar. Vi har en bred produktportfölj med starka varumärken som Hobby, Frankia, Niesmann Bischoff, Polar, Pilote, Sunlight och Concorde. Vi har funnits i 30 år och finns idag på sju orter i landet. Totalt är vi 150 anställda och del av KVD-koncernen. __________________________________________________________________________________________ Vi behandlar ansökningarna löpande så sök tjänsten redan idag! För frågor kring tjänsten kontakta Jessica Jegermalm, Kommunikation- & Hållbarhetschef KVD Group, Jessica.jegermalm@kvdgroup.se.

JOB OPENING — 2022-06-23

Deputy Tender manager

Aibel

Are you interested in the pursuit & capture stages of the business and want to help Aibel expand its pipeline of new business? The Business Development & Tender department is looking for people with drive and skills to fill several exciting positions. As part of our growth plan Aibel is looking for Deputy Tender/Capture manager to help us meet our strategic and growth ambitions and secure a diverse portfolio of business in both conventional and emerging markets. Be a valued member of a winning team As Deputy Tender/Capture manager, you should have the ability to support implementation of commercial and technical strategies to help secure new work for Aibel. You must be able to collaborate with technical specialists, support functions and stakeholders in Aibel as well as external partners with a common goal of building strong teams. In the preparation of high-quality bids compliant with Client requirements, you will work with multiple functions from across the organization, and work collaboratively with Project Management, Engineering, Construction, Supply Chain, Legal, and Business Development to develop competitive tenders, aligned with the technical and commercial requirements of the Client. Crucial to this role is the ability to work independently with a high degree of structure, and at the same time understand how to motivate others to contribute with their part in due time. In this role, you will develop your interpersonal skills as well as expand your knowledge and experience through a variety of tasks. As Deputy Tender/Capture manager you will plan, and coordinate tender activities to ensure that goals and objectives are accomplished within allocated time frame and budget. Depending on individual preferences you will participate in the overall tendering efforts across Aibel’s business units, or specialize within specific areas. Qualifications: Technical or commercial education with Bachelor or Master degree Relevant experience from projects or from a project related business Analytical and commercial mindset Commercial/contractual experience IT fluent Fluent in English language (oral and written) Who are you We believe that you have skills, drive and motivation, in addition to these personal characteristics: Structured, accurate and able to take full ownership of own areas of responsibility Good interpersonal and communication skills Ability to interact proactively with staff at all levels of the organisation Great problem-solving skills Administrative skills, including strong attention to quality of work, details, and the ability to prioritise and control own workload "Can-do" attitude and ability to see the bigger picture Become our colleague: Aibel offers many career opportunities. With us, you can work across disciplines, build competence and develop your own potential. This contributes to a vibrant and engaging work environment. We also offer flexible working hours, and our welfare clubs have a wide range of activities and training opportunities for all our employees. Our value program "We Care" – encourages us to be responsible, visionary, open and flexible. The values reflect the attitudes we have at work and set the standard for how to achieve our goals. We value inclusion, equality and diversity, and encourage all qualified candidates to apply, regardless of age, gender, functional ability and ethnicity. Our overall strategy is to gradually develop our business from oil and gas towards renewable solutions. Aibel is already an established contractor in the international offshore wind industry. Because we view our social responsibility as a fundamental prerequisite, sustainable development is a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. Are you ready for new challenges? Send us your CV and motivational letter! For questions regarding the position, please contact: John Rokstad, VP Major Tenders, mobile 957 56 767 or email john.rokstad@aibel.com Work Place: Oslo (Asker) Application deadline: 15.08.2022 (applications will be evaluated continiously)

JOB OPENING — 2022-06-23

Tender Coordinator

Aibel

Are you interested in the pursuit & capture stages of the business and want to help Aibel expand its pipeline of new business? The Business Development & Tender department is looking for people with drive and skills to fill several exciting positions. As part of our growth plan Aibel is looking for Business Development Manager(s) to help us meet our strategic and growth ambitions and secure a diverse portfolio of business in both conventional and emerging markets. Be a valued member of a winning team As Tender Coordinator you will play an essential role in the tender process, helping to ensure it is executed according to Aibel’s internal guidelines, ensuring that all key stakeholders are identified and that deadlines are scheduled. In collaboration with the tender manager you will ensure that roles and responsibilities in the tender team are assigned accordingly in order to ensure a high quality and timely delivery. As part of the Tender Coordinator role you will: Set up the administrative framework for the tender Be a focal point for communication internally and externally Review the Invitation To Tender (ITT) and tender instructions to identify specific requirements and deadlines In liaison with the tender management, establish tender timeline and plan, arrange and conduct regular meetings with tender team and stakeholders Coordinate completion of the tender documentation by interacting with a wide range of roles within the organisation, such as tender management, project management, technical disciplines, procurement and support functions Ensure that deliverables are accurate, up to date, signed (if required) and provided in a timely manner. Review deliverables to ensure compliance with ITT requirements Assist in identifying and implementing best practices relevant to the tender process. Assist in building and maintaining company tender documentation library Qualifications: Technical or commercial education with Bachelor or Master degree Relevant experience as proposal manager, bid writer or tender coordinator from a project related business Excellent writing skills IT fluency Fluent in English language (oral and written) Who are you We believe that you have skills, drive and motivation, in addition to these personal characteristics: Structured, accurate and able to take ownership of own areas of responsibility Good interpersonal and communication skills Ability to interact proactively with staff across the organisation Ability to manage multiple tasks in parallel and set priorities Strong attention to quality of work, details, and the ability to prioritise and control own workload "Can-do" attitude Become our colleague: Aibel offers many career opportunities. With us, you can work across disciplines, build competence and develop your own potential. This contributes to a vibrant and engaging work environment. We also offer flexible working hours, and our welfare clubs have a wide range of activities and training opportunities for all our employees. Our value program "We Care" – encourages us to be responsible, visionary, open and flexible. The values reflect the attitudes we have at work and set the standard for how to achieve our goals. We value inclusion, equality and diversity, and encourage all qualified candidates to apply, regardless of age, gender, functional ability and ethnicity. Our overall strategy is to gradually develop our business from oil and gas towards renewable solutions. Aibel is already an established contractor in the international offshore wind industry. Because we view our social responsibility as a fundamental prerequisite, sustainable development is a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. Are you ready for new challenges? Send us your CV and motivational letter! For questions regarding the position, please contact: John Rokstad, VP Major Tenders, mobile 957 56 767 or email john.rokstad@aibel.com (In August preferably by SMS or email) Work Place: Oslo (Asker) Application deadline: 15.08.2022 (applications will be evaluated continiously) Apply for the position

JOB OPENING — 2022-06-23

Cost Estimators

Aibel

Are you interested in the pursuit & capture stages of the business and want to help Aibel expand its pipeline of new business? The Business Development & Tender department is looking for people with drive and skills to fill several exciting positions. As part of our growth plan Aibel is looking for Business Development Manager(s) to help us meet our strategic and growth ambitions and secure a diverse portfolio of business in both conventional and emerging markets. Be a valued member of a winning team As Cost estimator you will liaise with project/tender management, planning, technical disciplines, procurement and subcontracting to collect and analyse data in order to assess the materials, equipment and labor required to execute major, multi-discipline EPC projects. As part of the Cost estimator role you will: Assist in reviewing the commercial requirements put forward by customers as part of the ITT Assist in proposing/developing suitable commercial models and making sure conditions are clearly stated In collaboration with technical disciplines, construction and procurement, establish estimates based on inputs such as weight, quantities and rates Review input in terms of completeness and accuracy Carry out risk analysis on the cost base and estimate allowances and contingencies accordingly In collaboration with Finance, ensure that overhead costs, taxes, fees and other uplifts are correctly added Carry out breakdown and analysis of the cost base Perform cost and price benchmarking Participate in meetings with customers, stakeholders and internal management Qualifications: Technical or commercial education with Bachelor or Master degree Commercial and contractual experience Preferably experience from cost and/or weight estimation Proficient in the use of MS Excel and data base solutions IT fluency Who are you We believe that you have skills, drive and motivation, in addition to these personal characteristics: Structured, accurate and able to take ownership of own areas of responsibility Analytical Strong attention to quality of work, details, and the ability to prioritise and control own workload Ability to interact proactively with staff across the organisation Ability to manage multiple tasks in parallell and set priorities "Can-do" attitude Become our colleague: Aibel offers many career opportunities. With us, you can work across disciplines, build competence and develop your own potential. This contributes to a vibrant and engaging work environment. We also offer flexible working hours, and our welfare clubs have a wide range of activities and training opportunities for all our employees. Our value program "We Care" – encourages us to be responsible, visionary, open and flexible. The values reflect the attitudes we have at work and set the standard for how to achieve our goals. We value inclusion, equality and diversity, and encourage all qualified candidates to apply, regardless of age, gender, functional ability and ethnicity. Our overall strategy is to gradually develop our business from oil and gas towards renewable solutions. Aibel is already an established contractor in the international offshore wind industry.Because we view our social responsibility as a fundamental prerequisite, sustainable development is a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. Are you ready for new challenges? Send us your CV and motivational letter! For questions regarding the position, please contact: John Rokstad, VP Major Tenders, mobile 957 56 767 or email john.rokstad@aibel.com (In August preferably by SMS or email) Work Place: Oslo (Asker) Application deadline:15.08.2022 (applications will be evaluated continiously)

JOB OPENING — 2022-06-23

Tender manager

Aibel

Are you interested in the pursuit & capture stages of the business and want to help Aibel expand its pipeline of new business? The Business Development & Tender department is looking for people with drive and skills to fill several exciting positions. As part of our growth plan Aibel is looking for Tender Manager(s) to help us meet our strategic and growth ambitions and secure a diverse portfolio of business in both conventional and emerging markets. Be a valued member of a winning team As Tender/capture manager, you should have the ability to develop and implement both commercial and technical strategies to help secure new work for Aibel. You must be able to collaborate with technical specialists, support functions and stakeholders in Aibel as well as external partners with a common goal of building strong teams. In the supervision and preparation of high-quality bids compliant with Client requirements, you will draw on multiple functions from across the organization, and work collaboratively with Project Management, Engineering, Construction, Supply Chain, Legal, and Business Development to develop competitive tenders, aligned with the technical and commercial requirements of the Client. Crucial to this role is the ability to work independently with a high degree of authority and structure, and at the same time understand how to motivate others to contribute with their part in due time. In this role, you will develop your interpersonal skills as well as expand your knowledge and experience through a variety of tasks. As Tender/capture manager you will plan, direct, and coordinate tender activities to ensure that goals and objectives are accomplished within allocated time frame and budget. Depending on individual preferences you will participate in the overall tendering efforts across Aibel’s business units, or specialize within specific areas. Qualifications: Technical or commercial education with Bachelor or Master degree Relevant experience from projects or from a project related business Analytical and commercial mindset Commercial/contractual experience IT fluency Fluent in English language (oral and written) Who are you We believe that you have skills, drive and motivation, in addition to these personal characteristics: Structured, accurate and able to take full ownership of own areas of responsibility Good interpersonal and communication skills Ability to interact proactively with staff at all levels of the organisation Great problem-solving skills Administrative skills, including strong attention to quality of work, details, and the ability to prioritise and control own workload "Can-do" attitude and ability to see the bigger picture Become our colleague: Aibel offers many career opportunities. With us, you can work across disciplines, build competence and develop your own potential. This contributes to a vibrant and engaging work environment. We also offer flexible working hours, and our welfare clubs have a wide range of activities and training opportunities for all our employees. Our value program "We Care" – encourages us to be responsible, visionary, open and flexible. The values reflect the attitudes we have at work and set the standard for how to achieve our goals. We value inclusion, equality and diversity, and encourage all qualified candidates to apply, regardless of age, gender, functional ability and ethnicity. Our overall strategy is to gradually develop our business from oil and gas towards renewable solutions. Aibel is already an established contractor in the international offshore wind industry. Because we view our social responsibility as a fundamental prerequisite, sustainable development is a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. Are you ready for new challenges? Send us your CV and motivational letter! For questions regarding the position, please contact: John Rokstad, VP Major Tenders, mobile 957 56 767 or email john.rokstad@aibel.com (In August preferably by SMS or email) Work Place: Oslo (Asker) Application deadline: 15.08.2022 (applications will be evaluated continiously)

JOB OPENING — 2022-06-23

Business Development Manager(s)

