Aibel förlänger avtal med Equinor

2022-02-15

Equinor förlänger avtal med Aibel gällande underhålls- och modifieringstjänster på norska kontinentalsockeln. Aibel uppskattar att värdet på avtalsförlängningen uppgår till cirka 5,5 miljarder NOK. Aibel kommer att arbeta med fortlöpande förbättringar, digitalisering av processer, samt bidra till en hållbar utveckling på den norska kontinentalsockeln.


Aibels ramavtal med Equinor gällande underhåll och modifieringar består av tio installationer till havs och fem anläggningar på land, och avtalet utgör en betydande del av Aibels verksamhet. Det nuvarande avtalet löper ut i slutet av februari 2023. Efter förlängningen löper avtalet till februari 2026.

”Som ägare är vi stolta över Aibel och tacksamma för Equinors förtroende. Det innebär att vi säkrar arbetstillfällen och det är ett styrkebesked för Aibels framtida verksamhet”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseledamot i Aibel samt President Business Area Construction and Services, Ratos.

Framöver kommer Aibel och Equinor att fortsätta arbeta mot ett flertal gemensamma mål inom säkerhet, hälsa och miljö, effektiviseringar, ny teknik samt implementering av digitala verktyg. Stort fokus kommer dessutom att läggas på leveranser med låga koldioxidutsläpp.

”Ramavtalet är mycket viktigt för Aibel. Underhålls- och modifieringsavtal ger en betydande aktivitet, inte minst i Nordnorge, och vi är mycket glada över att bygga vidare på vår långvariga relation med Equinor. Avtalet innebär långsiktig förutsägbarhet för de cirka 1 000 medarbetare som regelbundet arbetar med underhålls- och modifieringstjänster med bas på våra kontor, varv samt installationer både på land och till havs”, säger Mads Andersen, koncernchef och VD, Aibel.

Om Aibel
Aibel är en heltäckande leverantör av innovativa och hållbara lösningar. Bolaget bygger och underhåller kritisk infrastruktur för energibolag och är en av de största leverantörerna på norska kontinentalsockeln. Aibel har en ledande ställning inom elektrifiering av olje- och gasinstallationer till havs samt raffinaderier på land och är en betydande leverantör till den europeiska industrin för havsbaserad vindkraft. Över 4 300 kompetenta medarbetare arbetar nära kunderna på bolagets kontor i Norge, Thailand och Singapore. Dessutom äger Aibel två moderna varv i Haugesund (Norge) och ett i Laem Chabang (Thailand), med betydande prefabricerings- och konstruktionskapacitet.


För ytterligare information:
Christian Johansson Gebauer, styrelsemedlem i Aibel samt President Business Area Construction and Services, Ratos, +46 8 700 17 00
Mads Andersen, VD och koncernchef, Aibel, +47 982 96 501
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21


Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 13 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 36 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.