Diab expanderar i Indien

2019-11-20

Diab expanderar tillsammans med partnern SKAPS Ltd India på den indiska marknaden när de sätter upp en ny produktionsanläggning för kärnmaterial av PET i Ahmedabad, Gujarat.


Indien är en av de snabbast växande marknaderna för vindkraftsutbyggnad de kommande åren och därför ett strategiskt viktigt land för Diab att verka i. Produktionsanläggningen för kärnmaterial av PET, vilken är en gemensam investering mellan Diab och SKAPS, kommer att producera Diabs Divinycell PET-produkter. Materialet som produkterna tillverkas av är särskilt utvecklat för att uppnå en optimal design på rotorbladen till vindkraftverken och med en målsättning att kostnaderna för tillverkningen ska vara låga.


”Indien, som är en av världens största vindkraftsmarknader, är en viktig marknad för Diab och med den nya produktionsanläggningen stärker vi vår närvaro betydligt. SKAPS valdes som partner baserat på deras starka ledning, beprövade tillverkningserfarenhet och höga kvalitet”, säger Diabs VD Tobias Hahn.


Planen är att börja leverera till den lokala indiska marknaden redan under första kvartalet 2021.


För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD och affärsområdeschef Industry, Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 08-700 17 98
 


Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden: Construction & Services, Consumer & Technology samt Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.