HENT har tecknat avtal om 470 miljoner SEK med LKAB för produktion av bostadskvarter i nya Kiruna centrum

2021-12-03

Byggbolaget HENT, som ägs till 73 procent av Ratos AB, har tecknat avtal till ett värde av 470 miljoner SEK med gruvdriftkoncernen LKAB. Avtalet avser en totalentreprenad och omfattar utformning, projektering och produktion av två nya bostadskvarter i nya Kiruna centrum.


Totalt omfattar projektet fyra etapper, med tre huskroppar placerade på respektive fastighet. Byggnaderna kommer bli fem våningar höga och utformade i två hustyper. Husen har ingång från kvarterens innergårdar, med hiss, trapphus och balkonger. Tillhörande varje kvarter finns bl.a. parkering, lekplats och utrymme för samvaro.


Nyproduktion norr om polcirkeln är utmanande givet det arktiska klimatet i kombination med de långa transportavstånden till övriga delar av Sverige. HENT har skaffat sig stor erfarenhet av att bygga i regionen, detta bland annat tack vare det pågående projektet Kunskapsstaden, som är en skola på 40 000 kvm. Också den byggs i nya Kiruna centrum och HENT uppför skolan åt Kiruna Kommun.


”HENT är ett bolag som under många år arbetat upp djupgående kompetens inom samverkan med framför allt stat och kommun. Med det här projektet får vi återigen förtroendet att vara med att bygga särskilt uppmärksammade projekt i Sverige. Det är vi som ägare väldigt glada över, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i HENT och President, Business Area Construction and Services, Ratos AB.


Lägenheterna som ska byggas är moderna i sin utformning med energieffektiva lösningar. Fastigheterna förbereds med laddningsmöjligheter för elbilar. Kvarteren utformas för en trygg tillvaro för hyresgästerna. Byggnaderna får fasader i träpanel.


”Jag är stolt över att HENT återigen fått förtroendet att delta i flytten av Kirunas stadskärna. Att dessutom få ingå samarbete med en så betydande aktör som LKAB är ett viktigt steg för HENT. Vi ser också fram emot att fortsätta samarbeta med det lokala näringslivet under genomförandet av projektet”, säger Jan Krepp, VD, HENT Sverige.


För ytterligare information:


Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i HENT samt President, Business Area Construction and Services, Ratos AB, +46 8 700 17 00
Jan Krepp, VD, HENT Sverige, +46 70 146 32 47


Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 13 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.