Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 30 juni 2021 till cirka 72 200.

30 juni 2021
Kapital % Röster %
Familjen Söderberg med bolag 19,84 44,64
Torsten Söderbergs Stiftelse 8,68 12,58
Ragnar Söderbergs stiftelse 8,49 16,82
State Street Bank and Trust CO, W9 4,27 1,27
Spiltan Fonder 2,78 0,83
Avanza Pension 2,38 0,79
CBNY-Norges Bank 1,44 0,43
BNY Mellon NA (former Mellon), W9 1,40 0,42
Carnegie Fonder 1,39 0,41
JP Morgan Chase Bank N.A. 1,31 0,39