Ratos är en koncern med fokus på teknik- och infrastruktur-lösningar

Om Ratos

Ratos är en svensk koncern med fokus på teknik- och infrastrukturlösningar. Genom att utveckla ledande verksamheter inom teknik- och infrastrukturlösningar och erbjuda ett utbud av tjänster och produkter som är nödvändiga i en hållbar framtid skapar Ratos värde såväl för sina aktieägare som för samhället i stort. Styrkan i Ratos unika styrmodell, baserad på uppföljning och resultatgenerering i en starkt decentraliserad koncern, blir tydlig i takt med att våra företag skapar synergier sinsemellan, på eget initiativ och genom tilläggsförvärv med industriella synergier.

Om oss

Ratos Group News

7:10 min — 2024-04-29

Jonas Wiström, vd och koncernchef

Kommenterar Q1 2024.

Jonas Wiström, vd och koncernchef

Kommenterar Q4 och helåret 2023.

9:30 min — 2024-02-12

KVD summerar 2023 i Ratos studio

Temat i webinariet är vad som hänt på marknaden under året, spaningar inför 2024 och digitala verktyg för att nå köpare till era bilar.

31:32 — 2023-12-19

Kick Off för fjärde omgången av Ratos BELP

Business Executive Leadership Program - ett skräddarsytt ledarskapsprogram för chefer och topptalanger inom Ratosgruppen. Utbildningen innefattar föreläsningar från både forskning, praktiskt ledarskap och övningar byggda på faktiska case från Ratosbolagen. Man får också möjlighet att utbyta best practice, kunskap och erfarenheter.

4:04 — 2023-12-11


Våra bolag

En grundläggande princip att våra dotterbolag förblir oberoende men samtidigt kan dra nytta av att vara del av något större i Ratoskoncernen.


11 100

anställda

17

bolag

34

miljarder SEK i nettoomsättning

2,2

miljarder SEK i EBITA


Hållbarhet - en förutsättning för långsiktig lönsamhet

Vår övertygelse är att hållbara bolag, både avseende affärsidé och verksamhet, är lönsamma och skapar långsiktiga värden. Därför har hållbarhet varit en integrerad del av Ratos affärsstrategi i många år.

Hållbarhet