Aibel vinner ytterligare miljardkontrakt – 60% av orderboken nu inom förnybart och elektrifiering

2021-11-26

Ratosbolaget Aibel har tilldelats ytterligare ett stort kontrakt med Equinor, värt mer än fyra miljarder norska kronor. Kontraktet avser prospektering, inköp, byggande och installation (ECPI) i syfte att del-elektrifiera Oseberg Feltsenter och Oseberg Sør. I projektet ingår även uppgradering av gasbehandlingskapaciteten på Oseberg Feltcenter. I och med projektet fortsätter Aibel att spela en central roll i arbetet med att minska CO2-utsläppen inom norsk olje- och gasproduktion.


Tilldelningen av kontraktet kommer som ett steg i Aibels genomförda designutveckling och förprospektering (FEED) av projektet, med syfte att maximera gasexporten från Oseberg och samtidigt etablera en lösning för elektrifiering av gaskompressorerna på anläggningen. Arbetet kommer att innebära att CO2-utsläppen för produktionen offshore minskar med 320 000 ton per år från och med 2025.  


 


”Kontraktet kommer bara dagar efter att Aibel tilldelats fyra större kontrakt med Equinor till ett värde av fem miljarder norska kronor. Det innebär alltså att Aibel tecknat avtal för nästan tio miljarder kronor den här veckan. Självklart är vi som ägare nöjda över utvecklingen, särskilt eftersom Aibel går från klarhet till klarhet i sin transformation mot förnybart i orderboken, det är långsiktigt hållbart värdeskapande”, säger Christian Johansson Gebauer, President Business Area Construction & Services på Ratos.


 


Kontraktet på Oseberg gör att andelen ordrar som rör förnybar energi i Aibels orderbok för första gången är större än olja och gas – en ökning till 60 procent av orderreserven på ca 14 miljarder norska kronor. Det är en milstolpe i Aibels pågående transformation.


 


Det omfattande projektarbetet kommer framför allt att utföras på Aibels kontor i Bergen och Stavanger, med stöttning från kontoren i Haugesund och Oslo. Projektet startar omedelbart och ska vara produktionssatt till sommaren 2025. Fullständig leverans beräknas ske till sommaren 2026.


 


”Den här veckan har Aibel befäst sin ställning som den ledande leverantören av lösningar för elektrifiering av produktions- och processanläggningar till havs och på land. Vi är stolta över att spela en så central roll i arbetet med att minska CO2-utsläppen inom norsk olje- och gasproduktion. Den norska olje- och gasindustrin har som ambition att reducera CO2-utsläppen med 40 procent avseende utvinning vid sockeln innan år 2030. I och med det här kontraktet blir Aibels bidrag till att uppnå målet betydande”, säger Mads Andersen, vd och koncernchef i Aibel.


 


Kontrakten är villkorade av sedvanliga myndighetsgodkännanden.


 


För ytterligare information:
Christian Johansson Gebauer
President Business Area Construction & Services, Ratos
+46 8 700 17 00
 


Mads Andersen
Vd och koncernchef, Aibel AS
+47 982 96 501


 


 


Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 12 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.