Jan Krepp ny VD i HENT Sverige

2021-05-04

Den Ratosägda byggentreprenören HENT har rekryterat Jan Krepp som VD för det svenska dotterbolaget. Jan kommer att fokusera på att stärka den svenska organisationen för att öka bolagets lönsamhet och möta en ökad efterfrågan på HENTs tjänster på den svenska marknaden.


”Vi har haft ett behov att stärka ledningen i HENT Sverige AB för att kunna ta nästa steg. Vi har ett klart mål om ökad omsättning – och bättre intjäning. Vi har fram till idag styrt verksamheten med norsk ledning, men har identifierat ett behov för att få en svensk VD på plats. Detta har vi nu lyckats med genom tillsättningen av Jan Krepp. Jan har de kvalifikationer och det engagemang vi söker, och jag ser fram emot att få in honom i laget”, säger Jan Jahren, Koncernchef i HENT.


Jan Krepp tillträder rollen med omedelbar verkan.


”Jan Krepp har sedan 2019 varit verksam i olika roller i Ratos bolagsgrupp och åstadkommit utmärkta resultat, bland annat i rollen som tf VD i Speed Group. Det är glädjande att HENT nu kan göra en internrekrytering inom Ratos bolagsgrupp till denna nyckelposition. Rekryteringen av Jan Krepp innebär att HENT i likhet med övriga bolag i Ratos portfölj går på offensiven. Vårt mål är ett kraftigt ökat rörelseresultat i Sverige”, säger Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef på Ratos och Styrelseordförande i HENT.


HENT har sitt säte i Trondheim och finns sedan 2016 etablerat på den svenska marknaden. HENT Sverige omsatte år 2020 ca 1,4 miljarder svenska kronor och har idag 6 aktiva projekt från Kiruna i norr till Malmö i söder.

För ytterligare information:
 Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef på Ratos och Styrelseordförande i HENT 
08-700 17 00


Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 12 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.