Delårsrapport

Kvartal 3, 2021


Rapporten publiceras 25 oktober kl 07.00.

Klockan 09.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 583 54 strax före klockan 09.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.com där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt från det att rapporten offentliggjorts.

Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.com.

25 oktober kl 09.00: Audiocast telekonferens, kv 3, 2021