Vår bolagsstyrning

Bolagsstyrningen inom Ratos utgår från svensk lagstiftning, NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta självregleringsorgan.

Styrelsen

Få mer information om Ratos styrelse och dess arbete.

Läs mer

Ledningsgruppen

Få mer information om Ratos ledningsgrupp och deras erfarenhet.

Läs mer

AGM
2024

Årsstämmor

Ta del av både nya och äldre årsstämmor.

Läs mer


2006

2023

Bolagsstyrningsrapporter

Ta del av nuvarande och tidigare bolagstyrnings-rapporter.

LÄS DEN SENASTE RAPPORTEN


SE ALLA RAPPORTER

Kontakta styrelsen och valberedningen

Ratos AB
Mailbox 511
SE-114 11 Stockholm