Helena Svancar lämnar Ratos styrelse

2022-10-26

Helena Svancar har bytt arbetsgivare och lämnar Ratos styrelse för att undvika framtida intressekonflikter. Hon lämnar styrelsen idag den 26 oktober 2022.


”Jag vill tacka Helena Svancar för hennes engagemang och värdefulla insatser i Ratos styrelse. Hon har bidragit till Ratos positiva utveckling under året som gått”, säger Per-Olof Söderberg, styrelseordförande i Ratos.


För ytterligare information
Per-Olof Söderberg, styrelseordförande, Ratos, +46 8 700 17 00
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 15 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 26 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.