Kommuniké från extra bolagsstämma i Ratos AB (publ)

Regulatorisk information 2020-10-22

Ratos AB (publ) har hållit extra bolagsstämma torsdagen den 22 oktober 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.


Den extra bolagsstämman beslutade om föreslagen utdelning om 0,65 kronor per aktie för verksamhetsåret 2019. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 26 oktober 2020. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 29 oktober 2020.

 

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD Ratos, tel: 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 070-868 40 50, helene.gustafsson@ratos.com


Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 14.00 CET.


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.