Vår resa startade med de stora teknologiska framsteg som skedde under 1900-talet, få företag har varit så avgörande för svensk handel och industri som Ratos. Ett exempel är alla gamla byggnader och broar i Stockholm, gjorda med stål från oss, som står stadigt än idag. Ett annat är vårt samhällsengagemang. Vi var en av initiativtagarna till Handelshögskolan i Stockholm 1906, som 100 år senare fortfarande är den mest eftertraktade affärsskolan. Ett tredje är vårt samarbete med Scandic Hotels som förändrade hotellindustrin helt och hållet när de skapade bättre rum för fler gäster över hela Sverige.

Även om vi är stolta över vår historia är vi mer stolta över vad den har lärt oss. Bland annat att gamla meriter inte betyder särskilt mycket för att skapa nytt, och att vår framtid ligger i vår egen förmåga att fortsätta utveckla och förändra våra bolag. Att fortsätta generera nya idéer, kapital och de kontakter som behövs för att förverkliga deras potential.

För så länge vi är beredda att anpassa vårt arbete i linje med förändringar i samhället och det som sker runt om oss, så kommer vi också kunna förändra samhället självt. Och i en värld där klimat och miljö påverkar oss mer än någonsin, är bolagens roll också viktigare än någonsin. De är nödvändiga för att driva utvecklingen framåt.

I mer än 150 år har vår drivkraft varit att skapa något nytt, att utveckla bolag och människor, och att bidra till ett bättre samhälle. Den viljan kommer aldrig att försvinna. Och tillsammans med arvet från Söderbergfamiljen, ställer vi in siktet på de nästkommande 150 åren.

Med det förflutna med oss, tänker vi fortsätta att skriva historia. En historia om förändring.