Aibel vinner viktigt kontrakt på Osebergfältet

2020-07-08

Aibel har blivit tilldelade ett exklusivt ramavtal av Equinor för modifikationsarbeten på Osebergfältet. Det första avropet under ramavtalet avser förkonstruktion och design (FEED) för Oseberg Gas Capacity Upgrade och Oseberg PfS (Power from Shore).


Ramavtalet har en varaktighet på fem år med optioner för ytterligare förlängning. Avtalet omfattar bland annat studiearbete, förplanering och genomförande av större modifieringsprojekt, så kallade EPCI-projekt (Engineering, Procurement, Construction and Installation).


Ramavtalet kan säkra avropsavtal av betydande storlek* och är viktigt för sysselsättning av de anställda på Aibels kontor och på varvet i Haugesund. Projekten kommer att hanteras från Aibels kontor i Bergen med stöd från andra Aibelkontor.


Under det kommande året ska Aibel utföra förkonstruktion och design (FEED – Front End Engineering Design) för OGP-projektet (Oseberg Gas Capacity) som innefattar nya moduler för Osebergfältet samt tillhörande integrationsarbete både offshore och på landanläggningen på Kollsnes utanför Bergen. Om partnerna fattar ett positivt investeringsbeslut och projektet godkänns av myndigheterna har Equinor möjlighet att ingå ett avropsavtal för design, upphandling, konstruktion och installation (EPCI).


Målet med de omfattande uppgraderingsprojekten på Oseberg är att effektivisera gasexporten och samtidigt etablera en lösning för landström för att minimera koldioxidutsläpp från produktionen offshore.


”Detta är ett viktigt förtroende från Equinor och ett erkännande av det studiearbete vi gjort vid Oseberg tidigare. Samtidigt finns det också en koppling till Aibels satsning på elektrifiering av den norska kontinentalsockeln, där vi redan spelar en framträdande roll i elektrifieringen av Johan Sverdrup och de omgivande fälten på Utsirahöjden”, säger Mads Andersen, VD för Aibel.


”Vi är stolta över att Aibel återigen får förtroende från Equinor för att bidra till övergången till en renare och mer hållbar verksamhet på den norska kontinentalsockeln”, säger Christian Johansson Gebauer, affärsområdeschef Construction & Services på Ratos.


*Aibel använder termen "betydande storlek" för kontrakt där värdet för Aibel är över 2,5 miljarder norska kronor.


För ytterligare information:
Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef Construction & Services, Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98, helene.gustafsson@ratos.se

 

Om Ratos:


Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.