Målmedvetna sedan 1866

I över 150 år har vi ägt och utvecklat bolag i ett flertal branscher. Målet är att bli den bästa företagsgruppen i norden. Våra kärnvärden – Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor, guidar oss på resan. Dessa är inte bara viktiga ledord för vårt arbete. De definierar hela vår organisation.


10 500

anställda

16

bolag

30

miljarder SEK i nettoomsättning

2,2

miljarder SEK i EBITA


Allt bygger på våra kärnvärden:

Enkelhet,
Tempo i exekvering och
Allt handlar om människor.

Våra principer

Ratos modell för bolagsutveckling bygger på ett antal grundläggande principer för värdeskapande som vi kallar för Ratos Principles. Principerna bygger på erfarenheter av framgångsrikt företagsbyggande och genomsyrar vår organisation, våra bolag och som vägleder oss i vardagen.

Stabilitet - Lönsamhet - Tillväxt

Uthållig lönsamhet ska byggas från grunden och det börjar med stabilitet. Stabilitet handlar bland annat om att skapa en miljö med en god förmåga att förutse bolagets utveckling under den närmaste framtiden. Utan den förmågan blir det svårt att vända ett bolag till lönsamhet.

Därför är prognossäkerheten för omsättning och EBITA en viktig parameter vi följer upp. En bra ledning och en tydlig affärsplan är också nödvändigt. Först efter att stabilitet har uppnåtts kan man börja fokusera på lönsamhet. God lönsamhet är grunden för tillväxt. Bolagens strategi måste bygga på en tydlig insikt om vad som driver bolagets lönsamhet. Här kan det handla om att bland annat förbättra bruttomarginalen och minska andelen fasta kostnader. Ett bra resultat är en lönsamhet som är bättre än övriga bolag i samma bransch samt en tillväxt som är högre än marknadstillväxten. Lönsamhet är grunden för tillväxt. Undantag kan dock göras för bolag som snabbt behöver bygga en marknadsposition. När man ökar fokus på de produkter eller tjänster som är mest lönsamma blir tillväxt ofta en naturlig följd. Det handlar om att fokusera på försäljning, rätt prissättning och lönsamma förvärv.

Visa mer

Linjechefer i ledningsgruppen

För att skapa dynamik i ledningsgruppen och för att hålla ledningsgruppen nära affären och kunderna, bör en ledningsgrupp åtminstone till hälften bestå av linjechefer. Därigenom skapas en bra balans mellan supporttjänster och resultatansvariga nära kunden.

Det som mäts blir gjort – men mät inte allt

Hos alla människor finns en stark drivkraft att åstadkomma goda resultat. Därför kommer saker som mäts att bli bättre. Det gäller dock att inte mäta för många parametrar, det kan leda till en minskad tydlighet. Därför är det viktigt att begränsa antalet mätpunkter.


Prissättning kan alltid förbättras

Prissättning är en viktig åtgärd för att förbättra lönsamheten i varje bolag. När man har en god förståelse för vilket värde man skapar för kunden finns det ofta möjligheter att justera prissättningen, både uppåt och nedåt.

Kunden talar – vi lyssnar

Det är kunden som betalar för lönerna i ett bolag. Att lyssna på kunden gör att man förstår problem och möjligheter, hur marknaden utvecklas och vilket värde bolaget kan tillföra. Med denna förståelse utvecklas produkterbjudande och interna processer.

Kundnöjdhet är därför en viktig parameter som vi följer upp i våra bolag.

Visa mer

Fokusera på styrkorna

Det finns alltid en risk att fokusera på det som går dåligt och att med stora resurser försöka hitta lösningar på detta. Vår erfarenhet är att det är enklare att få något som utvecklas bra att utvecklas bättre, än att få något som utvecklas dåligt att utvecklas bra.

Bolaget ska lägga resurser på, och bygga vidare på, sina styrkor.

Visa mer

Kostnader kan alltid sänkas

Det är en skyldighet mot kunder och ägare att alltid utmana sina kostnader och att bolagets verksamhet i varje steg tillför värde till kunden. Det är ett kontinuerligt arbete att hela tiden förbättra sin operationella effektivitet.

Vår erfarenhet är att bolag som sänkt sina kostnader ofta är förvånade hur pass stora kostnadssänkningar som kan göras utan att påverka verksamheten negativt.

Visa mer

Benchmarking för att mäta och jämföra

Nyckeln till att bestämma om något är bra eller inte är att hitta relevanta jämförelsepunkter. Genom att ta fram benchmark mellan enheter i bolaget, mellan bolag i samma bransch och ta hjälp av extern data kan bolaget utmana sig i att utvecklas vidare och lära sig av andra bolag som utvecklas ännu bättre.

Organisk tillväxt är prioriterat, förvärvad tillväxt med synergier driver också värde

Det mest värdeskapande för ett bolag är organisk vinsttillväxt och därför är detta alltid hög prioritet för Ratos. Förvärvad tillväxt kan driva stora värden om det kombineras med reella synergier på både kostnads- och intäktssidan.


Bolagsstyrning

Principerna avgör vilken bolagsstyrning vi genomför i våra bolag och är helt centrala vid rekrytering av VD:ar och styrelser. Våra bolag ska ha ledningar och styrelser som delar Ratos filosofi.

Värdeskapande åtgärder

I varje bolag finns det prioriterade värdeskapande åtgärder för att ta bolaget till nästa nivå. Initiativen bygger på Ratos Principles. Gemensamt är att initiativen är få och fokuserade.

Ratos nätverk

På Ratos gör vi det möjligt för bolag att växa genom att vara en del av någonting större. En viktig nyckel är att bygga starka nätverk mellan Ratosbolagen. Det finns alltid risk för att bli hemmablind, både i sitt bolag och i sin bransch. För att bli bäst i sitt segment måste man få idéer och perspektiv från andra bolag och branscher.

En historia av entreprenörskap

Allt börjar med viljan att skapa något nytt. Att göra affärer. Att utveckla bolag och människor. Att bidra till samhället och därmed skapa välstånd. Gustaf Söderberg, son till en rådman, bestämmer sig i början av 1800-talet för att arbeta med handel och blir en av staden Åmåls 20 handlande. Hans son, Per Olof (Pelle), blir nordisk försäljare av stålprodukter, flyttar till Stockholm och bildar där 1866 handelsbolaget Söderberg & Haak, som blir Sveriges största stålgrossist. Detta är inledningen till historien om Ratos.

Vår historia

Adress

Ratos AB
Mailbox 511
SE-114 11 Stockholm


Besöksadress:
Sturegatan 10


T:

E:

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss på Ratos?

HITTA OSS HÄR

Arbeta på Ratos

Få möjligheten att utveckla både dig själv och din karriär, tillsammans med målmedvetna och engagerade kollegor.

Karriär