Förhandling med Statens Fastighetsverk (SFV) om Ratos fastighet

Regulatorisk information 2019-03-14


Ratos AB (publ) äger och har sitt huvudkontor på fastigheten Stockholm Lejonet 4 som är belägen mellan Rosenbad och Sagerska Palatset på Drottninggatan. Kraven på säkerhet inom området har och kommer successivt öka med ett antal befarade inskränkningar och hinder för Ratos AB (publ)s verksamhet vid huvudkontoret på Drottninggatan som följd, bland annat restriktioner kring in- och utpassering. Ratos förhandlar därför med Statens Fastighetsverk (SFV) om en eventuell överlåtelse av fastigheten till svenska staten.

Fastigheten Stockholm Lejonet 4 förvärvades av Söderberg & Haak år 1938 och av Ratos AB (publ) år 1980 och har ett bokfört värde i bolagets balansräkning om 56 MSEK per 31 december 2018.

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 070-868 40 50

Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 12 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 300 medarbetare