Aibel

Are you interested in the pursuit & capture stages of the business and want to help Aibel expand its pipeline of new business? The Business Development & Tender department is looking for people with drive and skills to fill several exciting positions. As part of our growth plan Aibel is looking for Business Development Manager(s) to help us meet our strategic and growth ambitions and secure a diverse portfolio of business in both conventional and emerging markets. Be a valued member of a winning team As a Business Development Manager your will be a key part of the Market & Business Development team responsible for project pursuits, capture strategies, strategy input, market intelligence & analysis and client management. You will establish and maintain contact with existing and new clients, and follow up leads and explore new opportunities within the field development, offshore wind and/or emerging markets. Develop a network of contacts to attract new clients, research new market opportunities, oversee growth projects, providing input to sales projections and financial forecasts. Together with the rest of the tender teams and other key resources in the company, your goal will be to position Aibel to win new projects. With various work tasks, exciting projects, and good development opportunities, you will get a role and an area of ​​responsibility that is both varied and exciting. Aibel has a friendly and helpful work environment where people are open and supportive. With hectic days, various tenders, and great teamwork, you can expect exciting working days with us. Qualifications: BSc /MSc /Equivalent Relevant experience may compensate lack of formal education Relevant experience in a similar role Commercial management, project execution and/ or study management experience Experience in sales, marketing or related field Who are you We believe that you have skills, drive and motivation, in addition to these personal characteristics: Strong business understanding and a commercial mind-set Leadership skills and Organizational mindset Creative, Structured, systematic and responsible Excellent communication skills both written/oral in English, and preferably also in Norwegian Ability to relate well to people at all levels and to establish build trust and business networks A team player and able to motivate, inspire and coordinate colleagues High ethical standards Become our colleague: Aibel offers many career opportunities. With us, you can work across disciplines, build competence and develop your own potential. This contributes to a vibrant and engaging work environment. We also offer flexible working hours, and our welfare clubs have a wide range of activities and training opportunities for all our employees. Our value program "We Care" – encourages us to be responsible, visionary, open and flexible. The values reflect the attitudes we have at work and set the standard for how to achieve our goals. We value inclusion, equality and diversity, and encourage all qualified candidates to apply, regardless of age, gender, functional ability and ethnicity. Our overall strategy is to gradually develop our business from oil and gas towards renewable solutions. Aibel is already an established contractor in the international offshore wind industry. Because we view our social responsibility as a fundamental prerequisite, sustainable development is a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. Are you ready for new challenges? Send us your CV and motivational letter! For questions regarding the position, please contact: Øyvind Vigeland, VP Business Development - Field Development & Offshore Wind, mobile 971 77 937 or email oeyvind.vigeland@aibel.com (In July preferably by SMS or email) Work Place: Oslo (Asker) Application deadline: 15.08.2022 (applications will be evaluated continiously)

JOB OPENING — 2022-06-23

Entreprenadingenjör

SSEA

SSEA är en projektutvecklare och totalentreprenör på den svenska marknaden med fokus på samverkan. Hos SSEA finns kompetens för hela projektgenomförandet och vi genomför stora, tekniskt avancerade projekt både för offentliga och privata beställare. Genom tidiga samarbeten och projektutveckling säkerställer SSEA god ekonomi, byggbarhet och arkitektonisk kvalitet. Vi bygger flera av Sveriges mest spännande projekt, till exempel Ersta Nya Sjukhus, Kiruna Kunskapsstaden och Sara Kulturhus - Sveriges högsta trähus. Vi utvärderar ständigt nya marknader i syfte att etablera oss permanent i nya regioner. Vi finns där kunden finns! Vem söker vi? Vi söker dig som har utbildningsbakgrund som civil- eller högskoleingenjör eller längre arbetslivserfarenhet från branschen. Vi ser att du har erfarenhet som entreprenadingenjör i byggbranschen och brinner för att vara högst bidragande till att skapa framtidens hållbara samhällen. Ditt arbete kommer ha stort inflytande och dina beslut kommer ha ett stor påverkan inom SSEAs framtida projekt och hållbarhetsarbete. Rollen innebär många kontaktytor och ställer därför krav på god samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Som person är du kommunikativ, van att fatta beslut och duktig på att planera samt strukturera upp arbetet tillsammans med både interna och externa aktörer. Arbetsuppgifter: Som entreprenadingenjör arbetar du dagligen med planering, som stöd till projektchef och projekteringsledare, inköp och kalkyl. Du genomför förstudier och tar fram tid- och kostnadsförslag för både större och mindre projektuppdrag. Anbudsförslag och anbudskalkyl – Stötta anbudsledare Inköp av underentreprenörer och byggnadsmaterial Tid- och logistikplanering Produktionskalkyler Projektstyrning för att nå ställda mål inom kvalité, miljö och ekonomi Avstämning/uppföljning av anbud och projekt Kontrakt- och ekonomiuppföljningsmöten med underentreprenörer Arbeta för att projekten skall nå ställda ekonomiska mål Driva KMA- arbete i projekten med KMA-samordnaren som bollplank Arbeta för att SSEA skall nå ställda ekonomiska mål Du rapporterar regelbundet status till regionchef och utgår ifrån vårt nyöppnade kontor i Luleå. Varför ska d u välja SSEA? Som ett modernt entreprenadbolag sätter SSEA kunden i fokus. Det innebär den ekonomiska tryggheten med ett 100-årigt börsbolag som ägare, tillsammans med ett nytänkande och lösningsorienterat synsätt. Det som kännetecknar SSEA som organisation är ett högt tempo, nytänkande mindset och ständig utveckling. Med korta beslutsvägar och en kultur av engagemang har vi roligt på jobbet -varje dag! Tillsammans bygger vi bättre och som en konsekvens av detta främjas kunskap- och erfarenhetsutbyte där respektive medarbetare växer och utvecklas. Vi gör varandra bättre och vill varandra väl, helt enkelt! Välkommen med din ansökan!

JOB OPENING — 2022-06-22

KMA-samordnare

SSEA

SSEA är en projektutvecklare och totalentreprenör på den svenska marknaden med fokus på samverkan. Hos SSEA finns kompetens för hela projektgenomförandet och vi genomför stora, tekniskt avancerade projekt både för offentliga och privata beställare. Genom tidiga samarbeten och projektutveckling säkerställer SSEA god ekonomi, byggbarhet och arkitektonisk kvalitet. Vi bygger flera av Sveriges mest spännande projekt, till exempel Ersta Nya Sjukhus, Kiruna Kunskapsstaden och Sara Kulturhus - Sveriges högsta trähus. Vi utvärderar ständigt nya marknader i syfte att etablera oss permanent i nya regioner.  Vi finns där kunden finns! Vem söker vi? Vi ser att du har en utbildning som civilingenjör eller byggnadsingenjör. Längre erfarenhet i byggprojekt eller i motsvarande roll kan kompensera för avsaknad av formell utbildning. Som person är du lösningsorienterad, driven och har förmågan att ha god överblick över flera arbetsuppgifter, samtidigt som du är noggrann med detaljer. Du är engagerad i att projektet genomförs på ett effektiv sätt, enligt krav och regler i branschen och bidrar till att dessa uppnås. Du tycker om att vara en del i ett produktivt team och i en resultatorienterad miljö. Gissningsvis bor du i Luleå-området eller har möjlighet att pendla från annan ort. Arbetsuppgifter: Som KMA-samordnare arbetar du i första hand med kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöfrågor på ett av SSEA's projekt. Du bidrar med att få översikt över vilka krav som gäller för projektet och implementerar dessa så att projektet når önskat resultat. Du kommer att ha kontakt med byggherre, myndigheter och andra samarbetspartners innanför ditt ansvarsområde och säkerställer SSEA's rutiner och processer samt att resultaten dokumenteras. Du kommer att stötta både SSEA's projektorganisation samt våra samarbetspartners med uppföljning och dokumentation och du är en nyckelperson i projekten. Varför ska du välja SSEA? Som ett modernt entreprenadbolag sätter SSEA kunden i fokus. Det innebär den ekonomiska tryggheten med ett 100-årigt börsbolag som ägare, tillsammans med ett nytänkande och lösningsorienterat synsätt. Det som kännetecknar SSEA som organisation är ett högt tempo, nytänkande mindset och ständig utveckling. Med korta beslutsvägar och en kultur av engagemang har vi roligt på jobbet -varje dag! Tillsammans bygger vi bättre och som en konsekvens av detta främjas kunskap- och erfarenhetsutbyte där respektive medarbetare växer och utvecklas. Vi gör varandra bättre och vill varandra väl, helt enkelt! Välkommen med din ansökan!

JOB OPENING — 2022-06-20

Ingeniører - åpen søknad Harstad

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Vi ser nå etter flere dyktige ingeniører som kan bidra til Aibels utvidelse i Harstad. Bli med å bidra til Aibel sin fremtid i nord! Kanskje du allerede er etablert i nord, eller ser etter muligheten her? Som ingeniør i Aibel vil du jobbe med eget fag i et multidisiplint fagmiljø. Her vil du kunne få en god faglig utvikling og helhetsforståelse for olje og gassindustrien ved å delta i små og store vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter, eller studier. Ledige stillinger: Piping/rør Instrument/automasjon Teknisk sikkerhet Prosess Elektro Struktur Mekanisk/vedlikehold Disiplinledelse Teknisk ledelse Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper: Teknisk fagskole, Ingeniørhøgskole (Bachelor) eller Master innen relevante fag På enkelte disipliner er det fordel med fagbrev i tillegg til ingeniørutdannelsen Relevant erfaring fra olje og gass, men vi ser også etter deg som har erfaring fra andre bransjer Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (Norsk er arbeidsspråk) Selvstendig og tar personlig ansvar for å oppnå gode resultat Er en lagspiller og er leveranse- og løsningsfokusert Leverer resultater av høy kvalitet Bli vår kollega Som ansatt i Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at våre ansatte får sjansen til å arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle sitt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerte arbeidsmiljø ved alle våre lokasjoner. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid. I en hektisk hverdag er det godt å ha en arbeidsgiver som gir deg den fleksibiliteten du trenger i ulike faser av livet. I tillegg tilbyr velferdsklubbene i Aibel et bredt spekter av velferdsaktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. I Aibel har vi et verdigrunnlag som baserer seg på at vi skal være ansvarlige, visjonære, åpne og fleksible. Vi kaller det «we care». Verdiene skaper kulturen vår, og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå våre felles mål. Aibels ansatte verdsetter disse verdiene, og vi har alle en felles holdning hvor vi bryr oss om hverandre, kundene, leverandørene, og samfunnet rundt oss. Vi er opptatt av inkludering, likestilling og mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning blir ikke vårt engasjement for bærekraftig utvikling beskrevet i en plan, men inkludert som en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. I Aibel har vi forpliktet oss til å balansere selskapets økonomiske bærekraft med det sosiale og miljømessige ansvaret vi har. Kan du indentifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Morten Johansen, tlf 900 95 856 Arbeidssted: Harstad Søknadsfrist: 15.08.2022, søknader blir behandlet fortløpende

JOB OPENING — 2022-06-17

Telekommunikasjonsmontør, elektriker og rørlegger

Aibel

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vår avdeling "Installasjon og Service" tilbyr tjenester til næring og privatmarkedet. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, Installasjon og vedlikehold. Vi ser nå etter flere dyktige fagarbeidere innen elektro, rør og telecom som sammen kan styrke vårt flotte team. Er du vår neste kollega? Din fremtidige arbeidshverdag vil bestå av: Kundeoppfølging Serviceoppdrag hos våre kunder Dokumentasjon og sluttkontroll Ansvar for egen servicebil Stryke vårt flerfaglige teamer Hva skal til for at du lykkes hos oss? Du er deg selv og bidrar med din yrkeskompetanse Relevant fagbrev og kompetanse Du innehar førerkort klasse B Ditt engasjement og yrkesstolthet skaper resultater Hvem er du? Vi ønsker at du har en oppriktig interesse for faget slik at du sammen med dine dyktige kollegaer skaper et godt fagmiljø. Som en del av vår avdeling er det viktig at du er pålitelig og ryddig. Du er opptatt av at andre har det bra sammen med deg på arbeid og skaper et godt arbeidsklima. I Aibel setter vi pris på ulikheter, og hos oss kan du få være den du er, sammen med dine dyktige kollegaer i teamet. Bli vår kollega Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Velferdsklubbene våre har et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte. Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible.Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Kan du indentifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! Søknadsfrist og kontaktinformasjon: Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte avdelingsleder Frode Andrè Mannes, tlf: 488 81 666, e-post: frode.mannes@aibel.com Arbeidssted: Haugesund, Installasjon og Service Søknadsfrist: 31.08.2022 søknader blir behandlet fortløpende.

