Jonas Wiström

Vd och koncernchef samt styrelseledamot


Vd och koncernchef sedan december 2017 samt styrelseledamot sedan 2016. Styrelsens ordförande april 2016 - december 2017. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Civilingenjör KTH Kungliga Tekniska Högskolan
Född 1960, svensk
Tidigare vd och koncernchef ÅF
Vd och koncernchef Prevas
Vd norra Europa Silicon Graphics
Befattningar inom Philips, Saab-Scania och Sun Microsystems

Aktier i Ratos (eget): 380 000 B-aktier
Teckningsoptioner i Ratos: 450 000
Konvertibler i Ratos: 350 000


Visa mer

Christian Johansson Gebauer

President Business Area Construction & Services


Civilingenjör, Linköpings universitet
Född 1980, svensk
Anställd på Ratos sedan 2014
Skanska 2011-2014
McKinsey & Co 2008-2011
Toyota 2005-2008

Aktier i Ratos (eget): 20 000 B-aktier
Teckningsoptioner i Ratos: 375 000
Konvertibler i Ratos: 512 400


Visa mer

Anders Slettengren

Executive Vice President


President Business Area Consumer, President Business Area Industry, Head of Talent Management.
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Född 1968, svensk
Anställd på Ratos sedan 2018
VD Industrifonden 2014-2018
Novax 2001-2014, som VD 2006-2014
Microsoft 1995-2001
Unilever 1993-1995

Aktier i Ratos (eget): 10 000 B-aktier
Teckningsoptioner i Ratos: 300 200
Konvertibler i Ratos: 165 800


Visa mer

Magnus Stephensen

Chefsjurist


Legal & Compliance.
Jur. kand. Uppsala universitet
Född 1980, svensk och isländsk
Anställd på Ratos sedan 2017
Modern Times Group MTG AB (publ) 2012-2017
Linklaters Advokatbyrå AB 2005-2012

Teckningsoptioner i Ratos: 375 000
Konvertibler i Ratos: 451 500


Visa mer

Josefine Uppling

Vice President Communication & Sustainability


Statsvetare, Uppsala universitet
Född 1982, svensk
Anställd på Ratos sedan 2021
Head of Group Public Affairs, Swedbank och Swedbank Robur 2018-2021
Head of Group Press Office, Swedbank och Swedbank Robur 2017-2018
Analys- och Kommunikationschef, Mäklarsamfundet 2015-2017

Teckningsoptioner i Ratos: 87 500
Konvertibler i Ratos: 87 500


Visa mer

Jonas Ågrup

CFO och IR


Civilekonom, Stockholms universitet
Född 1960, svensk
Anställd på Ratos sedan 2020
Group CFO Munters 2011–2019
Group CFO ÅF 2007–2011
Olika positioner inom WM-Data, Cardo och Atlas Copco

Aktier i Ratos (eget): 55 000 B aktier
Teckningsoptioner i Ratos: 275 000
Konvertibler i Ratos: 275 000


Visa mer