Att skapa värde

Ratos är indelat i tre affärsområden: Construction & Services, Consumer och Industry.

Construction & Services

Affärsområdets fokus är att bygga och underhålla ett hållbart samhälle. Tjänsteerbjudandet sträcker sig från uppförande av nya hållbara byggnader och underhåll av samhällskritisk infrastruktur, till energiförsörjning samt hantering av materialflöden.

Affärsområdeschef: Christian Johansson Gebauer

Om affärsområdet

Affärsområdets verksamhet gynnas av rådande samhällsutveckling och trender såsom urbanisering, en växande befolkning, behovet av förnybar energi och effektiv resurshantering. Vi vill växa affärsområdet genom förvärv av verksamheter med kompletterande tjänsteutbud som bidrar med såväl hårda som mjuka synergier till den befintliga verksamheten. Precis som i övriga affärsområden är ledande marginaler och starka kassaflöden i kombination med en decentraliserad, lönsamhetsfokuserad företagskultur och långsiktigt hållbar affärsmodell i fokus. I affärsområdet ingår bolagen Aibel, airteam, HENT, NVBS, Presis Infra och SSEA Group.

Omsättning 16 901 MSEK (11 406)
Omsättningstillväxt 48% (7%)
EBITA 1 276 MSEK (677)
EBITA-marginal 7,6% (5,9%)

 

Construction & Services

Consumer

Bolagen i affärsområdet Consumer arbetar för att förenkla och förbättra livet för konsumenter. Vi definierar enklare och bättre exempelvis som hälsosammare, hållbarare och tidsbesparande. De produkter och tjänster som erbjuds ska vara långsiktigt hållbara ur alla aspekter, och ett ambitiöst arbete pågår i bolagen för att säkra hållbarhet i alla led av affärsmodellerna.

Affärsområdeschef: Anders Slettengren

Om affärsområdet

Affärsområdet består av företag som är väl positionerade mot rådande trender som att semestra hemma, odla och utföra tjänster (som att sälja och köpa ny bil) digitalt. Bolagen har ledande positioner inom sina respektive segment i marknaden och består av starka, välkända varumärken. I affärsområdet ingår bolagen KVD och Plantasjen.

Omsättning 6 986 MSEK (6 232)
Omsättningstillväxt 12% (16%)
EBITA 424 MSEK (845)
EBITA-marginal 6,1% (13,6%)

Consumer

Industry

I affärsområdet Industry utvecklar vi industriella marknadsledande bolag, som är baserade i Norden men som exporterar till hela världen. Bolagen finns i 30 länder på fem kontinenter.

Affärsområdeschef: Anders Slettengren

Om affärsområdet

Bolagen i Industry är exponerade mot marknader med stark tillväxt, såsom energieffektivt ljus, lättviktsmaterial, förnybar energi, dagligvaruhandel, produktutveckling inom svensk industri och farmakologi. I affärsområdet ingår bolagen Diab, HL Display, Knightec, LEDiL, Oase Outdoors, Semcon, Speed Group och TFS HealthScience. Diab, HL Display och LEDiL är tydliga marknadsledare på sina respektive marknader, och TFS HealthScience är på god väg att bli. Teknikkonsultbolagen Knightec och Semcon är de senaste bolagen in i affärsområdet och de är båda bolag med framtiden för sig. Bland ingenjörer och i ny teknik finns många lösningar för att snabba på omställningen till ett hållbart samhälle. När vi letar nya bolag att addera till affärsområdet är en upparbetad och nära kundkontakt något vi värderar högt, samt hög lönsamhet och stark historik att bygga vidare på.

Omsättning 6 002 MSEK (4 913)
Omsättningstillväxt 22% (1%)
EBITA, justerad 445 MSEK (432)
EBITA-marginal, justerad 7,4% (8,8%)

 

Industry