JOB OPENING — 2022-06-16

Teknisk Prosjektleder

HENT

I rollen som Teknisk Prosjektleder får du mulighet til å utfordre og utvikle selskapet med dine idéer og innspill. Du vil ha ansvar for økonomi, kvalitet og fremdrift for teknisk fag i våre prosjekter fra start til overlevering i tett samarbeid med prosjektets overordnede prosjektleder. Du vil også ha ansvar for kontrahering av TUE med bistand av kalkulasjon og innkjøp og juridisk avdeling. Kontraktsoppfølging av tekniske fag og leder for ITB ressurser på prosjektet vil også ligge under ansvaret ditt. For å lykkes i rollen må du ta eierskap til egne prosjekter, ha gjennomføringsevne og ønsker å utvikle deg i et faglig godt og sterkt tverrfaglig miljø. Du vil samarbeide tett med øvrige fagavdelinger som prosjektutvikling, marked, kalkulasjon og innkjøp og teknologi og bærekraft. Hvis dette høres ut som en spennende utfordring som du ønsker å vite mer om, da håper vi du fortsetter å lese. Hvorfor skal du velge HENT? Du blir en viktig del av et solid fagmiljø og du får jobbe med engasjerte og dyktige kollegaer som er opptatt av å gjøre hverandre enda bedre. HENT har et meget godt arbeidsmiljø, stor takhøyde og en uformell kultur. Vi har gode lønns, pensjon – og forsikringsavtaler, og meget gode utviklingsmuligheter. Sist, men ikke minst; hos HENT får faglig og personlig utvikling gjennom utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende selskap! For at du skal trives hos oss, vil du kjenne deg selv igjen i våre verdier "solid, attraktiv og nyskapende". HENT strekker etter disse verdiene hver dag. Hos oss blir du en del av et selskap i vekst. Gjennom spennende prosjekter i får du muligheten til å sette et tydelig fotavtrykk i HENT sin videre vekst og utvikling. Andre ansvarsområder: Ivareta, skape eierskap, koordinere tekniske ressurser i prosjektet Ansvar for utarbeidelse og oppfølging av interne og eksterne grensesnitt Bidra inn i risikovurderingsarbeid Ansvar for å koordinere teknisk gruppe for å oppnå prosjektets mål Ansvarlig for tekniske fag i prosjektet og svare for HENT på interne og eksterne møter Bistå anleggsleder og prosjekteringsleder i kvalitetsoppfølging Koordinering av interne ressurser, tekniske rådgivere og tekniske fag Delta sammen med Kalkulasjon og innkjøp i avklaringsmøter ved kontrahering av tekniske fag Utarbeide alle fremdriftsplaner i tett samarbeid med vår Anleggsleder Administrere opplæring av BH sin organisasjon før overlevering ihht ITB sin plan for opplæring Gjennomføre ferdigbefaringer av tekniske leveranser og sluttoppgjør med tekniske fag Hvem ser vi etter : Ingeniørutdanning eller annen relevant teknisk utdanning innen elektro eller VVS, men vi tenker at lang relevant erfaring er like bra som formell utdannelse. Du har også god erfaring med prosjektledelse, gjerne innen entrepenørbransjen. Som person har du gode lederevner som gjør at du får frem de beste resultater i samspill med andre. Vi ønsker at du er tillitsvekkende og er dyktig til å kommunisere og formidle til de rundt deg. Du jobber strukturert og trives godt med en hektisk hverdag. Du har også god forståelse for strategisk prosjektledelse, samspill og forhandlingsteknikk, samt kjenner til lov- og regelverk som må etterleves i ethvert byggeprosjekt. Vi ønsker at du er en som ser menneskene rundt deg, og at du er aktivt deltagende i ledergruppen du blir en del av. Ledere i HENT skal være forbilder, og vi verdsetter spesielt at du evner å jobbe i forkant med HMS og at du kan stå for verdiene i selskapet.

JOB OPENING — 2022-06-02

Tekniker sökes till Forsbergs Fritidscenter i Hyssna!

Kvdbil

Vi söker dig som är tekniskt kunnig och kvalitetsmedveten. Du har förmåga att arbeta noggrant och strukturerat och samtidigt behålla en god servicenivå. Du är ansvarstagande och uppvisar ett högt engagemang och en god vilja att bidra till verksamhetens fortsatta positiva utveckling. Om tjänsten Du kommer att arbeta med reparation, felsökning, service och iordningställande av våra husbilar och husvagnar. Jobbet innebär en stor variation av olika moment; montering, bodelsservice, felsökning samt reparationer. Tjänsten är både stimulerande och varierande och ställer höga krav på en problemlösningsförmåga samt stort kundfokus. Om dig Vi söker dig med mycket god teknisk kompetens samt med en vana av systematisk felsökning beträffande el, 230V såväl som 12V system. Arbetet kan dessutom innefatta snickeri, montering av tillbehör, reparation av trasiga komponenter, dragning av vattenledningar mm. och därför söker vi Dig som inte ser ett problem utan ett stort värde i att lösa dem. Vi ser att du som person är trygg och självsäker i ditt sätt att arbeta. Då vi är ett företag som ständigt utvecklas vill vi att du är flexibel, drivande och bidrar med nytänkande och ständiga förbättringar. Vi sätter stort värde i att vårda vårt team så det är en förutsättning att Du besitter en god social kompetens och är van att jobba både självständigt men också i grupp. Brancherfarenhet och el-utbildning är meriterande. Om Forsbergs Fritidscenter Forsbergs Fritidscenter är idag Sveriges största försäljare av husbilar och husvagnar, med en omsättning om ca 900 Mkr. Bolaget grundades 1991 av bröderna Forsberg i Hyssna, men är sedan 2021 en del utav KVD-koncernen. KVD-koncernen består utav fem bolag; moderbolaget KVD of Sweden samt Kvdbil, Kvdpro, Bilpriser och Forsbergs Fritidscenter. Forsbergs Fritidcenters huvudkontor är beläget i västsvenska Hyssna mellan Göteborg, Borås och Varberg. I produktportföljen återfinns starka varumärken som Hobby, Frankia, Niesmann Bischoff, Polar, Pilote, Sunlight och Concorde. På företagets sju center, i Hyssna, Bjuv, Stockholm, Borlänge, Linköping, Karlstad och Kalmar arbetar över 120 medarbetare. Husbilsmarknaden har formligen exploderat de senaste åren. Dagens husbilar är som rullande hotellrum med högsta komfort. Det innebär också att vår kundgrupp har breddats väsentligt – allt från småbarnsfamiljer som vill ge sina barn upplevelserika semestrar till inbitna golfare som vill bo så nära de bästa banorna som möjligt. Läs gärna mer om oss på www.forsbergsfritidscenter.se (http://www.forsbergsfritidscenter.se/) eller klicka här (https://jobb.kvd.se/departments/forsberg-fritidscenter) Övrigt Start: Efter överenskommelse Tjänsteställe: Bonared Solbacken 2, Hyssna Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning (med provanställning) på heltid Frågor om tjänsten besvaras av Mattias Plantin tel: 0320-23 36 34. Ansökningarna behandlas löpande. Det innebär att ansökningsprocessen redan är påbörjad så vänta inte med ditt personliga brev + CV! Ansökningar behandlas löpande så ansök gärna redan idag! I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.

JOB OPENING — 2022-05-25

Sommarjobba som Reklamationshandläggare

Kvdbil

Anser du dig vara en bra lyssnare som är lösningsorienterad och har en stor dos tålamod? Har du lätt att kommunicera med olika typer av människor? Se hit! Under sommaren behöver vår Reklamationsavdelning förstärkning! Trivs vi med varandra finns det goda chanser att även i framtiden få jobba extra hos oss. Din roll Vår reklamationsavdelning ansvarar för direktkontakt med våra privat- och företagskunder vid eventuella reklamationer efter utleverans till våra köpare. Arbetet består av mycket kundkontakt där du ansvarar för att hitta lösningar genom förhandlingar om reparationer, priskompensationer och andra kundvårdande åtgärder. Du kommer också att jobba administrativt med ärenden bl.a. att se till att rätt information finns tillgänglig på rätt plats för att underlätta arbetet i avdelningen. Förutom daglig kontakt med våra kunder har du även kontinuerlig kontakt med verkstäder och försäkringsbolag både via mejl och telefon. Du kommer också att jobba administrativt med ärenden bl.a. att se till att rätt information finns tillgänglig på rätt plats för att underlätta arbetet i avdelningen. Vi söker dig som… …ser möjligheter istället för hinder, är lösningsorienterad och brinner för kundvård. Har du tidigare erfarenhet av kundmottagning eller skadehandläggning är detta absolut en fördel, men inget krav. Likaså om du har kunskaper inom konsumenträtt och grundläggande juridik. Är du juridikstudent eller tidigare studerat juridik är det ett stort plus. I slutändan är det dock de personliga egenskaperna som avgör! Ett krav är att du har fyllt 18 år. Vi erbjuder... jobb under stora delar av sommaren, och det händer ofta att duktiga extraanställda stannar hos oss och går vidare internt. Som extraanställd finns det ofta väldigt goda möjligheter till jobb under lov och ledigheter. en roll i en spännande bransch där du får möjligheter att utvecklas i din roll och bygga vidare på din kompetens tillsammans med goda kollegor en chans att få arbeta i en organisationskultur med höga ambitioner och en övertygelse om att vi med insikter, öppenhet och samarbete kan komma ännu längre att få arbeta för en arbetsgivare som anser att det är viktigt med hållbarhet, vilket inkluderar både hållbara medarbetare och en hållbar miljö en tjänst i ett tillväxts- och marknadsorienterat bolag. en härlig arbetsplats i vårt fräscha huvudkontor på Kilsgatan 4, mitt i pulsen i centrala Göteborg.   Om Kvdbil Kvdbil är Sveriges största digitala aktör med begagnade bilar. I över 30 år har vi hjälpt människor och företag att köpa och sälja bilar. Och det är ingen hemlighet hur vi gör det – vi sköter hela bilaffären åt dig. Vi har sålt mer än 280 000 bilar på  kvdbil.se (https://www.kvd.se/)  och de har alla testats av våra professionella tekniker. Fordonsbranschen i stort har de senaste åren genomgått en omvandling för att kunna möta nya kundbehov och beteenden med ny teknik. På Kvdbil tycker vi det är viktigt att möta dessa förändringar med nya lösningar som adresserar hållbarhet, effektivitet och nya nyttjandeformer. Om du klickar  här (https://jobb.kvd.se/departments/kvdbil)  kan du läsa mer om oss som bolag.    Övrigt Start: Så snart som möjligt Plats: Kilsgatan 4 Anställningsform : Allmän visstidsanställning Vi behandlar ansökningarna löpande så sök tjänsten redan idag! För frågor kring tjänsten kontakta Babak Ebrahimzadeh (babak.ebrahimzadeh@kvdbil.se) Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta. I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.

JOB OPENING — 2022-05-23

EFTERMARKNADSANSVARIG

Vestia

Har du flerårig erfarenhet av att leda och fördela arbetet, besitter du moderna ledaregenskaper och söker nya utmaningar? Har du goda erfarenheter av eftermarknad och har flerårig erfarenhet som arbetsledare, ja då är du den person vi söker! Vestia Construction Group söker en eftermarknadsansvarig som gillar att medverka till fortsatt hög kundnöjdhet även efter projektavslut. Du har det övergripande ansvaret och är företagets kontaktperson gällande projekt i eftermarknadsskede – från överlämnande till kund fram till garantitidens slut. Du leder och skapar goda relationer med både kund, kundernas kund och våra underentreprenörer. I din roll som ansvarig planerar du det dagliga arbetet utifrån inkommande uppdrag, genomför mindre inköp samt säkerställer att garantiarbetena, efterarbeten samt nya åtaganden genomförs enligt plan och håller rätt kvalitet. Du ansvarar för och är drivande i utredningar kring efterarbeten och garantiarbeten och representerar Vestia vid överlämning, garantibesiktningar och servicetillfällen. Du har ett ekonomiskt ansvar för garanti & eftermarknad och planerar utförandet tillsammans med dina kollegor. Därtill säkerställer du att erfarenheter från garantitiden återförs till berörda verksamheter inom Vestia. Erfarenheter/kvalifikationer: • Du har en byggteknisk utbildning och flerårig erfarenhet i arbetsledande roll • Du har goda kunskaper i planering och resursfördelning • Du är trygg med att hantera digitala verktyg • Du har kunskaper om AB04 och ABT06/entreprenadjuridik • Rollen förutsätter god kommunikativ förmåga, i såväl tal som skrift • Du har förmåga att lyfta blicken och i ditt beslutsfattande ta hänsyn till flera olika perspektiv • Meriterande är om du har erfarenhet av samverkan/ partnering då detta är Vestias primära affärsmodell Din profil Utöver dina praktiska erfarenheter lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Att trivas i kontakt med människor och tycka om att vara spindeln i nätet ser vi som en självklarhet i denna roll. Du är professionell i kontakten med kund och kundernas kund och är genuint intresserad av att ge god service. Du har en förmåga att kunna planera och samordna flera arbetsuppgifter samtidigt och jobbar med ett strukturerat arbetssätt. Du kan arbeta självständigt, och är pådrivande inom ditt område. Du gillar att växa i framgångsrika team och har en modern ledarstil, du är duktig på att kommunicera och trivs med att ha många bollar i luften. Du är en ambitiös och engagerad ledare som gillar att ansvara leda och utveckla garanti- och eftermarknadsarbetet mot tydligt uppsatta mål. Jobba på Vestia Construction Group Du erbjuds en plats i vår organisation som eftermarknadsansvarig i en positiv och framtidsinriktad företagskultur. Vi har ett av branschens högsta NKI-tal (Nöjd Kund Index) och vi har stolta och engagerade medarbetare. Som företag att fortsätter vi vår tillväxtresa vilket ständigt öppnar upp för nya utvecklings-möjligheter på individnivå. Vi på Vestia är stolta över vår personalsyn där vi värnar om medarbetaren i kombination med tydliga leveranskrav. Utmärkande för Vestias arbetsplatser är våra högt ställda krav på en trygg och säker arbetsmiljö. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och B-körkort ett krav. Välkommen med din ansökan!

