Villkor för utestående konvertibler per 28 mars 2024

 

Löptid Förfallodatum Teckningskurs,
kr/aktie
Konverteringskurs,
kr/aktie
Rätt att köpa
antal aktier
Antal utestående konvertibler Motsvarande
antal aktier
2020-06-01 2024-05-31 22,65 22,65 1 200 000 200 000
2021-04-01 2025-06-30 47,50 47,50 1 908 100 908 100
2022-05-27 2026-08-31 48,91 48,91 1 977 500 977 500
2023-05-26 2027-08-31 35,36 35,36 1 990 000 990 000
          3 075 600 3 075 600

Villkor för utestående teckningsoptioner per 29 februari 2024

 

Löptid Förfallodatum
Options-premie,
kr
Teckningskurs,
kr/aktie
Lösenkurs
Rätt att köpa
antal aktier
Antal utgivna
teckningsoptioner
Antal återköpta och utnyttjade teckningsoptioner Motsvarande
antal aktier
2019-06-14 2024-06-14 3,93 1) 24,98 1 518 700 -418 700 100 000
2021-04-01 2024-11-29 10,102) 41,383) 1 752 500 -40 000 712 500
2022-05-27 2025-12-15 10,922) 43,134) 1 832 500 -32 500 800 000
2023-05-26 2026-12-15 8,572) 31,525) 1 650 000   650 000
          2 753 700 -491 200 2 262 500

 

1) Då teckningsoptionerna erbjöds kostnadsfritt till deltagarna erhåller de en förmån motsvarande marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid tilldelning (optionspremien). Nettokostnaden för deltagare, efter subventionering, uppgår till cirka 50 procent av förmånsvärdet.

2) Då teckningsoptionerna erbjöds kostnadsfritt till deltagarna erhåller de en förmån motsvarande marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid tilldelning (optionspremien). Nettokostnaden för deltagare, efter subventionering, uppgår till cirka 25 procent av förmånsvärdet.

3) Förutsatt att aktiekursen vid lösentillfället uppgår till minst SEK 47,443 (aktuell Hurdle rate).

4) Förutsatt att aktiekursen vid lösentillfället uppgår till minst SEK 48,152 (aktuell Hurdle rate).

5) Förutsatt att aktiekursen vid lösentillfället uppgår till minst SEK 35,675 (aktuell Hurdle rate).