Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 30 september 2020 till cirka 52 000.

30 september 2020
Kapital % Röster %
Familjen Söderberg med bolag 19,64 44,50
Torsten Söderbergs stiftelse 8,68 12,58
Ragnar Söderbergs Stiftelse 8,50 16,82
State Street Bank and Trust CO, W9 4,09 1,22
Spiltan Fonder 2,78 0,83
Avanza Pension 1,94 0,62
CBNY-Norges Bank 1,85 0,55
BNY Mellon SA/NV (former BNY), W8IMY 1,49 0,45
BNY Mellon NA (former Mellon), W9 1,45 0,43
RBC Investor Services Bank 1,34 0,40