Diab tecknar leveransavtal för kärnmaterial med Vestas

2019-09-06

Ratos dotterbolag Diab har tecknat ett femårigt leveransavtal för kärnmaterial med Vestas, en av världens ledande leverantör av vindkraftverk.


Kontraktet kommer att utnyttja produktionskapaciteten av kärnmaterial för flera befintliga och nya PET-produktionslinjer, samt befintliga produktionslinjer för IPN/PVC och förväntas ge en nettoomsättning på 200-250 miljoner euro under kontraktstiden.

”Detta är ett viktigt kontrakt för båda parter som ytterligare stärker det långa, men nu intensifierade, samarbetet och partnerskapet mellan Vestas och Diab. Vi ökar vår produktionskapacitet för PET-baserat kärnmaterial på alla kontinenter för att möta Vestas krav under de kommande fem åren, och vi kommer att fortsätta vårt samarbete när det gäller teknik och produktutveckling”, säger Tobias Hahn, VD på Diab.

Materialen, Divinycell HP (PVC-baserad) och Divinycell PY (PET-baserad), Diabs senaste tillägg till sitt kärnmaterialsortiment, är designade och utvecklade för att ge optimal bladdesign med hög brottöjning och låg hartsförbrukning.

För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98
Jonas Wiström, VD Ratos, 08-700 17 00
Tobias Hahn, VD Diab, 0430-163 00


Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.