HENT tecknar stort samverkanskontrakt med FREYR för nya batterifabriker i Norge

2022-01-19

Det norska byggbolaget HENT AS, som ägs till 73 procent av Ratos, har tecknat ett stort samverkanskontrakt med FREYR Battery Norway AS. Kontraktet avser uppförandet av nya fabriker för tillverkning av batterier som minskar koldioxidutsläppen på de snabbt växande globala marknaderna för elektrisk mobilitet.


FREYR planerar att bygga fabriker för produktion av upp till 43 GWh battericellskapacitet till år 2025 och upp till 83 GWh i årlig kapacitet till år 2028. De första fabrikerna kommer att etableras i Mo I Rana Industrial Park i Norge.

Det första steget i utvecklingen är byggandet av en 13 000 m2 stor s k kundkvalificeringsfabrik. Steg två i etableringsprocessen i Mo i Rana är att bygga den första gigafabriken (GF) på cirka 100 000 m2, som efter en stegvis utveckling av antalet produktionslinjer kommer att ha en total årlig produktionskapacitet på 13,3 GWh.

”Som ägare i HENT är vi glada över utvecklingen. HENT går från klarhet till klarhet, och det är betydande samverkanskontrakt de vinner. Den samarbetsmodell och den expertis inom komplexa projekt de är kända för är uppenbart attraktiv när det ska byggas landmärken eller brytas ny mark. Att få förtroendet att vara med och uppföra batterifabrikerna är ytterligare ett bevis på det”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i HENT samt President Business Area, Construction and Services, Ratos.

FREYR och HENT ingår ett samverkanskontrakt för samordningsfas ett. Kontraktet sträcker sig tills ett slutligt investeringsbeslut har fattats för gigafabriken. Avsikten är sedan att gå vidare med ett avtal mellan parterna om samverkan även i fas två.

Om HENT AS
HENT är en ledande byggentreprenör som främst arbetar med nybyggnation av offentliga och kommersiella fastigheter. HENT fokuserar på projektutveckling, projektering, projektledning och inköp. Projekten genomförs med egen projektadministration och i samarbete med ett kunnigt nätverk av kvalitetssäkrade underentreprenörer. HENT är verksamt med projekt över hela Norge och inom utvalda segment i Sverige samt Danmark.

Om FREYR Battery Norway AS
FREYR är en banbrytande tillverkare av rena batterilösningar för en bättre planet. FREYR drivs av kostnadseffektiv vattenkraft och vindkraft och designar och tillverkar litiumjon-batterier med hög densitet och kostnadsbeständighet med minskat koldioxidavtryck för de snabbt växande globala marknaderna för elektrisk mobilitet, stationär energilagring samt marin- och luftfartstillämpningar.

 


För ytterligare information:
Christian Johansson Gebauer
Styrelseordförande i HENT samt President Business Area, Construction and Services, Ratos
+46 8 700 17 00Josefine Uppling
Kommunikationschef, Ratos
+46 76 114 54 21

Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 13 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 36 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.