Ändrat datum för Ratos bokslutskommuniké och telefonkonferens till den 8 februari 2021

2021-01-20

Måndagen den 8 februari 2021 publicerar Ratos bokslutskommunikén för 2020. Rapporten offentliggörs cirka kl 07.00. Datumet är ändrat från tidigare kommunicerat datum, den 11 februari, som en följd av att datumet för årsstämman 2021 tidigarelagts till den 10 mars 2021.


Klockan 09.00 den 8 februari hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr +46 8 505 583 50 strax före klockan 09.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.com där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt från det att rapporten offentliggjorts.


Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.com.


För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 070-868 40 50, helene.gustafsson@ratos.com


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 11 bolag uppdelade i tre affärsområden: Construction & Services, Consumer & Technology samt Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 34 miljarder SEK och en total EBITA på 1,3 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.