HENT bygger Aker Tech House

2021-02-26

HENT har tilldelats ett kontrakt på att bygga Aker Tech House åt fastighetsbolaget Aker Property Group på Fornebu utanför Oslo. Projektet är värt mer än 1 miljard norska kronor och förväntas slutföras sommaren 2023.


Fastighetsbolaget Aker Property Group leder arbetet med att utveckla området Fornebu utanför Oslo där Aker Tech House nu skall uppföras, en byggnad på cirka 30 000 kvm och en central del i utvecklingen av kvarteren i Fornebu. Byggnaden kommer primärt bestå av kontor. Aker Property Group är en välkänd kund till HENT, tillsammans har bolagen arbetat med projekt på totalt över 200 000 kvm. Aker Tech House designas av det ledande svenska arkitektföretaget Wingårdhs.


”Genom ett långvarit samarbete och involvering i ett tidigt skede har vi tillsammand med Aker Property Group kunnat möjliggöra detta projekt, som är ett av de mest spännande i Osloregionen. Detta bekräftar HENTs position som föredragen partner på stora komplicerade projekt”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i HENT och affärsområdeschef, Construction & Services, Ratos.

 

För ytterligare information:
Christian Johansson Gebauer, Styrelseordförande i HENT och Affärsområdeschef Construction & Services, Ratos
08-700 17 00


Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos
070-868 40 50

 

Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 11 bolag uppdelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 33 miljarder SEK och en total EBITA på 2 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.