Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 30 september 2021 till cirka 73 600.

30 september 2021
Kapital % Röster %
Familjen Söderberg med bolag 19,82 44,62
Torsten Söderbergs Stiftelse 8,66 12,58
Ragnar Söderbergs stiftelse 8,48 16,81
State Street Bank and Trust CO, W9 4,08 1,22
Spiltan Fonder 3,01 0,90
Avanza Pension 2,31 0,77
BNY Mellon NA (former Mellon), W9 1,47 0,44
Nordea Investment Funds 1,44 0,43
Carnegie Fonder 1,42 0,42
JP Morgan Chase Bank N.A. 1,42 0,43