Inbjudan till presentation av Ratos delårsrapport januari-juni 2022

2022-07-04

MÄndagen den 18 juli kl 07.00 publicerar Ratos sin delÄrsrapport januari-juni 2022.


Klockan 09.00 hålls en telefonkonferens där Jonas Wiström, VD och koncernchef, och Jonas Ågrup, CFO, presenterar rapporten.

För deltagande var vänlig ring tel nr +46 8 505 583 54 strax före klockan 09.00. Telefonkonferensen sänds på www.ratos.com där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt från det att rapporten offentliggjorts.

En inspelning av telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.com.

Representanter för media är välkomna att kontakta Kommunikationschef Josefine Uppling vid intervjuförfrågningar.


För ytterligare information
Josefine Uppling, Kommunikationschef
+46 76 114 54 21
josefine.uppling@ratos.com


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 14 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 25 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.