HENT har tecknat avtal med Statsbygg för byggnation av nya norska regeringskvarteret

2020-03-31

HENT har tecknat avtal med norska statens förvaltningsmyndighet Statsbygg för byggnation av det så kallade D-blocket, den största byggnaden i det nya Regeringskvarteret i Oslo. Projektet uppgår till ett värde om cirka 1 miljard NOK och förväntas starta sommaren 2021.


Projektet för byggnation av D-blocket i Regeringskvarteret är ett så kallat Samspelskontrakt vilket innebär att projektet genomförs med en gemensam Samspelsorganisation, där utvecklaren (Statsbygg), entreprenören (HENT) och rådgivaren tillsammans deltar i utvecklingen av projektet. Projektet väntas uppgå till ett värde om cirka 1 miljard NOK. Projektering börjar nu och byggnationen förväntas starta 2021.


Totalt uppgår byggnaden till en yta om 29 000 m2 fördelat på 10 våningar och kommer bland annat att inhysa både statsministerns kontor och utrikesministeriet.


”Det är mycket glädjande att HENT har blivit tilldelade detta kontrakt med Statsbygg. HENT bedriver ett selektivt anbudsarbete och detta har varit ett prioriterat projekt. I dessa tider av rådande osäkerhet är detta ett glädjande besked och stärker HENTs redan goda orderstock där andelen till offentliga kunder nu överstiger 60 procent”, säger Peter Wallin, arbetande styrelseordförande i HENT.


För ytterligare information:
Peter Wallin, Arbetande styrelseordförande HENT, 08-700 17 00
Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef Construction & Services, Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 070-868 40 50, helene.gustafsson@ratos.se


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.