Delårsrapport januari-mars 2020

Regulatorisk information 2020-04-28

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 08.00 CET.


Förbättrat rörelseresultat och fortsatt god tillväxt i första kvartalet


  • Nettoomsättningen för Ratos affärsområden ökade med 7%, varav 10% organiskt, och uppgick till 5 584 MSEK (5 210)
  • EBITA för Ratos affärsområden uppgick till 107 MSEK (75)
  • Rörelseresultat för Ratoskoncernen uppgick till 61 MSEK (27)
  • Nettokassan i moderbolaget uppgick till 1 391 MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,38 SEK (-0,35)

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 583 74 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.


Stockholm den 28 april 2020
Jonas Wiström
VD


För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD, 08-700 17 00
Jonas Ågrup, Tf CFO, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98, helene.gustafsson@ratos.se

 

Om Ratos:


Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.