JOB OPENING — 2022-05-11

Prosjektøkonom

HENT

Som Prosjektøkonom i HENT får du muligheten til å jobbe direkte inn i våre prosjekter og være en viktig del for at vi lykkes med våre prosjekter og videre utvikling av HENT. I rollen vil du vil jobbe tett med prosjektorganisasjonen og bistå prosjektledelse ved behov. Noe reisevirksomhet må påregnes. Det er viktig at du ser løsninger, har en proaktiv holdning og evner å prioritere mellom oppgaver i en hektisk hverdag. Du jobber strukturert og effektivt og du er opptatt av å levere til rett tid med rett kvalitet. Ettersom dette er en stilling med direkte kontakt mot prosjektene er det derfor viktig at du er trygg på deg selv og faglig sterk. Personlige egenskaper er viktig, og vi legger vekt på at du er god til å skape relasjoner og samarbeide på tvers av ulike fagområder. Av bakgrunn har du høyere økonomisk utdannelse og 1-2 års relevant erfaring med økonomistyring i prosjekt. Spesielt relevant kompetanse innenfor prosjektbasert virksomhet kan kompensere for manglende formell økonomisk utdanning. God kompetanse med bruk av Excel, og gjerne Power BI vil være en fordel. Noen av dine ansvarsområder vil være: Følge opp at de økonomiske prognosene i prosjektene er vurdert riktig sammen med prosjektledelse Bistå prosjekt med blant annet fakturabehandling, fakturering og prognosearbeid Bistå prosjekt med håndtering av endringskrav Rådgivende funksjon for prosjektledere Bistå med månedlig økonomisk rapportering i prosjekt Bidra til at prosjektene etterlever konsernets rutiner knyttet til økonomistyring Hvorfor skal du jobbe som Prosjektøkonom i HENT? Du får anledning til å jobbe med noen av de mest spennende byggeprosjektene i Norge i en av de største aktørene i bransjen. Hos oss vil du jobbe tett med kompetente fagmiljøer i konsernet, noe som gir deg en variert hverdag med stort spenn i utfordringer og oppgaver. Vi setter bærekraft på dagsorden og ønsker å være med å utvikle løsninger for en bærekraftig byggenæring. Det er interne utviklingsmuligheter i et stort konsern. HENT har konkurransedyktige lønnsvilkår, bonusordning og gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi har et godt arbeidsmiljø, med mange dyktige og engasjerte kollegaer. Høres dette ut som noe for deg?D ersom du har spørsmål om stillingen eller HENT kan du ta kontakt med Grete Svartvatn, Rekrutteringsansvarlig: grete.svartvatn@hent.no (mailto:grete.svartvatn@hent.no)

JOB OPENING — 2022-05-09

Sälj & supportmedarbetare till marknadsledande bolag med fokus på din och bolagets utveckling

Kvdbil

Kvdbil är inne i en expansionsfas och söker därför drivna sälj & supportmedarbetare till vårt kontor i centrala Göteborg! Är du en social person som vågar ta för dig och som gillar att komma med egna initiativ? Vill du också vara med på resan och skapa Sveriges bästa kundcenter? Som medarbetare i sälj & support… …kommer du att ta emot frågor från kunder, via telefon, mail och chatt, med fokus på kundnöjdhet med en hög servicegrad. Du och ditt team ansvarar för att stödja och utveckla kundens resa före, under och efter köp av bil . Du kommer även ha en viktig roll i vår säljprocess, där du kommer jobba med alla våra tilläggstjänster, så som finansiering, garantier däck mm. Anställningen startar med en introduktion om bolaget samt grundutbildning inom försäljning och support, både teoretisk och praktisk samt en utbildning i systemkunskap. Under arbetets gång får du löpande utbildning, coachning och stöd från våra gruppchefer. Detta gör att du snabbt kommer in i arbetet och får chansen att växa i en spännande och utmanande roll samt uppnå goda resultat. Egenskaper vi värdesätter: Du bidrar med positiv energi på arbetsplatsen Du har idrottsbakgrund Att du ser dig själv som en vinnare! Är ambitiös och resultatinriktad Har en vilja att lyckas såväl individuellt som i ett team Har lätt för att fokusera på dina uppgifter och blir sällan distraherad Stimuleras av ett högt tempo och är stresstålig Sällan låter motgångar påverka din omgivning Positiv och glad samt har vilja och motivation att påverka din egen lön Gillar utmaningar och att utvecklas Är duktig på kommunikation och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska både i tal och skrift är ett krav   Meriterande Arbetslivserfarenhet av kundsupport Arbetslivserfarenhet av försäljning Intresse av och viss kunskap kring bilar Varför Kvdbil? Hos oss har vi skapat en framgångsrik stämning där alla hjälps åt och strävar mot gemensamma mål. Vi tycker att personlig utveckling och trivsel går hand i hand. Här blir du aldrig en i mängden och vårt kontor kännetecknas av en positiv och öppen kultur där alla får vara med att påverka. Detta är helt enkelt ett kul arbete där din röst och dina resultat uppmärksammas. Du erbjuds även... en bra grundlön samt progressiv provision pensionsavsättning kollektivavtal bra personalförmåner friskvårdsbidrag på 4 000 kr/år en fräsch arbetsplats i centrala Göteborg, med gångavstånd till centralstation och Innerstaden arbetstider måndag-fredag 08:00 till 17:00 samt vissa söndagar 17:00-21:00 säljutbildningar daglig coaching från din gruppchef. tävlingar och roliga aktiviteter Om KVD Kvdbil är Sveriges största digitala aktör med begagnade bilar. I över 30 år har vi hjälpt människor och företag att köpa och sälja bilar. Och det är ingen hemlighet hur vi gör det – vi sköter hela bilaffären åt dig. Vi har sålt mer än 280 000 bilar på  kvdbil.se (https://www.kvd.se/)  och de har alla testats av våra professionella tekniker. Fordonsbranschen i stort har de senaste åren genomgått en omvandling för att kunna möta nya kundbehov och beteenden med ny teknik. På Kvdbil tycker vi det är viktigt att möta dessa förändringar med nya lösningar som adresserar hållbarhet, effektivitet och nya nyttjandeformer. Om du klickar  här (https://jobb.kvd.se/departments/kvdbil)  kan du läsa mer om oss som bolag.    Övrigt Plats:  Kilsgatan 4, Göteborg Start:  Enligt överenskommelse Anställningsform:  Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Vid frågor om tjänsten kontakta Jakob Grünberg, Gruppchef Kundcenter Sälj, på +46101673215 alt.   Vi behandlar ansökningarna löpande så sök tjänsten redan idag!     Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta. I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.

JOB OPENING — 2022-05-05

Sommarjobba som Kundmedarbetare!

Kvdbil

Sommaren kommer allt närmare och vi söker nu kundmedarbetare till kommande sommarjobb på vår anläggning i Åkersberga! Är du flexibel, bilintresserad och älskar att överträffa kundens förväntningar? Då är vi nyfikna på dig! VI ERBJUDER... ...dig ett sommarjobb hos ett marknadsledande bolag i ett team med bra samarbete och väldigt mycket samlad kompetens. Du har möjlighet att jobba under större delen av sommaren och det finns ofta väldigt goda möjligheter till jobb efter sommaren, tex under tillfälliga arbetstoppar samt vid ordinarie medarbetares frånvaro, men även vid lov och ledigheter. Förutom ovan erbjuder vi dig även en bra marknadsmässig lön, pensionsavsättning och anslutning till vårt kollektivavtal. Kan det bli mycket bättre än så här!? SOM KUNDMOTTAGARE… ...kommer dina arbetsuppgifter variera från att utföra kontroller av nyinkomna bilar till kundmöten med köpande och säljande kunder. EGENSKAPER VI VÄRDESÄTTER Ansvarstagande Driven Flexibel Glad Optimistisk -ser möjligheter istället för hinder Positiv Serviceinriktad Social Teamplayer Trivs i en arbetsmiljö där det alltid finns något att göra Ödmjuk GRUNDLÄGGANDE KRAV Genomförd och godkänd gymnasieutbildning Flytande svenska i tal och skrift God datorvana B-körkort MERITERANDE Tidigare arbetat med försäljning i en kundintensiv miljö Tidigare erfarenhet av att ha jobbat med service och kundkontakt Bilintresse samt basläggande fordonskunskaper. Arbetslivserfarenhet även från övriga arbetsmarknaden OM KVDBIL Kvdbil är Sveriges största digitala aktör med begagnade bilar. I över 30 år har vi hjälpt människor och företag att köpa och sälja bilar. Och det är ingen hemlighet hur vi gör det – vi sköter hela bilaffären åt dig. Vi har sålt mer än 280 000 bilar på kvd.se och de har alla testats av våra professionella tekniker. Fordonsbranschen i stort har de senaste åren genomgått en omvandling för att kunna möta nya kundbehov och beteenden med ny teknik. På Kvdbil tycker vi det är viktigt att möta dessa förändringar med nya lösningar som adresserar hållbarhet, effektivitet och nya nyttjandeformer. Om du klickar  här (https://www.kvd.se/)  kan du läsa mer om oss som bolag. ÖVRIGT Tjänsteställe:           Näsvägen 19, 184 40 Åkersberga Start:                         Enligt överenskommelse Anställningsform:    Avtalad visstidsanställning med timlön Vi behandlar ansökningarna löpande så sök tjänsten redan idag! Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sussi Sjöman, Gruppchef Kundmottagning Åkersberga, på mail sussi.sjoman@kvdbil.se (mailto:sussi.sjoman@kvdbil.se) Sök tjänsten och läs mer om Kvdbil på jobb.kvd.se (https://app.teamtailor.com/companies/8va-B-xP_B4/jobs/1137400/edit/jobb.kvd.se) Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta. I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag

JOB OPENING — 2022-04-14

Projekteringsledare

SSEA

SSEA är en projektutvecklare och totalentreprenör på den svenska marknaden med fokus på samverkan. Hos SSEA finns kompetens för hela projektgenomförandet och vi genomför stora, tekniskt avancerade projekt både för offentliga och privata beställare. Genom tidiga samarbeten och projektutveckling säkerställer SSEA god ekonomi, byggbarhet och arkitektonisk kvalitet. Vi bygger flera av Sveriges mest spännande projekt, till exempel Ersta Nya Sjukhus, Kiruna Kunskapsstaden och Sara Kulturhus - Sveriges högsta trähus. Vi utvärderar ständigt nya marknader i syfte att etablera oss permanent i nya regioner. Vi finns där kunden finns! Vem söker vi? Vi söker dig som har utbildningsbakgrund som civil- eller högskoleingenjör, eller längre erfarenhet från branschen. Vi ser att du har några års erfarenhet som projekteringsledare i byggbranschen. Du har med fördel projekterat bostäder och/eller kommersiella byggnader. Rollen innebär många kontaktytor samt samordning av möten både internt och externt och ställer därför krav på samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Som person är du kommunikativ, van att fatta beslut och duktig på att planera och strukturera upp arbetet tillsammans med både interna och externa aktörer. Arbetsuppgifter: Som projekteringsledare ansvarar du för att krav och mål uppfylls i projektet. Du ansvarar för att samordna projekteringsarbetet så att projektet uppfyller sina mål avseende teknik, estetik, kvalitet, funktion, tid, ekonomi samt miljö och arbetsmiljö. Du är med från tidigt skede till färdig slutprodukt. Projekten kan vara bostäder eller kommersiella byggnader i varierande prisklasser. Du rapporterar till teamledare för projekteringsledning och till projektchef. Varför ska d u välja SSEA? Som ett modernt entreprenadbolag sätter SSEA kunden i fokus. Det innebär den ekonomiska tryggheten med ett 100-årigt börsbolag som ägare, tillsammans med ett nytänkande och lösningsorienterat synsätt. Det som kännetecknar SSEA som organisation är ett högt tempo, nytänkande mindset och ständig utveckling. Med korta beslutsvägar och en kultur av engagemang har vi roligt på jobbet -varje dag! Tillsammans bygger vi bättre och som en konsekvens av detta främjas kunskap- och erfarenhetsutbyte där respektive medarbetare växer och utvecklas. Vi gör varandra bättre och vill varandra väl, helt enkelt! Välkommen med din ansökan!

