Allt handlar om
människor

Det här är Ratos

Vår affärsidé är att utveckla bolag som redan är, eller kan bli marknadsledare. Vi gör det genom att värna bolagens självständighet samtidigt som de får chansen att vara en del av någonting större. Ett nätverk, bestående av nordiska bolag från olika branscher. Där delar vi kunskap och erfarenheter som skapar synergieffekter för varje bolags bästa. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.

Om oss

Våra bolag

Trots våra bolags olikheter, är målet detsamma för dem alla – att bli det mest lönsamma bolaget i sin bransch.


10 600

anställda

13

bolag

36

miljarder SEK i omsättning

2

miljarder SEK i EBITA


För ett bättre samhälle

Genom att utveckla hållbara bolag skapas långsiktiga värden. Därför är hållbarhet en integrerad del av ratos affärsstrategi. Ratos har fyra fokusområden för sitt hållbarhetsarbete utifrån vilka vi rapporterar vårt hållbarhetsarbete: Transparens och bolagsstyrning, Affärsetik och antikorruption, Miljö och klimatpåverkan och Medarbetare.

Hållbarhet