Förändringar i Ratos ledningsgrupp

2020-02-06

Peter Wallin, CFO på Ratos, kommer fram till och med augusti 2020 ha rollen som arbetande styrelseordförande i Ratosbolaget HENT. Jonas Ågrup kommer under samma period arbeta som tillförordnad CFO på Ratos. Christian Johansson Gebauer blir ny chef för affärsområdet Construction & Services och Joakim Twetman blir ny chef för affärsområdet Industry. Ratos ledningsgrupp kommer att bestå av:


Jonas Wiström, VD
Jonas Ågrup, Tillförordnad CFO
Helene Gustafsson, IR- och presschef
Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef Construction & Services
Anders Slettengren, Affärsområdeschef Consumer & Technology
Magnus Stephensen, Chefsjurist
Joakim Twetman, Affärsområdeschef Industry


”Jag är glad att Peter Wallin, med sin långa erfarenhet från Skanska i olika roller, åtagit sig uppdraget som arbetande styrelseordförande i Ratosbolaget HENT. HENT utgör en betydande del av Ratos nettoomsättning. Bolaget har haft en mycket kraftig tillväxt under de senaste åren men har behövt göra stora projektnedskrivningar i ett antal projekt som belastat resultaten under 2018 och 2019. Jag är övertygad om att Peter kommer att vara en viktig person i det fortsatta arbetet med att sätta den struktur och de processer som HENT behöver för att öka lönsamheten genom att vara ett nära stöd till bolagets ledning”, säger Jonas Wiström, VD på Ratos.


Under tiden som Peter Wallin går in som arbetande ordförande i HENT ersätts han som CFO på Ratos av Jonas Ågrup. Jonas kommer närmast från rollen som CFO på Munters. Tidigare befattningar inkluderar bland annat CFO på ÅF.


Samtliga förändringar sker från och med den 10 februari 2020.


För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD, Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 08-700 17 98Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.