Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 30 september 2022 till cirka 71 500.

30 september 2022
Kapital % Röster %
Familjen Söderberg med bolag 20,76 44,84
Torsten Söderbergs Stiftelse 8,63 12,56
Ragnar Söderbergs stiftelse 8,39 16,78
Spiltan Fonder 3,41 1,02
State Street Bank and Trust CO, W9 3,36 1,01
Didner & Gerge Fonder 2,60 0,78
Avanza Pension 2,28 0,78
JP Morgan Chase Bank NA, W9 2,20 0,66
RBCB Lux Ucits Ex-Mig 1,83 0,55
Nordea Investment Funds 1,51 0,45