Allt handlar om
människor

Det här är Ratos

Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som redan är, eller kan bli, marknadsledare. Vi gör det genom att värna bolagens självständighet samtidigt som de får chansen att vara en del av någonting större. I Ratos nätverk, bestående av nordiska bolag från olika branscher indelade i tre affärsområden, delar vi kunskap och erfarenheter som skapar synergieffekter för varje bolags bästa. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.

Om oss

Ratos Group News

5:21 — 2022-11-30

Möt Johan Arvidsson, ny vd på Diab

Kort intervju med mer om Johans bakgrund och vad som förväntas framöver.

The third round of Ratos BELP has started!

BELP – Business Executive Leadership Program – is a leadership programme for managers and leading talent in the Ratos Family.

4:15 min — 2022-11-16

Ratos vd och koncernchef Jonas Wiström kommenterar tredje kvartalet 2022

Starkt resultat och viktiga steg mot en mer homogen koncern.

7:55 min — 2022-10-25

Möt Jan Krepp, ny vd på KVD

Jan Krepp berättar om sin bakgrund och vad han ser fram emot mest i sitt nya uppdrag

4:20 min — 2022-10-05


Våra bolag

Trots våra bolags olikheter, är målet detsamma för dem alla – att bli det mest lönsamma bolaget i sin bransch.


10 500

anställda

16

bolag

30

miljarder SEK i nettoomsättning

2,2

miljarder SEK i EBITA


För ett bättre samhälle

Genom att utveckla hållbara bolag skapas långsiktiga värden. Därför är hållbarhet en integrerad del av ratos affärsstrategi. Ratos har fyra fokusområden för sitt hållbarhetsarbete utifrån vilka vi rapporterar vårt hållbarhetsarbete: Transparens och bolagsstyrning, Affärsetik och antikorruption, Miljö och klimatpåverkan och Medarbetare.

Hållbarhet