Att skapa värde

Ratos är indelat i tre affärsområden: Construction & Services, Industry och Consumer.

Construction & Services

Affärsområdets fokus är att bygga och underhålla ett hållbart samhälle. Tjänsteerbjudandet består i huvudsak av underhåll av infrastruktur inom järnväg, väg och energilösningar (Critical Infrastructure), samt uppförande av nya samhällskritiska byggnader som sjukhus, skolor, polishus och regeringsbyggnader i Norden (Construction Services).

Affärsområdeschef: Christian Johansson Gebauer

Om affärsområdet

Affärsområdets verksamhet gynnas av rådande samhällsutveckling och trender såsom urbanisering, en växande befolkning, behovet av förnybar energi och effektiv resurshantering. Vi vill växa affärsområdet genom förvärv av verksamheter med kompletterande tjänsteutbud som bidrar med såväl hårda som mjuka synergier till den befintliga verksamheten. Precis som i övriga affärsområden är ledande marginaler och starka kassaflöden i kombination med en decentraliserad, lönsamhetsfokuserad företagskultur och långsiktigt hållbar affärsmodell i fokus. Affärsområdet delas in i två segment där följande bolag ingår: Critical Infrastructure (Aibel, Expin Group, Presis Infra) och Construction Services (airteam, HENT, SSEA Group). I syfte att skapa enhetliga affärsområden beslutades i samband med Q2-rapporten 2023 att redovisa bolaget Speed Group i affärsområdet Industry i stället för i Construction & Services.

Omsättning 17 298 MSEK (15 730)
Omsättningstillväxt 10% (52%)
EBITA 1 291 MSEK (1 130)
EBITA-marginal 7,5% (7,2%)

 

Construction & Services

Industry

I affärsområdet är tekniklösningar och produktutveckling inom industrin i fokus. Bolagen i affärsområdet delas in i segmenten Product Solutions och Industrial Services, och är exponerade mot marknader med stark tillväxt – exempelvis energieffektiv belysning, hållbara lättviktskonstruktioner och förnybar energi, dagligvaruhandel, farmakologi och eftermarknadslösningar.

Affärsområdeschef: Anders Slettengren

Om affärsområdet

Bolagen i Industry är exponerade mot marknader med stark tillväxt, exempelvis energieffektiv belysning, hållbart lättviktsmaterial och förnybar energi, modern dagligvaruhandel, farmakologi och eftermarknadslösningar. Teknikkonsulter och eftermarknadslösningar spelar viktiga roller i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Bland ingenjörer och i ny teknik finns många lösningar för att snabba på omställningen, en omställning som är lönsam för bolag med rätt position. När vi letar nya bolag att addera till affärsområdet är det främst tilläggsförvärv som är i fokus. Affärsområdet delas in i två segment där följande bolag ingår: Product Solutions (Diab, HL Display, LEDiL, Oase Outdoors) och Industrial Services (Knightec, Semcon, Aleido, Speed Group och TFS). I syfte att skapa enhetliga affärsområden beslutades i samband med Q2-rapporten 2023 att redovisa bolagen Speed Group och Oase Outdoors i affärsområdet Industry i stället för i Construction & Services respektive Consumer.

Omsättning 10 563 MSEK (7 755)
Omsättningstillväxt 36% (20%)
EBITA, justerad 963 MSEK (670)
EBITA-marginal, justerad 9,1% (8,6%)

 

Industry

Consumer

Bolagen i affärsområdet Consumer arbetar för att förenkla och förbättra livet för konsumenter. Vi definierar enklare och bättre exempelvis som hälsosamt, hållbart och tidsbesparande.

Affärsområdeschef: Anders Slettengren

Om affärsområdet

Affärsområdet består av företag som är positionerade mot starka rådande makrotender som att semestra på hemmaplan, friluftsliv, samt heminredning och växter. Bolagen har ledande positioner inom sina respektive segment i marknaden och består av välkända varumärken. I affärsområdet ingår KVD och Plantasjen. I syfte att skapa enhetliga affärsområden beslutades i samband med Q2-rapporten 2023 att redovisa bolaget Oase Outdoors i affärsområdet Industry i stället för i Consumer.

Omsättning 5 888 MSEK (6 392)
Omsättningstillväxt -8% (11%)
EBITA 136 MSEK (326)
EBITA-marginal 2,3% (5,1%)

Consumer