Villkor för utestående konvertibler per 8 december 2020

 

Löptid Förfallodatum Teckningskurs,
kr/aktie
Konverteringskurs,
kr/aktie
Rätt att köpa
antal aktier
Antal konvertibler Motsvarande
antal aktier
2018-06-08 2022-06-30 26,64 26,64 1 724 528 724 528
2019-06-14 2023-06-30 27,25 27,25 1 751 300 751 300
2020-06-01 2024-05-31 22,65 22,65 1 927 500 927 500
          2 403 328 2 403 328

Villkor för utestående teckningsoptioner per 8 december 2020

 

Löptid Förfallodatum
Optionspremie,
kr
Teckningskurs,
kr/aktie
Rätt att köpa
antal aktier
Antal
teckningsoptioner
Antal återköpta Motsvarande
antal aktier
2018-06-08 2023-06-08 3,30 1) 35,08 1 515 472 -85 661 429 811
2019-06-14 2024-06-14 3,93 1) 32,61 1 518 700   518 700
2020-06-01 2025-04-30 3,87 27,13 1 55 000   55 000
          1 089 172 -85 661 1 003 511

1) Då teckningsoptionerna erbjöds kostnadsfritt till deltagarna erhåller de en förmån motsvarande marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid tilldelning (optionspremien). Nettokostnaden för deltagare, efter subventionering, uppgår till cirka 50 procent av förmånsvärdet.

Villkor för utestående köpoptioner per 8 december 2020

 

Löptid Förfallodatum Pris/option, kr Lösenkurs, kr Utestående antal optioner Motsvarande antal aktier
KO 16 B 2021-03-19 4,80 39,60 453 000 453 000
KO 17 B 2022-03-18 4,50 40,50 242 500 242 500
        695 500 695 500