JOB OPENING — 2022-04-13

Teamledare Produktion Kvdbil, Södertälje

Kvdbil

Vi söker efter dig som inte är rädd för att ta initiativ och beslut som leder gruppen mot nya höjder, även i stressiga situationer. Är du även en hejare på att inspirera och lyfta andras prestationer samtidigt som du är en ordningsam och strukturerad person är detta tjänsten för dig! SOM TEAMLEDARE PRODUKTION... …ansvarar du för den dagliga driften på produktion, vilket är avdelningen som levererar vårt högkvalitativa tekniska test av bilar. Du kommer fördela och styra arbetet så att ledtider, produktivitet och kvalitets uppnås. Givetvis ser du även till att gällande processbeskrivningar, rutiner, standarder och direktiv följs samt håller dig uppdaterad om ändringar sker. Tjänsten innefattar inte något personalansvar, dock ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av detta då vi vid behov vill att du täcker upp och stöttar din närmaste chef. I din tjänst ingår det även att delta i det operativa arbetet. Vi jobbar helt märkesoberoende och hanterar en stor variation av modeller, årsmodeller och fabrikat. Vi arbetar med att genomföra våra tester på en produktionslina vilket innebär att du arbetar i grupp men med tydligt definierade arbetsmoment per arbetsstation. Våra huvudsakliga arbetsverktyg är iPads när vi genomför KVD-test på bilarna. Då vår anläggning är relativt liten är det viktigt att även kunna hjälpa till där det behövs. VI SÖKER DIG SOM... …är positiv, flexibel och energisk. Du är stolt i ditt yrkesutövande och värdesätter effektivitet och hög arbetskvalité. Du har lätt för att känna motivation och är snabb med att sätta i gång med sådant som ska göras. Du har talang för att organisera, strukturera och prioritera ditt arbete. Ytterligare bör nämnas din optimism - du är så gott som alltid inställd på att problem och svårigheter går att lösa. Du är inte rädd för att fatta beslut och är van att ta de initiativ som krävs för att föra arbetet framåt. Du kan vara rätt så bestämd, samtidigt som du gärna resonera och diskuterar med andra och tar del av deras synpunkter. På ett positivt sätt brukar du lätt övertyga och få andra med dig. Naturligtvis är du social och din utgångspunkt är att respektera andras åsikter och att alltid uppträda hänsynsfullt och vänligt. GRUNDLÄGGANDE KRAV Dokumenterad och godkänd fordonsutbildning Minst 5 års erfarenhet av att arbeta som fordonstekniker/bilmekaniker Minst 2 års erfarenhet av att leda personal Erfarenhet att med diagnosverktyg göra felsökning av fordons elektroniska system (på olika bilmodeller och fabrikat) Hög teknisk kompetens och är en van problemlösare God datorkunskap och är van att arbeta i IT miljöer Kan tala, skriva och läsa svenska och engelska Tidigare erfarenhet av att personalansvar – dock ej ett krav B-körkort OM KVDBIL Kvdbil är Sveriges största digitala aktör med begagnade bilar. I över 30 år har vi hjälpt människor och företag att köpa och sälja bilar. Och det är ingen hemlighet hur vi gör det – vi sköter hela bilaffären åt dig. Vi har sålt mer än 280 000 bilar på kvd.se och de har alla testats av våra professionella tekniker. Fordonsbranschen i stort har de senaste åren genomgått en omvandling för att kunna möta nya kundbehov och beteenden med ny teknik. På Kvdbil tycker vi det är viktigt att möta dessa förändringar med nya lösningar som adresserar hållbarhet, effektivitet och nya nyttjandeformer. Om du klickar  här (https://www.kvd.se/)  kan du läsa mer om oss som bolag. VARFÖR KVDBIL? Hos oss får du trevliga, lojala kollegor som gillar det vi gör och har kul på jobbet. Gemensam frukost en gång i veckan. Vi har även ett bra kollektivavtal och pensionsavsättning, ett ännu bättre förmånspaket (t.ex. 4 000 kr i friskvårdsbidrag) och olika personalevenemang. Det är högt i tak och alla får en bra inblick i vad som händer på företaget. Det som förenar oss är våra gemensamma värderingar; vi är nytänkande, omtänksamma, drivande och enkla. Vi ser vikten i att lyssna på varandra, hjälpa varandra och vet att en god idé är en god idé oavsett vem som framför den. Förutom härliga kollegor lovar vi dig ett högt arbetstempo, en spännande tillväxtresa och en arbetsgivare som anser att det är viktigt med hållbarhet, vilket inkluderar både hållbara medarbetare och en hållbar miljö! ÖVRIGT Start: Enligt överenskommelse Plats: Hantverksvägen 24, Södertälje Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Lön: Marknadsmässig lön enligt kollektivavtal Är du vår nästa kollega? I så fall väntar vi med spänning på din ansökan. Vi behandlar ansökningarna löpande så sök tjänsten redan idag! För frågor kring tjänsten kontakta Caroline Nilsson, Anläggningschef Södertälje, på caroline.nilsson@kvdbil.se (mailto:caroline.nilsson@kvdbil.se) Välkommen med din ansökan på  jobb.kvd.se (https://jobb.kvd.se/)   I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.

JOB OPENING — 2022-04-08

Principal Engineer – Electrical Systems

Aibel

With more than a hundred years of experience, Aibel is a leading supplier within the oil, gas and offshore wind industries. We offer our customers optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout the project's life cycle. Exciting, right? We are now looking for a Principal Electrical Engineer who can design and specify electrical systems, solutions and electric power strategy for engineering projects in concept, study and detail phase who can contribute to Aibel’s exciting journey in the ongoing energy transition. Your responsibilities: Electrical strategy for unmanned operated Oil and Gas topside, High-Voltage substations (HVAC or HVDC) and offshore wind parks. Development and design of local & remote operated installations for Oil and gas and offshore wind platforms. Develop electrical philosophies, topologies, single line diagrams, PMS/PDCS design, system descriptions and grid connection to the required level according to client requirements System Design and follow up of high and low voltage systems Perform and follow-up electrical system calculation, analyses and assessments using Paladin software Input to study report for electrical Input to Concept solutions and Business Development for electrical discipline requirements and estimates Interface towards other disciplines, suppliers and client Participate and contribute to digitalization processes to help secure improvements in overall solutions Seek cost-effective solutions adopted to the relevant application Qualifications: Master in electrical power engineering 8-12 years of experience in electrical engineering for Greenfield wind projects or offshore Oil&Gas Minimum 5 years’ Experience from electrical high voltage design activities and responsibilities Experience with voltage levels exceeding 100 kV will be considered beneficial for the position Experience within electrical system design and electrical distribution design Experience with normally unmanned installations is an advantage Deep knowledge of electrical design according to relevant national and international rules, regulations and different standards such as NORSOK, IEC, ATEX, ISO, PTIL, DNV/GL, Personal characteristics: Have good communication skills Have a cooperative working attitude and acceptance for multicultural team environment Ability to work independently as well as in team Be systematic and accurate Have a high loyalty to deadline, method documentation and quality requirements Be proactive, seeking advice and share own experiences with others Innovative approach and a network builder Fluent Norwegian and English skills - both orally and in writing Become our colleague: As an employee in Aibel, you have many career opportunities. We ensure that our employees get the chance to work across disciplines, build expertise and develop their own potential. This contributes to a vibrant and engaged working environment at all our locations. We offer flexible working hours. In a hectic everyday life, it is good to have an employer who provides you with the flexibility you need through different phases of life. In addition, the welfare clubs in Aibel offer a wide range of welfare activities and training options for all our employees. In Aibel, we have a set of values based on us being responsible, visionary, open and flexible. We call it "we care". The values create our culture and set the standard for how we work to achieve our common goals. Aibel's employees appreciate these values, and we all have a common attitude where we care about each other, the customers, the suppliers, and the community around us. We are committed to inclusion, equality and diversity, and we encourage all qualified candidates to apply with us, regardless of age, gender, functional capacity or ethnic background. Because we consider our social responsibility as a fundamental prerequisite, our commitment to sustainable development is not described in a plan, but included as a natural part of our guidelines, work procedures and decision-making processes. In Aibel, we are committed to balancing the company's financial sustainability with the social and environmental responsibilities we have. Can you identify with our values, and are you inspired by our vision? Then we would like to hear from you! Application deadline and contact information: For questions regarding the position, please contact: Section Manager, Automation, Instrumentation, Electrical and Telecom, Geir Tandstad Mobil Phone: +47 48 89 14 19 Work Place: Oslo, Asker Application deadline 03.05.2022

JOB OPENING — 2022-04-06

Er du en dyktig Arbeidsleder med erfaring innen grunn eller betong?

HENT

Som Arbeidsleder er du ansvarlig for utarbeidelse av produksjonsplaner basert på prosjektets styringsplan, og skal involvere baser/UE i sin planlegging. Du skal forløpende måle fremdrift og utvikling på dine områder mot prosjektets målsetning, og rapportere evt. avvik til anleggsleder. Du skal også delta i relevante byggemøter og skal sammen med anleggsleder være firmaets representant i møter, forhandlinger o.l. som har med byggeprosessen å gjøre. Du vil også være ansvarlig for at arbeidene gjennomføres på en sikker måte, samt at lover, regler og forskrifter vedrørende HMS og Miljø etterleves. Ansvarsområder: Oppretting og vedlikehold av eget tegningsarkiv på byggeplass Bestilling og mottak av varer iht. innkjøpsplan, samt påse at produktdokumentasjon foreligger Koordinering av logistikk på byggeplassen Utarbeidelse og oppfølging av produksjonsplaner Avvikshåndtering Kontroll av egne og innleide mannskaper og kontroll av timesedler inkl. fordeling akkord og dagtid Vurdere mannskapsbehov, og melde behov for endringer Holde oversikt over og sikre firmaets/innleid utstyr/verktøy på byggeplass herunder følge opp økonomien i dette og forsikre seg om at prosjektet returnerer innleid utstyr det ikke lengre har behov for Oppfølging og utkvittering av mengder med relevante underentreprenører fortløpende Låsing og sikring av byggeplass Hvem er vi etter? Relevant høyere utdannelse og erfaring med anleggsledelse innen grunnarbeid og/eller betong samt ambisjoner om videre utvikling. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet. Tverrfaglig kunnskap er en fordel Evner til å skape resultater i samarbeid med andre og ved selvstendig innsats Strukturert og tydelig arbeidsform I tillegg er det viktig at du er punktlig og samvittighetsfull fordi det gjør deg forutsigbar og trygg i samarbeidet med byggherrer, leverandører og kollegaer. Vi vil at alle i HENT tar eierskap til våre kjerneverdier: solid, attraktiv og nyskapende

JOB OPENING — 2022-04-04

Fagleder HMS

HENT

HMS arbeid innebærer at du er selvstendig, rettidig og strukturert. Du må forstå betydningen av systemlojalitet og systemutvikling. Du må prestere godt i team, være fremoverlent og løsningsorientert. Være sosial og trygg på å snakke i grupper. Kundefokus står sentralt. I rollen vil du ha det overordnede ansvaret for HMS-arbeidet på våre prosjekter. Ansvarsområder: Være pådriver for en levende sikkerhetskultur i selskapet Sammen med ledelsen i produksjonen bidra til koordinering og kvalitet i HMS-utøvelsen Samhandling internt i stab og øvrige stab- og linjeavdelinger Mål- og strategiarbeid Fag- og systemstøtte til HMS-koordinatorer og øvrige linjefunksjoner Koordinere, kvalitetssikre og gjennomføre opplæring Gjennomføre interne og eksterne revisjoner Oppfølging seriøsitetsarbeid Videreutvikling og ajourhold av styringssystemet innen HMS Rapportering og oppfølging av fastsatte KPI'er Personlige egenskaper: Selvstendig, strukturert, uredd, gode samarbeid – og kommunikasjonsevner, analytisk, proaktiv og løsnings orientert. Kompetanse : Høyere relevant utdanning, og erfaring fra HMS-arbeid, og gjerne fra entrepenørbransjen. Miljøkompetanse vil være ønskelig.

