Aibel-konsortium vinner större kontrakt inom offshore wind

2019-05-07

Den europeiska nätoperatören TenneT har tilldelat ett konsortium bestående av Aibel / Keppel ett kontrakt för leverans av en HVDC*-plattform samt en landbaserad konverteringsplattform till offshore nätverksanslutningssystemet DolWin5. ABB kommer att leverera HVDC-elsystemet. Ordersumman som inte är offentlig är ett av Aibels hittills större vunna kontrakt.


Aibels uppdrag inom konsortiet, i vilket de har en andel om 50%, är projektering, ingenjörstjänster och inköp, medan Keppels varv i Singapore kommer att bygga konverteringsplattformen. Aibel är även ansvariga för att installera ABB:s HVDC-konverteringsutrustning, samt att slutföra, transportera och installera plattformen på fältet.

DolWin5 kommer att installeras i DolWin-klustret på den tyska sockeln i Nordsjön, där de övriga tre DolWin-plattformarna redan är i drift. Bland dem återfinns DolWin beta, Aibels första vindplattform, levererad 2015. DolWin5 beräknas vara klart för leverans till kund under år 2024.

”Det är mycket glädjande att Aibel tilldelats detta stora och viktiga kontrakt, vilket är ett bevis på att bolaget stärker sin position som leverantör i offshore vindsegmentet”, säger Jonas Wiström, VD för Ratos.

* HVDC (high-voltage,direct current) är ett system för överföring av elektrisk energi över stora avstånd med hjälp av likström.

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och pressansvarig Ratos, 08-700 17 98 

Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.