HL Display förbinder sig till Science Based Targets för att minska miljöpåverkan

2020-05-19

HL Display tar nästa steg att minska företagets miljöpåverkan och stödja kunderna på sin resa till mer hållbara butiker genom att gå med i Science Based Targets.


HL Display meddelade idag att företaget åtar sig minska utsläppen av växthusgaser genom att gå med i Science Based Targets. Initiativet för vetenskapligt baserade mål, Science Based Targets, gör en oberoende utvärdering av företags mål baserat på vetenskaplig bästa praxis för att hålla ökningen av den globala temperaturen under 2°C, i linje med Parisavtalet. För att hålla detta åtagande kommer HL Display i mars 2022 offentliggöra en plan om hur minskningen av utsläpp i dess värdekedja ska uppnås.


”Att ta itu med klimatförändringarna är en av de största utmaningarna globalt och det är viktigt för HL Display att ta ansvar för och bidra till att hitta lösningar. Vi strävar efter att vara ledande inom innovativa och hållbara lösningar i vår bransch. Att minska miljöpåverkan av vår verksamhet är kärnan i hur vi gör affärer”, säger HL Displays VD Nina Jönsson.

Analys av HL Displays klimatavtryck
Åtagandet till Science Based Targets följer en djupgående studie av HL Displays klimatavtryck som genomförts i samarbete med IVL (Svenska Miljöinstitutet). Studien gjordes i enlighet med GHG-protokollet och identifierar de viktigaste bidragsgivarna till företagets utsläpp av växthusgaser. Enligt studien inträffar nästan 90% av utsläppen av växthusgaser i värdekedjan utanför HL Displays egna verksamhet, främst från råvaror som används i produktionsprocesser, men också från godstransport och i livslängd i produkterna. Inom bolagets verksamhet är el i produktionen den faktor som genererar den största påverkan på koldioxidutsläpp.


Hjälper kunder att minska sin miljöpåverkan
Även om minskningen av växthusutsläppen är en viktig prioritering för bolaget, är det också viktigt att hjälpa kunderna minska sin miljöpåverkan. Därför lanserade HL Display ”HL Sustainable Choice” under år 2018, som innehåller ett växande utbud av butikslösningar av förnybara eller återvunna material för att stödja kunderna på sin resa till en mer hållbar butik. Sedan lanseringen har sortimentet vuxit kontinuerligt och förväntningarna för 2020 är att HL Sustainable Choice ska generera en försäljning på 200 MSEK.


HL Display blir det andra bolaget inom Ratos bolagsgrupp att förbinda sig till Science Based Targets. Sedan tidigare arbetar Diab för att minska sina utsläpp enligt Science Based Targets.


För ytterligare information:
Peder Clason, HL Group Marketing Director, 072-077 61 45, peder.clason@hl-display.com
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 070-868 40 50, helene.gustafsson@ratos.se

 

Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.