Nyckeltal

  2020 2019 2018 2017 2016
Resultat före skatt, MSEK 873 718 -107 658 -890
Resultat/resultatandelar från bolag, MSEK 1 038 3103) 566 679 295
Realisationsresultat, MSEK   31 62 596 1,672
Eget kapital1), MSEK 9 366 9,298 8,701 9,660 11,283
Utdelning2), MSEK 303 207 160 638 723
Avkastning på eget kapital, % 7 7 -5 3 -4
Soliditet, % 39 38 43 46 45

1) Hänförligt till moderbolagets ägare.
2) Avser utdelning på stamaktier. Inklusive preferensaktier 2016.
3) Inkluderar IFRS 16-effekt.