Aibel tilldelas stort Equinor-kontrakt i Hammerfest, Norge

2020-09-02

Aibel har blivit tilldelade ett kontrakt för att öka kapacitet för gasutvinning samt i ett nästa steg arbeta för att minska Co2-utsläpp från fältet Snøhvit, ett naturgasfält på norska kontinentalsockeln utanför Hammerfest. Det är Equinor som genom parterna i Snøhvit Unit* har tilldelat Aibel kontraktet.


Kontraktet är ett så kallat FEED-kontrakt (Front-end engineering) vilket innebär förprojektering och design på LNG-anläggningen i Hammerfest. Kontraktets värde uppskattas till 140 miljoner norska kronor. Avtalet innehåller också en option för vart och ett av delprojekten i en implementeringsfas, inklusive design, upphandling, konstruktion och installation (EPCI) för kompression och elektrifiering. Optionens värde är av betydande storlek**.


Aibels uppgift i FEED-fasen är tvådelat: Det första delprojektet omfattar byggandet av en landbaserad kompressionsanläggning på LNG-anläggningen i Hammerfest. Det andra delprojektet är relaterat till att undersöka möjligheten till elektrifiering av LNG-anläggningen i Hammerfest för att minska koldioxidavtrycket från Snøhvit till ett minimum.


"Vi är glada över att bli en del av den fortsatta utvecklingen av den framtida LNG-anläggningen på Melkøya utanför Hammerfest, där vi redan har en lång och god historia från vårt modifierings- och underhållskontrakt. Samtidigt är vi mycket glada över att Equinor har valt oss som partner för viktiga projekt på den norska kontinentalsockeln för tredje gången på kort tid”, säger Mads Andersen VD på Aibel och hänvisar till kontrakten för elektrifiering av Gina Krog och Sleipner samt portföljavtalet för Oseberg.


"Vi är stolta över att Aibel återigen får förtroende från Equinor för att bidra till övergången till en renare och mer hållbar verksamhet på den norska kontinentalsockeln", säger Christian Johansson Gebauer, chef för affärsområdet Construction & Services på Ratos.


Projektet hanteras från Aibels kontor i Asker och cirka 80 anställda kommer att delta i FEED-fasen. Uppstart sker omedelbart med planerad leverans av FEED i april 2021.


*Partnerna i Snøhvit Unit är: Equinor Energy AS (operatör), Petoro AS, Total E&P Norge AS, Neptune Energy Norge AS och Wintershall Dea Norge AS.


** Aibel använder termen "betydande storlek" på kontrakt där värdet för Aibel är över 2,5 miljarder norska kronor.


LNG står för Liquefied Natural Gas.

 

För ytterligare information:
Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef Construction & Services, Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 08-700 17 98, helene.gustafsson@ratos.se


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Construction & Services,  Consumer & Technology och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.