Styrelse

Per-Olof Söderberg

Ordförande


Styrelseledamot sedan 2000 och styrelseordförande sedan december 2017.

Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. MBA Insead. Född 1955, svensk.

Styrelseordförande och medgrundare i Söderberg & Partners AB. Styrelseordförande och grundare i föreningen Inkludera. Vice ordförande i Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare koncernchef på Dahl.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Aktier i Ratos (eget och närståendes): 16 714 396 A-aktier, 5 136 622 B-aktier


Visa mer

Ulla Litzén

Ledamot


Styrelseledamot sedan 2016.

Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. MBA Massachusetts Institute of Technology. Ekon dr h.c., Handelshögskolan i Stockholm.
Född 1956, svensk.

Styrelseledamot i Electrolux, Epiroc, Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskoleföreningen.

Tidigare VD för W Capital Management AB (helägt av Wallenbergstiftelserna). Ledande befattningar, och medlem av ledningsgruppen, i Investor AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Aktier i Ratos (eget): 105 000 B-aktier


Visa mer

Tone Lunde Bakker

Ledamot


Styrelseledamot sedan 2022.

Civilekonomexamen från Arizona State University i USA. Född 1962, norsk.

VD på Eksfin (Export Finance Norway).

Tidigare landschef för Swedbank i Norge 2017-2021 och Global Head of Cash Management på Danske Bank 2015-2017. Ledande positioner på banker i Norden.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Aktier i Ratos (eget): 0


Visa mer

Karsten Slotte

Ledamot


Styrelseledamot sedan 2015.

B.Sc. Econ. Född 1953, finsk.

Styrelseledamot i Conficap.

Tidigare VD och koncernchef Karl Fazer-gruppen 2007-2013. VD för Cloetta-Fazer 2002-2006.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Aktier i Ratos (eget): 8 600 B-aktier


Visa mer

Helena Svancar

Ledamot


Styrelseledamot sedan 2022.

Masterexamen Handelshögskolan i Stockholm. Född 1975, svensk/österrikisk.

Partner i Verdane.

Tidigare Global Head of M&A på Ericsson 2018-2022. Managing Director på Deutsche Bank där hon var Head of Corporate Finance 2007-2017. Medverkat i och ansvarat för en mängd större internationella M&A-transaktioner.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Aktier i Ratos (eget): 1 000 B-aktier


Visa mer

Jan Söderberg

Vice ordförande


Styrelseledamot sedan 2000 och vice styrelseordförande sedan december  2017.

Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Född 1956, svensk.

Styrelseordförande i och grundare av Söderbergföretagen. Medlem av rådgivande kommittén i Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Styrelseledamot i Stiftelsen Min stora Dag.

Tidigare befattningar inkluderar VD och koncernchef för Bröderna Edstrand samt ledande befattningar i Dahl Invest AB, Fosselius & Alpen och Esselte.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Aktier i Ratos (eget och närståendes): 14 517 996  A-aktier, 4 706 750 B-aktier


Visa mer

Jonas Wiström

Ledamot, vd och koncernchef


Styrelseledamot sedan 2016. Styrelsens ordförande april 2016 - december 2017. Vd och koncernchef sedan december 2017.

Civilingenjör KTH Kungliga Tekniska Högskolan. Född 1960, svensk.

Vice ordförande i Business Sweden.

Tidigare vd och koncernchef ÅF, vd och koncernchef Prevas, vd norra Europa Silicon Graphics samt befattningar inom Philips, Saab-Scania och Sun Microsystems.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Aktier i Ratos (eget): 310 000 B-aktier
Teckningsoptioner i Ratos: 500 000
Konvertibler i Ratos: 400 000


Visa mer