Expin Group

www.expin.se

Experter på att bygga säker och hållbar infrastruktur i Norden


260

medarbetare

3

länder

10%

organisk tillväxt


Kritisk infrastruktur när den är som starkast

Expin Group är en fullserviceaktör som levererar nybyggnation, ombyggnation och underhåll för samtliga spårinfrastrukturägare i Norden. Bolagen är specialister på BEST-arbeten och har erfarenhet av att driva såväl totalentreprenader som utförandeentreprenader inom bana, el signal och tele.

Operativa bolag inom Expin Group:

  • Elektrosignal Infra - experter på el-, signal- och teleinstallationer till spårbunden infrastruktur i Sverige.
  • NVBS-bolagen - experter på projekt inom samhällskritisk infrastruktur i Sverige och Norge.
  • Prador Infra - experter på projekt och underhåll av anläggningar för spårbunden Infrastruktur i Sverige.
  • Ratatek - experter på elektrifiering av spårbunden infrastruktur i Finland och Sverige.
  • Sportek - experter på byggnation av spårbunden infrastruktur i Norge.
  • Svenska Mätteknikgruppen - experter på anläggnings- och byggutsättning, maskinstyrning och projekteringar.
  • TKBM Entreprenad - Experter på mindre anläggningsentreprenader i Mälardalen.

94%

Ratos ägarandel

2022

förvärvstillfälle

Meddelägare

Nyckelpersoner i bolaget 6%

Ledarskap

Robert Röder, vd
Christian Johansson Gebauer, ordförande