;

Danmarks högsta kontorsbyggnad snart på plats i Sydhavnen i Århus

2023-11-15

Innan sommaren ingick airteam ett avtal med Aarsleff och Ejendomsselskabet Olav de Linde om ventilationskontraktet för Aarhus nästa höghus.

"Mindet", som byggnaden kallas, byggs av Ejendomsselskabet Olav De Linde. Huset kommer att ha 39 våningar och två källarvåningar. När byggnaden står klar kommer den att vara nästan 143 meter hög, och kommer därför att synas från hela Århus.


Artikel i relaterad länk