Inbjudan till presentation av Ratos bokslutskommuniké 2021

2022-01-31

Måndagen den 14 februari kl 07.00 publicerar Ratos sin bokslutskommuniké 2021.


Klockan 09.00 hålls en telefonkonferens där Jonas Wiström, VD och koncernchef, och Jonas Ågrup, CFO, presenterar rapporten.

För deltagande var vänlig ring tel nr +46 8 566 426 93 strax före klockan 09.00. Telefonkonferensen sänds på www.ratos.com där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt från det att rapporten offentliggjorts.

En inspelning av telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.com.

Representanter för media är välkomna att kontakta Kommunikationschef Josefine Uppling vid intervjuförfrågningar.


För ytterligare information
Josefine Uppling, Kommunikationschef
+46 76 114 54 21
josefine.uppling@ratos.com


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 13 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 36 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.