Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 30 juni 2020 till cirka 51,700.

30 juni 2020
Kapital % Röster %
Familjen Söderberg med bolag 19.65 44.51
Torsten Söderbergs stiftelse 8.68 12.58
Ragnar Söderbergs Stiftelse 8.64 16.87
State Street Bank and Trust CO, W9 3.56 1.06
Spiltan Fonder 2.78 0.83
CBNY-Norges Bank 1.93 0.58
Avanza Pension 1.86 0.60
BNY Mellon SA/NV, W8IMY 1.55 0.46
RoosGruppen 1.45 0.43
RBC Investor Services Bank 1.34 0.40