Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 31 mars 2022 till cirka 74 300.

31 mars 2022
Kapital % Röster %
Familjen Söderberg med bolag 20,14 44,69
Torsten Söderbergs Stiftelse 8,66 12,58
Ragnar Söderbergs stiftelse 8,42 16,79
State Street Bank and Trust CO, W9 3,49 1,05
Spiltan Fonder 3,01 0,90
Didner & Gerge Fonder 2,58 0,77
Avanza Pension 2,52 0,86
RBCB Lux Ucits Ex-Mig 1,92 0,57
JP Morgan Chase Bank N.A. 1,64 0,49
Nordea Investment Funds 1,47 0,44