Allt handlar om
människor

Det här är Ratos

Vår affärsidé är att utveckla bolag som redan är, eller kan bli, marknadsledare. Vi gör det genom att värna bolagens självständighet samtidigt som de får chansen att vara en del av någonting större. I Ratos nätverk, bestående av nordiska bolag från olika branscher indelade i tre affärsområden, delar vi kunskap och erfarenheter som skapar synergieffekter för varje bolags bästa. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.

Om oss


Våra bolag

Trots våra bolags olikheter, är målet detsamma för dem alla – att bli det mest lönsamma bolaget i sin bransch.


11 900

anställda

14

bolag

25

miljarder SEK i nettoomsättning

2

miljarder SEK i EBITA


För ett bättre samhälle

Genom att utveckla hållbara bolag skapas långsiktiga värden. Därför är hållbarhet en integrerad del av ratos affärsstrategi. Ratos har fyra fokusområden för sitt hållbarhetsarbete utifrån vilka vi rapporterar vårt hållbarhetsarbete: Transparens och bolagsstyrning, Affärsetik och antikorruption, Miljö och klimatpåverkan och Medarbetare.

Hållbarhet