Villkor för utestående konvertibler per 31 maj 2023

 

Löptid Förfallodatum Teckningskurs,
kr/aktie
Konverteringskurs,
kr/aktie
Rätt att köpa
antal aktier
Antal utestående konvertibler Motsvarande
antal aktier
2020-06-01 2024-05-31 22,65 22,65 1 890 000 890 000
2021-04-01 2025-06-30 47,50 47,50 1 908 100 908 100
2022-05-27 2026-08-31 48,91 48,91 1 977 500 977 500
2023-05-26 2027-08-31 35,36 35,36 1 990 000 990 000
          3 765 600 3 765 600

Villkor för utestående teckningsoptioner per 31 maj 2023

 

Löptid Förfallodatum
Options-premie,
kr
Teckningskurs,
kr/aktie
Lösenkurs
Rätt att köpa
antal aktier
Antal utgivna
teckningsoptioner
Antal återköpta och utnyttjade teckningsoptioner Motsvarande
antal aktier
2019-06-14 2024-06-14 3,93 1) 27,19 1 518 700 -89 500 429 200
2020-06-01 2025-04-30 3,87 21,52 1 55 000 -5 000 50 000
2021-04-01 2024-11-29 10,102) 43,513) 1 752 500 -40 000 712 500
2022-05-27 2025-12-15 10,922) 45,184) 1 832 500 -32 500 800 000
2023-05-26 2026-12-15 8,572) 33,635) 1 650 000   650 000
          2 808 700 -167 000 2 641 700

 

1) Då teckningsoptionerna erbjöds kostnadsfritt till deltagarna erhåller de en förmån motsvarande marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid tilldelning (optionspremien). Nettokostnaden för deltagare, efter subventionering, uppgår till cirka 50 procent av förmånsvärdet.

2) Då teckningsoptionerna erbjöds kostnadsfritt till deltagarna erhåller de en förmån motsvarande marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid tilldelning (optionspremien). Nettokostnaden för deltagare, efter subventionering, uppgår till cirka 25 procent av förmånsvärdet.

3) Förutsatt att aktiekursen vid lösentillfället uppgår till minst SEK 49,109.

4) Förutsatt att aktiekursen vid lösentillfället uppgår till minst SEK 49,881.

5) Förutsatt att aktiekursen vid lösentillfället uppgår till minst SEK 36,993.