airteam vinner kontrakt i samband med Ferring A/S nya huvudkontor

2020-07-03

airteam har vunnit ventilations- och kylkontrakt i samband med byggnationen av läkemedelsbolaget Ferring A/S nya huvudkontor Soundport på Amager i utkanten av Köpenhamn.


Projektet inkluderar bland annat leverans och installation av centrala ventilationssystem för både forskningslaboratorier och kontorsanläggningar.


”Vi glada över att airteam har valts ut för att genomföra detta spännande och tekniskt utmanande projekt. Projektet innehåller ett brett utbud av olika ventilationslösningar, inklusive forskningslaboratorier och kontorsanläggningar, som alla kännetecknas av högkvalitativa lösningar och detaljer, säger airteams VD Poul Pihlmann.


”Tilldelningen av projektet bevisar återigen airteams starka ställning på den danska marknaden. Bolagets höga tillväxttakt och uppvisade höga kvalitet och kundnöjdhet i projekt resulterar i att airteam är med i budgivning på de största ventilationsentreprenaderna i Danmark, vilket är mycket glädjande”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i airteam och affärsområdeschef Construction & Services på Ratos.


Projektet med byggnation av Ferring A/S nya huvudkontor är en spännande arkitektonisk konstruktion som ger Köpenhamns kustlinje en ny profil mot Öresund.


airteam erbjuder högkvalitativa och effektiva ventilationslösningar i Danmark och Sverige. Bolaget fokuserar på projektutveckling, projektledning och upphandling där projekten i stor utsträckning utförs av ett brett nätverk av kvalitetssäkrade underleverantörer. Dessutom erbjuder airteam underhåll och service av installerade ventilationslösningar. För rullande 12 månader per 31 mars omsatte airteam 825 MDKK med en EBITA-marginal om 8%.


För ytterligare information:
Christian Johansson Gebauer, affärsområdeschef Construction & Services, Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98, helene.gustafsson@ratos.se


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.