Diab investerar för att möta den växande efterfrågan på kärnmaterial i Kina

2020-05-20

För att kunna leverera kärnmaterial till kunder inom den växande vindindustrin i Kina, investerar Diab nu i en PET-produktionslinje för PET-skum. Investeringen görs i Diabs befintliga anläggningar i Zhangjiagang i Kina och produktionen planeras vara i drift i slutet av 2021.


I takt med en ökande efterfråga på PET-material inom vindkraftssektorn genomför Diab en investering i en PET-produktionslinje. Investeringarna görs i fabriken i Zhangjiagang i Kina för att kunna producera Diabs Divinycell PET-sortiment. Materialet är särskilt utvecklat för att uppnå en optimal design på rotorblad med en målsättning att minska kostnaderna för tillverkningen av vindkraftverk.


"Investeringen i Kina är en följd av att flera fleråriga kontrakt tecknats med stora Kina-baserade vindkraftstillverkare under de senaste månaderna. Planen är att börja leverera till den lokala kinesiska marknaden från den nya tillverkningen under 2021", säger Tobias Hahn, VD för Diab.


Investeringen i produktionen i Kina är en av totalt fem investeringar i produktion av PET-skum. Investeringar har gjorts i USA, Sverige och i Indien samt en uppgradering av en befintlig produktionslinje i Italien samt nu i Kina. Den totala kapaciteten för PET-skum bidrar till att göra Diab världsledande inom PET-produktion.

 

För ytterligare information:
Joakim Twetman, Affärsområdeschef Industry, Ratos, 070-339 16 66, joakim.twetman@ratos.se
Tobias Hahn, VD, Diab, 0430-163 00
Helene Gustafsson, IR och Presschef, Ratos, 070-868 40 50, helene.gustafsson@ratos.se


 


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.