Styrelse

Per-Olof Söderberg

Ordförande


Styrelseledamot sedan 2000 och styrelseordförande sedan december 2017. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. MBA Insead.
Född 1955, svensk.
Styrelseordförande och medgrundare i Söderberg & Partners AB. Styrelseordförande och grundare i föreningen Inkludera. Vice ordförande i Handelshögskolan i Stockholm.
Tidigare koncernchef på Dahl.

Aktier i Ratos (eget och närståendes):
17 538 382 A-aktier, 5 216 622 B-aktier


Visa mer

Mats Granryd

Ledamot


Styrelseledamot sedan 2024. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Född 1962, svensk.
Director General och styrelseledamot i GSMA.
Tidigare vd och koncernchef för Tele2 Group 2010–2016. Ledande befattningar inom Ericsson, bland annat Head of Northern Europe & Central Asia. Har många års erfarenhet som managementkonsult inom telecom. Verksam i FN:s bredbandskommission och var en tidig förespråkare för hållbarhet.

Aktier i Ratos (eget): 0


Visa mer

Ulla Litzén

Ledamot


Styrelseledamot sedan 2016. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.
Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. MBA Massachusetts Institute of Technology. Ekon dr h.c., Handelshögskolan i Stockholm.
Född 1956, svensk.
Styrelseledamot i Electrolux, Epiroc, Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskoleföreningen.
Tidigare vd för W Capital Management AB (helägt av Wallenbergstiftelserna). Ledande befattningar, och medlem av ledningsgruppen, i Investor AB.

Aktier i Ratos (eget): 105 000 B-aktier


Visa mer

Tone Lunde Bakker

Ledamot


Styrelseledamot sedan 2022. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.
Civilekonomexamen från Arizona State University i USA.
Född 1962, norsk.
Vd på Eksfin (Export Finance Norway).
Tidigare landschef för Swedbank i Norge 2017-2021 och Global Head of Cash Management på Danske Bank 2015-2017. Ledande positioner på banker i Norden.

Aktier i Ratos (eget): 2 000 B-aktier


Visa mer

Cecilia Sjöstedt

Ledamot


Styrelseledamot sedan 2024. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.
Civilingenjör, maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Född 1967, svensk.
Vice President & Managing Director för Maquet Critical Care på Getinge.
Tidigare Site Leader & Managing Director samt GSC Director Resins & Technology på Cytiva (Danaher)/GE Healthcare Uppsala 2018-2023. Plant & Site Director (Managing Director) på Galderma/Nestlé Skin Health, Uppsala 2016-2018. Ledande positioner inom svensk och internationell industri. Framför allt inom pappersindustrin, grafisk industri, mat & dryckesindustrin samt Life Science/MedTech.

Aktier i Ratos (eget): 1 000 B-aktier


Visa mer

Jan Söderberg

Vice ordförande


Styrelseledamot sedan 2000 och vice styrelseordförande sedan december  2017. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.
Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.
Född 1956, svensk.
Styrelseordförande i och grundare av Söderbergföretagen. Medlem av rådgivande kommittén i Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Styrelseledamot i Stiftelsen Min stora Dag.
Tidigare befattningar inkluderar vd och koncernchef för Bröderna Edstrand samt ledande befattningar i Dahl Invest AB, Fosselius & Alpen och Esselte.

Aktier i Ratos (eget och närståendes):
14 757 996 A-aktier, 4 706 750 B-aktier


Visa mer

Jonas Wiström

Ledamot, vd och koncernchef


Styrelseledamot sedan 2016. Styrelsens ordförande april 2016 - december 2017. Vd och koncernchef sedan december 2017. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Civilingenjör, KTH Kungliga Tekniska Högskolan.
Född 1960, svensk.
Tidigare vd och koncernchef ÅF, vd och koncernchef Prevas, vd norra Europa Silicon Graphics samt befattningar inom Philips, Saab-Scania och Sun Microsystems.

Aktier i Ratos (eget): 380 000 B-aktier
Teckningsoptioner i Ratos: 600 000
Konvertibler i Ratos: 500 000


Visa mer