Affärsidé

Ratos affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden:
- Enkelhet
- Tempo i exekvering
- Allt handlar om människor

Ratos möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.


Investeringsstrategi

Ratos eftersträvar snabba förbättringar i bolagen, men är en långsiktig ägare med långsiktigt hållbar lönsamhet i fokus.

Vi tittar på följande faktorer och gör följande avvägningar vid nyinvesteringar:

PLATTFORMSFÖRVÄRV
- Marknadsledande bolag, eller bolag med möjlighet att bli marknadsledande med betydande EBITA
- Bolaget kan vara en nödvändig pusselbit för att konsolidera en fragmenterad marknad och finnas i en attraktiv och växande marknad
- Hög kvalitet med stabil historik
- Kompetent vd och ledning som kan bidra till Ratoskoncernen

ANGRÄNSANDE FÖRVÄRV
- Förvärvet identifieras av Ratos
- Bolaget finns i samma eller närliggande bransch till annat Ratosägt bolag
- Tydliga mjuka synergier
- Integrationsmöjligheter med annat Ratosbolag kan finnas, men är inte nödvändigt

TILLÄGGSFÖRVÄRV
- Förvärven sker genom decentraliserade processer som drivs av bolagen – Ratos ledning bidrar med expertis och erfarenhet vid behov
- Bolaget ska bidra till konsolidering av en bransch
- Attraktiv värdering och låg risk
- Tydliga kostnads- och intänktssynergier


Finansiella mål

EBITA-TILLVÄXT
- EBITA ska uppgå till minst 3 miljarder SEK år 2025.

SKULDSÄTTNINGSGRAD
- Nettoskuld, exklusive finansiell leasingskuld i förhållande till EBITDA bör normalt uppgå till 1,5–2,5x.

UTDELNINGSANDEL
- Utdelningsandelen uppgår normalt sett till 30–50 procent av resultatet efter skatt, exklusive realisationsvinster och realisationsförluster, hänförligt till moderbolagets ägare.