Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 31 mars 2021 till cirka 63 800.

31 mars 2021
Kapital % Röster %
Familjen Söderberg med bolag 19,64 44,28
Torsten Söderbergs Stiftelse 8,68 12,58
Ragnar Söderbergs stiftelse 8,49 16,82
State Street Bank and Trust CO, W9 4,84 1,44
Spiltan Fonder 2,78 0,83
Avanza Pension 2,27 0,74
BNY Mellon NA (former Mellon), W9 1,62 0,48
CBNY-Norges Bank 1,45 0,43
JP Morgan Chase Bank N.A. 1,33 0,40
RBC Investor Services Bank 1,27 0,38