Inbjudan till presentation av Ratos bokslutskommuniké 2023

2024-01-31

Måndagen den 12 februari kl 07.00 publicerar Ratos sin bokslutskommuniké 2023.


Klockan 09.00 presenterar Jonas Wiström, vd och koncernchef, och Jonas Ågrup, CFO, rapporten.

Presentationen kan följas live på Youtube via följande länk; https://youtube.com/live/7Hg1raV2EpQ?feature=share
Sändningen spelas in och är tillgänglig i efterhand via samma länk.

Deltagare som vill ställa frågor i direktsändningen ombeds att föranmäla sig till helena.jansson@ratos.com för en personlig inbjudan.

Presentationen och rapporten finns tillgängliga på www.ratos.com från det att rapporten offentliggjorts.

Representanter för media är välkomna att kontakta kommunikationschef Josefine Uppling vid intervjuförfrågningar.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Josefine Uppling, VP Communication
+46 76 114 54 21
josefine.uppling@ratos.com


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 17 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.