Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 30 december 2022 till cirka 70 900.

30 december 2022
Kapital % Röster %
Familjen Söderberg med bolag 20,74 44,83
Torsten Söderbergs Stiftelse 8,63 12,56
Ragnar Söderbergs stiftelse 8,39 16,77
State Street Bank and Trust CO, W9 3,49 1,05
Spiltan Fonder 3,41 1,02
Avanza Pension 2,43 0,83
Didner & Gerge Fonder 2,30 0,69
JP Morgan Chase Bank NA, W9 2,23 0,67
RBCB Lux Ucits Ex-Mig 1,84 0,55
Nordea Investment Funds 1,54 0,46