Delårsrapport

Kvartal 1, 2021


Rapporten publiceras kl 07.00.

Klockan 09.00 den 30 april hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 583 59 strax före klockan 09.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.com där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt från det att rapporten offentliggjorts.

Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.com.

30 april kl 09.00: Audiocast telekonferens, kv 1, 2021