Ratos är en koncern med fokus på teknik- och infrastruktur-lösningar

Det här är Ratos

Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som redan är, eller kan bli, marknadsledare. Vi gör det genom att värna bolagens självständighet samtidigt som de får chansen att vara en del av någonting större. I Ratos nätverk, bestående av nordiska bolag från olika branscher indelade i tre affärsområden, delar vi kunskap och erfarenheter som skapar synergieffekter för varje bolags bästa. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.

Om oss

Ratos Group News

5:50 min — 2023-07-19

Jonas Wiström, vd och koncernchef

Kommenterar Q2 2023

Jonas Wiström, vd och koncernchef

Kommenterar Q1 2023.

4:36 min — 2023-04-27

Jonas Wiström, vd och koncernchef

Kommenterar Q4 och helåret 2022.

3:33 min — 2023-02-13

Möt Johan Arvidsson, ny vd på Diab

Kort intervju med mer om Johans bakgrund och vad som förväntas framöver.

5:21 — 2022-11-30


Våra bolag

Trots våra bolags olikheter, är målet detsamma för dem alla – att bli det mest lönsamma bolaget i sin bransch.


10 500

anställda

16

bolag

33

miljarder SEK i nettoomsättning

2,2

miljarder SEK i EBITA


Hållbarhet - en förutsättning för långsiktig lönsamhet

Vår övertygelse är att hållbara bolag, både avseende affärsidé och verksamhet, är lönsamma och skapar långsiktiga värden. Det gäller både i Ratos moderbolag och i arbetet som aktiv ägare i koncernbolagen. Därför är hållbarhet en integrerad del av Ratos affärsstrategi.

Hållbarhet