Villkor för utestående konvertibler per 3 november 2022

 

Löptid Förfallodatum Teckningskurs,
kr/aktie
Konverteringskurs,
kr/aktie
Rätt att köpa
antal aktier
Antal utestående konvertibler Motsvarande
antal aktier
2020-06-01 2024-05-31 22,65 22,65 1 927 500 927 500
2021-04-01 2025-06-30 47,50 47,50 1 908 100 908 100
2022-05-27 2026-08-31 48,91 48,91 1 977 500 977 500
          2 813 100 2 813 100

Villkor för utestående teckningsoptioner per 3 november 2022

 

Löptid Förfallodatum
Options-premie,
kr
Teckningskurs,
kr/aktie
Lösenkurs
Rätt att köpa
antal aktier
Antal utgivna
teckningsoptioner
Antal återköpta och utnyttjade teckningsoptioner Motsvarande
antal aktier
2018-06-08 2023-06-08 3,30 1) 31,37 1 515 472 -435 472 80 000
2019-06-14 2024-06-14 3,93 1) 28,70 1 518 700 -89 500 429 200
2020-06-01 2025-04-30 3,87 23,07 1 55 000 -5 000 50 000
2021-04-01 2024-11-29 10,101) 44,93 1 752 500 -27 500 725 000
2022-05-27 2025-12-15 10,92 46,61 1 832 500 -20 000 812 500
          2 674 172 -577 472 2 096 700

 

1) Då teckningsoptionerna erbjöds kostnadsfritt till deltagarna erhåller de en förmån motsvarande marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid tilldelning (optionspremien). Nettokostnaden för deltagare, efter subventionering, uppgår till cirka 50 procent av förmånsvärdet.