JOB OPENING — 2022-04-04

Kundmedarbetare till vår anläggning i Åkersberga

Kvdbil

Är du bilintresserad och älskar att överträffa kundens förväntningar? Då har vi jobbet för dig! Som kundmottagare… ...blir du Kvdbils ansikte utåt mot våra kunder som besöker oss och ska på ett professionellt och trevligt sätt bemöta alla olika situationen och frågor som våra kunder kan tänkas ha med målet att ge dem den bästa kundupplevelsen. Dina arbetsuppgifter variera från att utföra kontroller av nyinkomna bilar till kundmöten med köpande och säljande kunder. Vi söker dig som… …har erfarenhet av och älskar att arbeta med service och kundkontakt och har ett intresse för bilar. Du måste ha b-körkort och har du även körkortsbehörighet för lastbil (C ) och motorcykel (A) är det en merit men inget krav. Givetvis är du driven, social, lättlärd och serviceinriktad. Helt enkelt en glad och positiv lagspelare som gillar att jobba. Att du talar flytande svenska och engelska är ett måste. Kan du även fler språk är detta givetvis meriterade. Om Kvdbil Kvdbil är Sveriges största digitala aktör med begagnade bilar. I över 30 år har vi hjälpt människor och företag att köpa och sälja bilar. Och det är ingen hemlighet hur vi gör det – vi sköter hela bilaffären åt dig. Vi har sålt mer än 280 000 bilar på kvd.se och de har alla testats av våra professionella tekniker. Fordonsbranschen i stort har de senaste åren genomgått en omvandling för att kunna möta nya kundbehov och beteenden med ny teknik. På Kvdbil tycker vi det är viktigt att möta dessa förändringar med nya lösningar som adresserar hållbarhet, effektivitet och nya nyttjandeformer. Om du klickar  här (https://www.kvd.se/)  kan du läsa mer om oss som bolag. Övrigt Tjänsteställe: Åkersberga Start: Så snarat som möjligt Anställningsform: Tillsvidareanställning (vi har kollektivavtal) Arbetstid: Schemalagd på heltid Måndag – Lördag Vi behandlar ansökningarna löpande så sök tjänsten redan idag! Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sussi Sjöman, Gruppchef Kund- & Leverans i Åkersberga, på mail sussi.sjoman@kvdbil.se (mailto:sussi.sjoman@kvdbil.se)

JOB OPENING — 2022-02-24

Platschef

SSEA

SSEA är en byggentreprenör med fokus på samverkan. Vi bygger flera av Sveriges mest spännande projekt, till exempel Ersta Nya Sjukhus, Kiruna Kunskapsstaden och Sara Kulturhus- Sveriges högsta trähus. Vem söker vi? Vi söker dig som är utbildad civilingenjör eller byggnadsingenjör med erfarenhet som platschef i entreprenadföretag. Lång erfarenhet kan kompensera för avsaknad av formell utbildning. Du är självständig, har lätt för att samarbeta med andra och god förmåga att lösa problem. Du blir anställd vid SSEAs nyetablerade kontor i Luleå och det är en fördel om du kan pendla. Arbetsuppgifter: Som platschef är du ansvarig för framdrift, ekonomi, HMS, miljö och kvalitet i projektet samt leder och fördelar ansvar och uppgifter vidare i projektorganisationen. Platschefen är också ansvarig för planering av resurser och koordinerar underentreprenörer. Platschefen rapporterar till projektchefen i sitt projekt. Varför ska du välja SSEA? Du blir en viktig del av en professionell miljö och du får arbeta med engagerade och skickliga kollegor som är intresserade av att göra varandra ännu bättre. SSEA prioriterar arbetsmiljö och jobbar hårt med kvalitet och miljöfrågor. Vi har kollektivavtal, bra lön- och pensionsavtal och goda utvecklingsmöjligheter. Sist men inte minst, på SSEA får du professionell och personlig utveckling genom utmanande arbetsuppgifter i ett spännande företag! Hos oss blir du en del av ett växande företag och genom spännande projekt får du möjlighet att göra ett tydligt fotavtryck i SSEAs vidare tillväxt och utveckling.

JOB OPENING — 2022-02-07

Arbetsledare till Bandyhallen i Bollnäs

SSEA

SSEA är en byggentreprenör med fokus på samverkan.  Vi bygger flera av Sveriges mest spännande projekt, till exempel  Ersta Nya Sjukhus, Kiruna Kunskapsstaden och Sara Kulturhus - Sveriges högsta trähus. Vem söker vi? Vi söker dig som har erfarenhet som arbetsledare i entreprenadföretag. Du har bakgrund som yrkesarbetare eller utbildning som civilingenjör eller byggnadsingenjör och vill fortsätta arbeta som arbetsledare. Du blir anställd vid kontoret i Stockholm men arbetar till vardags i projekt. Tjänsten innebär pendling måndag-torsdag där SSEA står för boende, resor och mat. I tillägg får du också en pendlarersättning ovanpå din månadslön. Som person är du lösningsfokuserad, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Dina ledaregenskaper gör att du lätt får folk med dig och skapar engagemang hos både kollegor och underentreprenörer. Arbetsuppgifter: Som arbetsledare i SSEA ansvarar du för ett visst arbetsområde, kontrollområde eller disciplin. Du är kontaktperson för underentreprenörer och leverantörer samt mäter framdriften löpande inom ditt ansvarsområde. Du arbetar efter tidplan med god kvalitet och på utsatt tid och rapporterar till platschefen. Varför ska du välja SSEA? Du blir en viktig del av en professionell miljö och du får arbeta med engagerade och skickliga kollegor som är intresserade av att göra varandra ännu bättre. SSEA prioriterar arbetsmiljö och jobbar hårt med kvalitet och miljöfrågor. Vi har kollektivavtal, bra lön- och pensionsavtal och goda utvecklingsmöjligheter. Sist men inte minst, på SSEA får du professionell och personlig utveckling genom utmanande arbetsuppgifter i ett spännande företag! Hos oss blir du en del av ett växande företag och genom spännande projekt får du möjlighet att göra ett tydligt fotavtryck i SSEAs vidare tillväxt och utveckling.

JOB OPENING — 2022-02-07

Elektrokoordinator

HENT

Du vil få ansvar for HENT utleie sin utstyrs portefølje er oppdatert i god og rengjort stand for utleie. Du skal bidra til tett og god dialog og samarbeidsvilje med alle våre avdelinger. Bidra på alle HENT utleie sine avdelinger ved behov, skal sikre at alle blir involvert på en god måte. Du vil også være ansvarlig for arbeidet gjennomføres på en sikker måte, samt at lover, regler og forskrifter vedrørende HMS og Miljø etterleves. Videre så skal vi legge stor vekt på kvaliteten på våre produkter og leveranser. Ordre registrering inn/ut. Utarbeide tilbud til våre kunder Oppsøkende virksomhet til våre prosjekt. Klargjøring av vårt utstyr Service og reparasjon av utstyr. Kontroll av utstyr. Delta på oppstartsmøter i prosjekt Utkjøring av utstyr Man må påregne andre arbeidsoppgaver etter avdelingenes behov, og som kommer naturlig inn under stillingen. Kvalifikasjoner: Elektroreparatør, elektriker, eller annet elektrofagbrev. Du kan gjerne være en hjelpearbeider med mulighet for å bli elektriker hvis ønskelig. Teknisk innsikt og interesse 2-3 års praksis. Førerkort kl B Personlige egenskaper: Utadvendt og løsningsorientert. Lojal Positiv og engasjert Service vennlig Utadvendt og tillitsfull Selvstendig, ryddig og har "stå på vilje" Punktlig Gode samarbeidsevner

JOB OPENING — 2022-01-12

Prosjektingeniør

HENT

Om du kunne tenkt deg å bygge mer kompetanse innen alle faser i et byggeprosjekt vil vi gjerne høre fra deg. Hos oss får du muligheten til å være med på anbudskonkurranser, utvikling av prosjekter, strategi og kalkulasjon/innkjøp. Du får være med på alle typer byggeprosjekter, fra barnehager til sykehus. Dette gjelder både offentlige og private konkurranser, samt samspillsprosjekt. I prosjekter som kommer til utførelse, blir man ansvarlig for å lede innkjøpsprosessen av viktige samarbeidspartnere til prosjektet. Du vil jobbe både selvstendig og være en viktig del for at temaet skal lykkes. Du blir en viktig del av en avdeling Kalkulasjon og innkjøp som i dag består av ca. 150 ansatte i Norge. Noen av dine ansvarsområder vil være: Jobbe med prosjektutvikling og kostnadsoptimalisering i samspillsprosjekt både for offentlige og private kunder Planlegge, lede og gjennomføre anbudsprosesser i byggeprosjekt Sette en vinnerstrategi i anbudsprosessen, og sørge for at denne etterleves av alle ressurser som er tilknyttet anbudet Utvikle gode og kostnadseffektive løsninger, både i anbuds- og innkjøpsprosesser Planlegge, lede og gjennomføre innkjøp av samarbeidspartnere i prosjekter HENT tildeles Være med å lede prosjekter i oppstartsfasen for gjennomføring, med kunnskap og historikk fra anbudsprosessen Delta aktivt i budsjetteringen av byggeprosjektet i samråd med Prosjektleder Hvorfor skal du jobbe i HENT? Du blir en viktig del av et solid fagmiljø og du får jobbe med engasjerte og dyktige kollegaer som er opptatt av å gjøre hverandre enda bedre. HENT har et meget godt arbeidsmiljø, stor takhøyde og en uformell kultur. Vi har gode lønns, pensjon – og forsikringsavtaler og meget gode utviklingsmuligheter, sist, men ikke minst: Hos HENT får du utvikle deg selv og karrièren din gjennom utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende selskap! Fadderordning : under opplæringsperioden får du en fadder som skal støtte og veilede deg underveis i hele perioden– en samtalepartner som kan gi råd og dele personlige og faglige erfaringer. Systematisk oppfølgning:  gjennom medarbeidersamtaler i løpet av året siker vi en god oppfølgning og kompetanseutvikling – vi har flere medarbeidersamtaler for å sikre oss at du har den faglige – og den personlige utviklingen du selv ønsker. På den måten sikrer vi oss at du når dine oppsatte mål samtidig som du opplever mestring i den jobben du har. Kvalifikasjoner og egenskaper : Som person er du selvstendig, du samarbeider godt med både internt i HENT og eksternt. Du trives med hektiske og varierte hverdager. Endringer kan skje fort så det er viktig at du er endringsvillig, klarer å planlegge å holde kontroll over alle prosjekt og prosesser. Du er gjerne bygningsingeniør/sivilingeniør, eller har relevant praktisk erfaring.

JOB OPENING — 2022-01-04

Uopfordret ansøgning

Airteam

airteam A/S udvikler og projekterer ventilationsinstallation, og servicerer avancerede ventilationssystemer til bl.a. kontorbygninger, sygehuse, butikscenter, varehuse, fabrikker og medicinalfirmaer i hele Danmark. airteam er stiftet i 1998 og er en af Danmarks førende aktører inden for tekniske ventilations­løsninger med godt 200 medarbejdere, og er en solid og velfunderet virksomhed i vækst. Vi er derfor altid interesseret i dedikerede og dygtige medarbejdere, som søger arbejde som: Projektleder Beregner Teknisk designer Servicetekniker Montør Ingeniørpraktikant Teknisk design elev airteam har hovedsæde i Aarhus og afdelinger i Horsens, Kolding, Sønderborg, Esbjerg, Odense, Nibe, Hillerød, Roskilde og København og tre afdelinger i Sverige. Læs mere om airteam og vores projekter klik her . airteams værdier og kultur Vores kunder, deres behov og forventninger er udgangspunktet for alt, hvad vi gør. Vi arbejder for langvarige relationer med kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere, og vi sætter ordholdenhed og troværdighed højt. Vi forlader aldrig byggepladsen før arbejdet er helt udført og det kan vi gøre, fordi vi står sammen som et team. Hos airteam er der en uformel omgangsform i et godt socialt miljø, og arbejdsdagen er præget af en høj grad af frihed. Alle medarbejdere tilbydes løbende kompetenceudvikling, ligesom der er grundig Onboarding i opstartsfasen. Det praktiske Lyder det interessant for dig, så send gerne en uopfordret ansøgning til os. Det er frivilligt om du laver en motiveret ansøgning. Hvis du kun sender dit CV, vil vi bede dig om kort, at beskrive hvorfor du søger job i airteam. Husk at angive, hvilken type stilling (fx. projektleder) du er interesseret i samt, hvilken afdeling (fx. Aarhus) du ønsker at komme i betragtning til. Vi ser frem til at høre fra dig. Du ansøger ved at klikke på nedenstående "ansøg" knap. ANSØG TIP EN VEN ANDRE STILLINGER

JOB OPENING — 2022-01-03

Open application

LEDiL

Open application

JOB OPENING — 2021-12-16

Betongfagarbeider / Concrete workers / Trabalhadores de betão

HENT

I forbindelse med flere nye spennende prosjekter, ønsker vi å ytterligere styrke vår produksjonsavdeling i Oslo. Vi søker erfarne fagarbeidere innenfor armering, forskaling og eventuelt spennarmering og støping. Du vil i hovedsak holde til i Oslo, men må påregne reising i perioder. En jobb hos oss krever at du har gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Du skal også kunne bidra positivt til HMS og KS arbeid. Kvalifikasjoner/egenskaper: Erfaring innenfor armering/forskaling/spennarmering/støping Relevant fagbrev og nødvendige sertifikater Stor arbeidskapasitet og godt humør Pliktoppfyllende og stabil I tillegg er det positivt om du har Erfaring fra BAS rolle Behersker bruk av digitale verktøy Vi tilbyr: En trygg jobb med gode og dyktige kollegaer Et spennende og utviklende arbeidsmiljø Gode pensjons- og forsikringsavtaler Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur Gode utviklingsmuligheter Gode lønnsbetingelser Ved evt.spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Luis André Campos Mendes, recrutamento@hent.no HENT has several new projects, we want to further strengthen our production department in Oslo. We are looking for experienced skilled workers in reinforcement, formwork and possibly prestressed reinforcement and casting. You will mainly stay in Oslo, but must expect travel in periods. A job with us requires that you have good collaboration skills, are solution-oriented and can handle a number of different challenges. You must also be able to contribute positively to Safety and Quality work. Qualifications / personal characteristics: Experience in reinforcement / formwork / prestressed reinforcement / casting Relevant and necessary certificates Great work capacity and good mood Responsible and stable In addition, it is positive if you have: Experience from BAS role Master the use of digital tools We offer: A secure job with good and skilled colleagues An exciting and developing work environment Good pension and insurance agreements Good working environment with an informal culture Good development opportunities Good wage conditions If you have any questions about the position, you can contact Luis Mendes, recrutamento@hent.no A HENT tem vários novos projectos e por isso queremos aumentar e fortalecer o nosso departamento de produção em Oslo. Procuramos trabalhadores com experiência em trabalhos de armação de ferro, cofragem e eventualmente trabalhos de pré esforço. Os trabalhos são maioritariamente em Oslo mas é expectável viagens por certos períodos para projectos em outras localizações. Para trabalhar na HENT é necessário boa capacidade de colaboração, atitude pro activa, boa comunicação e capacidade para lidar com desafios do dia a dia. É também importante contribuir positivamente para a Qualidade e Segurança em obra. Qualificações / Características pessoais: Experiência em armação de ferro / cofragem / betão pré-esforçado; Certificados necessários e relevantes; Boa capacidade de trabalho; Estável e responsável; Adicionalmente, considerado como valência extra: Experiência como encarregado ou chefe de equipa Proficiência no uso de sistemas digitais Oferecemos: Um posto de trabalho seguro com colegas experientes Um ambiente de trabalho motivador e em desenvolvimento Bons acordos de pensão e seguro Bom ambiente de trabalho com cultura informal Boas oportunidades de crescimento pessoal Boas condições salariais Qualquer dúvida relativa à posição entrar em contacto com Luis Mendes, recrutamento@hent.no

