Bekräftad start för HENT att påbörja byggnation av Nya Universitetssjukhuset i Narvik

2020-06-10


HENT och Universitetssjukhuset Nord-Norge HF ingick för ett år sedan ett kontrakt för byggnation av Universitetssjukhuset i Narvik. Kontraktet var uppdelat i två delar, ett projekterings- och utformningskontrakt samt en option för byggnation och genomförande av projektet. Kontraktet för byggnation och genomförande är nu formellt påskrivet och projektet kan därmed påbörjas. Projektet är ett så kallat samspelskontrakt där utvecklaren (Sykehusbygg HF) och entreprenören (HENT) tillsammans deltar i utvecklingen av projektet. Kontraktet var redan del av HENTs orderbok.


Projektet inkluderar all byggnation till färdig inredning. Totalt kommer byggnaden att bestå av 26 860 kvadratmeter och stå färdigt under våren 2024. Totalt kontraktsvärde uppgår till 1,2 miljarder NOK. Kontraktet var redan del i HENTs orderbok.


”Vi är glada över att HENT nu kan påbörja byggnationen av Nya Universitetssjukhuset genom att avtal mellan parterna är bekräftat. HENT vann uppdraget i stark konkurrens med andra entreprenörer och deras erfarenhet från liknande projekt var viktiga faktorer som UNN (Universitetssjukhuset Nord-Norge) beaktade. Det är också ett styrkebesked att HENT återigen vinner ett projekt till en offentlig kund, säger Peter Wallin”, arbetande styrelseordförande i HENT.

 

För ytterligare information:
Peter Wallin, Ordförande HENT, 08-700 17 00
Christian Johansson Gebauer, affärsområdeschef Construction & Services Ratos, 070-360 01 23
Helene Gustafsson, IR- och Presschef Ratos, 070-868 40 50, helene.gustafsson@ratos.se

 

Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.