Villkor för utestående konvertibler per 1 juni 2020

 

Löptid Förfallodatum Teckningskurs,
kr/aktie
Konverteringskurs,
kr/aktie
Rätt att köpa
antal aktier
Antal konvertibler Motsvarande
antal aktier
2018-06-08 2022-06-30 26.64 26.64 1 724,528 724,528
2019-06-14 2023-06-30 27.25 27.25 1 751,300 751,300
2020-06-01 2024-05-31 22.65 22.65 1 927,500 927,500
          2,403,328 2,403,328

Villkor för utestående teckningsoptioner per 1 juni 2020

 

Löptid Förfallodatum
Optionspremie,
kr
Teckningskurs,
kr/aktie
Rätt att köpa
antal aktier
Antal
teckningsoptioner
Antal återköpta Motsvarande
antal aktier
2018-06-08 2023-06-08 3.30 1) 36.22 1 515,472 -85,661 429,811
2019-06-14 2024-06-14 3.93 1) 33.81 1 518,700   518,700
2020-06-01 2025-04-30 3.87 28.38 1 55,000   55,000
          1,089,172 -85,661 1,003,511

1) Då teckningsoptionerna erbjöds kostnadsfritt till deltagarna erhåller de en förmån motsvarande marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid tilldelning (optionspremien). Nettokostnaden för deltagare, efter subventionering, uppgår till cirka 50 procent av förmånsvärdet.

Villkor för utestående köpoptioner per 1 juni 2020

 

Löptid Förfallodatum Pris/option, kr Lösenkurs, kr Utestående antal optioner Motsvarande antal aktier
KO 16 B 2021-03-19 4.80 40.70 453,000 453,000
KO 17 B 2022-03-18 4.50 42.80 242,500 242,500
        695,500 695,500