It’s all about
people

Det här är Ratos

Vår affärsidé är att utveckla bolag som redan är, eller kan bli marknadsledare. Vi gör det genom att värna bolagens självständighet samtidigt som de får chansen att vara en del av någonting större. Ett nätverk, bestående av 12 nordiska bolag från olika branscher. Där delar vi kunskap och erfarenheter som skapar synergieffekter för varje bolags bästa. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s All About People.

About us

Våra bolag

Våra bolag är uppdelade i tre olika affärsområden: Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Trots sina olikheter, är målet detsamma för dem alla – att bli det mest lönsamma bolaget i sin bransch.


12,200

anställda

12

bolag

38

miljarder SEK i omsättning

1,8

miljarder SEK i EBITA


För ett bättre samhälle

Genom att utveckla hållbara bolag skapas långsiktiga värden. Därför är hållbarhet en integrerad del av ratos affärsstrategi. Ratos har fyra fokusområden för sitt hållbarhetsarbete utifrån vilka vi rapporterar vårt hållbarhetsarbete: Transparensochbolagsstyrning, Affärsetik och antikorruption, Miljö och klimatpåverkan och Medarbetare.

Hållbarhet