JOB OPENING — 2021-12-08

Tømrer (Servicesnekker)

HENT

I forbindelse med spennende prosjekter og satsing på egne fagarbeidere, ønsker vi å ytterligere styrke vår produksjonsavdeling med en egen avdeling i Bergen. Vi søker deg med svennebrev og erfaring innenfor tømrerfaget til å bli med å bygge opp en slik avdeling i Bergen . En jobb hos oss krever at du har gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Du skal også kunne bidra positivt til HMS og KS arbeid. Du vil i hovedsak holde til i Bergen og omegn. Hos HENT vil du som tømrer arbeide med alt fra service og rehab-arbeid til de største og mest komplekse prosjektene i Norge. Kvalifikasjoner/egenskaper: Erfaring innenfor tømrerfaget Relevant fagbrev og nødvendige sertifikater Stor arbeidskapasitet og godt humør Kommunisere på et skandinavisk språk Pliktoppfyllende og stabil I tillegg er det positivt om du har Erfaring fra BAS rolle Behersker bruk av digitale verktøy Vi tilbyr: En trygg jobb med gode og dyktige kollegaer Et spennende og utviklende arbeidsmiljø Gode pensjons- og forsikringsavtaler Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur Gode utviklingsmuligheter Gode lønnsbetingelser For spørsmål kan du ta kontakt med Ruben Indrøy Hansen på mail: ruben.hansen@hent.no

JOB OPENING — 2021-09-17

Fagsjef VVS

HENT

I rollen som fagsjef får du mulighet til å utfordre og utvikle selskapet med dine idéer og innspill. Som erfaren i faget blir du en viktig brikke i å løfte vår kompetanse på teknikk, samtidig som du kommer til å bli en viktig ressurs i utviklingen av vårt selskap og prosjektportefølje. Hvis dette høres ut som en spennende utfordring som du ønsker å vite mer om, da håper vi du fortsetter å lese. Grunnet økende oppdragsmengde skal vi skal i den nærmeste tiden styrke vår internkompetanse innenfor tekniske fag ytterligere og søker i denne sammenheng ny fagsjef innen VVS. Vi leter etter både ressurser som kan tre rett inn i rollen som seniorfagsjef eller fagsjef. Våre fagsjefer jobber aktivt med noen av de største og attraktive byggeprosjektene som er under planlegging eller utførelse i Norge i dag. For mer informasjon om våre pågående prosjekter kan du se her: https://www.hent.no/prosjekter/ (https://www.hent.no/prosjekter/) HENT vinner stadig nye store viktige prosjekter i Norge. Ansvarsområder: Våre fagsjefer jobber i hele verdikjeden til HENT som strekker seg fra aktivt markedsarbeid, konseptutvikling, konkurransefaser, prosjekt gjennomføring, overlevering og ettermarked. I rollen som fagsjef i HENT får du muligheten til å utfordre og utvikle HENTs kompetanse innenfor VVS . Du vil jobbe tett mot HENTs tverrfaglige team for utvikling, rådgivning og prosjektgjennomføring. Fagsjefene jobber tett opp mot ansvaret for resultat- og måloppnåelse i våre svært forskjellige byggeprosjekter. Fagsjefrollen skal fungere som leder og faglig støtte for den øvrige prosjektorganisasjonen. Du vil aktivt bidra til en effektiv ressursutnyttelse og samarbeide tett med så vel eksterne byggherrer og det interne prosjekt-teamet for å oppnå best mulig resultat. Utover ansvar for løsninger og oppfølging av ulike prosjekter, vil du spille en viktig rolle for den kommersielle utviklingen av HENT som selskap.  Du blir bidrar til å spisse våre økonomiske og kvalitetsmessige målsettinger, samt fagområdet prosjektgjennomføring(LEAN). Hvorfor skal du velge HENT? Du blir en viktig del av et solid fagmiljø i sterk vekst, som fagsjef får jobbe med engasjerte og dyktige kollegaer som er opptatt av å gjøre hverandre enda bedre. HENT har et meget godt arbeidsmiljø, stor takhøyde og en uformell kultur. Vi har gode lønns, pensjon – og forsikringsavtaler, og meget gode utviklingsmuligheter. Sist, men ikke minst; hos HENT får faglig og personlig utvikling gjennom utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende selskap! For at du skal trives hos oss, vil du kjenne deg selv igjen i våre verdier "solid, attraktiv og nyskapende". HENT strekker etter disse verdiene hver dag. Hos oss blir du en del av et selskap i vekst. Gjennom spennende prosjekter i får du muligheten til å sette et tydelig fotavtrykk i HENT sin videre vekst og utvikling. Hvem ser vi etter: Som person har du solide leder- og samspillsevner som gjør at du får frem de beste resultater i samspill med andre. Vi ønsker at du er tillitsvekkende og er dyktig til å kommunisere og formidle til de rundt deg.  Du trives best med å jobbe strukturert og systematisk i en hektisk hverdag.  Du har god forståelse for strategisk prosjektledelse, samspill og forhandlingsteknikk, samt kjenner til lov- og regelverk som må etterleves i ethvert byggeprosjekt. Vi ønsker at du er en som ser menneskene rundt deg, og at du er aktivt deltagende i ledergruppen du blir en del av.  Ledere i HENT skal være forbilder, og vi verdsetter spesielt at du evner å jobbe i forkant med HMS og at du kan stå for verdiene i selskapet. Senior fagsjef : du er sivilingeniør eller ingeniør innenfor VVS-faget, eller innehar tilsvarende kompetanse. Du har også lengre erfaring med prosjektgjennomføring og ledelse innen entreprenør eller rådgiverbransjen. Fagsjef: du er Ingeniør eller fagskoleutdannet innenfor VVS-faget, eller innehar tilsvarende kompetanse. Du har også erfaring med prosjektgjennomføring og ledelse innen entreprenør eller rådgiverbransjen. Ved spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Grete Svartvatn på mail: grete@hent.no

JOB OPENING — 2021-03-19

Fagsjef EL

HENT

I rollen som fagsjef får du mulighet til å utfordre og utvikle selskapet med dine idéer og innspill. Som erfaren i faget blir du en viktig brikke i å løfte vår kompetanse på teknikk, samtidig som du kommer til å bli en viktig ressurs i utviklingen av vårt selskap og prosjektportefølje. Hvis dette høres ut som en spennende utfordring som du ønsker å vite mer om, da håper vi du fortsetter å lese. Vi skal styrke teamet innenfor tekniske fag ytterligere og søker i denne sammenheng ny fagsjef innen EL. Vi leter etter både ressurser som kan tre rett inn i rollen som seniorfagsjef eller fagsjef. Våre fagsjefer jobber aktivt med noen av de største og attraktive byggeprosjektene som er under planlegging eller utførelse i Norge i dag. For mer informasjon om våre pågående prosjekter kan du se her: Oversikt over prosjekter (https://www.hent.no/prosjekter/) Ansvarsområder: Våre fagsjefer jobber i hele verdikjeden til HENT som strekker seg fra aktivt markedsarbeid, konseptutvikling, konkurransefaser, prosjekt gjennomføring, overlevering og ettermarked. I denne rollen får du muligheten til å utfordre og utvikle HENTs kompetanse innenfor elektro. Du vil jobbe tett mot HENTs tverrfaglige team for utvikling, rådgivning og prosjektgjennomføring. Fagsjefene jobber tett opp mot ansvaret for resultat- og måloppnåelse i våre svært forskjellige byggeprosjekter. Fagsjefrollen skal fungere som leder og faglig støtte for den øvrige prosjektorganisasjonen. I rollen har du et utstrakt ansvar for å lose prosjektene gjennom prosjektets ulike prosjektfaser, slik at prosjektet kan gjennomføres med de best rammebetingelser. Du vil aktivt bidra til en effektiv ressursutnyttelse og samarbeide tett med så vel eksterne byggherrer og det interne prosjekt-teamet for å oppnå best mulig resultat. Utover ansvar for løsninger og oppfølging av ulike prosjekter, vil du spille en viktig rolle for den kommersielle utviklingen av HENT som selskap.  Du blir bidrar til å spisse våre økonomiske og kvalitetsmessige målsettinger, samt fagområdet prosjektgjennomføring(LEAN). Hvorfor skal du velge HENT? Du blir en viktig del av et solid fagmiljø i sterk vekst, som fagsjef får jobbe med engasjerte og dyktige kollegaer som er opptatt av å gjøre hverandre enda bedre. HENT har et meget godt arbeidsmiljø, stor takhøyde og en uformell kultur. Vi har gode lønns, pensjon – og forsikringsavtaler, og meget gode utviklingsmuligheter. Sist, men ikke minst; hos HENT får faglig og personlig utvikling gjennom utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende selskap! For at du skal trives hos oss, vil du kjenne deg selv igjen i våre verdier "solid, attraktiv og nyskapende ". HENT strekker etter disse verdiene hver dag. Hos oss blir du en del av et selskap i vekst. Gjennom spennende prosjekter i får du muligheten til å sette et tydelig fotavtrykk i HENT sin videre vekst og utvikling. Hvem ser vi etter: Som person har du solide leder- og samspillsevner som gjør at du får frem de beste resultater i samspill med andre. Vi ønsker at du er tillitsvekkende og er dyktig til å kommunisere og formidle til de rundt deg.  Du trives best med å jobbe strukturert og systematisk i en hektisk hverdag.  Du har god forståelse for strategisk prosjektledelse, samspill og forhandlingsteknikk, samt kjenner til lov- og regelverk som må etterleves i ethvert byggeprosjekt. Vi ønsker at du er en som ser menneskene rundt deg, og at du er aktivt deltagende i ledergruppen du blir en del av. Ledere i HENT skal være forbilder, og vi verdsetter spesielt at du evner å jobbe i forkant med HMS og at du kan stå for verdiene i selskapet. Senior fagsjef : du er sivilingeniør eller ingeniør innenfor tekniske anlegg, eller innehar tilsvarende kompetanse. Du har også lengre erfaring med prosjektgjennomføring ledelse innen entreprenør eller rådgiverbransjen. Fagsjef: du er Ingeniør eller fagskoleutdannet innenfor tekniske anlegg, eller inneha tilsvarende kompetanse. Du har også erfaring med prosjektgjennomføring ledelse innen entreprenør eller rådgiverbransjen. Ved spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Grete Svartvatn på mail: grete@hent.no

JOB OPENING — 2021-03-19

ITB-ansvarlig

HENT

HENT har siden 2012 satset stort på egen ITB-avdeling og vi mener vi er markedsledende på området. Avdelingen vår består i dag av omtrent 30 ITB-ansvarlige med base over hele landet, Oslo, Trondheim, Bergen og Bodø. Nå skal vi styrke laget med flere dyktige kollegaer i Trondheim og Oslo. Dagens bygg blir mer og mer komplekse, det stilles større krav til energibruk og vi opplever at byggherrer og brukere er mer engasjert i funksjoner enn hva tidligere har vært tilfelle. Det er særdeles viktig med ITB og god samhandling mellom tekniske fag i dagens moderne prosjekter og vi har valgt å satse på dette for å sikre at byggherren får de funksjoner og kvaliteter han har bestilt av oss. Som ITB-ansvarlig hos oss vil du få jobbe i prosjektene fra oppstart prosjektering til ferdig overleverte bygg. Du vil få jobbe med teknisk tverrfaglig koordinering både i prosjekterings- og utførelsesfase, og hovedsakelig ha ansvar for funksjoner og grensesnitt på tekniske anlegg i. Dette er noe vi mener er en vesentlig faktor for et godt produkt. Du får i tillegg ansvar for sluttfase og testing av tekniske anlegg. Vi har etablert egne verktøy og systematikk som er godt utprøvd og tilpasset rollen. Ansvarsområder vil være: Støtte til innkjøp av tekniske fag Støtte til prosjektering- og produksjonsfase Teknisk tverrfaglig koordinering, ansvar for funksjoner og grensesnitt på tekniske anlegg i store komplekse prosjekter Ansvar for testing av tekniske anlegg i sluttfase Vi søker etter deg som er selvstendig, strukturert og du samarbeider godt med andre. Du har gode lederegenskaper og ser løsninger i stedet for utfordringer – og du ser viktigheten med å bygge gode relasjoner og er opptatt av god og tydelig kommunikasjon i hverdagen. Faglig kompetanse: Du er fortrinnsvis sivilingeniør eller ingeniør fra et av de tekniske fag, med bred tverrfaglig forståelse for hvordan ulike tekniske systemer fungerer sammen for å oppnå ønsket funksjonalitet. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt høy arbeidskapasitet. Hvorfor jobbe til HENT? HENT er en nordisk entreprenør som utvikler og utfører alle typer byggeprosjekter. HENT har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Ålesund, Brumunddal, Lillestrøm, Bodø og Horten. Du får anledning til å jobbe med noen av de mest spennende byggeprosjektene i Norden i en av de største aktørene i bransjen. Hos oss vil du jobbe tett med kompetente fagmiljøer i konsernet, noe som gir deg en variert hverdag med stort spenn i utfordringer og oppgaver. Vi setter bærekraft på dagsorden og ønsker å være med å utvikle løsninger for en bærekraftig byggenæring. Det er interne utviklingsmuligheter i et stort konsern. HENT har konkurransedyktige lønnsvilkår, bonusordning og gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi har et godt arbeidsmiljø, med mange dyktige og engasjerte kollegaer. Med et stort spenn i prosjekter både i størrelse og faglig innhold vil du hos oss finne gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer. Har du spørsmål om stillingen, kontakt: Grete Svartvatn, rekrutteringsansvarlig, grete@hent.no

