Aibel vinner mångmiljardkontrakt med Equinor

2021-11-23

Aibel har signerat fyra kontrakt med Equinor till ett värde om ca 5 miljarder norska kronor inkluderat optioner.


Kontrakten bygger vidare på Aibel och Equinors långa samarbete och Aibels starka konkurrenskraft. Det innebär en fortsatt mångårig satsning i Aibels norska organisation i framför allt Haugesund, Harstad, Asker och Stavanger.


För ytterligare information:


https://aibel.com/news/aibel-signed-four-new-equinor-contracts


Christian Johansson Gebauer
Styrelsemedlem i Aibel samt President Business Area Construction & Services, Ratos
+46 8 700 17 00


Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 12 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.