Diab breddar produkterbjudandet genom att förvärva produktionen av ULTEM [TM ]Foam

2021-05-17

Diab har förvärvat produktionen av ULTEMTM foam från SABIC, ett globalt kemiföretag, för att bredda produkterbjudandet och bättre möta behoven inom högtekniska applikationer. ULTEMTM foam har starka brand-, rök- och toxicitetsegenskaper som gör materialet väl lämpat för användning inom bland annat flygindustrin.


ULTEMTM resin-based foam är en återvinningsbar PEI (Polyetherimide) termoskumplast som primärt används i flygapplikationer. Diab kommer att integrera produkten i sin befintliga portfölj under namnet Divinycell U.


”Det känns spännande att kunna bredda vår portfölj genom att förvärva produktionen av ULTEMTM foam och vi vill fortsätta att utveckla produkten”, säger Diabs VD Tobias Hahn. ”Det kommer att stärka vår marknadsposition vilket gör att vi kan erbjuda ännu mer specialanpassade kärnmaterial. Goda materialegenskaper mot brand, rök och toxicitet är mycket viktigt inom flygsegmentet och vi anser att Divinycell U kompletterar vårt aktuella flyginriktade utbud vilket gynnar kunderna.”


Den produktionsutrustning som förvärvats från SABIC kommer att flyttas till Diabs tillverkningsanläggning i Desoto i Texas, USA. Under tredje kvartalet 2021 kommer Diab att ta över ansvaret för försäljning, marknadsföring, produktion och produkthantering för produktportföljen Divinycell U, tidigare ULTEMTM foam

 

För mer information, vänligen kontakta:
Tobias Hahn, VD, Diab Group
070-890 94 98
tobias.hahn@se.diabgroup.com


Joakim Twetman, Affärsområdeschef Industry, Ratos
070-339 16 66
joakim.twetman@ratos.com

 

Om Diab:
Diab erbjuder branschledande kompetens i kombination med det bredaste utbudet av starkare, lättare och smartare kärnmaterial. I dag är Diab en av världens största tillverkare av strukturella kärnmaterial med en omsättning på cirka 2,1 miljarder kr och 1 300 medarbetare. Diab har sex strategiskt placerade tillverkningsanläggningar och 14 säljkontor runt om i världen som stödjer de globala kunderna. Diab ägs av Ratos AB och deltar i FN:s Global Compact för ett mer hållbart samhälle.


Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 12 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.


SABIC och varumärken märkta med symbolen ™ är varumärken som tillhör SABIC eller dess dotterbolag eller närstående bolag.