JOB OPENING — 2021-01-20

Innkjøper - internasjonalt marked

HENT

Internasjonal innkjøper har som hovedmål og bistå avd. Kalkulasjon og Innkjøp (KI) med innhenting av tilbud til både anbud og pågående prosjekter, gjøre avklaringer av innkomne tilbud ved anbudsinnlevering og avklaringer ved kontraktsinngåelse i prosjektgjennomføring. Her får du muligheten til å være med å bidra, fra start til slutt, i prosjekter der internasjonale underentreprenører (IUE) har blitt kontrahert. I rollen vil du også være med i prekvalifisering og revisjon av IUE i nye og eksisterende markeder. Det må påregnes andre arbeidsoppgaver etter teamets behov jf. dynamiske endringer i organisasjonen, og endringer i stillingens innhold må påregnes. Ansvarsområder: Forespørsler og kontrahering av IUE i samsvar med firmaets rutiner. Grenser for egne bestillinger/avgjørelser ihht. firmaets myndighetsmatrise. Hovedsakelig bistand til KI på aktuelle prosjekter og anbud. Oppfølgning av IUE på de ulike prosjektene. Bindeledd mellom IUE og KI på prosjekt og ved anbud. Gjennomføre og lede avklaringsmøter samt kontraktsmøter, enten på byggeplass, HENT sitt kontor eller hos IUE. Markedsorientert virksomhet: Vedlikeholde kundeforhold og søke etter nye oppdrag og nye IUE. Være HENTs ambassadør utad mot alle våre IUE. Delta på innkjøpsrapporteringer i Oslo sammen med øvrig prosjektledelse, samt ledelsen i HENT. Være en fagressurs og sparringspartner for KI, og Prosjektgjennomføring i HENT, ved henvendelse. Det må påregnes noe reising i forbindelse med stillingen, dette avtales ved behov. Internasjonal innkjøper rapporterer til teamleder. Arbeid som utføres i prosjekt rapporteres i tillegg til prosjektleder. Kvalifikasjoner: Du har fortrinnsvis utdannelse som ingeniør eller sivilingeniør med teknisk bakgrunn. Vi ser for oss at du har erfaring med prosjektarbeid innenfor entreprenørbransjen eller andre bransjer av teknisk sort. Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner både på norsk og engelsk, samt høy arbeidskapasitet. Personlige egenskaper: Proaktiv, strukturert, gode samarbeidsevner, “kremmerånd”, nysgjerrig åpen for å tilegne ny kunnskap – evner til å se helheten. Vi tilbyr: Gode lønnsbetingelser og muligheter for bonus Et spennende og utviklende arbeidsmiljø Gode pensjons- og forsikringsavtaler Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur Meget gode utviklingsmuligheter

JOB OPENING — 2020-01-23

Skrive bachelor - og masteroppgave for HENT?

HENT

HENT ser på nyutdannede som viktige fremtidige ressurser og derfor vil vi bli kjent med deg allerede i studietiden. Vi ser samtidig stor nytteverdi i den kunnskapen og tankene du har som student. Skal du skrive en oppgave hos oss er det en fordel om du først er/har vært her i sommerjobb. På den måten blir vi bedre kjent med hverandre, og vi kan sammen finne en problemstilling som dekker både dine interesser og våre behov. Prosess ang. oppgaveskriving: I søknadsskjemaet blir du bedt om å laste opp vedlegg. For at vi skal kunne vurdere din forespørsel, er det nødvendig at du legger ved: Hva du/dere ønsker å skrive om Hvilket kontor dere ønsker å tilknytte dere til CV på alle de som skal skrive oppgave Karakterutskrift Forventet behandlingstid: 2-3 uker.

JOB OPENING — 2020-01-14

Tømrer

HENT

I forbindelse med spennende prosjekter og satsing på egne fagarbeidere, ønsker vi å ytterligere styrke vår produksjonsavdeling med dyktige fagarbeidere. Vi søker deg med svennebrev og erfaring innenfor tømrerfaget. En jobb hos oss krever at du har gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Du skal også kunne bidra positivt til HMS og KS arbeid. Du vil i hovedsak holde til i Oslo og omegn. Kvalifikasjoner/egenskaper: Erfaring innenfor tømrerfaget Relevant fagbrev og nødvendige sertifikater Stor arbeidskapasitet og godt humør Kommunisere på et skandinavisk språk Pliktoppfyllende og stabil I tillegg er det positivt om du har Erfaring fra BAS rolle Behersker bruk av digitale verktøy Vi tilbyr: En trygg jobb med gode og dyktige kollegaer Et spennende og utviklende arbeidsmiljø Gode pensjons- og forsikringsavtaler Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur Gode utviklingsmuligheter Gode lønnsbetingelser Søknadsfrist 1. april 2021. Søknader vurderes fortløpende.

JOB OPENING — 2019-08-13

Betongfagarbeider

HENT

I forbindelse med flere nye spennende prosjekter, ønsker vi å ytterligere styrke vår produksjonsavdeling i Trondheim og Oslo. Vi søker erfarne fagarbeidere innenfor armering, forskaling og eventuelt spennarmering og støping. Du vil i hovedsak holde til i Trondheim og Oslo, men må påregne reising i perioder. En jobb hos oss krever at du har gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Du skal også kunne bidra positivt til HMS og KS arbeid. Kvalifikasjoner/egenskaper: Erfaring innenfor armering/forskaling/spennarmering/støping Relevant fagbrev og nødvendige sertifikater Stor arbeidskapasitet og godt humør Pliktoppfyllende og stabil I tillegg er det positivt om du har Erfaring fra BAS rolle Behersker bruk av digitale verktøy Vi tilbyr: En trygg jobb med gode og dyktige kollegaer Et spennende og utviklende arbeidsmiljø Gode pensjons- og forsikringsavtaler Godt arbeidsmiljø med en uformell kultur Gode utviklingsmuligheter Gode lønnsbetingelser Ved evt.spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Luis André Campos Mendes, luis.mendes@hent.no

JOB OPENING — 2019-07-04

Lærling i betongfaget

HENT

Lærling i HENT? HENT søker lærlinger innen betongfaget fra sommeren 2022 til vår produksjonsavdeling i Trondheim. Veien til å bli fagarbeider Fagbrev er et dokument som bekrefter din formelle kompetanse. Fagbrevet vil være et viktig dokument resten av arbeidslivet, og vi i HENT ønsker å hjelpe deg på veien til å bli en trygg og selvstendig fagarbeider. Som lærling i HENT får du muligheten til å utvikle deg både faglig, som kollega og medmenneske. Du vil være en del av et godt arbeidsmiljø med uformell kultur, arbeide med kollegaer som har interesse og kompetanse innenfor faget, samt delta på mange spennende og varierte prosjekter. Vi er tilknyttet opplæringskontoret ByggOpp - og har sammen med opplæringskontor, fagansvarlig og fadder - tett oppfølging og samarbeid i henhold til læreplan gjennom læreperioden. Om deg Vi ser etter deg som er interessert og motivert til å arbeide innenfor betongfaget, og som trives med å arbeide i friluft. Våre medarbeidere arbeider i lag, og man må derfor trives med å jobbe sammen med andre. Som lærling i HENT forventes det at du er punktlig, pliktoppfyllende og lærevillig. Når du søker læreplass til oss trenger vi følgende fra deg Søknad, CV og eventuelle attester Karakterutskrift fra skole Oversikt over eventuelt gjennomførte kurs Vi hører gjerne fra deg!

JOB OPENING — 2019-04-02

Lærling i tømrerfaget

HENT

Lærling i HENT? HENT søker lærlinger innen tømrerfaget fra august 2022 til vår produksjonsavdeling i Trondheim. Veien til å bli fagarbeider Fagbrev er et dokument som bekrefter din formelle kompetanse. Fagbrevet vil være et viktig dokument resten av arbeidslivet, og vi i HENT ønsker å hjelpe deg på veien til å bli en trygg og selvstendig fagarbeider. Som lærling i HENT får du muligheten til å utvikle deg både faglig og som person. Du vil være en del av et godt arbeidsmiljø med uformell kultur, arbeide med kollegaer som har interesse og kompetanse innenfor faget, samt delta på mange spennende og varierte prosjekter. Vi er tilknyttet opplæringskontoret ByggOpp - og har sammen med opplæringskontor, fagansvarlig og fadder - tett oppfølging og samarbeid i henhold til læreplan gjennom læreperioden. Om deg Vi ser etter deg som er interessert og motivert til å arbeide innenfor betongfaget, og som trives med å arbeide i friluft. Våre medarbeidere arbeider i lag, og man må derfor trives med å jobbe sammen med andre. Som lærling i HENT forventes det at du er punktlig, pliktoppfyllende og lærevillig. Når du søker læreplass til oss trenger vi følgende fra deg Søknad, CV og eventuelle attester Karakterutskrift fra skole Oversikt over eventuelt gjennomførte kurs Vi hører gjerne fra deg! Søknadsfrist 30.April 2022. Søknader vurderes fortløpende.

JOB OPENING — 2019-04-02

Vi søker sjåfør med kranførerbevis

HENT

Vi søker etter ny kollega til vår avdeling HENT Utleie Hvem ser vi etter? Du ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø rundt deg og du er opptatt av å yte god service. Du er fleksibel, pålitelig og trives med en hverdag hvor ingen dager er like. Du er opptatt av å levere som team i tillegg til dine ansvarsområder. Våre ansatte er vår største styrke. Vår arbeidskultur er preget av humor, vennlighet og en god takhøyde. Dette er viktig at du også setter pris på for å trives hos oss. Ord du kjenner deg igjen i er engasjert, selvstendig, tillitsfull og løsningsorientert. I tillegg til å være sjåfør, får du en fysisk jobb med oppgaver som å bistå på lageret. Jobben er tidvis fysisk krevende, og derfor kreves normalt god fysikk. Du vil få en faglig utvikling og gode kollegaer rundt deg. Din jobb vil være et viktig ledd inn i alle våre pågående prosjekter. Ansvarsråder vil være: Kjøring og levering/henting av utstyr til våre prosjekter på Østlandet Bistand på lageret ved behov Kvalifikasjoner: Relevant erfaring innen kranoppdrag og transport Førerkort klasse CE Kranførerbevis G8 Du må beherske skandinavisk språk, skriftlig og muntlig

JOB OPENING — 2018-10-10

No results found
View more

Developing people develops our business

Join us and you will find a driven and supportive group of people who put the team ahead of themselves. We make sure everybody can develop and grow, both professionally and personally. Keeping talent is vital to us since it is the best way to ensure long-term success.

Improving together

Our companies are connected to each other through the Ratos network. It’s where we share knowledge and experience with each other cross business areas. New insights and positive synergies are inevitable.

Ratos BELP

In 2019, we launched the Business Executive Leadership Programme (BELP) in collaboration with the SSE Executive Education. The programme provide new insights to international business influences, while also creating a strong internal leadership network.

Ratos Executive Network

Each year, we organize meetings bringing together specialists in different functions to share their knowledge and experience. During 2019 there were meetings held and networks created for HR managers, purchasing managers, heads of sustainability, finance managers and CEOs.

Ratos Summit

Yearly, we are arranging Ratos Summit, an event where all of the management groups in Ratos’s companies will meet for a full-day conference. Positive examples from different areas are shared and inspiration will be provided by external lecturers. All of this spreads knowledge between the companies.


Like to learn more?

Would you like to be part of Ratos network of advisors or are interested in working in our organisation? Please send an e-mail to hr@ratos.com