Styrelse

Per-Olof Söderberg

Ordförande


Styrelseledamot sedan 2000 och styrelseordförande sedan december 2017.

Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. MBA Insead. Född 1955, svensk.

Styrelseordförande och medgrundare i Söderberg & Partners AB. Styrelseordförande och grundare i föreningen Inkludera. Vice ordförande i Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare koncernchef på Dahl.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Aktier i Ratos (eget och närståendes):
17 483 382 A-aktier, 5 216 622 B-aktier


Visa mer

Ulla Litzén

Ledamot


Styrelseledamot sedan 2016.

Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. MBA Massachusetts Institute of Technology. Ekon dr h.c., Handelshögskolan i Stockholm.
Född 1956, svensk.

Styrelseledamot i Electrolux, Epiroc, Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskoleföreningen.

Tidigare vd för W Capital Management AB (helägt av Wallenbergstiftelserna). Ledande befattningar, och medlem av ledningsgruppen, i Investor AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Aktier i Ratos (eget): 105 000 B-aktier


Visa mer

Tone Lunde Bakker

Ledamot


Styrelseledamot sedan 2022.

Civilekonomexamen från Arizona State University i USA. Född 1962, norsk.

Vd på Eksfin (Export Finance Norway).

Tidigare landschef för Swedbank i Norge 2017-2021 och Global Head of Cash Management på Danske Bank 2015-2017. Ledande positioner på banker i Norden.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Aktier i Ratos (eget): 2 000 B-aktier


Visa mer

Karsten Slotte

Ledamot


Styrelseledamot sedan 2015.

B.Sc. Econ. Född 1953, finsk.

Tidigare vd och koncernchef Karl Fazer-gruppen 2007-2013. Vd för Cloetta-Fazer 2002-2006.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Aktier i Ratos (eget): 8 600 B-aktier


Visa mer

Jan Söderberg

Vice ordförande


Styrelseledamot sedan 2000 och vice styrelseordförande sedan december  2017.

Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Född 1956, svensk.

Styrelseordförande i och grundare av Söderbergföretagen. Medlem av rådgivande kommittén i Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Styrelseledamot i Stiftelsen Min stora Dag.

Tidigare befattningar inkluderar vd och koncernchef för Bröderna Edstrand samt ledande befattningar i Dahl Invest AB, Fosselius & Alpen och Esselte.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Aktier i Ratos (eget och närståendes): 14 557 996 A-aktier, 4 706 750 B-aktier


Visa mer

Jonas Wiström

Ledamot, vd och koncernchef


Styrelseledamot sedan 2016. Styrelsens ordförande april 2016 - december 2017. Vd och koncernchef sedan december 2017.

Civilingenjör KTH Kungliga Tekniska Högskolan. Född 1960, svensk.

Tidigare vd och koncernchef ÅF, vd och koncernchef Prevas, vd norra Europa Silicon Graphics samt befattningar inom Philips, Saab-Scania och Sun Microsystems.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Aktier i Ratos (eget): 350 000 B-aktier
Teckningsoptioner i Ratos: 550 000
Konvertibler i Ratos: 350 000


Visa mer