Ratos är en koncern med fokus på teknik- och infrastruktur-lösningar

Det här är Ratos

Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som redan är, eller kan bli, marknadsledare. Vi gör det genom att värna bolagens självständighet samtidigt som de får chansen att vara en del av någonting större. I Ratos nätverk, bestående av nordiska bolag från olika branscher indelade i tre affärsområden, delar vi kunskap och erfarenheter som skapar synergieffekter för varje bolags bästa. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.

Om oss

Ratos Group News

9:30 min — 2024-02-12

Jonas Wiström, vd och koncernchef

Kommenterar Q4 och helåret 2023.

KVD summerar 2023 i Ratos studio

Temat i webinariet är vad som hänt på marknaden under året, spaningar inför 2024 och digitala verktyg för att nå köpare till era bilar.

31:32 — 2023-12-19

Kick Off för fjärde omgången av Ratos BELP

Business Executive Leadership Program - ett skräddarsytt ledarskapsprogram för chefer och topptalanger inom Ratosgruppen. Utbildningen innefattar föreläsningar från både forskning, praktiskt ledarskap och övningar byggda på faktiska case från Ratosbolagen. Man får också möjlighet att utbyta best practice, kunskap och erfarenheter.

4:04 — 2023-12-11

Ratos tar ytterligare steg i sin nordiska infrastruktursatsning

Lanserar varumärket Expin Group med Robert Röder som vd.

17:23 — 2023-11-08


Våra bolag

Trots våra bolags olikheter, är målet detsamma för dem alla – att bli det mest lönsamma bolaget i sin bransch.


10 500

anställda

17

bolag

34

miljarder SEK i nettoomsättning

2,2

miljarder SEK i EBITA


Hållbarhet - en förutsättning för långsiktig lönsamhet

Vår övertygelse är att hållbara bolag, både avseende affärsidé och verksamhet, är lönsamma och skapar långsiktiga värden. Det gäller både i Ratos moderbolag och i arbetet som aktiv ägare i koncernbolagen. Därför är hållbarhet en integrerad del av Ratos affärsstrategi.

Hållbarhet