Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 31 december 2020 till cirka 53 400.

31 december 2020
Kapital % Röster %
Familjen Söderberg med bolag 19,83 44,66
Torsten Söderbergs Stiftelse 8,68 12,58
Ragnar Söderbergs stiftelse 8,50 16,82
State Street Bank and Trust CO, W9 4,34 1,29
Spiltan Fonder 2,78 0,83
Avanza Pension 2,09 0,68
CBNY-Norges Bank 1,84 0,55
BNY Mellon NA (former Mellon), W9 1,72 0,51
RBC Investor Services Bank 1,58 0,47
JP Morgan Chase Bank N.A. 1,39 0,41