Affärsidé

Ratos affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande.


Investeringsstrategi

Ratos fokus och mål är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar verksamhetsutveckling i sina bolag.

Ratos har följande kriterier för nyinvesteringar och långsiktiga innehav:

  • Marknadsledande eller förmåga att bli.
  • Högsta lönsamhet i sin bransch.
  • Förmåga att skapa bra kassaflöde över tid.
  • Starkt varumärke.
  • Kunna dra fördel av Ratos nätverk.
  • Plattform för tilläggsförvärv.

Ratos eftersträvar snabba förbättringar i våra bolag, men är en långsiktig ägare. Vi äger våra bolag så länge vi anser oss vara den bästa ägaren.


Finansiella mål

Ratos finansiella mål fokuserar på vinstutvecklingen i bolagsportföljen samt aktiens totalavkastning.

  • 1. Vinsten i bolagsportföljen ska öka varje år.
  • 2. Totalavkastningen för Ratosaktien ska över tid vara bättre än genomsnittet på Nasdaq Stockholm.