Aleido

www.aleido.se

Aleido är en marknadsledare inom eftermarknadsinformation och utbildningslösningar


850+

medarbetare

5

länder

15

kontor


Gör det avancerade lätt att förstå

Aleido är ett internationellt företag med lång tradition av att driva utvecklingen av eftermarknadsinformation och utbildningslösningar. Våra kunder utvecklar komplexa produkter eller system, eller söker kunskap och beredskap för att skapa varaktig förändring, inom en mängd branscher såsom fordon, telekom, industri, järnväg och medicinteknik. Vi är närmare tusen kollegor i fem länder. Tillsammans överbryggar vi klyftan mellan teknik och människorna som är beroende av den – genom att göra det avancerade lätt att förstå.


100%

Ratos ägarandel

2023

Grundat

Ledarskap

Johan Ekener, vd
Anders Slettengren, ordförande