Ny ordförande och styrelseledamot föreslås i Ratos

2015-11-12


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Jonas Wiström föreslås som ny ordförande i Ratos samt Ulla Litzén som ny styrelseledamot inför årsstämman 2016 enligt beslut av Ratos valberedning. Ratos ordförande Arne Karlsson samt styrelseledamoten Staffan Bohman har informerat valberedningen att de avböjer omval vid årsstämman.

Valberedningen har beslutat att föreslå att Jonas Wiström väljs till ny styrelseordförande för Ratos vid årsstämman 2016. Jonas, född 1960, är utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han är VD och koncernchef för ÅF sedan 2002 och har i sin roll drivit utvecklingen av ÅF till en stark global marknadsposition idag.

Valberedningen har också beslutat att föreslå Ulla Litzén som ny styrelseledamot för Ratos vid kommande årsstämma 2016. Ulla, född 1956, är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, och har en MBA från Massachusetts Institute of Technology, USA. Hon har en lång erfarenhet av styrelsearbete och är idag styrelseledamot i bland annat Atlas Copco, Boliden, Alfa Laval, NCC och Husqvarna.

- Vi är mycket glada över att kunna föreslå att Jonas Wiström väljs till ordförande i Ratos styrelse. Ratos kärnverksamhet handlar om företagsutveckling och Jonas Wiström har under sin tid på ÅF dokumenterat en bred erfarenhet av värdeskapande företagsutveckling och förvärv, säger Jan Andersson, ordförande i valberedningen.

- Med Ulla Litzén tillförs Ratos styrelse en mycket rutinerad ledamot med stor erfarenhet från olika branscher och en gedigen kunskap kring strategiarbete och företagstransaktioner, fortsätter Jan.

Arne Karlsson, som var Ratos VD mellan 1998 och 2012 och därefter styrelsens ordförande, har avböjt omval inför årsstämman 2016. Även Staffan Bohman, styrelseledamot sedan 2005, har avböjt omval.

- Arne och Staffan har varit stora tillgångar för Ratos under många år. Under Arnes snart 18 år i bolaget formades dagens Ratos med fokus på investeringar i onoterade medelstora nordiska företag. Som huvudägare ser vi att framtiden för Ratos ligger i att fortsätta utveckla rollen som företagsbyggare och där har vi ett starkt förtroende för att Jonas kommer att kunna driva detta tillsammans med styrelsen, säger Per-Olof Söderberg och Jan Söderberg, styrelseledamöter i Ratos och representanter för huvudägaren familjen Söderberg.

Valberedningen består av Jan Andersson (ordförande och utsedd av Ratos huvudägare och ett antal svenska institutioner), Ulf Fahlgren (utsedd av Akademiinvest), Arne Karlsson (ordförande i Ratos styrelse), Jan Söderberg (företrädare för eget och närståendes innehav), Maria Söderberg (företrädare för Torsten Söderbergs stiftelse), Per-Olof Söderberg (företrädare för Ragnar Söderbergs stiftelse samt för eget och närståendes innehav). Valberedningens övriga förslag kommer meddelas i kallelsen i god tid innan årsstämman som avhålls den 14 april 2016 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm.

För ytterligare information:
Jan Andersson, valberedningens ordförande, 076-139 55 00

Kommande informationstillfällen från Ratos:

Bokslutskommuniké 2015 17 februari 2016
Årsstämma 2016 14 april 2016
Delårsrapport januari-mars 2016 10 maj 2016

Ratos äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av bolagen AH Industries, Aibel, ArcusGruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 17 000 medarbetare.