HENT har tecknat miljardkontrakt med Statsbygg för uppförandet av del av nya norska regeringskvarteret

2021-06-17

Byggbolaget HENT, som ägs till 73 procent av Ratos, har tecknat avtal med norska statens förvaltningsmyndighet Statsbygg gällande byggnation av A-blocket, som är en del av det nya regeringskvarteret i Oslo. Sedan tidigare har HENT kontrakt på D-blocket.


Uppbyggnaden av det nya regeringskvarteret i Oslo startade i januari i år, och byggnationen av A-blocket har planerad byggstart 2023. Projektet är ett miljardprojekt för HENT och är i likhet med D-blocket också ett så kallat Samspelskontrakt.


”Jag är mycket stolt över att HENT får fortsatt förtroende att bidra till en så central del av den norska infrastrukturen som regeringskvarteret. Det är även glädjande att HENTs fokus på samverkan ger resultat, där A-blocket och D-blocket än så länge utgör kronjuvelerna av vunna projekt i Norge i denna samarbetsform”, säger Christian Johansson Gebauer, Styrelseordförande i HENT och Affärsområdeschef på Ratos.  


Totalt uppgår byggnaden till en yta om 17 300 kvadratmeter fördelat på 11 våningar och byggnaden kommer att ha en tydlig exteriör profil vilken kommer att förknippas med kvarteret som helhet. Hela det nya regeringskvarteret i Oslo väntas stå klart 2029.


”Utöver att det är ett viktigt projekt i sig stärker det HENTs orderstock ytterligare, där offentliga kunder blir en allt viktigare del”, fortsätter Christian Johansson Gebauer.
 


För ytterligare information:
Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef Construction & Services
08-700 17 00


Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 12 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.