Inbjudan till pressträff med anledning av Ratos ABs rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Semcon AB

2022-09-26

Representanter för media är välkomna till en pressträff kl 10.00 på Ratos kontor, Sturegatan 10 i Stockholm.


Medverkande är Jonas Wiström, vd och koncernchef på Ratos och Markus Granlund, vd och koncernchef på Semcon.

Det går även att delta digitalt via Teams.

Pressträffen hålls på svenska.

Föranmälan krävs, var vänlig kontakta:
Josefine Uppling, kommunikationschef, Ratos, +46 76 114 54 21 eller e-post josefine.uppling@ratos.com


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 15 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 26 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.