Affärsidé

Ratos affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande.

Ratos är en bolagsgrupp som möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.


Investeringsstrategi

Ratos eftersträvar snabba förbättringar i bolagen, men är en långsiktig ägare med långsiktigt hållbar lönsamhet i fokus.

Vi tittar på följande faktorer och gör följande avvägningar vid nyinvesteringar:

TILLÄGGSFÖRVÄRV
- Förvärven sker genom decentraliserade processer som drivs av bolagen
– Ratos ledning bidrar med expertis och erfarenhet vid behov
- Bolaget ska bidra till konsolidering av en bransch
- Attraktiv värdering och låg risk
- Tydliga kostnads- och intänktssynergier

ANGRÄNSANDE FÖRVÄRV
- Förvärvet identifieras av Ratos
- Bolaget finns i samma – eller närliggande bransch till annat Ratosägt bolag
- Tydliga mjuka synergier
- Integrationsmöjligheter med annat Ratosbolag kan finnas, men är inte nödvändigt

PLATTFORMSFÖRVÄRV
- Marknadsledande bolag, eller bolag med möjlighet att bli marknadsledande med betydande EBITA
- Bolaget kan vara en nödvändig pusselbit för att konsolidera en fragmenterad marknad och finnas i en attraktiv och växande marknad
- Hög kvalitet med stabil historik
- Kompetent VD och ledning som kan bidra till Ratosfamiljen


Finansiella mål

EBITA-TILLVÄXT
- EBITA ska uppgå till minst 3 miljarder SEK år 2025.

NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD
- Nettoskuld i förhållande till EBITDA bör normalt uppgå till 1,5-2,5x.

UTDELNINGSANDEL
- Utdelningsandelen uppgår normalt sett till 30–50 procent av resultatet efter skatt, exklusive realisationsvinster och realisationsförluster, hänförligt till moderbolagets ägare.